2 Samuel 20

1Chaypitaq kasharqan huk millay runa Benjamín ayllumanta Bicriq churin Seba sutiyoq, paymi putututa tocaspa nirqan: –¡Manan imapas Davidwan ruwananchischu! ¡Manan Isaipa churinwan ima herenciapas phasminakunanchis kanchu! ¡Israel runakuna, wasinchista ripusunchis! nispa. 2Hinan llapa Israelqa Davidta wikch'upuspa Sebata qatikurqanku, Judá runakunataq ichaqa reyninkuta qatikurqanku Jordán mayumanta Jerusalenkama. 3Davidtaq Jerusalenman chayaspa kamachikunan wasita haykurqan, hinaspan wasi qhawaqpaq saqesqan tiyaqmasin chunka warmikunata huk wasiman wisq'aspan qhawaqkunata churarqan. Mikhunatapas tukuy necesitasqankutapas qorqanmi, ichaqa manañan paykunaqa reywan puñurqankuñachu, wañunankukamataq viuda hina wisq'asqalla tiyarqanku. 4Chaymantataq reyqa Amasata nirqan: –Minchha p'unchaypaq Judá qharikunata huñumuy, hinaspataq kayman paykunapiwan hamunki, nispa. 5Hinan Amasaqa rispa huñumurqan, ichaqa manan nisqan p'unchaypichu kutimurqan. 6Chaymi Davidqa Abisaita nirqan: –Bicriq churin Seban Absalonmanta aswan mana allinta ruwawasun. Chhaynaqa phaway, soldadoykunapiwan qhepanta qatipay, paqtan mayqen pukarayoq llaqtamanpas haykuspa pakakunman, manataq hap'ichikuwasunmanchu, nispa. 7Chaymi Joabpa soldadonkuna, reypa guardian Ceret runakuna, Pelet runakuna, llapan allin qharikaq soldadokunapiwan Abisaipa umallisqan Jerusalenmanta lloqsirqanku Sebaq qhepanta qatipanankupaq. 8Gabaonpi hatun qaqa sispapi kashaqtinkutaq, Amasaqa paykunawan tupaq hamurqan. Joabqa soldado p'achawan p'achasqan kasharqan, cinturanpitaq huk correa espada waqaychanayoq. Amasaman qayllaykushaqtintaq, espadan pampaman urmarqan. 9Hinan Joabqa Amasata sunkhanmanta much'aykuq hina paña makinwan hap'iykuspa nirqan: –¿Allillanchu kashanki, wawqéy? nispa. 10Amasataq mana cuidakurqanchu Joabpa espadanmanta, Joabtaq wiksanmanta espadawan sat'irqorqan, ch'unchulnintaq pampaman urmarqan, manañataq huktawan sat'irqanchu wañurqapusqanrayku. Chaymantataq Joabqa Abisai wawqenpiwan Bicriq churin Sebata qatiparqanku. 11Hinan Joabpa hukkaqnin soldadonqa aya qayllapi sayaykuspa nirqan: –Pipas Davidta Joabtawan munakuqqa, Joabpa qhepanta richun, nispa. 12Amasataq ichaqa yawarninpi qhospasharqan, ñanta lliw puriqkunataq Amasata rikuspa sayarqanku. Hinan chay soldadoqa llapa puriq sayaykuspa qhawaqtin, Amasata wak pampaman aysarparispa p'achawan qataykurqan. 13Ñanmanta ayata hoqariqtintaq, llapan Joabpa qhepan riqkunapas phawaylla pasarqanku Bicriq churin Sebata maskhaspanku. 14Sebaqa Israelpa llapan aylluntan pasarqan Abel-Bet-Maaca llaqtakama, hinan llapan Bicri ayllupas paywan huñukuspanku llaqtaman haykurqanku. 15Joabpa soldadonkunataq Abel-Bet-Maacaman chayaspa llaqtata muyuykurqanku, llaqta muyuriq perqaman seqanata ruwakurqanku, llapankutaq teqsita hasp'irqanku perqa kumpakunanpaq. 16Chaymi huk yachaysapa warmi chay llaqtamanta waqyakamurqan: –Uyariwaychis yaw runakuna, Joabta niykapuwaychis, paywanmi parlaykuyta munashani, nispa. 17Joab qayllaykuqtintaq warmiqa tapuykurqan: –¿Qanchu Joab kanki? nispa. Paytaq: –Arí, ñoqan kani, nirqan. 18Hinan warmiqa nirqan: –Uyariykuway kamachiykiq rimasqayta, nispa. Paytaq: –Niway, nirqan. Chaymi warmiqa nirqan: –Ñawpa tiempokunapiqa sasachakuyniyoqkunatan: Abel llaqtata riy tapukuq, nispa, niqku. Ahinapin tukuy sasachayninku allinkama kapurqan. 19Ñoqaykuqa kay llaqtapi llamp'u sonqoyoq hunt'aq runakunan kayku. ¿Chaychu qan Israelpi kay hatun llaqtata thuniyta munanki? ¿Imapaqtaq Señor Diospa kaqtari thuniwaq? nispa. 20Joabtaq kutichirqan: –¡Manan hayk'aqpas chhaynataqa ruwasaqchu, manataqmi thunisaqpaschu! 21Manan chaymanchu hamuni, aswanpas Efraín orqo-orqomanta Bicriq churin Seba sutiyoqmi rey David contra sayarin, chay maskhaqmi hamuyku. Chay hinaqa, hap'ichiwayku, hinan ripusaqku, nispa. Warmitaq nirqan: –Allinmi, perqa patantan chay runaq umanta wikch'umusqaykiku, nispa. 22Hinan payqa llaqtaman haykurqan, runakunata huñuspataq allinta yuyaycharqan. Chaymi Bicriq churin Sebaq umanta qhoruspa Joabman wikch'umurqanku, Joabtaq putututa tocarqan. Hinan chay llaqtamanta soldadokuna sapanka wasinkumankama ripurqanku, hinallataq Joabpas reypa kasqan Jerusalén llaqtaman ripurqan. 23Joabqa Israelpi llapan ejercitoq umallinmi karqan, Joiadaq churin Benaiataq reypa guardian Ceret runakunaq Pelet runakunaq umallin karqan. 24Adoramtaq mit'anikunaq umallin, Ahiludpa churin Josafat-taq qelqa waqaychaq karqan. 25Sevataq reypa qelqaqnin karqan, Sadoctaq Abiatarpiwan sacerdotekuna karqanku, 26Jair llaqtayoq Irapas Davidpa sacerdotenmi karqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\