2 Reyes 25

1Hinan isqonkaq watapi Sedequías kamachikushaqtin, chunkakaq killaq chunka p'unchayninpi, rey Nabucodonosorqa llapan soldadontin Jerusalén contra puririrqan, hinaspan llaqta qhawaypi karpakurqanku. Llaqta muyuriqpitaq hark'achita ruwarqanku runakuna mana ayqenanpaq. 2Jerusalenqa muyuykusqa karqan Sedequiaspa chunka hukniyoq wata kamachikuyninkaman. 3Chay kikin watapi tawakaq killaq isqon p'unchayninpin chay llaqtata sinchita yarqay muchuchirqan, manañataq mikhunankupaq kapurqanñachu. 4Chaypachan Babilonia soldadokuna llaqta perqata q'asarqanku, chaymi Sedequiasqa soldadokunantin reypa huertan qaylla iskaynin perqa tupay punkunta lloqsirqospa tuta ayqekurqanku, hinaña awqa soldadokuna llaqta muyuriqpi kashaqtinpas, Jordán qheswa wayq'oman ripurqanku. 5Babilonia soldadokunataq ichaqa rey Sedequiasta qatiparqanku, hinaspa Jericó pampapi payman tariparqorqanku, llapan soldadonkunataq hinantinman ch'eqeripurqanku. 6Babilonia soldadokunataq Sedequiasta presota hap'ispanku Hamat suyupi Ribla llaqtapi kaq Babilonia reyman aparqanku. Chaypin Nabucodonosorqa kamachikurqan Sedequiaspaq imachus kananta. 7Hinan pay rikukushaqtin churinkunata wañuchirqanku, Sedequiastataq ñawinta horqorqanku, hinaspa bronce cadenawan watasqata Babiloniaman apachirqanku. 8Babilonia rey Nabucodonosor chunka isqonniyoqkaq watapi kamachikushaqtinmi, phisqakaq killaq qanchis p'unchayninpi reypa guardian umalli Nabuzaradanqa Jerusalenman chayarqan, paymi reypa yuyaychaqnin karqan. 9Hinaspa ruphaykachirqan Señor Dios yupaychana wasita, reypa wasinta, llapan allichachaq wasikunata, wakin wasikunatapas. 10Paypa kamachisqan Babilonia soldadokunataq Jerusalén llaqta muyuriq perqata thunirqan. 11Hinallataq Nabuzaradanqa Babiloniaman presota aparqan llaqtapi qhepaq runakunata. Babilonia reyman huñukuq runakunata, wakin runakunatawan. 12Sinchi wakcha runakunallatan saqerqan, uvas chakrakunatapas wak chakrakunatapas llank'anankupaq. 13Babilonia soldadokunaqa Dios yupaychana wasipi kaq broncemanta tusakunata, carretakunata, unu qochata ima p'akirqanku, hinaspan llapan chaykunata Babiloniaman aparqanku. 14Apallarqankutaqmi uspha mankakunata, palakunata, pábilo allichanakunata, pocillokunata, Señor Dios yupaychana wasipi broncemanta llapa serviciokunatawan. 15Reypa guardian umallipas apallarqantaq qorimanta qolqemanta llapan incienso q'apachinakunatapas puruñakunatapas. 16Señor Dios yupaychana wasipaq rey Salomonpa ruwachisqan iskaynin tusakunapas unu qochapas carretakunapas sinchi llasan karqan, mana pesay atiy. 17Sapanka tusakunan sayayninman yaqa isqon metro karqan, uma puntapitaq broncemanta huk corona karqan, iskay metro yaparisqa sayayniyoq. Chaypa muyuriqnintaq broncemanta awasqa karqan bronce granadawan sumaqchasqa. Iskaynin tusakunaqa kaqkaman karqan. 18Babilonia reypa guardian umalliqa presota hap'irqan uma sacerdote Seraiasta, payman qatiq sacerdote Sofoniasta, yupaychana wasi punku qhawaq kinsa runakunatawan. 19Llaqta runakunamantataq presota hap'irqan soldadokunaq umallinta, llaqtapi kashaq reypa yuyaychaqnin phisqa qharikunata, soldadopaq huñuq umallita, soqta chunka runakunatawan. 20Llapan chaykunatan Nabuzaradanqa aparqan Hamat suyupi Ribla llaqtapi kaq Babilonia reyman. 21Chaypin Babilonia reyqa chay runakunata hasut'ichirqan, hinaspa sipichirqan. Chay hinatan Judá suyu runakunaqa llaqtankumanta apasqa karqanku. 22Babilonia rey Nabucodonosorqa Safanpa churin Ahicampa churin Gedaliastan churarqan, Judapi saqesqan runakunata kamachinanpaq. 23Hinan Judá suyupi ejército oficialkunaqa soldadonkunapiwan Gedaliasta llaqta kamachiqpaq Babilonia rey churasqanta yachaspanku, Mizpata rirqanku Gedaliaswan tupaq. Kaykunan rirqanku: Netaniaspa churin Ismael, Careaq churin Johanán, Netofamanta Tanhumetpa churin Seraías, Maaca runaq churin Jaazaniaspiwan, sapanka soldadontinkama. 24Hinan Gedaliasqa paykunaman juraspa nirqan: –Ama Babilonia oficialkunata manchakuychischu, tiyallankichismi kay suyupiqa, Babilonia reyta serviychis, allillanmi kankichis, nispa. 25Qanchiskaq killapitaq ichaqa Judá reypa ayllunmanta kaq Elisamaq churin Netaniaspa churin Ismaelqa chunka qharikunapiwan Mizpa llaqtata chayarqan, hinaspa Gedaliasta wañurqachirqanku, hinallataq paywan kashaq Judá runakunatapas Babilonia runakunatapas. 26Chaymi llapan runakuna, huch'uypas hatunpas, ejército oficialkunapiwan Egipto suyuman ripurqanku, Babilonia runakunata manchakuspanku. 27Evil-merodacmi Babiloniapi kamachikuyta qallarishasqan watapi Judá rey Joaquinta carcelmanta horqorqan. Chaymi karqan Judá rey Joaquinpa preso kasqan kinsa chunka qanchisniyoq wataq chunka iskayniyoq killan iskay chunka qanchisniyoq p'unchaypi. 28Evil-merodacqa sumaqtan Joaquinta rimaykurqan, hinallataq Babiloniapi paywan kashaq reykunamantapas aswan allinta qhawarirqan. 29Hinan Joaquinqa preso kasqan p'achanta ch'utikurqan, reypa wasinpitaq mikhurqan wañukapunan p'unchaykama. 30Sapa p'unchaymi Babilonia reyqa Joaquinman kawsananpaq mikhunata qorqan wañukapunan p'unchaykama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\