Hechos 9

1Chaykamataqmi Sauloqa Señor Jesuspi iñiqkunata wañuchinanpaq amenazarqan, hinaspan uma sacerdoteman qayllaykuspa 2ordenkunata mañakurqan Damasco llaqtapi judío runakunaq sinagogankunapaq, Jesucristopi iñiqkunata pillatapas tarispaqa qharikunatapas warmikunatapas, watasqata Jerusalén llaqtaman apamunanpaq. 3Ñanta rishaspa Damasco llaqtaman qayllaykushaqtintaqmi hanaq pachamanta k'anchay qonqaylla Sauloman lliphllikiykurqan. 4Hinan pampaman wikch'ukuspa huk kunkata uyarirqan: –¡Saulo! ¡Saulo! ¿Imanaqtinmi qatiykachawanki? niqta. 5Chaymi Sauloqa nirqan: –Señor, ¿pitaq kanki? nispa. Hinan chay kunkaqa nimurqan: –Ñoqaqa qatiykachasqayki Jesusmi kani. 6Sayariy, hinaspa llaqtaman haykuy, chaypin ima ruwanaykitapas nisunkiku, nispa. 7Chaykamataq Sauloq puriqmasin runakunaqa mana pitapas rikurqankuchu, aswanpas kunkallatan uyarirqanku, chaymi mancharisqa uparaq sayarqanku. 8Chaymantan Sauloqa pampamanta sayarirqan, qhawarispataq ñawsa kapushasqa. Chaymi makinmanta aysaspanku Damasco llaqtaman pusaykurqanku, 9chaypin kinsa p'unchay karqan mana rikuspa, mana mikhuspa, mana ukyaspa. 10Damasco llaqtapin Ananías sutiyoq iñiq runa tiyarqan, paytan Señorqa rikhuriypi nirqan: –¡Ananías! nispa. Chaymi payqa nirqan: –Kaypin kashani, Señorníy, nispa. 11Señortaq payta nirqan: –Sayariy, hinaspa “Cheqan” nisqa calleta rispa Judaspa wasinpi Tarso llaqtayoq Saulo runata maskhamuy, payqa ñoqamanta mañakuspan 12rikhuriypi rikushasunki paypa kasqanman haykushaqta, hinaspa ñawin qhawarinanpaq makiykita pay pataman churaykushaqta, nispa. 13Chaymi Ananiasqa nirqan: –Señorníy, chay runamantaqa askhañan willawanku, Jerusalén llaqtapi qanpi iñiqkunata imaymana mana allinkunata ruwasqanta. 14Kay llaqtamanpas sacerdote umallikunaq kamachisqallantaqmi hamun, llapan qanpi iñiqkunata presota apananpaq, nispa. 15Señortaq payta nirqan: –Rillay, payqa serviwananpaq akllakusqaymi, chaymi ñoqamanta willanqa wak suyu runakunaman, reykunaman, Israel runakunamanpas. 16Ñoqan paytaqa yachachisaq ñoqarayku imaymanata ñak'arinanta, nispa. 17Chaymi Ananiasqa rirqan, Sauloq kasqan wasiman haykuspataq payman makinta churaykuspa nirqan: –Wawqéy Saulo, hamusqayki ñanpi rikhurisuqniyki Señor Jesusmi kachamuwan qanta qhawarichinaypaq, chay hinallataq Santo Espirituwan hunt'a kanaykipaq, nispa. 18Kaq ratotaq ñawinmanta challwa sarpha hina t'akakuqtin rikurqan, hinan sayarispa bautizachikurqan. 19Mikhuspataq kallpachakurqan. Hinaspan chay p'unchaykunata qhepakurqan Damasco llaqtapi tiyaq iñiqkunawan. 20Sinagogakunapitaq Jesusmanta willarqanpacha: Jesusqa Diospa Churinmi, nispa. 21Chaymi llapa uyariqninkunaqa musphaspa nirqanku: ¿Manachu kay runaqa Jerusalén llaqtapi Jesusta yupaychaqkunata muchuchiq? ¿Manachu sacerdote umallikunaman watasqata apananpaq kaymanpas hamusharqan payqa? nispa. 22Saulotaq ichaqa aswan-aswan kallpawan willaspa Jesuspuni Cristoqa kasqanta sut'incharqan, chay hinapin Damasco llaqtapi tiyaq judío runakunata upallachirqan. 23Askha p'unchaykunamantataq judío runakunaqa paykunapura rimanakurqanku Saulota wañuchinankupaq. 24Hinaspan judío runakunaqa tuta-p'unchay llaqta punkukunata qhawaqku payta wañuchinankupaq, ichaqa chay yuyaykusqankutan Sauloqa yacharqorqan. 25Hinaqtinmi iñiqkunaqa tutalla hatun canastapi warkuykuspa llaqta muyuriq perqa t'oqonta uraykachirqanku. 26Jerusalén llaqtaman chayaspanmi Sauloqa iñiqkunawan huñukuyta munarqan, ichaqa llapankun payta manchakurqanku, Jesucristopi iñisqanta mana creespanku. 27Chaymi Bernabeqa Saulota pusarqan apostolkunaman reqsichinanpaq, hinaspan paykunaman Saulomanta willarqan imaynatachus payqa Señor Jesusta ñanpi rikusqanta, imaynatachus Señor Jesuspa rimaykusqanta, Damasco llaqtapipas Jesusmanta mana manchakuspa rimasqantawan. 28Chaymi Sauloqa paykunawan qhepakurqan, hinaspan Jerusalén llaqtantinpi purispa Señor Jesusmanta mana manchakuspa willarqan. 29Griego rimaq judío runakunawanpas rimaspa churanakurqan, paykunataq ichaqa Saulota wañuchiytapuni munarqanku. 30Iñiqkunataq chayta yachaspa, Cesarea llaqtakama payta pusarqanku, chaymantataq Tarso llaqtaman kachapurqanku. 31Chaymi llapa iglesiakunaqa samarirqanku qatiykachasqa kaymanta tukuy Judea provinciantinpi, Galilea provinciantinpi, Samaria provinciantinpi ima. Santo Espirituq kallpachasqan kaspataq iñiyninkupi wiñaspa askhayarqanku, ahinapin Señor Diosta manchakuspanku kawsarqanku. 32Pedroqa hinantinta purishaspan Lida llaqtapi tiyaq iñiqkunaman watukuq rirqan. 33Chaypin tarirqan Eneas sutiyoq runata, paymi pusaq wataña puñunapi kasharqan such'uyaspa. 34Hinan Pedroqa payta nirqan: –Eneas, Jesucriston qhaliyachisunki, hatariy, hinaspa puñunaykita hoqariy, nispa. Chaymi Eneasqa sayarirqanpacha. 35Lida llaqtapi Sarón nisqa pampapi llapa tiyaqkunan Eneasta rikuspa Señor Jesuspi iñirqanku. 36Tabita sutiyoq yachachisqa warmin Jope llaqtapi tiyarqan, chay sutiqa griego rimaypi Dorcas ninantan nin. Chay warmin ancha allinkunata ruwaq, wakchakunatapas yanapaq. 37Chay p'unchaykunan Dorcasqa onqoykuspa wañukapurqan. Hinan ayanta maqchispa altos wasiman chutaykurqanku. 38Jope llaqtamanta Lida llaqtamanqa qayllallan karqan. Chaymi iñiqkunaqa Pedroq Lida llaqtapi kashasqanta uyarispanku iskay runata payman kacharqanku: –Usqhaylla hamuriwayku, nispa valekamunankupaq. 39Hinan Pedroqa paykunawan rirqan, chayaqtintaq altos wasiman pusarqanku, chaypin llapa viudakunaqa waqaspa payman qayllaykurqanku, kawsashasparaq camisakunata p'achakunata Dorcaspa ruwasqanta qhawachispanku. 40Hinaqtinmi Pedroqa llapankuta hawaman lloqsichirqan, qonqoriykukuspataq Diosmanta mañakurqan. Ayaman kutirispataq nirqan: –Tabita, hatariy, nispa. Hinan payqa qhawarirqan, Pedrota rikuspataq tiyarirqan. 41Chaymi Pedroqa makinmanta aysarispa sayarichirqan. Hinaspan wawqe-panakunata, viudakunatawan waqyaspa kawsashaqta paykunaman rikuchirqan. 42Chaytan Jope llaqtapi llapa runakuna yacharqanku, chaymi askha runa Señor Jesuspi iñirqanku. 43Pedroqa askha p'unchaykunatan qhepakurqan Jope llaqtapi suela ruwaq Simonpa wasinpi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\