Deuteronomio 1

1Kay qelqapiqa Moisespa llapan Israel runakunaman Jordán mayu inti lloqsimuy chimpa ch'inneqpi rimaykusqan simikunan kashan. Paykunaqa Suf qhaway Jordán wayq'opin kasharqanku, huk ladopin karqan Parán, hukkaq ladopitaq Tofel, Labán, Hazerot, Dizahabpiwan. 2(Seir orqo-orqonta purispaqa chunka hukniyoq p'unchay puriymi karqan Horeb orqomanta Cades-barneakama). 3Egiptomanta lloqsimusqanku tawa chunka wataña kashaqtin chunka hukniyoq, killa qallariy p'unchaypin Moisesqa llapan Israel runakunaman rimaykurqan Señor Diospa paykunapaq kamachisqan simikunata. 4Chaytaqa rimaykurqan Amor runakunaq reynin Sehonta atipasqan qhepatan, Sehonqa Hesbón llaqtapin tiyarqan. Hinallataq Moisesqa atiparqan Basán suyu rey Ogta, paymi Astarot llaqtapipas Edrei llaqtapipas tiyarqan. 5Jordán mayu inti lloqsimuy lado Moab suyupi kashaqtinkun, Moisesqa Diospa yachachikuy siminkunata sut'incharqan. Nirqantaq: 6–Diosninchis Señor Diosmi Horeb orqopi kay hinata niwarqanchis: Sinchi unaytañan kay orqopi kashankichis. 7Wakichikuychis, hinaspa riychis Amor runakunaq orqo-orqonman llapan qorpanpi muyuriq hap'iykunamanwan: Jordán wayq'oman, orqo-orqoman, Shefela moqo-moqoman, Neguev ch'inneqman lamar-qocha pataman, Canaán runakunaq hallp'anman, Libanomanwan, Eufrates hatun mayukama. 8Ñoqaqa chay suyuta qoykichisñan. Riychis hinaspa hap'ikamuychis Abraham, Isaac, Jacob ñawpa taytaykichisman mirayninmanwan qonaypaq prometesqay suyuta, nispa. 9Chay tiempopin qankunata nirqaykichis: Manan sapallayqa qankunata kamachiyta atiymanchu. 10Diosninchis Señor Diosmi askha wawakunata qosunkichis, chayraykun hanaq pacha ch'askakuna hinaraq ancha askha kankichis. 11Ñoqaqa munanin ñawpa taytaykichispa Diosnin Señorpa prometesqasuykichisman hina saminchanasuykichista, hinallataq waranqa kutitaraq kunan kasqaykichista askhayachinasuykichistapas. 12Ichaqa, manan sapallayqa tukuy sasachakuyniykichista ch'aqwayniykichistapas chaninchayta atiymanchu. 13Chayrayku, sapanka ayllumanta yachaysapakunata, yuyaysapakunata, allin reqsisqa qharikunatawan akllaychis, qankunaq umalliykichista churanaypaq, nispa. 14Qankunataq kutichiwarqankichis: Allinmi, nisqaykiman hina ruwasaqku, nispa. 15Hinan sapanka ayllumanta akllasqaykichis yachayniyoq allin reqsisqa umallikunata chaskispa, qankunaq kamachiqniykichista t'aqa-t'aqaman churarqani, aylluman, waranqaman, pachakman, phisqa chunkaman, chunkaman ima. 16Chay kutipachataq juezniykichista kamachirqani: Uyariychis llaqta-masiykichispa ch'aqwayninkunata, chanin-kayman hina juzgaychis llaqtamasi-puratapas, hinallataq llaqtayoqta wak llaqtayoqtawanpas. 17Chaninchaspaykichisqa aman huk runaman sayakunkichischu, qhapaqtapas wakchatapas kuskatan juzgankichis. Aman pitapas manchakunkichischu, Diosmi qankunawan chaninchachiqqa. Huk sasachayta mana chaninchayta atinkichischu chayqa, ñoqaman pasachimuwankichis, ñoqataq chaninchasaq, nispa. 18Chay tiempopin tukuy imaynatachus ruwanaykichistaqa kamachirqaykichis. 19Diosninchis Señor Diospa kamachiwasqanchista kasuspanchismi, Horeb orqomanta lloqsirqanchis Amor runakunaq orqo-orqonman, qankunaqa yachankichismi haqay manchakuy hatun ch'inneqpi purisqanchista. Hinallataq Cades-barneaman chayaspa, 20nirqaykichis: Chayamunchismi Diosninchis Señor Diospa qowananchis Amor runakunaq orqo-orqonman. 21¡Qhawariychis, Diosninchis Señor Diosmi qosunkichis kay hallp'ata! Haykuychis, hinaspa ñawpa taytanchispa Señor Diosninpa nisqanman hina hap'ikapuychis, amataq manchakuychispaschu pisi kallpayaychispaschu, nispa. 22Qankunataq ichaqa niwarqankichis: Allinmi kanman ñawpaqtaqa kachasunmanraq wakinninchista chay suyuta qhamiyamunankupaq, paykunataq kutimuspanku willawasunchis mayqen ñantachus rinanchista, mayqen llaqtakunamanchus chayananchistapas, nispa. 23Chay yuyaykusqaykichismi allin rikch'akuwarqan, hinan chunka iskayniyoq qharikunata qankuna ukhumanta akllarqani, huk qharita sapanka ayllumanta. 24Paykunataq orqo-orqoman rirqanku, hinaspan Escol wayq'oman chayaspanku tukuy chay hallp'ata qhamiyarqanku. 25Kutimuspankutaq chay hallp'amanta frutakunata apamuwarqanchis, hinaspa willawarqanchis: Diosninchis Señor Diospa qowananchis hallp'aqa ancha sumaqmi kasqa, nispa. 26Qankunataq ichaqa mana riyta munarqankichischu, aswanpas Diosniykichis Señor Diospa kamachisqantan mana kasurqankichischu, 27karpaykichispipas chhuchupakuspan nirqankichis: Señor Diosqa cheqniwanchismi, chaymi Egipto suyumanta horqomuwarqanchis Amor runakunaman hap'ichinawanchispaq, hinaspa llapanchista ch'usaqyachiwananchispaq. 28¿Maymanñataq risunman? Qhamiyaq llaqta-masinchiskunapas pasaqtan mancharichiwanchis: Chay suyupiqa kasqaku ñoqanchismanta aswan atiyniyoqmi, hinallataq aswan hatun sayayniyoq runakuna. Llaqtankunapas sinchi hatunmi kasqa, ancha alto perqawan muyuchisqataq. Rikumullaykutaq Anac qharikunatapas, nispanku, nispa. 29Chaymi ñoqaqa nirqaykichis: Ama manchakuychischu, amataq paykunatapas manchapakuychischu. 30Ñawpaqenchista puriq Diosninchis Señor Diosmi qankunamanta sayarikuspa maqanakunqa, imaynan Egipto suyupi ruwasqanta rikurqankichis hinata. 31Hinallataq ch'inneqpipas rikurqankichis Diosninchis Señor Dios tukuy purimusqanchispi kayman chayamunaykichiskama pusamusqasuykichista, imaynan huk tayta wawanta makinmanta hap'iykuspa pusan hinata, nispa. 32Chaywanpas manan qankunaqa Señor Diosninchisman hap'ipakurqankichischu. 33Paymi ñawpaqeykichista rirqan maypichus karpakunaykichis cheqasta maskhaspa, hinaspa purinaykichis ñanta tutapi ninawan k'ancharqan, p'unchaypitaq phuyuwan ñanta rikuchirqan. 34Chhuchupakusqaykichista uyarispanmi, Señor Diosqa sinchita phiñakurqan, chaymi jurarqan: 35Kay waqllisqa miray runakunaqa manan ch'ullallapas ñawpa taytaykichisman qonaypaq prometesqay sumaq hallp'ata rikunqachu, 36aswanpas Jefoneq churin Calebllan rikunqa. Qhamiyaq rispa sarusqan hallp'atan paymanpas churinkunamanpas qosaq, tukuy sonqo ñoqata qatikuwasqanrayku, nispa. 37Qankuna hawan Señor Diosqa ñoqapaqpas phiñakullarqantaq, chaymi niwarqan: Manan qanpas chay hallp'amanqa haykunkichu, 38aswanpas yanapaqniyki Nunpa churin Josuellan haykunqa. Chay hinaqa, kallpachaykuy Josueta, paypa kamachisqanmi Israel runakunaqa chay hallp'ata hap'ikapunqaku, nispa. 39Hinan Señor Diosqa niwarqanchis: Qankunaqa, awqaykun qechuwanqaku wawaykuta, nispan yuyaykurqankichis, ichaqa chay wawaykichiskunan haykunqa. Paykunaqa allinkaqtapas mana allinkaqtapas manan reparayta yachankuraqchu, paykunamanmi chay suyuta qosaq hap'ikapunankupaq. 40Qankunataq ichaqa ch'inneqman kutipuychis, Puka Qocha ladoman ripuspaykichis, nispa. 41Chaymi qankunaqa niwarqankichis: Señor Dios contran huchallikuyku, chhaynaqa, kunan maqanakuq risaqku Diosninchis Señor Diospa kamachiwasqanchisman hina, nispa. Chaymi qankunaqa armaykichista hap'ispaykichis, orqo-orqoman seqayqa mana sasa kananta yuyaykurqankichis. 42Señor Diosmi ichaqa niwarqan: Willay paykunaman, ama maqanakuq riychischu. Manan qankunawanchu kani, paqtan awqaykichiskuna atipasunkichisman, nispa. 43Hinan chayta nirqaykichis, qankunataq ichaqa mana kasuwarqankichischu, aswanpas orqo-orqomanmi seqarqankichis, hatunchakuspaykichis Señor Diospa kamachisqanta mana kasuspa. 44Hinan chay orqo-orqopi tiyaq Amor runakuna qankunawan maqanakuq lloqsimurqan, chaymi wanqoyru hinaraq qatirqasunkichis Hormakama, hinan Seir orqo-orqopi atiparqasunkichis. 45Kutimuspataq Señor Diospa ñawpaqenpi waqarqankichis, paytaq ichaqa manapuni uyarirqasunkichischu. 46Chayraykun ancha unayta Cades hap'iypi qhepakurqankichis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\