Hechos 21

1Paykunawan t'aqarinakuspaykun barcoman haykuspa Cos nisqa islaman cheqanta rirqayku, qhepantin p'unchaytaq Rodas islaman, chaymantataq Pátara llaqtaman rirqayku. 2Fenicia hap'iyman riq barcota tarispataq chayman haykuspayku puririrqayku. 3Rishaspataq lloq'e ladopi Chipre islata rikurqayku, hinaspan Siria provinciaman pasaspa Tiro llaqtaman chayarqayku, chaypi barcoqa cargata saqenan kaqtin. 4Iñiqkunata chay llaqtapi tarispaykutaq qanchis p'unchayta qheparqayku. Chaymi paykunaqa Santo Espirituq willasqan kaspa Pablota hark'arqanku: –Amaña Jerusalén llaqtaman riychu, nispa. 5Chaywanpas, chay p'unchaykuna qhepatan lloqsirqayku, llapallankun warmintin wawakunantin llaqta hawakama pusawarqanku. Hinaspan lamar-qocha patapi qonqoriykukuspa mañakurqayku. 6Abrazaykunakusqayku qhepatan barcoman haykurqayku, paykunataq wasinkuman kutipurqanku. 7Ñoqaykutaq Tiro llaqtamanta barcopi purimuspaña Tolemaida llaqtaman chayarqayku. Chaypi wawqe-panakunata napaykuspaykun paykunawan huk p'unchayta qhepakurqayku. 8Chaymantataq qhepantin p'unchay puririspayku Cesarea llaqtaman chayarqayku. Allin willakuykunata willaq Felipeq wasinpitaq qorpachakurqayku, payqa akllasqa qanchis diaconokunamanta hukninmi karqan. 9Paymi tawa doncella ususiyoq karqan, paykunan profetizaqku. 10Chaypi pisi p'unchaykuna kashaqtiykutaq Agabo sutiyoq profeta Judea provinciamanta uraykamurqan, 11paymi asuykamuwaspanku Pabloq chumpinwan chakinta makintawan watakuspa nirqan: –Kay hinatan Santo Espirituqa nin: Ahinatan judío runakunaqa Jerusalén llaqtapi kay chumpiyoq qharita watanqaku, hinaspan wak suyu runakunaman hap'iykachinqaku, nispa. 12Chayta uyarispaykun ñoqaykupas chaypi kaqkunapas Pablota valekurqayku Jerusalén llaqtaman amaña rinanpaq. 13Chaymi Pabloqa nirqan: –¿Imatan kay hinata waqaspa sonqoyta “ch'allaq” nichiwankichis? Ñoqaqa manan watasqa kanallaypaqchu listo kashani, aswanpas Señor Jesuspa sutinrayku Jerusalén llaqtapi wañunaypaqwanmi listo kashani, nispa. 14Chaymi mana hark'achikuyta munaqtin upallakapurqayku, hinaspan nirqayku: –Señorpa munaynin ruwasqa kachun, nispa. 15Chay p'unchaykuna qhepataña q'epichakuspayku Jerusalén llaqtaman wicharqayku. 16Hinan Cesarea llaqtamantapas wakin iñiqkunaqa riysillawarqankutaq, paykunan Chipre islamanta Mnasón sutiyoq ñawpa iñiqpa wasinman pusawarqanku, chaypi qorpachakunaykupaq. 17Jerusalén llaqtaman chayaqtiykun wawqe-panakunaqa kusisqa chaskiwarqanku. 18Qhepantin p'unchaytaq Pabloqa ñoqaykupiwan Jacoboqta rirqan, chaypin iglesiapi umalli runakuna llapanku huñuykusqa kasharqanku. 19Paykunata napaykusqanmantañataq Pabloqa llapachallanta willarqan, imaynatachus Diosqa mana judío runakuna ukhupi paywan ruwasqanta. 20Hinan paykunaqa chayta uyarispa Diosta hatuncharqanku, hinaspataq Pablota nirqanku: –Rikushankin, wawqéy, askha waranqanpi judío runakunaq iñisqanta, llapankutaqmi Moisespa kamachikuy siminman sinchitapuni k'askakuqkuna kanku. 21Qanmantataqsi rimaqta uyarinku: Mana judío runakuna ukhupi tiyaq judío runakunatas yachachishanki, Moisespa kamachikuy siminta mana kasunankupaq, churinkuq qhari-kaynin qarachatapas ama señalanankupaq, amallataq costumbrenchisman hinapas purinankupaqwan, nispa. 22¡Kunanri, imanaykusuntaq! Chayamusqaykitaqa yachanqakupunin. 23Chay hinaqa, kay nisqaykuta ruway: Ñoqayku ukhupin Diosman prometekuq tawa qharikuna kashan. 24Paykunata pusaspayki paykunawan kuska Dios yupaychana wasipi ch'uyanchakamuy, hinaspa paykunaman gastonta pagay chukchankuta rutuchikamunankupaq. Ahinapin llapanku yachanqaku qanmanta willakusqankuqa mana cheqaqpunichu kasqanta, aswanpas yachanqaku qanpas Moisespa kamachikuy siminta hunt'aspa purimusqaykita. 25Iñiq mana judío runakunamanqa ñan qelqarqanchisña rimanakusqanchista: Aman mikhunkichischu idolokunaman haywasqa mikhunatapas, yawartapas, seq'osqa aychatapas, amallataq qhelli huchapipas purinkichischu, nispa. 26Hinaqtinmi Pabloqa chay runakunata pusarikuspa qhepantin p'unchayta paykunawan kuska ch'uyanchakurqan, chaymantataq Dios yupaychana wasiman haykurqan, ch'uyanchakuyninku p'unchaykuna hayk'aqchus hunt'akunanta willakuq, hayk'aqtaqchus sapankanku ofrendankuta haywanankutawan willakuq. 27Qanchis p'unchayña hunt'akunan kashaqtintaq, Asia provinciamanta wakin judío runakunaqa Dios yupaychana wasipi Pablota rikuspa, llapallan runata ch'aqwachirqanku, payta hap'irqospataq qaparirqanku: 28¡Israel qharikuna, yanapawayku! Kay runan hinantinpi yachachimun Israel llaqta contra, Moisespa kamachikuy simin contra, Dios yupaychana wasi contrapiwan, chaymantapas mana judío runakunatan Dios yupaychana wasiman pusaykun, hinaspan kay ch'uya cheqasta qhellichanku, nispanku. 29Ñawpaqtan Efeso llaqtayoq Trofimota paywan kuskata llaqtapi rikurqanku, chaymi yuyarqanku Dios yupaychana wasiman Pabloq pusaykusqanta. 30Hinan llaqtallantin ch'aqwaspa runakunaqa huñunarqokurqanku, hinaspan Pablota hap'ispa Dios yupaychana wasimanta hawaman aysaspa punkukunatapas wisq'arqapurqanku. 31Pablota wañurqachiytapuni munashaqtinkun Roma soldado comandanteman willarqanku: –Jerusalenpin lliw runakuna manchanata ch'aqwashanku, nispa. 32Chaymi comandanteqa soldadokunata capitankunatawan usqhaylla pusarikuspa paykunaman phawarirqan. Hinan comandanteta soldadokunatawan rikuspanku manaña Pablota maqarqankuchu. 33Hinaqtinmi comandanteqa Pablota hap'ispa, kamachirqan iskay cadenawan payta watanankupaq. Hinaspan tapurqan pichus kasqanta imatachus ruwasqantawan. 34Runakuna ukhumantataq qaparimurqanku, wakin hukta, wakintaq wakta, chaymi ch'aqwasqankurayku mana imatapas sut'ita yachaspan Pablota cuartelman apachirqan. 35Gradasman chayaqtintaq soldadokunaqa Pablota wanturqanku, runakuna phawaykamusqanrayku. 36Runakunaqa ancha askhan qatimurqanku: –¡Wañuchun! nispa qaparkachaspanku. 37Pablota cuartelmanña apaykushaqtinkutaq, Pabloqa comandanteta nirqan: –¿Huk ratochallapas rimapayaykimanchu? nispa. Comandantetaq nirqan: –¿Yachankichu griego rimayta? 38¿Manachu qanqa kashanki chay Egipto runa? Paymi kay ñawpaq p'unchaykunallapi runakunata hatarichispa ch'aqwachirqan, hinaspa runa wañuchiqkunata tawa waranqata ch'inneqman pusarqan, nispa. 39Chaymi Pabloqa nirqan: –Ñoqaqa judío runapunin kani, Cilicia provinciapi ancha reqsisqa, Tarso llaqtapi naceq. Kunanmi valekuyki runakunaman rimaykachiwanaykipaq, nispa. 40Comandante: –Arí, niqtintaq, Pabloqa gradaspi sayaykuspa, runakunata makinwan ch'inyachirqan, allinta upallaqtinkutaq hebreo rimaypi paykunata nirqan:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\