Daniel 5

1Rey Belsasarmi waranqa umalli runankunaman hatun mikhuyta haywarqan, chay waranqawanmi vinota ukyasharqan. 2Vinowan machashaspanmi Belsasarqa kamachikurqan taytan Nabucodonosorpa Jerusalenpi Diospa wasinmanta apachimusqan qori vasokunata qolqe vasokunata apamunankupaq, chaykunapi reypas, umalli runankunapas, warminkunapas, tiyaqmasin warminkunapas ukyanankupaq. 3Chaymi Jerusalenpi Diospa wasinmanta apamusqanku chay qori vasokunata, qolqe vasokunata aparqanku, chaykunapin ukyarqan reypas, umalli runankunapas, warminkunapas, tiyaqmasin warminkunapas. 4Vinotan ukyarqanku, hinaspan yupaycharqanku qorimanta, qolqemanta, broncemanta, fierromanta, k'ullumanta, rumimanta ruwasqa dioskunata. 5Chay ratopachan runa maki rikhurirqorqan, k'anchashaq candeleroq qhepanpin qelqarqan reypa qhapaq wasin yesowan llusk'achasqa perqa qhatapi. Qelqashaq makita rikuqtintaq, 6reytaqa chiri hump'iraq hoqarirqan, mancharikuqtintaq cuerpon ¡rass! nirqan, chaki moqonkunapas takapunakurqan. 7Chaymi reyqa kunkayoqta qaparirqan watuqkunata, layqakunata, ch'askata qhawaspa watuqkunata pusamunankupaq, hinaspan Babilonia suyupi yachayniyoqkunata nirqan: –Pipas kay qelqasqata leeqqa sut'inchaynintapas willawaqqa, reypa sani-puka p'achanwanmi p'achachisqa kanqa, qori walqanawantaq kunkanman walqasqa kanqa, kamachikusqay suyupitaq kinsakaq kamachikuq kanqa, nispa. 8Hinan reypa yachayniyoq runankunaqa llapallanku haykurqanku, ichaqa manan mayqenninkupas chay qelqasqata leeyta atirqankuchu, sut'inchayninta reyman willaytapas manan atirqankuchu. 9Chaymi rey Belsasarqa sinchitapuni mancharikurqan, uyanpas q'ellumanraq tukurqan, umalli runankunapas manan ima ruwaytapas atirqankuchu. 10Reypa, umalli runankunaqpas ch'aqwasqanta uyarispan reynaqa hatun mikhuy mikhuna wasiman haykurqan, hinaspan nirqan: –¡Reyníy, wiñaypaqmi kawsanki! Ama mancharikuychu, ama uyaykipas q'ellumanraq tukuchunchu. 11Kamachikusqayki suyupin huk runa kan, paypin ch'uya dioskunaq espiritun kashan. Taytaykiq kamachikusqan p'unchaykunapin payqa sut'i yuyayniyoq karqan, dioskuna hinan yuyayniyoq yachayniyoq karqan. Chay runatan taytayki rey Nabucodonosorqa churarqan llapa yachayniyoqkunata, watuqkunata, layqakunata, ch'askata qhawaspa watuqkunata kamachinanpaq. 12Chay runaqa Danielmi, paytan reyqa Beltsasar sutiwan suticharqan. Paymi kusa yuyayniyoq hamawt'a karqan, mosqokusqakunatapas atiqmi sut'inchayta, watuyta, mana atina simikunatapas sasakunatapas atiqmi sut'inchayta. Danielta waqyachimuy, paymi chay qelqasqaq sut'inchayninta willasunki, nispa. 13Hinan Danielta reyman pusaykurqanku. Reytaq Danielta tapuykurqan: –¿Qanchu Daniel kanki, Judá suyumanta taytaypa apamusqan runakunamanta huknin? 14Qanmantan willawanku dioskunaq espiritun qanpi kasqanta, kusa yuyaysapa yachaysapa kasqaykitapas. 15Ñawpaqeymanmi pusamuwanku yachayniyoqkunata layqakunata kay qelqasqata leenankupaq sut'inchapuwanankupaqwan, ichaqa manan sut'inchayta atinkuchu. 16Ñoqan uyarini sut'inchayta atisqaykita, sasakunatapas sut'inchasqaykita. Kay qelqasqatachus leeyta atinki, sut'inchapuwankitaq chayqa reypa sani-puka p'achanwanmi p'achachisqayki, qori walqanawanmi kunkaykiman walqachisqayki, hinaspan kinsakaq kamachikuq, kamachikusqay suyupi kanki, nispa. 17Hinan Danielqa reyman kutichirqan: –Regaloykikunaqa qanpaq kachun, qonayki premiokunatapas hukkunaman qoy. Chay qelqasqataqa leepusqaykin, sut'inchaynintapas willasqaykipunin. 18Reyníy, Ancha hatun Diosmi taytayki Nabucodonosorta churarqan suyuta kamachinanpaq, hinallataq payta hatuncharqan, qhapaqcharqan, hatun rey kananpaq. 19Payta Dios hatunchaqtinmi llapa llaqtakuna, hatun suyukuna, ima rimaytaña rimaqkunapas payta manchakurqanku, qayllanpi khatatatarqanku. Taytaykiqa pitachus munaq chaytan wañuchiq, pitachus munaq chaytan mana wañuchiqchu. Pitachus munaq chaytan hatunchaq, pitachus munaq chaytan k'umuykachiq. 20Ichaqa sonqonpi hatunchakuqtinmi, anchaykachaspa k'ulluchakuqtinmi, kamachikusqan tiyanamanta wikch'usqa kapurqan, hatunchasqa-kayninpas qechusqa kapurqan. 21Runakuna ukhumantan qarqosqa karqan, yuyayninmi uywaq yuyaynin hina kapurqan, salqa asnokunawanmi tiyarqan. Waka hinan q'achuta mikhurqan, cuerponmanpas sullamurqanmi, runakunaq kamachisqan suyukunata Ancha Hatun Diospa kamachisqanta yachanankama, pitachus pay munan chayta kamachikuqpaq churaq kasqantapas yachanankama. 22Qantaq, churin Belsasar, chay hina kasqanta yachashaspa mana k'umuykukurqankichu, 23aswanpas Hanaq Pacha Señor Dios contran umata hoqarirqanki, hinaspan wasinmanta apamusqanku vasokunata horqochimurqanki. Chaykunapin vinota ukyarqankichis qanpas, umalli runaykikunapas, warmiykikunapas, tiyaqmasiyki warmiykikunapas, hinallataq yupaycharqanki qolqemanta, qorimanta, broncemanta, fierromanta, k'ullumanta, rumimanta ruwasqa dioskunata. Chaykunaqa manan rikunkuchu, manan uyarinkuchu, manan imatapas yachankuchu. Kawsachiqniyki Diostataq ichaqa mana yupaycharqankichu, paymantan imatapas chaskinki. 24Chaymi payqa kay simikunata qelqananpaq makita rikhurichimurqan. 25Kay qelqasqaqa: MENE, MENE, TEKEL, PARSIN, ninmi. 26Kaymi chaykuna sut'inchayqa: MENE: Diosmi kamachikusqayki p'unchaykunata yuparqan, hinaspan p'uchukachipun. 27TEKEL: balanzapin aysasqa karqanki, pisirqankitaqmi. 28PARSIN: kamachisqayki suyun rakikapun, hinaspan Media suyu runakunaman Persia suyu runakunamanwan qosqa kapun, nispa. 29Hinan rey Belsasarqa kamachikurqan Danielta reypa sani-puka p'achanwan p'achachinapaq, kunkanmanpas qori walqanata churanapaq, hinaspa kamachisqan suyupi kinsakaq kamachikuq kasqanta willachimunapaqpas kamachikurqan. 30Chay tutapachan Caldea suyu runakunaq reynin Belsasarqa wañuchisqa karqan. 31Media suyumanta Dariotaq kamachisqan suyuta hap'irqan, soqta chunka iskayniyoq watayoq kashaspa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\