Daniel 2

1Iskaykaq watapi kamachikushaspanmi Nabucodonosorqa mosqokurqan, hinaspan hawapi-ukhupi sonqoyoq karqan, manañataq puñuypas aysarqanchu. 2Chaymi reyqa waqyachimurqan yachayniyoqkunata, watuqkunata, layqakunata, ch'askata qhawaspa watuqkunatawan, mosqokusqanta payman sut'inchanankupaq. Paykunan hamuspa reypa ñawpaqenpi sayaykurqanku. 3Reytaq paykunata nirqan: –Mosqokusqaymantan, hawapi-ukhupi sonqoyoq kashani, chay mosqokusqaytan yachayta munashani, nispa. 4Hinan ch'askata qhawaspa watuqkuna arameo rimaypi reyta rimapayarqanku: –¡Wiñaypaq reyqa kawsachun! Mosqokusqaykita kamachiykikunaman willawayku, ñoqaykutaq imachus kasqanta sut'inchapusqaykiku, nispa. 5Reytaq paykunata nirqan: –Allintañan yuyaykuni, manachus mosqokusqayta willawankichis, imachus kasqantapas manachus sut'inchapuwankichis chayqa, kuchurqarisqan kankichis, wasiykichispas thunisqan kanqa. 6Ichaqa mosqokusqaytachus willawaspaykichis sut'inchapuwankichis chayqa, qokuykunatan premiokunatawan qosqaykichis, anchatan hatunchasqaykichispas. Chhaynaqa, imatachus mosqokusqayta willawaychis sut'inchapuwaychistaq, nispa. 7Hinan paykunaqa huktawan nirqanku: –Mosqokusqaykita willawayku, ñoqaykutaq sut'inchasqata willasqaykiku, nispa. 8Reytaq paykunata nirqan: –Ñoqaqa reparashaykichispunin tiempo pasachiy munasqaykichista, yachankichisñan allintaña yuyaykusqayta. 9Manachus mosqokusqayta willawankichis chayqa, llapaykichispaqmi kaqkama muchuchiy kashan. Cheqaqtapunin rimanakushankichis llullakuspa q'otuwanaykichispaq, imapas kaqtin qollunanta suyaspaykichis. Chhaynaqa, mosqokusqayta willawaychis, ahinapin yachasaq sut'inchapuwayta atisqaykichista, nispa. 10Ch'askata qhawaspa watuqkunataq reyman kutichirqanku: –Manan kay pachapiqa runa kanchu reypa mañakusqanta sut'inchayta atinanpaq. Manallataqmi mayqen reypas, munayniyoqña atiyniyoqña kaspapas chay hinataqa tapurqanchu mayqen layqatapas, watuqtapas, ch'askata qhawaspa watuqtapas. 11Reypa mañakusqanqa sinchi sasan, manan pipas kanchu reypa chay mosqokusqanta sut'inchayta atinanpaq, aswanpas dioskunallan atinman, chaykunaqa manan runa ukhupichu tiyanku, nispa. 12Chaymi reyqa k'araktapuni phiñakurqan, hinaspan kamachikurqan Babilonia suyupi chay yachayniyoqkunata llapanta wañuchinankupaq. 13Yachayniyoqkunata wañuchinapaq kamachikuy simi unanchasqa kashaqtintaq, Danieltapas amigonkunatapas wañuchinankupaq maskharqanku. 14Reypa guardia capitannin Arioc Babiloniapi yachayniyoqkunata wañuchinanpaq lloqsiqtinmi, Danielqa payta yachaywan allin yuyaywan rimapayarqan: 15–¿Imanaqtinmi reyqa chay hina kamachikuyta usqhaylla kamachikun? nispa. Chaymi Ariocqa Danielman sut'inta willarqan. 16Hinan Danielqa reypata rispa valekurqan suyaykunanpaq, ahinapi reypa mosqokusqanta payman sut'inchananpaq. 17Hinaspan Danielqa wasinta ripuspa amigonkuna Ananiasman, Misaelman, Azariasmanwan chayta willamurqan. 18Hinaspan paykunata nirqan usqhaylla mañakunankupaq. Hanaq Pacha Diosqa khuyapayaspa reypa mosqokusqanta sut'inchananpaq. Ahinapi Danielpas amigonkunapas chay wakin Babilonia yachayniyoqkunawan kuska mana wañuchisqa kanankupaq. 19Hinan Diosqa rikhuriypi chay tuta Danielman reypa mosqokusqanta sut'incharqan, chaymi Danielqa Hanaq Pacha Diosta yupaychaspa 20nirqan: –Diospa sutinqa wiñay-wiñaypaq yupaychasqa kachun, payqa yachayniyoqmi atiyniyoqmi. 21Paymi tiempokunatapas mitakunatapas chayachimun, paymi reykunataqa wikch'unpas churanpas. Paymi yachayniyoqkunamanpas yachayta qon, yuyayniyoqkunamanpas yuyayta qon. 22Paymi sasa yachaykunatapas pakasqakunatapas sut'inchan, paymi imachus laqhayaqpi kaqtapas yachan, payqa k'anchaypin kashan. 23Ñawpa taytaykunaq Diosnin, qantan agradecekuykipas yupaychaykipas, yachaytan kallpatan qowarqanki. Kunanmi mañakamusqaykuta yachachiwanki, reypa mosqokusqantan rikuchiwankiku, nispa. 24Reyqa Arioctan kamachisqa Babiloniapi yachayniyoqkunata wañuchinanpaq, hinan Danielqa Ariocpata rispa nirqan: –Yachayniyoqkunataqa ama wañuchiychu, reyman pusaway, ñoqan paypa mosqokusqanta sut'inchapusaq, nispa. 25Hinaqtinmi Ariocqa Danielta reyman usqhaylla pusarqan, hinaspan reyta nirqan: –Judamanta apamusqakuna ukhupin huk qharita tarimuni, paymi mosqokusqaykita sut'inchapusunki, nispa. 26Hinan reyqa Beltsasar nisqa Danielta nirqan: –¿Atiwaqchu mosqokusqayta willawayta sut'inchapuwayta? nispa. 27Chaymi Danielqa reyta nirqan: –Reypa pakasqa yachay munasqantaqa yachayniyoqkunapas, watuqkunapas, layqakunapas, ch'askata qhawaspa watuqkunapas manan willayta atinkumanchu. 28Ichaqa pakasqa yachaykunata sut'inchaq Diosmi hanaq pachapi kashan, paymi willarqasunki qhepa p'unchaykunapi imaynachus kananta. Puñushaspa mosqoyniykipi rikusqaykikunatan willasqayki. 29Reyníy, puñunapi kashaspaykin yuyaykusqanki qhepa tiempopi imaynachus kananta, hinan pakasqa yachaykunata sut'inchaqqa imaynachus kananta rikuchirqasunki. 30Ñoqamantaq chay pakasqa yachayta Diosqa sut'inchawan, manan runamanta aswan yachayniyoq kasqayraykuchu, aswanpas qanman sut'inchasqata willanaypaqmi, sonqoykipi yuyaykusqaykikunata yachanaykipaqwanmi. 31Qanmi, reyníy, hatunkaray runa rikch'ay ruwasqata ñawpaqeykipi sayashaqta rikushasqanki, chayqa k'anchashaqtaq sinchi manchakuytaqmi karqan. 32Chaypa umanqa ch'uya qorimantan karqan, qhasqonwan makinkunawantaq qolqemanta, wiksanwan teqninkunawantaq broncemanta, 33chakankunan fierromanta, chakinkunataq wakin fierromanta wakintaq kanasqa t'urumanta. 34Qhawashaqtiykin huk ch'eqtasqa qaqa urmaykamurqan, ichaqa manan runaq ch'eqtasqanchu karqan, hinan fierroyoq kanasqa t'uruyoq chakinkunaman chayaspa ñut'urparirqan. 35Ñut'usqallataqmi karqan fierropas, kanasqa t'urupas, broncepas, qolqepas, qoripas. Hinan eray tiempopi ñut'u pajata hina wayraqa chaykunata phukurparirqan mana yupillankupas qhepanankama. Chay qaqataq teqsimuyuntinman hunt'aykuq orqo kapurqan. 36Chaymi chay mosqokusqaykiqa, kunantaq imachus kasqanta sut'inchapusqayki. 37Qanmi, reyníy, reykunaq reynin kanki. Hanaq Pacha Diosmi qorqasunki munaychakuyta, kamachikuyta, atiyta, hatunchasqa-kaytapas. 38Llapa runatapas uywakunatapas, phalaq animalkunatapas qanmanmi qorqasunki, tukuypi kamachikunaykipaqmi churarqasunki. Qanmi chay qori umaqa kanki. 39Qanpa qhepaykitan atiyniykimanta pisipacha atiyniyoq hatun suyu sayarimunqa. Hinamantataq bronce hina kinsakaq hatun suyu sayarimunqa, chay suyun kay pachantinta kamachinqa. 40Chay qhepatataq tawakaq hatun suyu fierro hina ch'ila kanqa. Imaynan fierroqa tukuyta p'akin ñut'un, ahinatan tukuy suyukunata p'akinqa ñut'unqa. 41Fierroyoq kanasqa t'uruyoq chakinkunata dedonkunata rikurqanki chayqa, t'aqanasqa suyun kanqa. Imaynan fierrota kanasqa t'urutawan chhaqrusqata rikurqanki hinan, chay suyuqa kallpayoq kashaspapas manan fierro hina kallpayoqchu kanqa. 42Chaki dedokuna fierroyoq kanasqa t'uruyoq kasqanrayku chay suyuqa wakin kallpasapa wakintaq pisi kallpayoq kanqa. 43Imaynan fierrota kanasqa t'urutawan chhaqrusqata rikurqanki, chay hinan casarakuy rimanakuykunawan huñukunqaku, ichaqa manan k'askanakunqakuchu, imaynan fierrowan kanasqa t'uruwan mana k'askanakunkuchu hinata. 44Chay reykuna kamachikushaqtinmi, Hanaq Pacha Diosqa mana hayk'aq thunikuq suyuta sayarichinqa, manataqmi wak suyuqa chayta kamachinqachu, aswanpas llapa suyukunatan ñut'uspa tukunqa, wiñaypaqtaq kanqapas. 45Rikurqankin mana runaq ch'eqtasqallan urmaykamuq qaqata, chay qaqan ñut'urqan fierrota, bronceta, kanasqa t'uruta, qolqeta, qoritawan. Chhaynatan Hatun Diosqa qanman rikuchirqasunki imaynachus qhepaman kananta. Mosqokusqaqa cheqaqmi, sut'inchasqapas cheqaqllataqmi, nispa. 46Hinaqtinmi rey Nabucodonosorqa qonqoriykukuspa Danielman pampakama k'umuykukurqan, hinaspan kamachikurqan sacrificiokunatapas payman haywanankupaq, inciensowanpas q'apachinankupaq. 47Hinaspataq Danielta nirqan: –Cheqaqtapunin Diosniykichisqa dioskunaq Diosnin, reykunaq Señornin, pakasqa yachaykunatapas sut'inchaq, atirqankin kay pakasqa yachayta sut'inchayta, nispa. 48Hinaspanmi reyqa Danielta qollana kamachikuqta churarqan, askhallaña qokuykunatapas qollarqantaq. Hinaspan payta churarqan, Babilonia provinciata kamachinanpaq, chay suyupi yachayniyoqkunaq qollanan kananpaqwan churarqan. 49Danielmi reyta valekurqan, chaymi reyqa Babilonia suyu kurak provinciapi kamachikuq kanankupaq churarqan Sadracta, Mesacta, Abed-negotawan. Danieltaq reypa kamachikunan wasipi wakin oficialninkunawan kasharqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\