Éxodo 34

1Señor Diosmi Moisesta nirqan: –Ñawpaq kuti hina iskay p'alta rumita thupay, chaykunapin qelqasaq p'akisqayki ñawpaq p'alta rumikunapi kasharqan chay simikunata. 2Tutallamanta wakichikuspan Sinaí orqoman wichamunki, chay orqo patapitaq qayllaykamuwanki. 3Aman pi runapas qanwan wichamunqachu, aman pipas orqontinpi rikhurillanqapaschu. Aman ovejapas wakapas orqo chimpapi mikhunqachu, nispa. 4Hinan Moisesqa iskay p'alta rumita thuparqan ñawpaq p'alta rumikunata hina. Hinaspan tutallamanta sayarispa, iskaynin p'alta rumita aparikuspa Sinaí orqota wicharqan, Señor Diospa kamachisqanman hina. 5Señor Diostaq phuyupi uraykamurqan, hinaspa chaypi Moiseswan kasharqan, paytaq: Sutiyqa “Señor Diosmi”, nispa rimarirqan. 6Moisespa ñawpaqenta pasashaspataq kunkayoqta nirqan: –¡Señor Diosmi kani! ¡Señor Diosmi kani! ¡Khuyapayakuq sumaq sonqo Diosmi kani! Manan usqhaylla phiñakuqchu kani, tukuy tiempo munakuqmi cheqaqtaqmi kani. 7Waranqa miraykaman tukuy tiempo munakushallanipuni, huchallikusqatapas, mana kasukusqatapas, huchatapas pampachanin, huchallikuqtaqa manapunin hinallatachu qhawani, aswanpas tayta-mamakunaq huchallikusqanmantaqa muchuchinipunin wawankunata, nietonkunata, nietonpa wawankunakamaraq, nispa. 8Hinaqtinmi Moisesqa usqhaylla pampakama k'umuykukuspa Señor Diosta yupaycharqan. 9Nirqantaq: –Señor Diosnilláy, sumaqtapunichus qhawariwanki chayqa, puriysiwayku, kay llaqtaña k'ulluchakushan chaypas, huchallikusqaykuta, huchaykuta ima pampachaykuwayku, hinaspa qanpaq hap'ikapuwayku, nispa. 10Señor Diostaq nirqan: –Ñoqan qankunawan rimanakuni. Musphanakunatan qhawashasqaykichis ruwasaq, manan chay hinakunaqa kay pachantinpipas ruwasqachu karqan, mayqen suyupipas. Ñoqa Señor Diosmi qankunapaq musphanakunata ruwasaq, hinan maypichus tiyasqaykichis llaqta runakuna may musphana kasqanta rikunqaku. 11Kunan qanman kamachisqayta hunt'ay. Ñoqaqa suyuman haykusqaykiman hinan wikch'usaq Amor runakunata, Canaán runakunata, Het runakunata, Ferez runakunata, Hev runakunata, Jebus runakunatawan. 12Aman maymanchus haykunki chay suyupi tiyaqkunawan imatapas rimanakunkichu, ama qankunapaq toqlla kanankupaq. 13Altarninkutan thuninkichis, yupaychana saywa ruminkutan p'akinkichis, Asera diosankutan thuninkichis. 14Aman mayqen diosmanpas k'umuykukunkichischu, Ñoqaqa Señor Diosmi kani, sutiypas “Sienteq” nisqan, Sienteq Diosmi kani. 15Aman imatapas chay suyupi tiyaqkunawan rimanakunkichischu. Paykunawanchus rimanakunkichis chayqa, diosninkuta yupaychaspanku qhelli huchata ruwaspa, diosninkumanpas sacrificiokunata haywaspa waqyasunkiku, hinan sacrificasqankuta mikhunkichis. 16Paqtataq ususinkuwan churiykichista casarachiwaqchis, ususinkuqa diosninkuta yupaychaspankun qhelli huchata ruwaspa, churiykichista chay qhelli huchallapitaq purichinkuman. 17Aman unuyachispa hich'asqa dioskunataqa ruwakunkichischu. 18Mana Qonchuyoq T'anta Fiestata ruwapuwanki. Qanta kamachisqayman hinan qanchisnintin p'unchayta mana qonchuyoq t'antata Abib killallapi mikhunki, chay killapin Egipto suyumanta lloqsimpurqanki. 19Llapa phiwi qhari naceqqa ñoqaqmi, hinallataq llapa ñawpaq wachay orqo uña wakapas, ovejapas. 20Asnoq ñawpaq wachasqantan ichaqa huk borregowan cambiapunki, manataq cambiankichu chayqa, kunkantan q'ewipunki. Llapa phiwi churiykiq rantinpitaq ofrendata haywawanki. Manataqmi pipas mana ofrenda apantinqa qayllaykamuwanqachu. 21Soqtantin p'unchaymi llank'anki, qanchiskaq p'unchaypitaqmi samakunki. Yapuyña, cosechayña kaqtinpas qanchiskaq p'unchaypiqa samakunkin. 22Ñawpaqkaq trigo rurusqata haywaspa Semanakuna nisqa Fiestatapas ruwallankitaqmi, hinallataq Cosecha Tukukuy Fiestatapas. 23Chay hinapin watapi kinsa kutita llapa qhari qayllaykamuwanqa Israelpa Diosnin ñoqa Apu Señor Diospa ñawpaqeyman. 24Ñoqan suyukunata qayllaykimanta wikch'usaq, hinaspa hallp'aykita hatunyachisaq. Manataqmi pipas hallp'aykiman suchuykamunqachu, ñoqa Señor Diosniykiq ñawpaqeyman kinsa kutita watapi qayllaykamuwanaykipaq hamuqtiyki. 25Aman qonchuyoq t'antata sacrificio yawartawanqa haywawankichu. Aman Pascua Fiesta sacrificasqamantaqa imapas paqarisninkamaqa saqekunqachu. 26Chakraykiq allinnin ñawpaq rurusqantan ñoqa Señor Diosniykiq wasiyman apamuwanki. Aman cabrachata mamanpa lechenpi t'impuchinkichu, nispa. 27Señor Diosmi Moisesta nirqan: –Kay simikunata qelqay, kay simikunaman hinan qanwanpas Israelwanpas rimanakuni, nispa. 28Moisestaq Señor Dioswan chaypi qhepakurqan tawa chunka p'unchayta tawa chunka tutatawan, manan mikhunatapas mikhurqanchu, manan unutapas ukyarqanchu. Chay p'alta rumikunapin qelqarqan rimanakuy simikunata, chunka kamachikuy simita. 29Chaymantataq Moisesqa Sinaí orqomanta uraykamurqan kamachikuy simiyoq iskaynin p'alta rumikuna apantin. Orqomanta uraykamushaspanmi Moisesqa mana reparakurqanchu Dioswan rimasqan qhepata uyan k'anchashasqanta. 30Aaronwan Israel llapa runakunawan Moisesta qhawarispankutaq uyan k'anchashasqanta rikurqanku, hinan manchakuspa mana payman asuykurqankuchu. 31Moisestaq ichaqa paykunata waqyarqan. Aaronwan llaqtapi llapan umalli runakunawan payman asuykuqtinkutaq, Moisesqa paykunata rimapayarqan. 32Chaymantataq Israel llapa runakuna asuykurqanku, paykunatan Moisesqa kamachirqan tukuy imaymanata Sinaí orqopi Señor Diospa payman kamachimusqanta. 33Paykunaman rimaykusqan qhepatataq Moisesqa uyanta huk qatawan qataykukurqan. 34Señor Dioswan rimananpaq Dioswan Tupana Karpaman haykuspataq Moisesqa qatanta horqokuq Karpamanta lloqsinankama. Lloqsimuspataq Israel runakunaman willaq Señor Diospa kamachimusqanta. 35Israel runakunaqa Moisespa uyanta qhawarispan, k'anchashaq uyayoqta rikuqku, chaymi Moisesqa uyanta qatawan qataykukuq, huktawan Señor Dioswan rimaq haykunankama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\