Ezequiel 16

1Señor Diosmi nillawarqantaq: 2Qan, runaq churin, lliw millay p'enqay ruwasqankuta Jerusalén llaqtaman rikuchiy. 3Niytaq, Apu Señor Diosmi nin: Jerusalén, qanqa Canaán suyupin paqarirqanki nacerqankipas. Taytaykiqa Amor llaqta runan karqan, mamaykitaqmi Het warmi karqan. 4Paqarisqayki p'unchaypiqa manan pupuykita kuchurqasunkikuchu, manan maqchirqasunkikuchu, manan kachiwanpas hawirqasunkikuchu, manallataqmi walthaykurqasunkikupaschu. 5Manapunin pillapas qantaqa khuyapayarqasunkikuchu chaykunata ruwanankupaq. Paqarisqayki p'unchaymi qanta millakuspanku q'ala pampaman wikch'urqasunkiku. 6Hinan ñoqaqa qayllaykita purishaspa rikurqayki, qhellillaña yawarniykipi qhospashaqta, hinaspan: ¡Kawsankin! nirqayki. 7Hinaspataqmi sumaqta wiñachipurqayki, campopi sumaq qorata hina. Astawanmi wiñarqanki hatunyarqanki, sipasyarqanki. Ñuñuykikunapas allichachaqmi rikhurirqan, chukchaykipas wiñarqanmi, ichaqa mana p'achayoq q'alallan kasharqanki. 8Wakmanta qayllaykita purishaspaymi rikurqayki, hinan qhariyoq kanaykipaq allinña kashasqanki, capaywantaq q'ala cuerpoykita pakaykurqayki, hinaspan qanta munakunaypaq rimaykurqayki. Qanwanmi rimanakapurqani, hinan ñoqaq kapurqanki. Ñoqa Apu Señor Diosmi chayta nini. 9Yawar qhellimantan qanta maqchirqayki, q'apaq aceitewantaq hawiykurqayki. 10Sumaq bordasqa p'achawanmi churaykurqayki, allin qaramanta usut'awan ima. Qollarqaykitaqmi linomanta chumpita, seda mantontapas. 11Alhajakunawanmi k'achancharqayki, makiykipaqpas chipanatan qorqayki, kunkaykiman walqakunaykipaqpas walqanata, 12senqaykiman warkukunaykipaqpas huk siwita, ninriykikunapaqpas aretekunata, umaykipaqpas sumaq coronata. 13Chay hinan qoriwan qolqewan sumaqchasqa karqanki, p'achaykikunapas sedamantan karqan, sumaq bordasqa linomantawan. Mikhurqankipas sumaq allin t'antakunallatan, miel misk'ita, olivo aceitetawan. Munay k'achamanmi tukuykurqanki, hinaspataq reyna kapurqanki. 14K'acha-kayniyki hawan lliw suyukunaq allin mentasqan karqanki, sonqo suwapunin karqanki sumaq k'achanchasqaywan. Ñoqa Apu Señor Diosmi chayta nini. 15Qanmi ichaqa sumaq-kayniykiman hap'ipakurqanki, allin mentasqa kayniykiman hap'ipakuspan rabona warmiman tukuykapurqanki, llapan qayllaykipi puriqkunamanmi huchallikunaykipaq entregakurqanki. 16P'achaykikunawanmi color-color karpata moqo patakunapi ruwakurqanki wak'a diosta yupaychanapaq, chaypitaqmi hukkunawan kaspa wasanchawarqanki. Chay hina ruwayqa manan hayk'aqpas karqanchu, kanqapaschu. 17Qorimanta qolqemanta k'achanchakuna qosqaymantan ruwakurqanki qhariman rikch'akuq idolokunata, chaykunawantaq wasanchawarqanki. 18Sumaq bordasqa p'achaykiwanmi churakurqanki, ñoqaq aceiteyta inciensoytawantaq chaykunaman haywarqanki. 19Ñoqan qorqayki sumaq mikhunata: Ñut'u hak'uta, aceiteta, misk'itawan, chaykunatan qanqa haywarqanki sumaq q'apaq ofrendata hina wak'a diosniykikunaman. Ñoqa Apu Señor Diosmi chayta nini. 20Chaymantapas ñoqapaq wachakusqayki wawaykikunatan mikhuna sacrificiota wak'a dioskunaman haywarqanki. Rabona warmiña kashaspapas, aswantaraqmi huchallikurqanki, 21wawaykunatapas wak'a dioskunaman ruphachispa sacrificiota haywallarqankitaq. 22Cheqnikusqayta ruwaspaykin rabona kaspa manaña yuyarikurqankichu sipas kaspayki pasaq q'alalla kikin yawarniykipi qhospasqaykitapas. 23Ñoqa Apu Señor Diosmi nini: ¡Ay, ikiraqmi, imaraqmi qanmanta! Lliw mana allinkuna ruwasqayki qhepamanpas, 24wasanchawanaykipaq huk cheqasta ruwakurqanki, sapanka plazakunapi wak'a dioskunapaq yupaychana cheqastapas ruwallarqankitaq. 25Sapanka callekunapin yupaychana cheqasta ruwakurqanki, sumaq k'acha-kayniykitataq tukuchirqanki millay ruwayman, cuerpoykita lliw puriqkunaman entregakuspayki aswan-aswanta qhellichakurqanki. 26Suyumasiyki Egipto qhencha runawanmi qhellichakurqanki, hinaspan phiñachiwarqanki aswan-aswanta qhellichakuspayki. 27Chaymi makiyta haywarimuspa qanta muchuchirqayki, hinaspan hallp'aykita qechuchirqayki. Suyumasiyki Filistea runakunamanmi hap'iykachirqayki, paykunaqa cheqnikusunkin, sinchi millay ruwasqaykiwanmi paykunaqa p'enqakurqanku. 28Chaywanpas manan kusisqachu karqanki, Asiria runakunawanpas qhellichakurqankin, chaypas manallataqmi saksarqankichu. 29Kaqllataqmi qhellichakurqanki Babilonia suyu runakunawan, chay comerciantekunawan, chaywanpas manapunin saksarqankichu. 30Chayraykun ñoqa Apu Señor Diosqa nini: ¡Imayna loqhe sonqoyoqpunin karqanki, chay hinata ruwaq mana p'enqakuq coles uya rabona! 31Sapanka callekunapin wasanchawanaykipaq wasita ruwakurqanki, sapanka plazakunapitaq wak'a dios yupaychana cheqasta ruwakurqanki. Chaywanpas qanqa manan wakin rabona hinachu karqanki, pagota qoqtinkupas wikch'uykukurqankin. 32¡Wasanchaq warmi! Qosaykiwan kanaykitaqa wak qharikunatan chaskinki. 33Llapan rabona warmimanqa pagankupunin, qanmi ichaqa llapan munaqniykikunaman pagarqanki, qanwan puñuq hinantinmanta hamunankupaqtaq sumaq sonqota qorqanki. 34Hucha ruwayniykipin wakin warmikunamanta qanqa huk-hinata ruwanki. Manan pipas qantaqa maskhasunkichu hucha ruwananpaq, manataq paykunaqa imatapas qosunkikuchu, aswanpas qanmi paykunaman qonki, chay hinapin huk-hina wakinkunamanta kanki. 35¡Yaw, wasanchaq rabona warmi, rimasqayta uyariy! 36Ñoqa Apu Señor Diosmi nini: Qanmi mana p'enqakuspa cuerpoykita q'alakurqanki munaqniykikunaq qhelli hucha ruwananpaq, hinallataq millay p'enqay diosniykikunata yupaycharqanki, paykunaman sacrificiota haywanaykipaqtaq wawaykikunata nak'arqanki. 37Chayraykun huñurqosaq llapan munaqniykikunata, munasqaykikunatapas, cheqnisqaykikunatapas. Paykunatan qan contra hinantinmanta huñumusaq, hinaspan paykunaq qayllanpi q'alasqayki lliw rikunasuykipaq. 38Juzgasqaykin wasanchaq kasqaykimanta, runa wañuchiq kasqaykimantawan, k'arakta phiñakuspaymi wañuyman hap'iykachisqayki. 39Munaqniykikunaq makinmanmi hap'iykachisqayki, paykunan thuninqaku wasanchawanayki cheqaskunata wak'a diosniykikuna yupaychana cheqaskunatapas. P'achaykitapas llik'inqakun, sumaq alhajaykikunatapas qechusunkikun, hinaspataqmi q'alallata wikch'upusunkiku. 40Contraykipin askha runata sayarichimunqaku, hinan ch'aqesunkiku, espadankuwantaq kuchurqarisunkiku. 41Wasiykikunatan ninawan kanaykunqaku, askha warmikunaq qayllanpitaq huchaykimanta muchuchisunkiku. Rabona kayniykitan chinkachipusaq, manañan munaqniykikunaman pagankiñachu. 42Hinan qan contra k'arak phiñakuyniy thasnukapunqa, sonqoypas tiyaykapunqa, manañataq phiñakusaqchu. 43Qanqa qonqarqapunkin sipas kasqaykitaqa, hinaspataqmi phiñachiwarqanki chay millay huchakunawan, chayraykun chay ruwasqaykikunamanta ñak'arichisqayki. Qanqa millay hucha ruwasqaykikunaman aswantaraqmi huchakunata yapaykurqanki. Ñoqa Apu Señor Diosmi chayta nini. 44Rimaypi rimaqkunan kay rimayta qanmanta ninqaku: “Chhayna mamaq ususinqa kasqallantaqmi”, nispa. 45Qanqa kanki mamayki kikillanpunin, qosanta cheqnikuq wawanta mana rikuy atiq, qanqa kanki ñañaykikuna kikillanpunin, qosankutapas wawankutapas pisichaqllataq. Qankunaq mamaykichisqa Het warmin karqan, taytaykichisñataq Amor llaqta runa karqan. 46Kurak ñañayki Samaria llaqtaqa, wichay ladoykipin tiyakurqan ususinkunantin, sullk'a ñañayki Sodoma llaqtañataq uray ladoykipi tiyakurqan ususinkunantin. 47Qantaq kanki paykunamanta yachaqakuq, millay p'enqay ruwayninkuta ruwaq. Manan chaywanpas saksankichu, qanpa ruwasqaykiqa paykunaqmantapas aswanraqmi. 48Ñoqa Apu Señor Diosmi sutiyrayku jurani, manan Sodoma ñañaykipas ruwarqanchu qanpapas ususiykikunaqpas ruwasqaykichista hinaqa. 49Sodoma ñañaykiq hucha ruwasqanqa kaykunan: Payqa ususinkunantinmi sinchi uma hoqariqllapuni karqanku, paykunaqqa askhapunin mikhuyninku karqan, mana pimanta yuyarikuspan llakhilla kawsarqanku, manataq hayk'aqpas yanapaykurqankuchu pisichikuqtapas wakchakunatapas. 50Umatan hoqaripurqanku, ñoqaq cheqnikusqaytataqmi ruwarqankupas, chayraykun ch'usaqyachipurqani rikusqaykita hina. 51Samaria llaqtan ichaqa qanpa huchallikusqaykimantaqa mana kuskallantapas huchallikurqanchu, paypa ruwasqankunamantaqa sinchitapunin millay p'enqaykunata ruwarqanki. Millay huchaykikunatawan tupachiqtiyqa, ñañaykikunaqa mana huchayoq hina qhawarisqan. 52Qanqa p'enqakuymanta k'umurayay, ñañaykikunamanta aswan millay huchayoq kasqaykirayku, paykunaqa mana huchayoq hina qhawarisqan. Qanqa p'enqakuymanta k'umurayay sonqoymi nispa, huch'uyyaykukuspa ñañaykikunata mana huchayoqta hina horqosqaykimanta. 53Ñoqaqa wakmantan t'ikarichisaq Sodomata, Samariata, ususinkunatapas, kaqllataq qantapas wakmantan t'ikarichisqayki. 54Qantaqmi ruwasqaykikunamanta huch'uyyaykukuspa sonqoymi nispa k'umurayanki, chayta rikuspan ñañaykikunaq sonqon tiyaykunqa. 55Paykunapas ñawpaq hina wakmanta t'ikariqtinkun qanpas ususikunantin ñawpaq hina t'ikaripullankitaq. 56Qanmi asikurqanki ñañayki Sodomamanta sinchita umata hoqarispayki, 57huchayki manaraq sut'inchasqa kashaqtin. Kunanmi ichaqa Edom llaqtapas Filistea llaqtapas llapan qayllaykipi kaqkunapas asipayasunkiku, llapankutaq cheqnisunkiku. 58Qanqa hinapunin muchunayki millay p'enqay ruwasqaykikunamanta. Ñoqa Señor Diosmi chayta nini. 59Ñoqa Apu Señor Diosmi nini: Qopusqaykipunin tupaqniykita, qanqa rimarisqaykitan mana hunt'arqankichu, rimanakusqaykitapas p'akipurqankin. 60Chaywanpas ñoqaqa yuyarisaqmi sipas kashaqtiyki rimanakusqanchista, wiñaypaqmi qanwan wakmanta rimanakusaq. 61Wakmantan qopusqayki kurak ñañaykikunata sullk'a ñañaykikunatawan ususiykikuna kanankupaq, chaskikapusqaykitaqmi, hinaspan ñawpaq ruwasqaykikunata yuyarispa p'enqakapunki. Kay qosqayqa rimanakusqanchismanta sapaqmi. 62Ñoqataqmi qanwan wakmanta rimanakusaq, hinan reqsiwanki ñoqapuni Señor Diosqa kasqayta. 63Qanta lliw millay ruwasqaykimanta pampachaqtiymi yuyarikunki, hinaspan pasaqta p'enqakapunki, p'enqakuspaykitaqmi manaña rimarillankipaschu. Ñoqa Apu Señor Diosmi chayta nini, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\