Éxodo 28

1Israel runakuna ukhumantan sacerdotey kanankupaq ñawpaqeykiman qayllaykachikunki wawqeyki Aaronta churinkunatawan: Nadabta, Abiuta, Eleazarta, Itamartawan. 2Wawqeyki Aaronpaqtaq sumaq p'achata ruwapunki ima sumaq munayllaña kananpaq. 3Qanmi rimapayanki llapa yuyaychasqay llank'ay yachaq runakunata Aaronpa p'achanta ruwanankupaq, chay p'achawanmi Aaronqa sacerdotey kananpaq churasqa kanqa. 4Kay p'achakunatan ruwanqaku: Qhasqo-ch'uspata, unkuta, capata, pallayniyoq sotanata, linomanta awasqa uma k'uyunata, chumpitawan. Sumaq p'achakunata wawqeyki Aaronpaq churinkunapaqwan ruwachinki, sacerdotey kanankupaq. 5Chaykunataqa ruwanqaku ñañuy-ñañu linomanta, ñañuy-ñañu qorimanta, llawlli-puka, sani-puka, rawraq-puka q'aytumantawan awasqamanta. 6Unkutan ruwanqaku ñañuy-ñañu linomanta, ñañuy-ñañu qorimanta, llawlli-puka, sani-puka, rawraq-puka q'aytumantawan munay pallayniyoq awasqamanta. 7Chay unkuq iskaynin lado rikraman walqanantaqmi kikinmanta ruwasqa kanqa, ahinapin huk awaylla kanqa. 8Unkuta wataq munay pallayniyoq chumpiqa unkuwan hukllan kanqa, ñañuy-ñañu linomanta, ñañuy-ñañu qorimanta, llawlli-puka, sani-puka, rawraq-puka q'aytumantawan awasqa. 9Hap'illankitaq yanayoq yuraq iskay umiña rumitapas, hinaspan chaykunapi Israelpa churinkunaq sutinta k'iñaspa qelqanki, 10huknin rumipi soqta sutita, hukkaq rumipipas soqta sutillatataq, nacesqankuman hina. 11Israelpa churinkunaq sutintaqa iskaynin rumipin qelqachinki rumipi k'iñaqwan, k'iñasqa sellota hinan ruwanqa, iskaynin rumitataq muyuriq qoriman ch'olqochinqa. 12Hinan iskaynin rumita unkuq rikra watunman churanki Israelpa churinkunata yuyarichina rumi kananpaq. Chay hinatan Aaronqa ñoqa Señor Diospa ñawpaqeypi sutinkuta iskaynin rikranpi apanqa yuyarichiwanankupaq. 13Qorimantan ch'olqochinakunataqa ruwanki. 14Ruwallankitaqmi simp'asqa iskay qori watutapas, hinaspa chaykunata ch'olqochinakunaman k'askachinki. 15Ruwallankitaqmi munayniy sut'inchanapaq qhasqo-ch'uspatapas, munay pallayniyoq awasqata. Chaytan ruwanki unkuta hina ñañuy-ñañu linomanta, ñañuy-ñañu qorimanta, llawlli-puka, sani-puka, rawraq-puka q'aytumantawan awasqamanta. 16Chay ch'uspaqa tawa ch'ullpayoqmi kanqa, anchonpas wask'anpas huk cuartakaman kanqa. 17Umiña rumikunatan chayman ch'olqochinki tawa wachuchasqata. Ñawpaqkaq wachupin kanqa puka umiña, q'ellu umiña, nina qespi umiñapiwan. 18Iskaykaq wachupin kanqa siwar umiña, yana q'omer umiña, qespi umiñapiwan. 19Kinsakaq wachupin kanqa puka-samaq q'ellu umiña, ch'eqchi umiña, sani umiñapiwan. 20Tawakaq wachupin kanqa q'omer umiña, yanayoq yuraq umiña, yana-puka umiñapiwan. Llapallanmi qoripikama ch'olqochisqa kanqa. 21Rumiqa chunka iskayniyoqmi kanqa, Israelpa churinkunaq sutinqa chunka iskayniyoqmi, sapanka rumipin sello hina k'iñakunqa chunka iskayniyoq ayllumanta huknin suti. 22Ruwallankitaqmi qhasqo-ch'uspapaq ch'uya qorimanta simp'asqa watukunatapas, 23iskay qori argollatapas, chaykunatan qhasqo-ch'uspaq iskaynin wichay ch'ullpanman churanki. 24Hinaspa iskaynin qori watuta churanki chay iskaynin argollaman. 25Chay watukunaq puntantataq unkupi iskaynin ch'olqochinaman churanki, ahinata chay watukunata hap'ichinki unkuq ñawpaqen walqanaman. 26Ruwallankitaqmi iskay qori argollatapas, chaykunatan qhasqo-ch'uspaq iskaynin ura puntanman churanki, unkuwan tupaypi qhepa ch'ullpankunaman. 27Ruwallankitaqmi iskay qori argollatapas, chaykunatan churanki unkuq iskaynin walqana ñawpaqpi, urankaqpi, sirasqa tupaypi, unku chumpi patapi. 28Hinan qhasqo-ch'uspa argollakunaqa unku iskaynin argollakunaman llawlli-puka watuwan watasqa kanqa, chhaynapin qhasqo-ch'uspaqa unku chumpi patapi kashanqa, manataqmi unkumanta lloqsinqachu. 29Aaronqa munayniy sut'inchanapaq qhasqo-ch'uspawan churaykukuspa karpaman haykunqa chayqa, qayllayman qhasqonpi apaykamullawanqataqmi Israelpa churinkunaq sutinta yuyarichiwananpaq. 30Munayniy sut'inchanapaq qhasqo-ch'uspapitaq Urimta Tumimta churanki, qayllayman haykumuqtin Aaronpa qhasqonpi kashananpaq. Ahinatan Aaronqa qayllayman Israel runakunapaq sut'inchanata qhasqonpi apallanqapuni. 31Unkupaqmi capata awanki llawlli-puka q'aytumantakama. 32Chawpinpin umapaq t'oqo kanqa, chay t'oqo muyuriqmi q'empisqa allin-allin sirasqa kanqa, qara chalecoq kunkan hina, ama llik'irparikunanpaq. 33Capaq canton muyuriqmantaq churanki llawlli-puka, sani-puka, rawraq-puka q'aytumanta awasqa granadakunata, qori campanillakunawan chawpinasqata, 34huknin qori campanillaq qhepanman huk granada, hukkaq qori campanillaq qhepanmanpas huk granada. 35Aaronqa chay capawan churaykusqan serviwanqa, ñoqa Señor Diospa qayllay Ch'uya Cheqasman haykuqtin lloqsiqtin campanillakunaq “chin-chin” nisqan uyarikunqa, ama pay wañunanpaq. 36Ruwallankitaqmi ch'uya qori llaphllatapas, hinaspan chaypi sellota hina k'iñaspa qelqanki “Señor Diospaq t'aqasqa” niq simita. 37Hinaspanmi chayta uma k'uyunaq ñawpaqenman llawlli-puka watuwan qaqata watanki. 38Aaronpa mat'illanpipunin kashanqa. Israel runakuna ofrenda haywasqankupi huchallikuqtinkupas paymi huchankuta apanqa, ñoqataq haywawasqankuta chaskisaq chay qori llaphllaqa mat'illanpipuni kasqanrayku. 39Pallayniyoq sotanatapas uma k'uyunatapas ñañuy-ñañu linomantan awanki, chumpipas munay pallayniyoqmi kanqa. 40Aaronpa churinkunapaqtaq ruwapunki sotanakunata, chumpikunata, chukukunatawan, ima sumaq munayllaña kanankupaq. 41Chaykunawanmi p'achaykachinki wawqeyki Aaronta churinkunatawan, hinaspan aceitewan umankuta hawispa sacerdote kanankupaq churapuwanki, t'aqapuwanki. 42Cinturamanta moqokama chayaq lino calzoncillokunatapas ruwapullankitaq, q'ala cuerponkuta pakananpaq. 43Aaronwan churinkunawanmi chaykunawan churakunqaku Dioswan Tupana Karpaman haykunankupaq otaq Ch'uya Cheqaspi yupaychaq altarman asuykunankupaq, ama huchallikuspa wañunankupaq. Chayqa paypaqpas qhepa mirayninkupaqpas wiñaypaq kamachikuy simin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\