Daniel 11

1Media suyu rey Darío kamachikuyta qallarisqan watapiqa ñoqapas paytaqa yanapaspa kallpacharqanin. 2Kunantaq cheqaq-kayta willasqayki: Kinsa reyraqmi Persia suyupi kamachikunqa, tawakaqtaqmi llapankumanta aswan qhapaqllaña kanqa. Qhapaq kayninkunawan sinchi atiyniyoq kapuspataq Grecia suyu contra llapallata hatarichinqa. 3Hinan huk kallpasapa rey sayarimunqa, paymi hatun suyuman kamachikuyninta mast'arinqa, munaynintataq ruwanqapas. 4Takyachisqaña kaqtintaq ichaqa hatun suyun thunisqa kanqa, hinaspan tawaman rakisqa kanqa, ichaqa manan wawankunamanchu, manan ñawpaq hinapaschu kamachisqan hatun suyuqa ancha atiyniyoq kanqa. Rakisqan kapunqa, hukkunan rantinpi kamachikunqaku. 5Egipto suyu reymi ancha atiyniyoq kapunqa, soldadonkunaq huknin qollananmi ichaqa paymantapas aswan atiyniyoq kanqa, hatun suyumantaq kamachikuyninta mast'arinqa. 6Pisi watakunamantataq iskayninku rimanakunqaku. Egipto suyu reypa ususinmi Siria suyu reywan casarakunqa, iskaynin suyu mana ch'aqwaspa kawsananpaq. Chay rimanakuyqa manan unaypaqchu kanqa, warmipas churinpas, qosanpas, warmiwan hamuq kamachikunapas wañuchisqan kanqaku. 7Chaypas warmiq ayllunmanta hukninmi kamachikuy tiyananpi tiyaykunqa, askha soldadokunawantaq Siria suyu rey contra hamunqa. Hinaspan pukaranman haykuspa paykunawan maqanakuspa atipanqa. 8Hinallataqmi Egiptoman apanqa diosninkutapas, unuyachispa hich'asqa idolonkutapas, chaniyoq qori qolqe qhapaq kaykunatapas. Unay watatan payqa Siria suyu reyta mana imananqapaschu. 9Chaymantataq Siria suyu reyqa Egipto suyuman haykuytapuni munanqa, ichaqa llaqtantan kutipunqa. 10Siria suyu reypa churinkunataq hatun maqanakuypaq wakichikunqaku, hinaspan ancha askha soldadota huñunqaku. Chaykunan wasapaq mayu hina urayman phawaspa cheqas-cheqaspi maqanakunqaku, Egipto suyu reypa pukarankamataq chayanqaku. 11Chaymi Egipto suyu reyqa k'arakta phiñakunqa, lloqsispataq Siria suyu rey contra maqanakunqa. Siria suyu reytaq ancha askha runata huñuykunqa, chay askha runataq ichaqa atipachikunqa. 12Chay askha runata atipaspataq Egipto suyu reyqa sonqonpi hatunchakunqa, hinaspataq waranqa-waranqata wañuchinqa, ichaqa pisi tiempollatan atipaq kanqa. 13Siria suyu reymi wakmanta ancha askha soldadota huñunqa ñawpaqkaqmantapas astawanraq, pisi watakunamantataq askhallaña soldadonwan allin armasqa huktawan Egipto suyu ladoman phawamunqa. 14Chaypachan Egipto suyu rey contra sayarinqaku, chaykuna ukhupin ch'aqwachiq wakin Israel llaqta-masiykikuna sayarinqaku rikusqanku rikhuriyta hunt'anankupaq, ichaqa qollupunqakun. 15Siria suyu reymi hamunqa, hallp'a montosqa seqanata ruwaspan allin perqasqa llaqtata hap'ikapunqa. Egipto suyu ejercitotaq mana churanakuyta atinqachu, allinnin soldadokunapas mana kallpayoqmi hark'anankupaq kapunqaku. 16Siria suyu reyqa ima munasqantan ruwanqa, manan pipas paywan churanakuqqa kanqachu. Munayllaña hallp'apin kamachikunanpaq qhepanqa, chaypin tukuypi munaychakunqa. 17Egipto suyutan llapanta hap'inanpaq yuyaykunqa, chaypaqmi chay reywan sumaqta rimanakunqa. Hinaspan warmin kananpaq payman ususinta qonqa, Egipto suyu reypa kamachisqan suyuta waqllichinanpaq, chaypas yuyaykusqankunaqa qollupunqan, manan allinchu kapunqa. 18Chaymantataq lamar-qocha pata llaqtakunaman qhawarinqa, hinaspan askhata chaykunata hap'inqa. Ichaqa huk kamachikuqmi k'ankaykachasqanta qolluchinqa, k'ankaykachasqanmantan Siria suyu reyqa muchunqa. 19Chaymantan Siria suyu reyqa llaqtan pukarakunaman kutipunqa, ichaqa misk'aspan urmanqa, manataqmi hayk'aqpas rikhurinqañachu. 20Paypa rantinpitaq huk rey sayarimunqa, chay reymi qhapaq kawsaypi kawsananpaq suyuntinman impuesto cobraqta kachanqa, ichaqa pisi p'unchaykunallamantan wañuchisqa kanqa, manan llapaq rikusqanpaschu awqa-tinkuypipaschu. 21Paypa qhepantataq huk cheqnisqa runa kamachikunqa, manan payqa reychu kanan karqan. Qonqayllan hamunqa, hinaspan suyuta llullallawan hap'inqa. 22Paywan churanakuq runakunataqa llapallantan picharparinqa, paykunatapas Diospa Rimanakuyninta hap'iq uma sacerdotetapas wañuchinqan. 23Paywan rimanakuqkunatawanpas q'otunqan, yanapaqnin pisi runallawanmi suyupi kamachikuq kapunqa. 24Suyupi qhapaq kayniyoq provinciakunamanmi qonqaylla llat'anaq phawaykunqa, hinaspan ruwanqa mayqen ñawpa taytankunaqpas taytankuq mana hayk'aq ruwasqanta. Hatun maqanakuypi qechumusqankunatan qhapaq kaykunatawan yanapaqninkunaman rakinqa. Allin perqasqa llaqtakunata hap'ikapunanpaqmi yuyaykunqa, ichaqa pisi tiempollañan kanqa. 25Sonqonpa tanqasqan kallpachakuspanmi ancha askha ejercitowan Egipto suyu rey contra rinqa. Egipto suyu reytaq ancha askha kallpasapa ejercitowan maqanakuq sayarimunqa, ichaqa manan paywan churanakuyta atinqachu runankuna pay contra qhepanpi rimanakusqankurayku. 26Yupaychaqninkunallataqmi payta waqllichinapaqqa yuyaykunqaku, ejercitonpas atipasqan kanqa, askha soldadonkunataq wañunqa. 27Chay iskay reykunaqa sapankankun mana allintakama ruwananpaq sonqonkupi yuyaykuspa ch'ulla mesallapi mikhuq tiyaykunqaku, hinaspan rimaspa q'otunakunqaku, ichaqa manan yuyaykusqanku hunt'akunqachu, Diospa unanchasqan tiempo manaraq chayamusqanrayku. 28Siria suyu reyqa askha qechusqakuna apantinmi suyunman kutipunqa, Diospa llaqtanwan ch'uya rimanakuynin contran sonqonpi yuyaykunqa. Ima munasqantan ruwanqa, hinaspataq llaqtanman kutipunqa. 29Unanchasqa tiempotan Egipto suyuman kutimullanqataq, ichaqa kay kutiqa manan ñawpaq kuti hinachu atipanqa. 30Inti haykuy lado barcokunan pay contra hamunqa, hinan payqa llakisqa kutiripunqa. Hinaspanmi Siria suyu reyqa Diospa llaqtanwan ch'uya rimanakuynin contra k'arakta phiñakunqa. Kutispataq chay rimanakuyninta wikch'uqkunata sumaqta rikunqa. 31Soldadonkunan allin perqasqa yupaychana wasitapas sarunchanqaku, sapa p'unchay sacrificio haywanatan qolluchinqaku, hinaspan millay-millay qhellichaqta chaypi churanqaku. 32Misk'i rimaykunawanmi q'otunqa Diospa rimanakuynin wikch'uqkunata, Diosninkupaq hunt'aq runakunan ichaqa qaqata sayaspa paywan churanakunqaku. 33Llaqtapi hamawt'akunaqa askha runatan yachachinqaku, paykunan awqa-tinkuypi wañuchisqa kanqaku, ninapi kanasqa kanqaku, preso apasqa kanqaku, awqankun tukuy imaymanankuta llat'ananqa, chayqa pisi tiempollan kanqa. 34Wañuchisqa kashaqtinkutaqmi pisilla paykunata yanapaykunqaku, askhan paykunaman k'askakunqaku iskay uya kaspallanku. 35Wakin hamawt'akunapas wañuchisqan kanqaku, chaywanmi Diospa llaqtan runakunaqa probasqapuni, ch'uyanchasqapuni, mana qhelliyoq kanqaku p'uchukay tiempokama, Diosmi chay tiempota unancharqanña. 36Siria suyu reyqa tukuy ima munasqantan ruwanqa, umantan hoqarinqa, llapa dioskunamantan aswanta hatunchakunqa, dioskunaq Diosnin contran k'arak simikunata rimanqa. Allinyanqan k'arak phiñakuyninta Dios payman chayachimunankama, Diosqa imatachus unanchasqantaqa ruwanqapunin. 37Chay reyqa ñawpa taytankuq diosninkunataqa manan manchakunqachu, hinallataqmi mana manchakunqachu warmikunaq yupaychasqan diostapas, wak ima diostapas, aswanpas llapankumantan hatunchakunqa. 38Chay dioskuna yupaychanantaqa pukara waqaychaq diostan yupaychanqa. Ñawpa taytankunaq mana reqsisqan diostan qoriwan, qolqewan, umiña rumikunawan, ancha chaniyoqkunapiwan yupaychanqa. 39Pukarakunata waqaychananpaqqa churanqa karu llaqta diosta yupaychaq soldadokunatan. Yupaychaqninkunatataq chay reyqa anchatapuni hatunchanqa, askha runata kamachinankupaq churanqa, hallp'akunatapas premiananpaq paykunaman rakinqa. 40P'uchukay tiempotataq Egipto suyu reyqa Siria suyu reywan ch'aqwanqa. Siria suyu reytaq ichaqa pay contra manchay wayra hina sayarimunqa, carretakunawan, caballopi phawaq soldadokunawan, askha barcokunawan ima. Askha suyukunamanmi hap'ikapuq phawaykunqa, lloqlla hinan llimp'aykunqa. 41Munayllaña hallp'amanpas haykunqan, hinaspan askha runata wañuchinqa. Ichaqa manan urmaykunqakuchu Edom suyu runakuna, Moab suyu runakuna, Amón suyu umalli runakunapas. 42Payqa huk suyukunapipas munaychakunqan, Egipto suyupas atipachikunqan. 43Apanqan Egiptopi kaq qori-qolqe illakunata, chaniyoq imaymanakunatapas. Libia suyu Etiopía suyu runakunapas atipachikunqakun. 44Ichaqa inti lloqsimuymanta, wichaymanta chayamuq willakuykunan payta mancharichinqa, hinaqtinmi k'arak phiñasqa puririnqa askhata mast'a pampata wañuchinanpaq. 45Reyqa tiyanan karpakunatan sayarichinqa lamar-qochawan Dios yupaychana wasiq kasqan ch'uya orqowan tupaypi, ichaqa chaypin payta wañuy hap'inqa, manataq pipas payta yanapaykunqachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\