2 Samuel 21

1Davidpa tiemponpin hatun yarqay karqan kinsa watantin. Hinan Davidqa chay yarqaymanta Señor Diosta tapurqan, paytaq kutichimurqan: –Gabaón llaqta runakunata wañuchisqanku hawan Saulpiwan ayllunpiwan ñakasqa kanku, nispa. 2(Gabaón runakunaqa manan Israel t'aqa runakunachu karqan, aswanpas Amor runakuna miraymanta qhepaqkunan karqan. Paykunawanmi Israel runakunaqa rimanakurqan mana wañuchinanpaq, Saultaq ichaqa wañuchispa tukurqoyta munaq, Israelpaqpas Judapaqpas allin kananta yuyaspa). Hinan Davidqa Gabaón runakunata waqyarispa nirqan: 3–¿Imanasaqtaq qankunawan? ¿Imatataq ruwasaq allipunananchispaq, Señor Diospa llaqtanta saminchanaykichispaq? nispa. 4Gabaón runakunataq kutichirqanku: –Manan ñoqaykuqa qolqewanchu qoriwanchu allipunaykuman Saulwanpas ayllunwanpas, manallataqmi munaykuchu Israelpi hukllapas wañunantaqa, nispa. Hinan Davidqa nirqan: –¿Ima ruwanaytataq munankichisri? nispa. 5Paykunataq kutichirqanku: –Haqay Saulqa sinchitan qatiwarqanku wañuchiwarqanku, llapaykutataq Israel suyumanta ch'usaqyachiyta munarqan. 6Payqa Señor Diospa akllakusqanmi karqan, chaywanpas ayllunmanta qanchis qharita qowayku, Saulpa llaqtan Gabaapi Señor Diospa ñawpaqenpi warkuspa seq'omusaqku, nispa. Rey Davidtaq: –Qosqaykichismi, nirqan. 7Saulpa nieton Mefiboset-taqa manan wañuyman hap'ichirqanchu, taytan Jonatanwan Señor Diospa ñawpaqenpi rimanakusqankurayku. 8Aswanpas hap'ichirqan Saulpa churinkunata Armonitawan Mefiboset-tawan, chaykunatan Ajaq ususin Rizpa sutiyoq Saulpaq wachakurqan. Hinallataq Saulpa ususin Merabpa phisqa churinkunatapas hap'ichirqan, chaykunatan Merabqa Mehola llaqtayoq Barzilaipa churin Adrielpaq wachakurqan. 9Hinan chaykunata Gabaón runakunaman qorqan, paykunataq orqopi Señor Diospa ñawpaqenpi warkuspa seq'orqanku, hinan wañurqan qanchisnintin. Chay ruwasqankuqa cosecha hoqariy tiempon karqan, cebada ichhuy qallarishaqtin. 10Hinan Ajaq ususin Rizpa sutiyoqqa luto p'achanta qaqa pataman mast'arqan, paytaq chaypi karqan cosecha tiempomantapacha para qallariy tiempokama, makillataq qhawaq ayakunaman alton phalaq animalkuna p'unchay chayananmanta, salqa animalkuna tuta qayllananmantapas. 11Saulpa tiyaqmasin Rizpaq ruwasqanta Davidman willaqtinkun, 12payqa Galaadpi Jabes llaqtaman rirqan, hinaspa Saulpa Jonatanpa tullunkunata chay llaqta runakunamanta apamurqan (Filistea runakunan Gilboa orqopi Saulta wañuchispa, Betsán llaqta plazaman Saultawan Jonatantawan warkurqanku, chaykunatan Jabes runakuna suwamurqanku). 13Hinan chaymantapacha Saulpa Jonatanpa tullunkunata apachirqan, hinallataq qanchis warkusqakunaq tullunkunatapas huñuchirqan. 14Chaymi Saulpa Jonatanpa tullunkunata Benjamín hallp'a Zela llaqtapi Saulpa taytan Cispa ayan p'ampasqaman p'ampaykapurqanku, hinaspan reypa tukuy kamachikusqanta ruwarqanku. Chaymantataq Diosqa llaqtankumanta mañakusqankuta uyarirqan. 15Filistea runakunan wakmanta Israel runakunawan maqanakurqan. Hinan Davidqa soldadonkunapiwan rispa, Filistea runakunawan maqanakurqan, Davidtaq sinchita sayk'urqapurqan. 16Isbi-benobmi Davidta wañurqachiyta munarqan, paymi hatuchaq t'aqa miraymanta karqan, broncemanta lanzanmi pesarqan kinsa kilo kuskanninta, espadanpas mosoqllan karqan. 17Hinan Sarviaq churin Abisaiqa yanapaq chayarqan, hinaspa chay Filistea runata phawaykuspa wañurqachirqan. Chaymi llapan soldadonkuna Davidta nirqanku: –Amaña kunanmantaqa ñoqaykuwan maqanakuyman lloqsinkiñachu, manan munaykuchu Israelpa k'anchaynin wañunanta, nispa. 18Chaymantataq Gob llaqtapi Filistea runakunawan maqanakurqanku. Hinan Husaq miraynin Sibecaiqa hatuchachaq t'aqa miraymanta Safta wañurqachirqan. 19Huktawanmi kikillanpitaq maqanakuspanku, Belén llaqtayoq Jairpa churin Elhanán Gat llaqtayoq Goliat-ta wañurqachirqan. Goliatpa lanzan hap'inanmi karqan telarpi bayeta k'uyuna k'aspi hina sinchi rakhu. 20Huk kutitawanmi Gat llaqtapi Filistea runakunawan maqanakurqanku. Chaypin huk qhari hatun sayayniyoq karqan, hatuchachaq t'aqa miraymanta. Paymi sapanka makinpipas chakinpipas soqta dedoyoqkama karqan, chaymi llapanpiqa iskay chunka tawayoq dedo karqan. 21Israelta pay k'amiqtinmi, Davidpa wawqen Simeaq churin Jonatanqa wañurqachirqan. 22Chay tawantinmi Gat llaqtapi hatuchachaq t'aqa miraymanta karqanku, Davidtaq soldadonkunapiwan paykunata wañuchipurqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\