Hechos 8

1Sauloqa Estebanta wañuchisqankutan allinpaq hap'irqan. Chay p'unchaymantapachan Jerusalén llaqtapi iglesiata sinchita qatiykachayta qallarirqanku. Chaymi llapanku Judea provinciantinman Samaria provinciantinman ch'eqechisqa karqanku, apostolkunallan kaqpi qhepakurqanku. 2Estebantataq Dios sonqo qharikuna wantuspa p'ampapurqanku, hinaspan paymanta mayta waqarqanku. 3Saulotaq iglesiata ch'inyachinanpaq, wasin-wasinta haykuspa, qharikunatapas warmikunatapas aysaspa carcelman churachirqan. 4Jerusalén llaqtamanta ch'eqechisqa iñiqkunan ichaqa hinantinta purirqanku Jesucristomanta allin willakuykunata willaspa. 5Felipetaq Samariapi huk llaqtaman uraykuspa paykunaman Cristomanta willarqan. 6Hinan runakunaqa Felipeta uyarispanku musphana milagrokuna ruwasqanta rikuspanku makilla tukuy sonqo uyarirqanku. 7Askha runakunata ñak'arichiq mana allin espiritukunan, paykunamanta sinchita qaparispa lloqsirqanku. Askha such'ukunapas wist'ukunapas qhaliyachisqan karqanku. 8Hinan chay llaqtapi anchata q'ochukurqanku. 9Chay llaqtapin huk qhari Simón sutiyoq karqan. Paymi ñawpamantaña layqa karqan. Layqakuyninkunawanmi Samaria llaqta runakunata musphachirqan: –Ñoqaqa atiyniyoq runan kani, nispa. 10Paytan llapa runa huch'uypas hatunpas maki uyariqku: –Kaymá Diospa hatun atiyninqa, nispanku. 11Makillan paytaqa uyariqku, unaytaña layqakuyninkunawan paykunata musphachisqanrayku. 12Ichaqa Diospa qhapaqsuyunmanta allin willakuykunata Jesucristoq sutinmantawan Felipe willaqtinmi, runakunaqa iñispanku qharikunapas warmikunapas bautizachikurqanku. 13Kikin Simonpas iñillarqantaqmi, bautizachikuspataq Felipewan kuska kasharqan. Ancha musphana milagrokunatawan ruwasqanta rikuspataq Simonqa muspharqan. 14Jerusalén llaqtapi kaq apostolkunan Samaria runakunaq Diospa siminta chaskisqanta uyarispanku, paykunaman Pedrota Juantawan kacharqanku. 15Paykunan Samariaman chayaspa, iñiqkunapaq Diosmanta mañapurqanku Santo Espirituta chaskinankupaq. 16Manaraqmi mayqenninkumanpas Santo Espirituqa uraykamusqachu, Señor Jesuspa sutillanpiraqmi bautizasqa kasqaku. 17Chaymi Pedrowan Juanwan makinkuta paykuna pataman churaqtinku, Santo Espirituta chaskirqanku. 18Simontaq apostolkunaq makinku churasqanwan Santo Espirituta chaskiqta rikuspa, paykunaman qolqeta haywarqan: 19–Ñoqamanpas kay atiyta qoykuwaychis, pimanpas makiyta churaykuqtiy Santo Espirituta chaskinanpaq, nispa. 20Hinaqtinmi Pedroqa payta nirqan: –¡Qolqeykiqa supay wasimanmi q'epiykusunki, Diospa atiy qokuyninta qolqewan rantiyta yuyasqaykirayku! 21Kay atiyqa manan qanpaqchu, manan tupasunkipaschu, Diospa qayllanpi sonqoyki mana chanin kasqanrayku. 22Kay mana allin yuyaykusqaykimanta Diosman kutirikuy, hinaspa Diosta rogakuy, ichapas sonqoykipi mana chanin yuyaykusqayki pampachasqa kanman. 23Rikushaykin envidiosollaña kaspa huchaq watasqan kasqaykita, nispa. 24Chaymi Simonqa nirqan: –Qankuna Señormanta mañaykapuwaychis, nisqaykichiskuna ama imapas chayamuwananpaq, nispa. 25Pedrowan Juanwanmi Jesucristomanta willakuspankuña, Diospa simintapas yachachispankuña, Samaria runakunaq askha huch'uy llaqtankunapipas Jesucristomanta allin willakuykunata willaspanku Jerusalén llaqtaman kutipurqanku. 26Señor Diospa angelninmi Felipeta nirqan: –Sayarispayki uray ladoman riy, Jerusalén llaqtamanta Gaza llaqtaman uraykuna ch'inneq ñanninta, nispa. 27Chaymi Felipeqa rirqan. Rishaspataq Etiopía suyupi kamachikuq eunuco qhariwan tuparqan. Paymi karqan Etiopía suyupi reina Candaceq tesoreron umalli runa. 28Paymi Jerusalén llaqtaman yupaychaq risqanmanta carretanpi tiyaykuspa kutipusharqan profeta Isaiaspa qelqasqanta leespa. 29Santo Espiritun Felipeta nirqan: –Chay carretaman qayllaykuy, nispa. 30Hinan Felipeqa qayllaykuspa profeta Isaiaspa qelqan leesqanta uyarirqan, chaymi nirqan: –¿Entiendenkichu leesqaykita? nispa. 31Paytaq nirqan: –¿Imaynatan entiendeyman mana pipas yachachishawaqtin? nispa. Hinaspan Felipeta valekurqan carretaman wichaspa paywan kuska tiyaykunanpaq. 32Diospa Simin Qelqa leesqan cheqasmi kay hinata nirqan: “Wañuchinapaqmi oveja hina apasqa karqan, millman rutuqninpa qayllanpi upallakuq Cordero hinan paypas mana rimarirqanchu. 33Huch'uyyaykukuqtinpas, manan chaninchayta ruwapurqankuchu, paytaqa kay pachapi wañuchirqankun, mirayninmantaqa ¿pitaq willakunman?” nispa. 34Chaymi kamachikuq eunuco runaqa Felipeta nirqan: –Ama hinachu kay, willaykuway, ¿pimantan profetaqa kayta nin? ¿Pay kikinmantachu? Icha, ¿hukmantachu? nispa. 35Hinaqtinmi Felipeqa chay qelqamantapacha qallarispa Jesusmanta allin willakuykunata payman willarqan. 36Ñanta rishaspataq unuq kasqanman chayarqanku, hinan kamachikuq eunuco runaqa nirqan: –Kaypin unu kashan, ¿manachu bautizasqa kayta atiyman? nispa. [ 37Chaymi Felipeqa nirqan: –Tukuy sonqochus Jesuspi iñinki chayqa atinkin, nispa. Hinan nirqan: –Arí, iñinin Jesucristoqa Diospa Churin kasqanta, nispa.] 38Kamachikuq eunuco runataq carretanta sayachinanpaq kamachirqan, hinaspa iskayninku unuman uraykurqanku, chaypin Felipeqa payta bautizarqan. 39Unumanta lloqsimuqtinku hinataq, Señor Diospa Espiritunqa Felipeta aparikapurqan, chaymi kamachikuq eunuco runaqa manaña payta rikurqanchu, chaywanpas ancha kusisqan ripurqan. 40Felipetaq ichaqa Azoto llaqtapi rikhurirqan, hinaspan llapan llaqtakunapi Jesucristomanta allin willakuykunata willaspa purirqan Cesarea llaqtaman chayanankama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\