Hechos 18

1Chaykuna qhepatan, Pabloqa Atenas llaqtamanta lloqsispa Corinto llaqtaman rirqan. 2Chaypin tuparqan Ponto suyumanta judío runa Aquilawan. Paymi chayllaraq Italia suyumanta warmin Priscilapiwan chayamurqanku, Roma llaqtamanta llapan judío runakunata lloqsinanpaq Roma rey Claudio kamachikusqanrayku. 3Chaymi Pabloqa kasqankama llank'anayoq kaspa paykunawan qhepaspa kuska llank'arqan. Paykunaqa toldo ruwaqmi karqanku. 4Sapa samana p'unchaypitaq sinagogapi Pabloqa tapunakuspa rimaq judío runakunawanpas mana judío runakunawanpas, paykunata iñichiyta munaspa. 5Silaswan Timoteowan Macedonia provinciamanta chayamuqtinkutaq Pabloqa Diospa siminta willaspallaña purirqan, Jesusqa Cristopuni kasqanta judío runakunaman willaspa. 6Paykuna Pablota cheqnipakuqtinkun, k'amiqtinkun Pabloqa p'achanta paykuna contra chhaphchispa nirqan: –Qankuna kikiykichismi wañunaykichispaq huchachakunkichis, ñoqaqa manan ima huchayoqpaschu kani, kunanmantaqa mana judío runakunamanmi ripusaq, nispa. 7Sinagogamanta lloqsipuspataq, Dios yupaychaq Justo sutiyoq runaq wasinman haykurqan qayllallapi kasqanrayku. 8Sinagogapi umalli runa Crispotaq Señor Jesuspi iñirqan, wasinpi lliw kaqkunapiwan. Askhataq Corinto llaqtapi kaqkunapas Diospa siminta uyarispa iñirqanku, hinaspan bautizachikurqanku. 9Señor Jesusmi huk tuta rikhuriypi Pablota nirqan: –Ama manchakuychu, aswanpas rimallay, amataq upallaychu, 10ñoqan qanwan kashani, manan pipas imanasunkipaschu, kay llaqtapiqa askhan ñoqapi iñiqkuna kashan, nispa. 11Pabloqa Corinto llaqtapin wata soqta killayoqta tiyarqan Diospa siminta paykunaman yachachispa. 12Acaya provinciapi Galión kamachikuq kashaqtinmi judío runakunaqa huk-nisqalla Pablo contra hatarirqanku, hinaspan juzganaman payta apaspa nirqanku: 13–Kaymi runakunata yachachishan, kamachikuy simita p'akispa huk-hinanmanta Diosta yupaychanankupaq, nispanku. 14Pablo rimarinanña kashaqtinmi Galionqa judío runakunata nirqan: –Judío runakuna, ima mana allin ruwaypas, hatun huchapas kallaqtinmi qankunataqa uyariykichisman. 15Aswanpas kunanqa rimaykunamanta, sutikunamanta, kamachikuy simiykichiskunamantawan churanakuy kashan chayqa, qankunan chaytaqa yachakunkichis. Ñoqaqa manan chaykunamanta juez kaytaqa munanichu, nispa 16juzganamanta paykunata qarqorqan. 17Hinaqtinmi judío runakunaq sinagoganpi umalli runa Sostenesta llapamanta hap'ispa, Galionpa ñawpaqenpi maqarqanku. Galiontaq mana reparaqpas tukurqanchu. 18Pabloqa unaytaraqmi Corinto llaqtapi qhepakurqan. Chaymantataq iñiqkunaqa payta kacharparipurqan, hinan Siria provinciapi Antioquía llaqtaman barcopi rirqan, paywanmi rirqanku Priscilapas Aquilapas. Pabloqa manaraq barcopi puririshaspanmi Cencrea llaqtapi kashaspa Diosman prometekusqanta hunt'ananpaq chukchanta rutuchikurqan. 19Efeso llaqtaman chayaspataq Pabloqa Priscilata Aquilatawan chayman saqerqan, hinaspan sinagogaman haykuspa judío runakunawan tapunakuspa rimarqanku. 20Chaymi iñiqkunaqa unaytaraq paykunawan qhepakunanpaq valekurqanku, Pablotaq ichaqa mana uyakurqanchu. 21Aswanmi pasapushaspa paykunata nirqan: –Dios munaqtinqa huktawanmi watukuq kutimusqaykichis, nispa. Hinaspanmi Efeso llaqtamanta puririrqan. 22Cesarea llaqtaman chayaspanmi Jerusalén llaqtapi iglesiata napaykuq wicharirqan, chaymantataq Antioquía llaqtaman rirqan. 23Huk tiempo chaypi tiyarispañataq llaqtan-llaqtanta purirqan Galacia provinciantinpi, Frigia provinciantinpi kaq iñiqkunata kallpachaspa. 24Chaypachan Efeso llaqtaman chayarqan Alejandría llaqtayoq Apolos sutiyoq judío runa, paymi karqan kusa rimaq qhari, Diospa Simin Qelqakunata allinta yachaq. 25Paymi Señorpa ñanninpi yachachisqa karqan, chaymi Jesusmanta iman kaqtapuni tukuy sonqo rimaqpas yachachiqpas, hinaña Juanpa bautismollanta yachashaspapas. 26Apolosmi judío runakunaq sinagoganpi mana manchakuspa rimayta qallarirqan. Priscilawan Aquilawantaq Apolospa rimasqanta uyarispa wasinkuman payta pusarqanku, hinaspan aswan sut'itapuni Diospa ñanninta yachachirqanku. 27Apolosqa Acaya provinciaman riyta munaqtinmi Efesopi kaq iñiqkuna payta kallpacharqanku, hinaspan Acayapi kaq iñiq-masikunaman qelqarqanku Apolosta allinta chaskinankupaq. Paytaq chayaspan Diospa khuyapayakuyninrayku iñiqkunata anchata yanaparqan. 28Apolosqa ancha atiywan rimaspan llapa runaq qayllanpi judío runakunata atiparqan, Jesuspuni Cristoqa kasqanta Diospa Simin Qelqakunawan sut'inchaspa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\