Éxodo 14

1Señor Diosmi Moisesta nirqan: 2–Israel runakunata kamachimuy kutirispa Pi-hahirot chimpapi karpakunankupaq, chaymi kashan Baal-zefón chimpa Migdolwan Puka Qochawan tupaypi. Chay chimpa qocha patapi karpakuchunku. 3Rey Faraonmi Israel runakunamanta ninqa: Campopin chinkasqa purishanku, ch'inneqmi paykunata hark'ashan, nispa. 4Ñoqataq rey Faraonpa sonqonta rumiyaykachisaq, hinan qatipamusunkichis, rey Faraonta llapa ejercitontapas atipasqaywantaq hatunchasqa kasaq, hinan Egipto runakunaqa ñoqa Señor Diosqa kasqayta yachanqaku, nispa. Israel runakunataq chay hinata ruwarqanku. 5Egipto suyu reymanmi Israel runakunaq ripushasqankuta willarqanku, hinan paypas oficialninkunapas huk-hinata yuyaykuspa nirqanku: –¿Imatataq kaytari ruwashanchis Israel runakunata ripunankupaq kacharispa? Manan kamachinchista ruwaqqa pipas kanñachu, nispa. 6Chaymi rey Faraonqa carretanta wakichispa soldadonkunata pusarikurqan. 7Hinallataq soqta pachak allinnin carretakunatapas, Egipto suyu wakin carretakunatapas aparikurqan, sapanka carretapitaq capitán karqan. 8Señor Diostaq Egipto rey Faraonpa sonqonta rumiyaykachirqan, chaymi payqa Israel runakuna Diospa atiyninwan lloqsishaqtinkupas qhepankuta rirqan. 9Rey Faraonmi carretapi soldadonkunantin, caballopi soldadonkunantin, chakipi soldadonkunantin, paykunata qatiparqan, hinaspan tariparqan Pi-hahirot qaylla Baal-zefón chimpa Puka Qocha patapi karpakuspa kashaqtinku. 10Rey Faraón Egipto runakunantin qayllaykushaqtintaq, Israel runakunaqa qhawarispa rikurqanku Egipto runakunaq qhepankuta hamushasqanta, chaymi sinchita mancharikuspanku Señor Diosta waqyakurqanku. 11Moisestataq nirqanku: –¿Manachu Egipto suyupi aya p'ampanakuna karqan? ¿Imapaqmi kay ch'inneqpi wañuqta pusamuwankiku? ¿Imatan kay hinata ruwaykuwankiku? ¿Imapaqtaq Egipto suyumanta horqomuwankiku? 12Egipto suyupiqa nirqaykikun: Hinalla Egipto runakunaq kamachin kasaqku, nispayku. Aswan allinmi kanman karqan Egipto runakunata serviyniyku kay ch'inneqpi wañunaykumantaqa, nispa. 13Moisestaq paykunata nirqan: –Ama mancharikuychischu, allinta sayaychis, kunanmi Señor Diospa qespichiwananchispaq ruwasqanta rikunkichis, hinan chay Egipto runakunataqa manaña hayk'aqpas rikunkichisñachu. 14Qankunaqa ama llakikuychischu, Señor Diosmi qankunarayku maqanakunqa, nispa. 15Chaymantataq Señor Diosqa Moisesta nirqan: –¿Imanaqtintaq waqyakamuwanki? Israel runakunata kamachiy puririnankupaq. 16Qantaq tawnaykita hoqarispa qochaman haywariy, hinaspa qochata t'aqarpariy Israel runakuna qocha ukhunta ch'aki hallp'ata hina chimpanankupaq. 17Ñoqan Egipto runakunaq sonqonta rumiyaykachisaq qhepaykichista haykumunankupaq. Rey Faraonta, chakipi soldadonta, carretapi soldadonta, caballopi soldadontapas atipasqaywanmi ñoqaqa hatunchasqa kasaq. 18Chaymi chay hina kaqtin Egipto runakunaqa ñoqa Señor Dios kasqayta yachanqaku, Faraonpa carretanpi caballería soldadonpi ñoqa atiyniyta rikuchisqayrayku, nispa. 19Israel runakunaq ñawpaqenta puriq Diospa angelnintaq chay rato kutirimuspa qhepankuta rirqan, hinallataq chay ñawpaqenkuta puriq sayaq phuyupas kutirimuspa qhepankuman sayaykurqan. 20Chay hinapin Egipto runakunawan Israel runakunawan tupaypi qhepakurqan, Egipto runakunapaqqa phuyutaq tutayaqtaqmi karqan, Israel runakunatataq ichaqa k'ancharqan. Chay tutan Egipto runakunaqa Israel runakunaman mana qayllaykuyta atirqankuchu. 21Moisestaq qochaman makinta haywarirqan, hinan Señor Diosqa chay tutantin inti lloqsimuy lado sinchi wayrawan qochata khallarparirqan. Chaymi unuqa iskayman t'aqakurqan, qochaq pachanpas ch'aki hallp'a kapurqan. 22Israel runakunataq Puka Qochata ch'akinta chimparqanku, unutaq perqa hina karqan pañankupipas lloq'enkupipas. 23Rey Faraonpa llapa caballopi soldadonkunataq carretapi soldadonkunapiwan paykunata qatispa kuskan Puka Qochakama haykurqanku. 24Pacha illarimuy qayllatataq Señor Diosqa sayaq ninamanta phuyumantawan Egipto runakunata qhawarirqan, hinaspan paykunata llaksaspa 25carretankuq ruedankunata waqllirqarichirqan, hinan chaykunaqa ñak'ayta muyurqan. Chaymi Egipto runakunaqa ninakurqanku: –Israel runakunamanta ayqesun, Señor Diosmi paykunarayku ñoqanchiswan maqanakushan, nispa. 26Señor Diostaq ichaqa Moisesta nirqan: –Makiykita qochaman haywariy, Egipto runakunata, carretankunatapas, caballopi soldadonkunatapas unu millp'unanpaq, nispa. 27Chaymi Moisesqa makinta qochaman haywarirqan, pacha illarimuytataq qochaqa kaqta kutiykapurqan, Egipto runakuna ayqekushaqtintaq Señor Diosqa qochawan millp'uchirqan. 28Unutaq kutiykapuspa carretakunata, caballopi soldadokunata, Israel runakunaq qhepanta qochaman haykuq rey Faraonpa llapa ejercitontawan millp'uykurqan, manan hukllapas kawsarqanchu. 29Israel runakunataq ichaqa Puka Qocha chawpinta ch'akita chimparqanku, unutaq perqa hina karqan pañankupipas lloq'enkupipas. 30Chay hinatan Señor Diosqa chay p'unchay Israel runakunata Egipto runakunaq makinmanta qespichirqan. Israel runakunataq Puka Qocha patapi Egipto runakunaq ayanta rikurqan. 31Paykunan Egipto runakunata ancha atiywan Señor Diospa atipasqanta rikuspa Señor Diosta manchakurqanku, iñirqankutaq Señor Diospi kamachin Moisespipas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\