2 Samuel 3

1Saulpa ayllunwan Davidpa ayllunwan maqanakuymi unay karqan, hinan Saulpa ayllunqa pisi kallpayapusharqan, Davidñataq kallpachakusharqan. 2Hebrón llaqtapi David kashaqtinmi kay churinkuna nacerqan: Jezreel llaqtayoq Ahinoampa phiwi churin Amnón, 3Carmel llaqtayoq Nabalpa viudan Abigailpa churin Quileab, Gesur llaqta rey Talmaipa ususin Maacaq churin Absalón, 4Haguitpa churin Adonías, Abitalpa churin Sefatías, 5Eglaq churintaq Itream. Llapan chaykunan Davidpaq Hebrón llaqtapi nacerqan. 6Saulpa ayllunwan Davidpa ayllunwan maqanakuy kashaqtinmi Abnerqa Saulpa ayllunpi atiyniyoq kanankama kallpachakusharqan. 7Saulpan karqan tiyaqmasin warmi Rizpa sutiyoq Ajaq ususin. Chaymi Isbosetqa Abnerta nirqan: –¿Imanaqtinmi taytaypa tiyaqmasin warmiwan puñukunki? nispa. 8Abnertaq chayta nisqanmanta sinchita phiñakuspa nirqan: –¿Ñoqari alqo hinachu Judá aylluta servishani? ¿Manachu Saúl taytaykiq ayllunta, wawqenkunata, amigonkunatapas khuyapayashallani? Manan qantapas Davidman hap'iykachiykichu. ¿Kunantaqchu qanqa chay warmimanta huchachawanki? 9Señor Dios sinchita muchuchiwachun manachus Señor Diospa prometesqanman hina Davidta yanapaqtiyqa. 10Señor Diosmi Saulpa ayllunmanta kamachikuyta qechuspa Israel ayllupi Judá ayllupi kamachikuyta Davidman qopun, Dan llaqtamanta Beerseba llaqtakama, nispa. 11Isboset-taq payta manchakuspa mana ima nirqanpaschu. 12Chaymantataq Abnerqa willaqkunata Davidman kacharqan: –¿Piqpan kay suyuqa? Ñoqawan rimanakuy, liston kashani llapan Israel runakuna qanta kamachikuqta chaskisuqtiyki yanapanaypaq, nispa nimunankupaq. 13Davidtaq kutichirqan: –Allinmi, rimanakusunchis, ichaqa kaytan mañakuyki: Saulpa ususin Micaltan pusamuwanki. Mana chayqa, manan chaskisqaykichu, nispa. 14Chaymantataq Davidqa Saulpa churin Isbosetman willaqkunata kacharqan: –Kutichipuway Mical warmiyta, paytaqa pachak Filistea runakunaq qhari-kaynin qarachakunawanmi horqokurqani, nispa. 15Hinan Isbosetqa Laispa churin Paltielmanta Micalta qechurqochimurqan. 16Qosan Paltieltaq ichaqa waqakuspa qhepanta purimurqan Bahurim llaqtakama, chaypitaq Abnerqa nirqan: –Phaway, wasiykita kutipuy, nispa. Hinan Paltielqa kutipurqan. 17Abnertaq Israel kurak runakunata rimaykuspa nirqan: –Unayñan qankunaqa Davidta reyniykichis kananta munashankichis, 18kunanqa reyniykichispaq churakuychis, nispa. Señor Diosmi Davidtaqa nirqanña: Israel llaqtaytaqa Filistea runakunamanta, lliw awqankunamantapas qanwanmi qespichisaq, nispa. 19Abnerqa rimaykullarqantaq Benjamín aylluta, hinaspa Hebrón llaqtata Davidman rirqan, Israel runakunaq Benjamín ayllu runakunaq lliw yuyaykusqankuta willaq. 20Chaymi Abnerqa iskay chunka qharikunapiwan Hebrón llaqtata Davidman chayarqan, Davidtaq hatun mikhuyta paykunaman mikhuchirqan. 21Chaymantañan Abnerqa Davidta nirqan: –Kunanqa ripusaq, hinaspa lliw Israelta qan wiraqochayman huñumusaq, qanwan rimanakunankupaq, munasqaykiman hinataq kamachinki, reyníy, nispa. Hinan Davidqa sumaqpi Abnerta kacharparipurqan. 22Chay qhepatataq Davidpa soldadonkunaqa Joabpiwan chayamurqanku, maqanakuypi llat'anasqankuta apamuspa, Abnertaq manaña Davidwanchu Hebronpi kasharqan, David sumaqpi kacharparipusqanrayku. 23Soldadokunapiwan Joab chayamuqtintaq payman willarqanku: –Nerpa churin Abnermi reyman hamusqa, Davidtaq chaskispa sumaqpi kacharparipun, nispa. 24Hinan Joabqa reyman qayllaykuspa nirqan: –¿Imatataq kaytari ruwanki reyníy? Abnermi hamusqasunki, qantaq chaskiykusqanki. ¿Imanaqtinmi sumaqpi kacharparipurqanki? 25¿Manachu yachanki q'otullawan tukuy ima niwasqaykita purisqaykita qhamiyaq hamusqasuykita? nispa. 26Hinaspan Joabqa Davidpa ñawpaqenmanta lloqsirqospa, Abnerpa qhepanta willaqkunata kacharqan, paykunataq Sirapi p'uytumantaña Abnerta kutichimurqanku, Davidmi ichaqa mana chayta yacharqanchu. 27Hebrón llaqtaman Abner kutirqamuqtintaq, Joabqa sumaqllapi llaqta haykuna punkuman pusarqorqan sapaqllapi parlaykamuq hina. Chaypitaq Asael wawqenta wañuchisqanmanta vengakuspa wiksanpi sat'irqospa wañurqochirqan. 28Chaymantataq Davidqa chayta yachaspa nirqan: –Ñoqapas suyuypas Abnerpa wañusqanmantaqa manan Señor Diospa ñawpaqenpi huchayoqchu kayku. 29Señor Dios Joabtaqa llapa miraynintawan kay huchamanta muchuchichun, chhaynaqa, paykunamanta kallanqapuni yawar apaywan, lepra onqoywan onqoqkuna, wist'ukuna, yarqayta muchuqkuna, maqanakuypi wañuqkunapas, nispa. 30Chhaynatan Joabpiwan Abisaipiwan Abnerta wañuchipurqanku wawqenku Asaelta Gabaón maqanakuypi wañuchisqankumanta. 31Hinan Davidqa Joabta llapan paywan kashaqkunatawan nirqan: –Waqaychis Abnermanta, p'achaykichista llik'ikuychis, qhasqa p'achawantaq p'achakuychis, nispa. Abnerta p'ampanankupaq wantushaqtinkutaq, Davidqa qhepanta rirqan, 32hinan Hebrón llaqtapi p'ampapurqanku. P'ampaykushaqtinkutaq reyqa khuyayta waqaykurqan, hinallataq lliw runakunapas waqaykurqanku. 33Hinan reyqa Abnerpa wañusqanmanta kay llakiy harawita takirqan: –¿Mana yuyayniyoq hinachu Abnerqa wañunan karqan? 34Manan makiykikunapas watasqachu karqan, manan chakiykikunapas t'eqesqachu karqan, runa wañuchiqpa wañuchisqan hinan wañurqanki, nispa. Chaymi llapa runa Abnermanta waqallarqankutaq. 35Chay qhepatataq llapa runa Davidta rogarqanku: –Mikhuykuy manaraq tutayaykushaqtin, nispa. Paytaq ichaqa nirqan: –Señor Dios muchuchiwachun manaraq inti chinkaykushaqtin t'antatapas ima mikhunatapas mikhuqtiyqa, nispa. 36Llapa runakunan reparaspa: –Allinmi, nirqanku. Reypa tukuy ruwasqankunapas allinkaman paykunapaq karqan. 37Chay p'unchaymi llapa runa, llapa Israelpas repararqanku Abner wañuchiyqa mana Davidpa kamachisqanchu kasqanta. 38Reyqa oficialninkunatan nillarqantaq: –¿Manachu reparankichis kunan Israelpi huk umalli allin qhari wañusqanta? 39Ñoqaqa pisi kallpan kani, reypaq aceitewan hawisqaña kashani chaypas. Chay Sarviaq churinkunaqa sinchi kallpasapan ñoqapaq kanku. ¡Señor Dios kutichipuchun mana allin ruwaqmanqa, ruwasqanman hina! nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\