Éxodo 38

1Ruwallarqantaqmi acacia kurkumanta ruphachina sacrificiopaq altartapas. Tawantin ladon iskay metro iskay chunka phisqayoq centímetro karqan, tawa esquinayoq, sayaynintaq huk metro iskay chunka phisqayoq centímetro karqan. 2Tawantin esquinanpin huk waqratakama ruwarqan, tawantinmi altarwan kuskalla karqan. Altartataq bronce llaphllawan mast'arqan. 3Hinallataqmi tukuy imaymanatapas broncemanta altarpaq ruwarqan: Uspha mankakunatapas, palakunatapas, puruñakunatapas, trinchekunatapas, sansa apanakunatapas. 4Ruwallarqantaqmi altarpaqqa huk bronce rejillatapas, hinaspan chayta altar ukhupi chakarqan, chay hinapin rejillaqa altar chawpipi chakarayarqan. 5Bronce rejillaq tawantin esquinanpaqtaq tawa argollata ruwarqan, wantuna k'aspikunata suskhuchinapaq. 6Hinallataqmi suskhuq k'aspikunataqa acacia kurkumanta ruwarqan, hinaspan chaykunata bronce llaphllakunawan k'uyurqan. 7Chay k'aspikunataqa suskhuchirqan altarpa iskaynin qhatanpi kashaq argollakunantan, altarta wantunapaq. Altartaqa tablamantan ch'usaq ukhuyoqta ruwarqan. 8Ruwallarqantaqmi bronce puruñatapas kaq broncellamantataq tiyanayoqta. Dioswan Tupana Karpa punkupi serviq warmikunaq espejonmantan chayta ruwarqan. 9Ruwallarqantaqmi kanchatapas. Kanchaq uray ladonqa ñañuy-ñañu lino tawa chunka phisqayoq metro cortinakunayoqmi karqan. 10Iskay chunkan k'aspikunaqa karqan qolqewan chumpisqakama iskay chunka bronce sayanayoqkama, chay k'aspikunapaq ganchokunapas qolqemantan karqan. 11Kanchaq wichay ladonpas tawa chunka phisqayoq metro cortinakunayoqmi karqan, iskay chunka sayaq k'aspikunaqa qolqewan chumpisqakaman karqan iskay chunka bronce sayanayoqkama. Chay k'aspikunapaq ganchokunapas qolqemantan karqan. 12Kanchaq inti haykuy ladonqa iskay chunka kinsayoq metro cortinakunayoqmi karqan, chunka sayaq k'aspiyoq chunka sayanayoq. Sayaq k'aspikunapaq ganchokunapas chumpikunapas qolqemantan karqan. 13Kanchaq inti lloqsimuy ladonpas iskay chunka kinsayoq metro cortinakunayoqmi kallarqantaq. 14Punkuq huknin ladopin qanchis metro cortinakuna karqan, kinsa sayaq k'aspikunayoq kinsa sayanayoq. 15Hukkaqnin ladopipas qanchis metro cortinakunan karqan, kinsa sayaq k'aspikunayoq kinsa sayanayoq. Iskaynin ladon kaqkama karqan. 16Llapa cortinan kancha muyuriqpi ñañuy-ñañu linomanta karqan. 17Kancha llapa sayaq k'aspikunaqa qolqewan chumpisqakaman karqan, sayanankunaqa broncemantan karqan, ganchonkunapas qolqemantan karqan. 18Kancha punku cortinaqa llawlli-puka, sani-puka, rawraq-puka q'aytumanta, ñañuy-ñañu linomantawan munay pallayniyoq awasqamantan karqan. Wask'anmi isqon metro karqan, anchontaq kancha cortinakuna hina iskay metro iskay chunka phisqayoq centímetro karqan. 19Tawa sayaq k'aspinmi karqan tawa bronce sayanantin, ganchonkunapas chumpinkunapas qolqemantan karqan. Chay k'aspikunaq umanqa qolqewan ch'ulluchisqan karqan. 20Karpaq takarpunkunapas muyuriq kanchaq takarpunkunapas broncemantan karqan. 21Moisesmi kamachikurqan Diospa tiyanan karpata imakunawanchus ruwasqankuta qelqanapaq. Chay karpapin kamachikuy simiyoq iskay p'alta rumi kasharqan. Chaymi Leví runakunaqa sacerdote Aaronpa churin Itamarpa kamachisqan yuparqanku. Kaymi chay qelqasqaqa: 22Judá ayllumanta Hurpa nieton Uriq churin Bezaleelmi tukuy imaymanata ruwarqan, Señor Diospa Moisesman kamachisqanta hina. 23Paytataq yanaparqan Dan ayllumanta Ahisamacpa churin Aholiab, paymi metalkunapi k'iñaq, seq'ekunata kamariq karqan, llawlli-puka, sani-puka, rawraq-puka q'aytumanta, ñañuy-ñañu linomantawan pallayniyoq awaqpas karqan. 24Karpata ruwanapaq, tukuy imaymanata ruwanapaq llapa ofrendasqa qoriqa karqan isqon pachak soqta chunka phisqayoq kilon, yupaychana karpapi tupunapi tupusqaman hina. 25Yupasqa kaq Israel runakunamanta hoqarisqa qolqeqa kinsa waranqa kinsa pachak iskay chunka kilon karqan, yupaychana karpapi tupunapi tupusqaman hina. 26Llapa yupasqakunaqa iskay chunka watayoqmanta wichaymanmi karqan soqta pachak kinsayoq waranqa phisqa pachak phisqa chunka runa, sapankan yupaychana karpapi tupunapi kuskan tupusqata qorqan. 27Ofrenda hoqarisqa qolqemantan kinsa waranqa kinsa pachak kilo karqan karpapaqpas cortinapaqpas sayanakunata unuyachinapaq. Chay qolqemantan pachak sayanakunata ruwarqanku, sapanka sayanan kinsa chunka kinsayoq kilo qolqemanta karqan. 28Iskay chunka kilo qolqemantan ruwarqanku sayaq k'aspikunaq ganchonkunata chumpinkunatapas, hinallataq k'aspikunaq umantapas chay qolqewan ch'ulluchirqan. 29Ofrendasqa bronceqa iskay waranqa kinsa pachak tawa chunka kilon karqan. 30Chay broncemantan ruwarqan Dioswan Tupana Karpa punkupaq sayanakunata, hinallataq bronce altartapas, bronce rejillantapas, altarpa tukuy imaymanantapas, 31kancha muyuriq sayanakunatapas, kancha punku sayanakunatapas, karpapaq llapa takarpukunatapas, kancha muyuriq llapa takarpukunatapas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\