Hechos 13

1Antioquía llaqta iglesiapin karqan profetakuna yachachiqkuna ima: Bernabé, Yana runa nisqa Simón, Cirene llaqtayoq Lucio, kamachikuq Herodeswan kuska uywasqa Manaén, hinallataq Saulopas. 2Paykuna Señorta yupaychaspa ayunashaqtinkutaq, Santo Espirituqa nirqan: –Bernabeta Saulotawan t'aqapuwaychis, allin willakuykunata willanankupaqmi paykunata akllakurqani, nispa. 3Chaymi ayunasqanku mañakusqanku qhepata Bernabeman Saulomanwan makinkuta churaykurqanku, hinaspa paykunata kacharparirqanku. 4Bernabewan Saulowanmi Santo Espirituq kachasqan kaspa Seleucia llaqtaman uraykurqanku, chaymantataq barcopi Chipre islaman rirqanku. 5Salamina llaqtaman chayaspankutaq judío runakunaq sinagogankunapi Diospa siminta willarqanku. Marcos sutiyoq Juantan yanapakuqpaq pusarqanku. 6Islantinta purispankun Pafos llaqtapi tuparqanku Barjesús sutiyoq layqawan, paymi judío runa karqan, “profetan kani” nirqantaq kanpas. 7Chay layqan kasharqan islapi kamachikuq yuyaysapa Sergio Paulowan. Chay kamachikuqmi Diospa siminta uyariyta munaspa Bernabeta Saulotawan waqyachikurqan. 8Barjesús sutiqa griego rimaypi Elimas ninmi. Paymi apostolkuna contra sayarirqan chay llaqtapi kamachikuq Jesuspi iñinanta hark'akuspa. 9Chaymi Pablo sutiyoq Sauloqa Santo Espirituwan hunt'a kaspa layqata allinta qhawaykuspa 10nirqan: –¡Yaw, supaypa churin! ¡Tukuy mana allin ruwayta q'otuyllatawanmi yachanki! ¡Lliw chanin-kaykunata cheqnikuq runan kanki! ¿Hayk'aqkamataq Señor Diospa cheqaq ñanninkunata q'ewichinki? 11Kunanqa Señor Diosmi muchuchisunki, ñawsayaspaykin huk tiempo intiq k'anchayninta mana rikunkichu, nispa. Hinaqtinmi yana phuyu hina payman tutayaykamurqanpacha, chaymi thampiykachaspa maskharqan pillapas makinmanta aysananpaq. 12Hinaqtinmi llaqta kamachikuqqa chay hina kasqanta rikuspa, Señormanta Pabloq yachachisqanmanta musphaspa Jesuspi iñirqan. 13Pablotaq puriq-masinkunapiwan Pafos llaqtamanta barcopi rispanku, Panfilia hap'iypi Perge llaqtaman chayarqanku. Marcos sutiyoq Juanmi ichaqa paykunamanta t'aqakuspa Jerusalén llaqtaman kutirikapurqan. 14Pablowan Bernabewanmi Perge llaqtamanta rispanku, Pisidia provinciapi Antioquía llaqtaman chayarqanku. Hinaspan judío runakunaq sinagoganman samana p'unchaypi haykuspa tiyaykurqanku. 15Diospa kamachikuynin simitapas profetakunaq qelqasqankunatapas leespankuñan chay sinagogapi kamachikuqkunaqa paykunaman willachirqanku: –Wawqeykuna, ima simillapas kallpachaykuwanaykikupaq kaqtinqa, kunan rimaykuwayku, nispa. 16Chaymi Pabloqa sayarispa makinwan ch'inyachispa nirqan: –Israel llaqtamasiykuna, Diosta yupaychaq mana judío runakunapas uyariychis. 17Israel runakunaq Diosninmi ñawpa taytanchiskunata akllarqan, hinaspan paykunata askhayachirqan Egipto suyupi mana llaqtayoq kashaqtinku. Chaymantan atiyninwan horqomurqan, 18hinaspan tawa chunka watata hina ch'inneqpi paykunaq mana kasukusqankuta Diosqa muchurqan. 19Canaán hallp'api qanchis suyukunata atipaspataq hallp'ankuta Israel llaqtanman rakirqan. 20Lliw chaykunan tawa pachak phisqa chunka wata hina karqan. Chaymantataq Diosqa umalli qollanakunata paykunapaq churarqan profeta Samuelpa tiemponkama. 21Reyniyoq kayta munaqtinkutaq Diosqa tawa chunka watapaq Benjamín ayllumanta Cispa churin Saulta reyninku kananpaq churarqan. 22Diostaq Saulta wikch'uspa, Davidta reyninku kananpaq churarqan. Davidmantan Diosqa nirqan: “Isaipa churin Davidtan tarini sonqoypaq hina runata, paymi lliw munasqayta ruwanqa”, nispa. 23Paypa mirayninmantan Diosqa prometesqanman hina Israel runakunapaq Qespichiq Jesusta kachamurqan. 24Manaraq Jesús hamushaqtinmi Bautizaq Juanqa llapan Israel runakunaman Diosman kutirikuspa bautizachikunankuta willarqan. 25Juanqa ruwananta tukushaspañan nirqan: ¿Pi kasqaytataq yuyankichis? Manan suyasqaykichis runachu ñoqaqa kani. Aswanmi ñoqaq qhepayta huk hamushan, paypa chakinmanta usut'ankunallatapas manan paskanaypaq hinachu kani, nispa. 26Wawqeykuna, Abrahampa miraynin runakuna, Diosta yupaychaq mana judío runakunapas, Diospa qespichinanmanta willakuyqa ñoqanchispaqmi. 27Jerusalén llaqtapi tiyaqkunan kamachikuqninkunapiwan Jesusqa pichus kasqanta mana reqsirqankuchu, sapa samana p'unchaypi leesqa profetakunaq nisqantapas manallataq entienderqankuchu. Chaymi Jesusta huchachaspa profetakunaq nisqanta hunt'arqanku. 28Wañuchinapaq hina mana ima huchatapas paypi tarishaspankupas, kamachikuq Pilatotan valekurqanku Jesusta wañuchinapaq. 29Jesusmanta llapallan qelqasqa kaqkunata hunt'aspankutaq, cruzmanta uraykachispa aya p'ampanaman churarqanku. 30Diostaq ichaqa wañusqanmanta kawsarichimpurqan. 31Chaymi Jesusqa askha p'unchayta rikhurirqan paywan kuska Galileamanta Jerusalén llaqtaman puriysiq-masinkunaman. Paykunan kunanqa Israel llaqta-masinchiskunaman Jesusmanta willaqkuna kanku. 32Ñoqaykupas kay allin willakuykunata willashaykiku, Diospa ñawpa taytanchiskunaman prometesqanta, 33ñoqanchis mirayninkunapaq Jesusta kawsarichimpuspa hunt'asqanta. Iskaykaq Salmopipas kay hinatan nin: “Qanmi Churiy kanki, kay p'unchaymi ñoqa churiyayki”, nispa. 34Diosmi wañusqanmanta payta kawsarichimpurqan manapuni hayk'aqpas ismunanpaq. Chaytan kay Qelqaqa sut'inchan: “Davidman prometesqay ancha allin samikunataqa qosqaykichispunin”, nispa. 35Chaymi huk cheqas Qelqapipas nillantaq: “Manan ch'uya kamachiykiq cuerpontaqa ismurichinkichu”, nispa. 36Chhaynataqmi Davidpas kawsayninpi Diospa munayninman hina servirqan, wañukapuspataq ñawpa taytankunawan p'ampasqa karqan, hinan ismuripurqan. 37Diospa kawsarichimpusqan Jesusmi ichaqa mana ismurqanchu. 38Chay hinaqa, wawqeykuna, yachaychis, Jesusllapin hucha pampachayqa kan, chaytan willashaykichis. 39Moisespa kamachikuynin simiman hinaqa manan huchamanta kacharichiy atikunchu, Jesuspi iñiqmi ichaqa llapa huchanmanta kacharichisqaña kashan. 40Ahinaqa cuidakuychis, paqtataq profetakunaq qelqanpi nisqa simikuna qankunaman chayamunman, paykunan nirqanku: 41“Qhawariychis Diosta pisichaqkuna, musphaychis hinaspa ch'usaqyapuychis. Huk ruwanatan kay p'unchayniykichiskunapi ruwani, piña chayta willasuqtiykichispas manan creewaqchischu”, nispa. 42Judío runakunaq sinagoganmanta lloqsishaqtinkutaq, runakunaqa Pablota Bernabetawan valekurqanku hamuq samana p'unchaypipas chaykunata aswanta willaykunankupaq. 43Huñunakuq ch'eqeriqtintaq, askha judío runakuna, judío t'aqaman t'ikrakuspa Diosta yupaychaqkunapiwan Pablota Bernabetawan qatikurqanku. Hinan paykunaqa rimapayaspa kallpacharqanku khuyapayakuq Diospi hap'ipakuspa kawsanankupaq. 44Hamuq samana p'unchaypitaq yaqa llaqtallantin huñunakurqan Diospa siminta uyarinankupaq. 45Judío runakunataq ichaqa askha runakunata rikuspa sinchita envidiakurqanku, hinaspan Pabloq yachachisqan contra rimaspa k'amirqanku. 46Hinaqtinmi Pabloqa Bernabepiwan mana manchakuspa nirqanku: –Qankunamanraqmi Diospa simintaqa willanaykupuni karqan, qankunataq ichaqa mana chaskiyta munankichischu, manallataq wiñay kawsaytapas munankichischu, chaymi mana judío runakunaman willaq ripushayku. 47Kay hinatan Señor Diosqa kamachiwarqanku: “Wak suyu runakunata k'anchaqpaqmi churayki, kay pachantin runakunaman qespikuymanta willanaykipaqmi churayki”, nispa, nispanku. 48Chayta uyarispataq mana judío runakunaqa kusikuspanku Señorpa simintapas “allinmi” nirqanku. Hinaspan llapallan wiñay kawsaypaq akllasqa kaqkuna iñirqanku. 49Chay hinatan Señorpa siminqa chay provinciantinpi willakurqan. 50Judío runakunataq ichaqa Diosta yupaychaq allichachaq warmikunata, llaqtapi kamachikuq qharikunatawan yuyaychaspa tanqarqanku, hinan paykunaqa Pablo contra Bernabé contra qatiykachayta hatarichirqanku, hinaspan llaqtankumanta qarqorqanku. 51Chaymi paykunaqa chakinkupi hallp'ata paykuna contra chhaphchispa Iconio llaqtaman rirqanku. 52Chaywanpas Antioquía llaqtapi tiyaq iñiqkunaqa may kusisqapunin Santo Espirituwan hunt'a kasharqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\