Deuteronomio 4

1Chhaynaqa, Israel runakuna, uyariychis, qankunamanmi yachachiykichis kamachikuy simikunatapas chaninchaykunatapas, chaykunata hunt'aspan kawsankichis, hinallataq ñawpa taytaykichispa Señor Diosninpa qonasuykichis hallp'atapas hap'ikapunkichis. 2Aman yapankichischu kamachisqayman, amallataq qechunkichispaschu, aswanpas kamachisqayman hina Diosninchis Señor Diospa kamachikuy siminkunata hunt'aychis. 3Qankunaqa rikurqankichismi Señor Diospa Baal-peorpi ruwasqanta, Peor nisqa orqopin qankuna ukhumanta Baal ídolo yupaychaqkunata llapanta ch'usaqyachirqan. 4Qankunataq ichaqa llapaykichis Señor Diosninchispi hunt'aq sayaspaykichis kawsashankichisraq. 5Qhawariychis, Diosniy Señor Diospa kamachiwasqanta hinan kamachikuy simikunatapas chaninchaykunatapas yachachirqaykichis, hap'ikapunaykichis suyupi hunt'anaykichispaq. 6Chay hinaqa, chaykunata hunt'aychis kasukuychistaq, ahinapin llaqtakuna yachanqaku yachaysapa yuyaysapa kasqaykichista. Hinan chay kamachikuykunata uyarispanku ninqaku: Cheqaqtapunin kay hatun llaqtaqa yachaysapa yuyaysapataq kanku, nispa. 7Ahinaqa, ¿mayqen hatun suyuqtaq huk diosnin paykunaq sinchi qayllanpi kashan, imaynan Diosninchis Señor Diosqa qayllanchispi kashan sapa kuti waqyakuqtinchis hinaqa? 8Icha, ¿mayqen hatun suyuqtaq chanin kamachikuyninkuna chaninchayninkunapas kan, tukuy kay yachachisqay kamachikuykuna hinaqa? 9Qankuna kikiykichista allinta cuidakuychis, paqtataq sonqoykichispi qonqarqowaqchis, Diospa ruwasqan rikusqaykichista. Aswanpas wawaykichismanpas nietoykichismanpas tukuy rikusqaykichistan yachachinkichis. 10Horeb orqopi Diosninchis Señor Diospa qayllanpi kashasqaykichis p'unchayta ama qonqaychischu. Chay p'unchaymi payqa niwarqan: Runakunata huñumuy simiykunata uyarinankupaq, ahinapin tukuy kawsasqanku p'unchaypi ñoqa yupaychayta yachanqaku, wawankumanpas yachachillanqakutaq ñoqa yupaychayta, nispa. 11Hinan qankunaqa Horeb orqo k'uchuman asuykuspa chaypi kasharqankichis, orqotaq tutayaykurqan yanay-yana ati phuyuq pakaykusqan, hinallataq orqo rawrarqan sinchi altollataña. 12Señor Diostaq chay nina rawray ukhumanta rimamurqan. Qankunataq rimasqallanta uyarirqankichis, manataq ima rikch'aytapas rikurqankichischu. 13Hinan Señor Diosqa rimanakuyninta yachachirqasunkichis, chay rimanakuymi chunka kamachikuy simi, chaytan iskay p'alta rumipi qelqarqan, hinaspa kamachirqasunkichis hunt'anaykichispaq. 14Ñoqatapas kamachillawarqantaq qankunaman chay kamachikuynin simikunata chaninchayninkunatawan yachachinaypaq, hap'ikapunaykichis hallp'aman haykuspa hunt'anaykichispaq. 15Señor Diospa Horebpi nina ukhumanta rimamusqasuykichis p'unchayqa manan ima rikch'aytapas rikurqankichischu. Chayrayku, qankuna kikiykichista allinta cuidakuychis. 16Paqtataq mana chaninman urmawaqchis rikch'aykunata ruwakuspaykichis. Aman ruwankichischu warmiq rikch'aynintapas qhariq rikch'aynintapas, 17amallataq hallp'a patapi puriq mayqen animalpa rikch'aynintapas, mayqen alton phalaq animalpa rikch'aynintapas, 18pampan suchuq mayqen animalpa rikch'aynintapas, mayqen challwaq rikch'aynintapas aman ruwankichischu. 19Cielota qhawarispaykichisqa, intita, killata, qoyllurkunata, llapan ch'askakunatapas rikuspaykichisqa, paqtataq wateqachikuwaqchis chaykunata yupaychanaykichispaq servinaykichispaq ima, Diosninchis Señor Diosmi chaykunata kamarqan llapan kay pacha llaqtakunapaq. 20Qankunatan Señor Diosqa akllarqasunkichis, hinaspan Egiptomanta horqomurqasunkichis fierro unuyachina hornomanta hina, paypa llaqtan kanaykichispaq, imaynan kunan p'unchay kashankichis hina. 21Señor Diostaq ichaqa qankuna hawa ñoqapaq phiñakurqan, chaymi jurarqan Jordanta mana chimpanaypaq, manataq hap'ikapunaykichispaq qosqasuykichis hallp'amanpas haykunaypaq. 22Chhaynaqa, kay suyupin ñoqaqa wañupusaq, manan Jordán mayutaqa chimpasaqchu, qankunan ichaqa chimpankichis, hinaspa chay sumaq hallp'ata hap'ikapunkichis. 23Qankuna kikiykichista allinta cuidakuychis, paqtataq qankunawan Diosniykichis Señor Diospa rimanakusqanta qonqawaqchis. Aman ima rikch'aykunatapas ruwakunkichischu, Señor Diosninchismi chaykuna ruwanaykichistaqa hark'asunkichis. 24Diosninchis Señor Diosqa ruphaspa tukurqoq nina hinan, sienteq Diostaqmi. 25Churikunayoq nietokunayoq kaspaykichis, chay hallp'api yuyaqña kaspa mana chaninman urmaspa ima rikch'aytapas ruwankichis chayqa, Diosninchis Señor Diospa ñawpaqenpin mana allinta ruwankichis, chaywanqa paytan phiñachinkichis. 26Kunanmi kay pachata hanaq pachatawan contraykichispi testigota churani, manataq kasukunkichischu chayqa, usqhayllan ch'usaqyankichis Jordán mayu chimpapi hap'ikapusqaykichis hallp'amanta. Manan unaytachu chay hallp'api kawsankichis, aswanpas hukpaqkama ch'usaqyachisqan kankichis. 27Señor Diosmi tukuy suyukunaman ch'eqechisunkichis, iskay kinsallan chay suyukunapiqa qhepankichis. 28Chaypin runaq ruwasqan dioskunata servinkichis, k'ullumanta rumimanta ruwasqa rikch'aykunata, chaykunaqa manan rikunchu, manan uyarinchu, manan mikhunchu, manataq muskhinpaschu. 29Chaypichus Diosninchis Señor Diosta maskhankichis tukuy sonqo tukuy alma chayqa, Señor Diostaqa tarinkichismi. 30Tukuy kay muchuykunapas llakikuykunapas taripasqasuykichis qhepataña Diosninchis Señor Diosman kutirikuspa payta kasunkichis chayqa, 31manan saqerparisunkichischu, manataq ch'usaqyachisunkichispaschu, manallataq ñawpa taytaykichiswan juramentowan hunt'ananpaq rimanakusqantapas qonqanqachu, payqa khuyapayakuqmi. 32Manaraq kasqaykichis ñawpa tiempokunata t'aqwiychis, kay pachapi runata Diospa kamasqan p'unchaymantapacha tapupakuychis, hinallataq hanaq pachantintapas t'aqwiychis. ¿Chay hina musphay ruwayqa hayk'aqpas karqanchu? Icha, ¿uyarikurqanchu chay hina hatun ruwaymanta? 33¿Mayqen llaqtataq qankuna hina Diospa kunkanta nina ukhumanta uyarispa kawsan? 34¿Karqanchu mayqen diospas huk llaqtaman rispa chay ukhumanta paypaq llaqtata horqomuq imaynan Diosninchis Señor Dios qankunapaq ruwapurqasunkichis hinaqa? Señor Diosmi ñawpaqeykichispi hatun atiyninta kallpanta rikuchirqan, paymi muchuchiykunawan maqanakuywan pusamurqasunkichis, hinallataq milagrokunatapas, señalkunatapas, manchay musphaykunatapas ruwarqan. 35Chaytan rikuchirqasunkichis sapallan Señor Diosqa cheqaq Dios kasqanta yachanaykichispaq, manataq paymanta wak Diosqa kasqantapas. 36Paymi hanaq pachamanta kunkanta uyarichirqasunkichis yachachinasuykichispaq, hatun nina rawraynintan kay pachapi rikuchirqasunkichis, nina ukhumantan siminkunatapas uyarichirqasunkichis. 37Ñawpa taytaykichista munakusqanraykun qankunataqa akllarqasunkichis, hatun atiyninwanmi pay kikin Egipto suyumanta pusamurqasunkichis. 38Qankunamanta aswan atiyniyoq hatun suyukunatan ñawpaqeykichismanta wikch'urqan, hallp'ankuta hap'ichinasuykichispaq, ahinapi qankunaq chay hallp'a kananpaq, kunanmi chay hina kashan. 39Chay hinaqa, kunan reqsikuychis, hinallataq sonqoykichispi yuyaymanaychis Señor sapallan hanaq pachapipas kay pachapipas Dios kasqanta. Manan wak Diosqa kanchu. 40Kunan p'unchay qosqaykichis chay kamachikuyninkunatapas chaninchayninkunatapas hunt'aychis, qankunapas mirayniykichiskunapas allillan kanaykichispaq, Diosninchis Señor Diospa wiñaypaq qonasuykichis hallp'api unayta kawsanaykichispaq, nispa. 41Jordán mayu inti lloqsimuy ladopin Moisesqa kinsa llaqtakunata t'aqarqan. 42Chay llaqtakunan karqan runamasinta qonqay wañuchiqkunaq pakakunanpaq, ñawpaqmanta mana cheqnikuspa wañuchiq runan chaymanqa ayqekuyta atirqan qespisqa kananpaq. 43Kaykunan karqan chay llaqtakuna: ch'inneq pata pampapi Beser llaqta Rubén ayllupaq, Galaadpi Ramot llaqta Gad ayllupaq, Basanpitaq Golán llaqta Manasés kuskan ayllupaq. 44Moisesmi Israel runakunaman kay yachachikuy simikunata qorqan. 45Kaykunan chay kamachikuykuna, chaninchaykuna, willakuykunapiwan, chaytan Moisesqa yachachirqan Israel runakuna Egiptomanta lloqsimushaqtinku. 46Paykunaqa Jordán mayu inti lloqsimuy ladollapiraqmi kasharqanku, Amor runakunaq reynin Sehonpa suyunpi Bet-peor qhaway wayq'opi. Sehonqa Hesbonpin tiyarqan, paytan Moisesqa Israel runakunapiwan atiparqanku Egiptomanta hamushaspanku. 47Chaymi Israel runakunaqa hallp'ankuta hap'ikapurqanku, hinallataq Basán suyu rey Ogpa hallp'antapas. Amor runakunaq chay iskaynin reyninkunan Jordán inti lloqsimuy ladopi tiyarqanku. 48Hallp'ankutaq karqan Arnón mayu patapi Aroer llaqtamanta Hermón nisqa Sirión orqokama, 49Jordán mayu inti lloqsimuy ladopitaq llapan qheswa wayq'o, Kachi Qocha qaylla Pisga orqo k'uchukama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\