Hechos 7

1Uma sacerdoten Estebanta tapurqan: –¿Hinatapunichu rimarqanki? nispa. 2Hinan Estebanqa nirqan: –Wawqeykuna, taytakuna, uyariykuwaychis: Atiyniyoq Diosmi ñawpa taytanchis Abrahamman rikhurirqan, Mesopotamia suyupi kashaqtin, manaraq Harán llaqtapi tiyashaqtin. 3Hinaspan payta nirqan: “Ripuy hallp'aykimanta aylluykimantawan rikuchisqayki chay hallp'aman”, nispa. 4Chaymi Caldea runakunaq suyunmanta lloqsispa Haranpi tiyarqan, chaymantataq taytan wañukapuqtin, kay tiyashasqanchis hallp'aman Dios pusamurqan. 5Kaypiqa manan Diosqa chakin saruykunallanpaqpas herenciata qorqanchu, chaywanpas payqa Abrahammanmi prometerqan kay hallp'ata qonanpaq qhepa mirayninpa kapunanpaqwan. Chaytan Diosqa prometesqa Abrahaman manaraq wawayoq kashaqtin. 6Hinaspan Diosqa Abrahamta nirqan: “Mirayniykin wak suyupi forastero tiyamunqaku, chaypin tawa pachak watata kamachi kaspa ñak'arinqaku”, nispa. 7Diosqa payta nillarqantaqmi: “Ñoqan mirayniykita kamachipaq hap'iq runakunata muchuchisaq. Chay qhepata, chay suyumanta lloqsimuspankutaq kay hallp'api yupaychawanqaku”, nispa. 8Hinaspan Diosqa qhari-kaynin qaracha kuchuqayta kamachirqan Abrahamwan rimanakusqanku señal kananpaq. Chaymi Abrahamqa Isaac churin naceqtin pusaq p'unchaymanta qhari-kaynin qarachata señalarqan. Isaacpas Jacob churinta señalarqan, Jacobpas chunka iskayniyoq churinkunata señalarqan. Paykunan ñawpa taytanchiskuna karqan. 9Jacobpa churinkunataq envidiakuspa wawqenku Joseta venderqanku Egipto suyuman apanankupaq. Diosmi ichaqa Josewan kasharqan, 10tukuy llakikuyninmantataq horqorqan. Hinaspan payman yachayta qospa Egipto rey Faraonwan sumaqta qhawarichirqan. Chaymi rey Faraonqa kamachikunan wasipipas Egipto suyupipas kamachikuq kananpaq payta churarqan. 11Egipto suyuntinpin Canaán suyuntinpin yarqaypas manchay llakikuypas karqan, chaymi ñawpa taytanchiskunaqa mikhunata mana tarirqankuchu. 12Hinan Jacobqa Egiptopi trigo kasqanta yachaspa, ñawpaq kutita chay ñawpa taytanchiskunata kacharqan. 13Iskaykaq kutipitaq Joseqa wawqenkunaman reqsichikurqan. Hinan Josepa ayllunta rey Faraonqa reqsirqan. 14Chaymi Joseqa kamachirqan taytan Jacobta lliw aylluntawan pusamunankupaq, qanchis chunka phisqayoq runakunata. 15Hinan Jacobqa Egiptoman uraykurqan, chaypitaq wañukapurqan, kaqllataq ñawpa taytanchiskunapas wañukapurqanku. 16Ayankunatan Shehem llaqtaman aparqanku, hinaspan Hamorpa churinkunamanta Abrahampa rantikusqan aya p'ampanaman churaykurqanku. 17Abrahamman Diospa juraspa prometesqan tiempo sispaykamusqanman hinan, Israel runakunaqa Egiptopi miraspa askhayarqanku, 18chaypachan Joseta mana reqsiq wak rey Egiptopi kamachikuyta qallarirqan. 19Chay reymi ñawpa taytanchiskunata q'otuspa khuyayta ñak'arichirqan, ñuñuq wawankutapas wikch'uchirqan wañunankupaq. 20Chay kikin tiempopin Moisesqa nacerqan, paymi Diospaq ancha sumaq karqan, tayta-mamantaq wasinkupi kinsa killata uywarqanku. 21Wikch'usqa kaqtintaq rey Faraonpa ususinqa apakuspa wawanta hina uywakurqan. 22Chaymi Moisesmanqa Egipto runakunaq tukuy yachayninta yachachirqanku. Hinan kusa rimaq allin ruwaq karqan. 23Tawa chunka watayoq kashaspataq, Israel llaqta-masinkunata watukuyta yuyaykurqan. 24Hinan huknin llaqtamasinta Egipto runa maqashaqta rikuspa, Israel runata amacharqan, hinaspan maqasqa runamanta sayakuspa chay Egipto runata wañurqochirqan. 25Moisesqa yuyarqanmi wawqenkunaq entiendenanpaq, paywan Israel runakunata Diospa qespichinanta. Paykunataq ichaqa mana chayta entiendesqakuchu. 26Qhepantin p'unchaytaq Moisesqa Israel iskay runakuna maqanakushaqman asuykuspa allipunachiyta munarqan: Qharimasikuna, qankunaqa wawqentinmi kankichis, ¿imanaqtinmi maqanakushankichis? nispa. 27Llaqtamasinta maqaqtaq ichaqa Moisesta tanqarparirqan: ¿Pitaq qanta churarqasunki kamachiwanaykikupaq juzgawanaykikupaqpas? 28¿Qayna p'unchay Egipto runata wañuchisqaykita hinachu wañuchiwayta munanki? nispa. 29Chayta uyarispan Moisesqa ayqekuspa Madián suyuman ripurqan, chaypin forastero tiyamurqan, iskay churintaq chaypi nacerqan. 30Tawa chunka wataña kaqtintaq Sinaí orqo qaylla ch'inneqpi huk t'ankar khiska nina rawraypi huk angelqa Moisesman rikhurirqan. 31Chaymi payqa chay rikhuriyta rikuspa muspharqan. Chayta qhawananpaq asuykuspataq Señor Diospa kunkanta uyarirqan: 32Ñoqan kani ñawpa taytaykichiskunaq Diosnin, Abrahampa Diosnin, Isaacpa Diosnin, Jacobpa Diosnin, nispa niqta. Hinan Moisesqa manchakuspa khatatatarqan, manan qhawariyllatapas atirqanchu. 33Chaymi Señor Diosqa nirqan: –Usut'aykita ch'utikuy, sarusqayki cheqasqa ch'uyan. 34Egipto suyupi kaq llaqtaypa ñak'arichisqa kasqantaqa allintapunin yachani, sonqo nanay waqasqankutapas uyarinin, chaymi paykunata qespichinaypaq uraykamuni. Kunanqa hamuy, Egipto suyumanmi kachasqayki, nispa. 35Chay Moisestan runakunaqa mana munaspa nisqaku: ¿Pitaq qanta churarqasunki kamachiwanaykikupaqpas juzgawanaykikupaqpas? nispa. Paytan Diosqa t'ankar khiskapi rikhuriq angelwan kamachirqan paykunaq kamachiqninku kacharichiqninku kananpaq. 36Paymi Israel runakunata Egipto suyumanta horqomurqan, chay suyupipas, Puka Qochapipas, ch'inneqpipas musphana milagrokunata tawa chunka watantin ruwaspa. 37Chay Moisesmi Israel runakunata nirqan: “Diosmi qankuna ukhullamantataq ñoqa hina profetata rikhurichinqa”, nispa. 38Chay Moisesmi ch'inneqpi huñunakuypi ñawpa taytanchiskunawan karqan, hinallataq Sinaí orqopi rimapayaqnin angelwanpas karqan. Paymi kawsaq simikunatapas chaskirqan qowananchispaq. 39Paytan ñawpa taytanchiskunaqa mana kasuyta munarqankuchu, aswanmi payta qhawarparirqanku, sonqonkupipas Egiptomanmi kutipuyta munarqanku, chaymi Aaronta nirqanku: 40“Ñawpaqeykuta rinanpaq dioskunata ruwapuwayku. Egipto suyumanta horqomuwaqniyku Moisesmantaqa manan yachaykuchu imachus sucedesqanta”, nispa. 41Chay p'unchaykunapin waka uñaman rikch'akuq idolota ruwarqanku, hinaspan chayman sacrificiota haywaspanku, makinkuq ruwasqanwan q'ochukurqanku. 42Chay hawan Diosqa paykunamanta t'aqakurqan, hinaspan cielopi ch'askakunata yupaychanankupaq saqerparirqan. Profetakunaq qelqasqan qelqapin nin: “Israelpa mirayninkuna, ¿ñoqamanchu sacrificiokunatapas ofrendakunatapas tawa chunka watantin ch'inneqpi haywawarqankichis? ¡Manan! 43Aswanmi Moloc nisqa diospa karpanta aparqankichis, Refán nisqa diosniykichispa ch'askanta aparqankichis, chaykunaq rikch'aynintan yupaychanaykichispaq ruwakurqankichis. Chaymi qankunata Babiloniaq aswan haqayninkamaraq apachisqaykichis”, nispa. 44Ch'inneqpi ñawpa taytanchiskuna kashaqtinkun, Dioswan Tupana Karpapas chaypi karqan, chay karpatan Moisesqa Diospa rikuchisqanman hinapuni ruwachirqan. 45Chay karpatan ñawpa taytanchiskunaqa taytankumanta chaskirqanku. Hinaspan Josuepa kamachisqan kaspa kay suyuman karpata apaykamurqanku. Kaypi tiyaq runakunatan Diosqa qayllankumanta qarqorqan, hinan paykunaqa kay suyuta hap'ikapurqanku. Ahinapin karpaqa chaypi kasharqan rey Davidpa tiemponkama. 46Davidmi Diospa saminchasqan kaspa, Jacobpa Diosninpaq yupaychana wasita ruwananpaq mañakurqan. 47Salomonmi ichaqa Dios yupaychana wasita sayarichipurqan. 48Chaywanpas Ancha Hatun Diosqa manan runaq ruwasqan wasikunapichu tiyan. Profetan nirqan: 49“Hanaq pachan kamachikuy tiyanayqa, hallp'a pachataq chakiypa samananqa. ¿Imayna wasitan sayarichipuwankichis? ¿Mayneqpitaq samaykuyman? 50Tukuy chaykunataqa ñoqan ruwarqani”, nispa. 51Rumi sonqo runakuna, qankunaqa Diosta mana kasukuq mana uyarikuq runakunan kankichis. Qankunaqa ñawpa taytaykichiskuna hinan Santo Espirituman k'ulluchakushallankichispuni. 52Ñawpa taytaykichiskunaqa llapa profetakunatan qatiykacharqanku. Chanin Runa Jesuspa hamunanmanta willakuqkunatapas wañuchirqankun. Kunantaq qankunaqa payta hap'ichispa wañuchirqankichis. 53Qankunamanmi Diosqa angelninkunawan kamachikuy simita qorqasunkichis, ichaqa manan chayta kasurqankichischu, nispa. 54Umalli runakunataq chaykunata uyarispa k'araktapuni phiñakuspa, Esteban contra k'utupakurqanku. 55Estebantaq ichaqa Santo Espirituwan hunt'a kaspa, hanaq pachata qhawarispa Diospa lliphlli-kayninta rikurqan, Jesustapas Diospa paña ladonpi sayashaqta rikurqan. 56Hinaspan nirqan: –¡Qhawariychis! Hanaq pachatan kicharayashaqta rikushani, Jesucristotataq Diospa paña ladonpi sayashaqta, nispa. 57Hinaqtinmi paykunaqa sinchita qaparispa, ninrinkuta wisq'akuspanku, huk-nisqalla Estebanman phawaykurqanku. 58Llaqta hawaman aysaspankutaq Estebanta rumiwan ch'aqerqanku. Huchachaq testigokunataq Saulo sutiyoq waynaq ñawpaqenman p'achankuta saqeykurqanku ch'aqemunankukama. 59Ch'aqeshaqtinkutaq Estebanqa mañakurqan: –Señor Jesuslláy, espirituyta chaskiykuway, nispa. 60Hinaspan qonqoriykukuspa kunkayoqta waqyakurqan: –¡Señornilláy, kay huchankumantaqa ama paykunata huchachaychu! nispa. Chayta nispataq wañukapurqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\