Hechos 20

1Ch'aqway tukukuqtintaq Pabloqa iñiqkunata waqyachimuspa paykunata kallpacharqan. Hinaspan paykunamanta kacharparikuspa puriripurqan Macedonia provinciaman rinanpaq. 2Chayninta purispanmi iñiqkunata allinta kallpachaykuspaña Grecia suyuman chayarqan. 3Chaypi kinsa killa kasqanmantañataq Siria provinciaman barcopi rinan kasharqan, hinaspan judío runakunaq pay contra mana allin yuyaykusqankuta yacharqorqan, chaymi Macedonianta kutipunanpaq yuyaykukurqan. 4Pablotan riysirqanku: Berea llaqtayoq Pirroq churin Sópater, Tesalónica llaqtayoq Aristarco, Segundopiwan, Derbe llaqtayoq Gayo, Timoteopiwan. Hinallataq Asia provinciamanta Tíquico, Trofimopiwan. 5Wakinmi ñawpaspa Troas llaqtapi suyamuwarqanku. 6Ñoqaykutaq Mana Qonchuyoq T'anta Mikhuna Fiesta qhepata Filipos llaqtaman barcopi rispa, Troas llaqtaman phisqa p'unchaypi paykunaman ayparqayku, chaypin qanchis p'unchayta paykunawan karqayku. 7Semana qallariy p'unchaytan iñiqkunaqa t'anta phasmiq huñunakurqayku, hinan Pabloqa paykunata yachachirqan. Qhepantin p'unchay puririnan kaqtintaq kuska tutakama unayta rimarqan. 8Huñunakusqayku altos wasipin askha lamparakuna k'anchasharqan. 9Ventanapitaq Eutico sutiyoq wayna tiyasharqan. Pablo unayta rimaqtintaq waynaqa puñuywan aysachikurqan. Misk'ita puñurqapuspan kinsa pata altosmanta pampaman urmaykurqan, chaymi wañusqata hoqarirqanku. 10Hinan Pabloqa uraykuspa waynata oqllaykurqan, marq'arikuspataq nirqan: –Ama mancharikuychischu, waynaqa kawsashanmi, nispa. 11Kaqta wichaspataq Pabloqa t'antata phasmirqan, mikhuspataq sut'iyamunankama unayta parlallarqantaq, chaymantataq puriripurqan. 12Waynata kawsashaqta wasiman pusaspankutaq iñiqkunaqa mayta kusikurqanku. 13Ñoqaykutaq barcoman ñawpaspayku Asón llaqtaman barcopi rirqayku, chaypi Pablowan tupanaykupaq, payqa chakillapi rinanpaqmi yuyaykukurqan. 14Asón llaqtapi paywan tupaqtiykutaq Pabloqa barcoman wichamurqan, hinaspan Mitilene llaqtaman rirqayku. 15Chaymanta barcopi rispaykutaq, qhepantin p'unchayta Quío isla chimpaman chayarqayku. Qhepakaq p'unchaytaq Samos islaman chimparqayku, qhepantin p'unchaytaq Mileto llaqtaman chayarqayku. 16Pabloqa manan Efeso llaqtaman chayayta munarqanchu, Asia provinciapi manaña qhepananrayku, chaymi chimpallanta barcopi pasananpaq yuyaykukurqan. Payqa usqhasharqanmi, atikuqtinqa Jerusalén llaqtapi Pentecostés p'unchayta kananrayku. 17Mileto llaqtapi kashaspataq Pabloqa waqyachimurqan Efeso llaqtapi iglesia umalli runakunata. 18Chayamuqtinkutaq paykunata nirqan: –Asia provinciaman chayamusqay p'unchaymantapachan qankunaqa yachankichis imaynatachus tukuy tiempo qankuna ukhupi purisqayta. 19Tukuypi huch'uyyaykukuspa mayta waqaspa Señorta servirqani, hinaña judío runakuna ñoqa contra imaymanata yuyaykusharqanku chaypas. 20Yachallankichistaqmi runa qayllapipas wasi-wasipipas imapas qankunapaq allin kaqtaqa yachachinaypaq listollapuni kashasqayta. 21Judío runakunamanpas mana judío runakunamanpas tukuy sonqon willarqani: Huchata saqepuspa Diosman kutirikuychis, Señorninchis Jesucristopipas iñiychis, nispa. 22Kunanqa Santo Espirituq pusasqanpunin Jerusalén llaqtaman rishani, chaypi imachus sucedewananta mana yachaspa. 23Ichaqa Santo Espiritullan sapanka llaqtapi willamuwan carcelman haykunayta ñak'arinaytawan. 24Manataqmi imaraykupas kawsayniytaqa ñoqa kikiypaq ancha chaniyoqpaqchu qhawarikuni, aswanpas kayllatan munani: Señor Jesusmanta chaskisqay llank'anata kusikuywan tukuyllatapuni. Kay llank'anaqa Diospa khuyapayakuyninmanta allin willakuykunata willanaymi. 25Diospa qhapaqsuyunmanta qankunaman willaspaymi purirqani, kunanqa yachanin, manan mayqenniykichispas uyayta rikuwankichisñachu. 26Chaymi kunan sut'inchaykichis: Ñoqaqa manañan huchayoqchu kani pillapas wiñaypaq huchachasqa kananmantaqa. 27Diospa lliw yuyaykusqantaqa mana pakaykuspan willarqaykichis. 28Chayrayku cuidakuychis kikiykichista, hinallataq lliw iñiqkunatapas cuidaychis, paykunata cuidaqpaqmi Santo Espíritu churarqasunkichis. Diospa iglesianta michiychis, chay iglesiantan Jesucristoq yawarninwan rantikurqan. 29Yachanin ripusqay qhepata q'otuqkuna yarqasqa lobokuna hina qankunaman haykumunanta, paykunaqa iñiqkunatan tukurqoyta munanqaku. 30Qankuna ukhullamantataqmi waqllisqa rimaq runakunaqa hatarinqa, iñiqkunata q'otuspa aysaqanankupaq. 31Chayrayku rikch'ashallaychispuni, kinsa watantin tuta-p'unchay sapankata waqayniywan mana samaspa anyasqayta yuyarispaykichis. 32Kunanqa, wawqeykuna, Diosmanmi hap'iykachiykichis, paypa khuyapayakuyninmanta simitataq sonqoykichispi hap'iychis, chayqa atiyniyoqmi kallpachanasuykichispaq, chay hinapi Diospa lliw akllakusqankunawan kuska herenciata Diosmanta chaskinaykichispaq. 33Manan piqpa qolqentapas qorintapas p'achantapas munapayarqanichu. 34Qankunaqa yachankichisñan kay makiykunawan llank'aqtiy ñoqapaqpas ñoqawan kaqkunapaqpas mana imapas pisiwasqankuta. 35Tukuy ruwasqaypin rikuchirqaykichis, chay hinata llank'aspa pisichikuqkunata yanapanapuni kasqanta. Señor Jesuspa siminkunata yuyariychis, pay kikinmi nirqan: “Aswan kusisamiyoqqa qoqmi chaskiqmantaqa”, nispa. 36Chaykunata nispañan llapankuwan qonqoriykukuspa mañakurqan. 37Chaymi llapallanku khuyayta waqarqanku, hinaspan Pablota abrazaykuspa much'aykurqanku, 38manañan uyaytaqa rikunkichisñachu, nisqanmanta khuyaytapuni llakikuspanku. Hinaspan barcoman riysirqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\