2 Samuel 19

1Joabmantaq willarqanku Absalonmanta reypa llakikushasqanta waqashasqanta. 2Hinan chay p'unchay llapan ejercitopaq maqanakuypi atipasqankuqa llakikuyman tukupurqan, paykunan uyarirqanku reyqa churin wañusqanmanta anchata llakikusqanta. 3Hinan llapan soldadokunapas ch'inlla sumaqllata llaqtaman haykurqanku, maqanakuymanta ayqekamuq p'enqasqa soldadokuna hina. 4Chaykamataq reyqa umanta hap'iykukuspa, alto kunkawan qaparirqan: ¡Churilláy, churiy Absalón! ¡Absalón churíy! nispa. 5Hinan Joabqa reypa kasqan wasita haykuspa nirqan: –Kunanmi llapa soldadoykikunata p'enqachispa k'umuykachinki, paykunan kawsayniykita, churiykikunatapas, ususiykikunatapas, warmiykikunatapas, tiyaqmasi warmiykikunatapas kacharichin. 6Kayta ruwaspaykiqa sut'inchanki cheqnikuqniykikunata munakusqaykitan, munakuqniykikunatataq cheqnikusqaykita. Hinallataq ejercitoykiq umallinkunatapas soldadoykikunatapas mana valeqpaq hina qhawarinki. Llapaykuña wañuykuman karqan chaypas, Absalontaq kawsanman chayqa, kusikuwaqmi karqan. 7Chhaynaqa sayariy, hawaman lloqsiy, hinaspa sumaqta rimaykuy soldadoykikunata, mana chayqa, Señor Diospa sutinpin jurani manan ch'ulla soldadopas kunan tuta qanwan qhepanqachu. Chaymi wayna kasqaykimantapacha kunankama muchusqaykimantapas aswan mana allinraq kanqa, nispa. 8Hinan reyqa sayarimuspa llaqta punkupi tiyaykurqan, chayta yachaspataq llapan ejército paypa ñawpaqenman huñukamurqan. Israel runakunaqa wasinkumanmi sapanka ayqekapurqanku. 9Hinan llapan Israel ayllukunapi ch'aqwarqanku: Rey Davidqa awqanchiskunamanta Filistea runakunamantapas kacharichiwarqanchismi, kunantaq Absalonmanta karuta ayqekapun. 10Ñoqanchisqa Absalonta rey kananpaqmi aceitewan hawirqanchis, ichaqa maqanakuypin wañupun. Chhaynaqa, ¿imanaqtintaq mana rimarinchischu reypa kutimpunanpaq? nispa. 11Chayta yachaspataq rey Davidqa sacerdote Sadocman Abiatarmanwan willaqta kacharqan: Judapi kurak runakunata khaynata niychis: ¿Imanaqtintaq hinalla qhepakunkichis, manataq reytaqa wasinman kutichipunkichischu? Israel runakunaqa llapanmi rimarinña reyta kutichipunanpaq. 12¿Qankunari yawarniy kashaspachu, qhepallaña kawaqchis? nispa. 13Amasatapas nillaychistaq: ¿Qanpas manachu yawarnillaytaq kanki? Señor Dios muchuchiwachun kunanmanta hinaneqman ejercitoypa umallinta Joabpa rantinpi mana qanta churaqtiyqa, nispa. 14Ahinatan Davidqa llapan Judá runakunata uyachirqan, chaymi ch'ulla qhari hinalla reyman willachimurqanku: Kutimpuy llapan runaykikunapiwan, nispa. 15Hinan reyqa kutipuspa Jordán mayuman chayarqan. Judá runakunataq Gilgal llaqtaman chayarqanku reyta chaskiq mayu pasayta yanapaq ima. 16Bahurim llaqtayoq Benjamín ayllumanta Gerarpa churin Simeitaq usqhaylla phawarirqan Judá runakunapiwan reyta chaskinankupaq. 17Riysillarqankutaq Benjamín ayllumanta waranqa qharikuna. Hinallataq Saulpa ayllunpa kamachin Sibapas chunka phisqayoq churintin iskay chunka uywasqankunapiwan Jordán mayu pataman chayarqanku manaraq rey chayashaqtin. 18Hinaspan reypa kasqan chimpaman pasarqanku reypa familianta mayu pasayta yanapananpaq, hinallataq ima kamachintapas ruwananpaq. Chaymantataq mayuta rey pasarqoqtin, Simeiqa payman qayllaykuspa k'umuykukurqan, 19hinan reyta nirqan: –Reyníy, pampachaway Jerusalenmanta lloqsimushaqtiyki mana chanin ruwasqayta, ama huchachawayñachu, amañataq chaytaqa yuyariyñachu. 20Reqsikunin huchayta, chaymi kunan José ayllumanta ñawpaqta hamuni qanta chaskiq, qanqa señorniymi reyniymi kanki, nispa. 21Sarviaq churin Abisaitaq chayta uyarispa nirqan: –¿Manachu Simeiqa wañunman Señor Diospa akllakusqan reyta ñakasqanmanta? nispa. 22Davidtaq ichaqa nirqan: –Manan imapas qokusunkichischu qankunamanqa. ¿Imanaqtinmi mana allinta yuyaychawankichis? Ñoqan kunan Israelpi rey kani, chayraykun mana ch'ulla Israel runapas kunanqa wañunmanchu, nispa. 23Simeimantaq jurarqan: –Manan wañunkichu, nispa. 24Saulpa nieton Mefibosetpas hamullarqantaq reyta chaskiq. Paymi chakinta mana mayllikurqanchu, sunkhantapas mana k'isukurqanchu, p'achantapas mana t'aqsakurqanchu, reypa lloqsisqan p'unchaymanta Jerusalenman allillan kutipunankama. 25Jerusalenmanta rey chaskiq hamuqtintaq, reyqa payta nirqan: –¿Imanaqtintaq mana ñoqawanchu rirqanki? nispa. 26Paytaq kutichirqan: –Señor reyníy, qanqa yachankin wist'u kasqayta, ñoqa kamachiykiqa nirqanin: Asnota caronapuway, sillaykukuspa reywan rinaypaq, nispa, ichaqa kamachiy Siban q'otuwarqan. 27Paymi ñawpaqeykipi yanqa tumpawan. Qanqa, señor reyníy, Diospa angelnin hinan kanki, chayrayku mayqenchá allin rikch'akusunki chayta ruway. 28Taytaypa llapa ayllunqa reypa wañuchinanpaqpunin karqan, chaywanpas reyníy, qanmi mesaykipi mikhunaypaq waqyachiwarqanki. Chhaynaqa, ¿ima nispataq niyta atiykiman? nispa. 29Reytaq nirqan: –¿Imapaqtaq askhata rimasunman? Ñoqaqa yuyaykuni Sibapiwan hallp'ata t'aqanakunaykichistan, nispa. 30Mefiboset-taq kutichirqan: –Señor reyníy, allillantaq wasiykiman kutipushanki chayqa, llapanta Siba hap'ikapuchun, nispa. 31Galaad runa Barzilaipas Rogelim llaqtamanta uraykamullarqantaq. Jordán mayuta pasashaqtin reyta puriysinanpaq. 32Payqa pusaq chunka watayoq yuyaqñan karqan. Mahanaim llaqtapi rey kashaqtinmi, reyman mikhunata qorqan, qhapaq runa kasqanrayku. 33Hinan reyqa nirqan: –Haku ñoqawan Jerusalenta, chaypi uywakampusqayki, nispa. 34Barzilaitaq kutichirqan: –Manan unaytañachu kawsayman Jerusalenman rinanchispaqqa. 35Pusaq chunka watayoqñan kani, manan reparaniñachu allintapas mana allintapas. Manan sumaqtañachu mikhunipas ukyanipas. Takiqkunaq kunkantapas manan uyariniñachu. ¿Imapaqñataq sasa uywanaykipaq riyman? 36Aswanpas Jordán mayu haqayneqkama puriysisqayki, amaña imatapas qowayñachu. Valekuykin, kutipullasaq llaqtayman tayta-mamay p'ampana qayllapi wañukapunaypaq. 37Aswanpas, señor reyníy, Quimam churiymi kaypi kashan, pay richun servinasuykipaq, ima munasqaykita payman qoy, nispa. 38Reytaq nirqan: –Arí, richun ñoqawan Quimam churiyki. Imatachus munasqaykitataq paywan ruwasaq, ima mañakusqaykitapas ruwasaqmi, nispa. 39Hinan llapan runakuna reyta pusaspa Jordán mayuta chimpachirqanku. Chaypitaq reyqa Barzilaita saminchaspa much'aykurqan, hinan payqa wasinta kutipurqan. 40Reytaq Gilgal llaqtaman rirqan Quimamwan kuska, hinallataq llapan Judá runakunawan Israel kuskan runakunapiwan. 41Chaymantataq llapan Israel runakunaqa reyman qayllaykuspa nirqanku: –¿Imanaqtintaq Judamanta wawqeyku qharikunari pakallapi suwaq hina Jordanta pasachimusunki, familiaykita, llapan qanwan kashaqkunatapas? nispa. 42Chayta uyarispan Judá qharikunaqa kutichirqanku: –Aylluyku rey kaqtinmi chaytaqa ruwayku. Chayri, ¿chaymantachu phiñakunkichis? Manan ñoqaykuqa reypa mikhuchisqanchu kayku, manataq ima regalotapas chaskiykuchu, nispa. 43Chaymi Israel runakunaqa kutichillarqantaq: –Qankunaqa ch'ulla ayllullan kankichis, ñoqaykutaq chunka ayllu kayku reypa kamachisqan, chayraykun yanapanayku tupawanku. ¿Imanaqtintaq pisichawankichis khaynata? ¿Manachu ñoqayku ñawpaqta rimarirqayku rey kutimunanpaq? nispa. Judamanta qharikunataq ichaqa sinchi phiña simikunawan kutichirqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\