Ezequiel 20

1Qanchiskaq wataq phisqa killanpa chunka p'unchayninpin Israelpa wakin kurak runankuna Señor Dios tapukuq hamurqanku, hinaspan ñawpaqeypi tiyaykurqanku. 2Señor Diostaq niwarqan: 3Qan, runaq churin, Israelpa kurak runankunata niy, Apu Señor Diosmi nin: ¿Qankunari ñoqa tapuqchu hamushawankichis? Ñoqa Apu Señor Diosmi sutiyrayku jurani: Manapunin qankunaqa hayk'aqpas tapuwankichismanchu, nispa. 4Qan, runaq churin, ¿paykunata huchachankichu? ¿Huchachankipunichu? Chay hinaqa rikuchiy ñawpa taytankuq millay ruwasqankunata, 5hinaspa paykunata niy, Apu Señor Diosmi nin: Israelta akllakushaspaymi Jacobpa mirayninkunaman sut'inta rimarirqani, Egipto suyupitaqmi paykunaman rikuchikuspa jurarqani: Ñoqan Apu Señor Diosniykichisqa kani, nispa. 6Chay p'unchaymi rimarirqani: Egiptomantan horqosqaykichis, qankunapaq akllasqay hallp'amanmi pusasqaykichis. Chay suyupiqa lechewan miel misk'iwanmi askhallaña kan, llapan suyumantapas aswan allinmi chay suyuqa. 7Chay hinaqa sapankaykichis yupaychanaykichis millay idolokunata wikch'uychis, ama qhellichakuychischu ñawiykichispa munasqan Egipto runakunaq wak'a diosninkuta yupaychaspaykichis. Ñoqan Apu Señor Diosniykichisqa kani. 8Paykunataq ñoqa contra churaykukuspanku mana uyariwarqankuchu, manan ñawinkuq munasqan millay idolonkumantapas t'aqakurqankuchu, manallataq Egipto runakunaq wak'a diosninkutapas wikch'urqankuchu. Chaymi ñoqaqa yuyaykurqani paykunaman phiñakuyniyta kachaykuspa kikin Egiptollapiraq paykunata ñak'arichiyta, phiñakuyniypas thasnukunankamaraq. 9Ichaqa manaraq chayta yuyaykushaspaymi paykunaman rikuchikurqaniña, nirqaniñataq chay suyumanta horqonaypaq. Chayraykun paykunataqa mana muchuchirqanichu Egipto runakunaq sutiyta mana pisichanankupaq. 10Chaymi Egiptomanta horqomurqani, hinaspan ch'inneqman pusarqani. 11Chaypitaq reqsichirqani kamachikuyniykunata unanchasqa simiykunatawan, chaykunata kasukuq runaqa kawsanqan. 12Chaymantapas qollarqanitaqmi samana p'unchayniykunata paykunawan rimanakusqayta yuyarichiq kananpaq, hinallataq ñoqa Señor Diospuni paykunata ch'uyanchasqaytawan yuyarichinanpaq. 13Paykunan ichaqa ch'inneqpi contray sayarirqanku, manataq unanchasqay simiykunata kasukurqankuchu, kamachikuyniykunatapas mana munarqankuchu, hinaña kasukuqkunaqa kawsayta chaskinanku karqan chaypas. Samana p'unchayniykunatapas pasaqtapunin saruncharqanku. Chaymi yuyaykurqani paykunaman phiñakuyniyta chayachispa kasqan ch'inneqpi tukupuyta. 14Ichaqa sutiyta mana p'enqayman churayta munaspan mana chay llaqtakunaq qayllanpichu ruwarqani, paykunaq rikushasqan Egiptomanta horqomusqayrayku. 15Kaqllataq ch'inneqpipas jurarqani: Qankunataqa manan chay “qosqayki” nisqay suyumanqa pusaykusqaykichischu, chay llapan suyumanta aswan allinnin lecheq miel misk'iq askha kanan suyumanqa. 16Qankunaqa manan kamachikuyniykunata munarqankichischu, unanchasqa simiykunatapas kasukurqankichischu, samana p'unchayniytapas saruncharqankichismi, wak'a dioskunaman sonqollikuspaykichis, nispa. 17Chaywanpas khuyallikuniraqmi, chaymi mana kaq ch'inneqpichu paykunata tukurparipurqani. 18Wawankunatataq nirqani: Ñawpa taytaykichispa kamachisqantaqa ama ruwaychischu, ama paykunamanta yachaqakuychischu, amallataq wak'a diosninkuwanpas qhellichakuychischu. 19Ñoqan Diosniykichis Señor Diosqa kani, hunt'aychispuni llapan kamachikuyniykunata unanchasqay simiykunatawan. 20Samana p'unchayniykunatapas ñoqapaq t'aqapuwaychis, chay hinapin qankunawan rimanakusqayta yuyarichiq kanqa, qankunataqmi reqsiwankichis ñoqa Diosniykichis Señor Dios kasqayta. 21Ichaqa chay miraymi contraypi sayarirqanku, manan kasukurqankuchu unanchasqa simiykunatapas, manallataq hunt'arqankuchu kamachikuyniykunatapas, hinaña kasukuqkunaqa kawsayta chaskinanku karqan chaypas, samana p'unchayniykunatan saruncharqanku. Chaymi yuyaykurqani paykunaman phiñakuyniyta chayachispa kasqanpi tukupuyta, kaq ch'inneqpi phiñakuyniy thasnukunankama. 22Ichaqa hinallañan kakurqani sutiy wak suyukunaq qayllanpi mana pisichasqa kananrayku, paykunapas rikushawarqankupunin Egiptomanta horqomusqaytaqa. 23Ch'inneqpitaqmi jurarqani: Wak suyukunamanmi pachantinman ch'eqechisqaykichis, 24qankunaqa manan kamachikuyniykunata hunt'arqankichischu, unanchasqa simiykunatapas manan munarqankichischu, samana p'unchayniykunatapas saruncharqankichismi, hinaspan ñawpa taytaykichispa idolonkunaman sonqollikurqankichis. 25Chaymi paykunaq contranpi mana allin unanchasqaykunatapas mana kawsanankupaq kamachikuykunatapas churarqani. 26Hinatataq saqerparirqani idolonkuman phiwi wawankuta ninapi ruphachispa sacrificiota haywaspa qhellichakunankupaq. Chaytan ruwarqani q'aqchakunankupaq, hinaspa ñoqa Señor Dios kasqayta reqsiwanankupaq, nispa. 27Chay hinaqa, qan, runaq churin, Israel runakunata niy, Apu Señor Diosmi nin: Kay hinakunapin ñawpa taytaykichiqa pisichawaspa wikch'upuwarqanku: 28Juraspa prometesqay hallp'aman chayllaraq pusaykushaqtiymi, suni orqota qhawarillasparaq, k'allmasapa mallkitawan rikuspallaraq, chaypi sacrificiota ruphachirqanku, ofrendatapas haywarqanku, q'apaq inciensotapas q'apachirqanku, vino ofrendatapas hich'arqanku, chay hinata ruwaspan phiñachiwarqanku. 29Ñoqataq tapukurqani: ¿Iman chay orqo patapi yupaychana cheqaskunaman risqaykichis? nispa. (Hinan sutin kapurqan “orqo patapi yupaychana cheqas” nisqa). 30Chay hinaqa, Israel runakunata niy, Apu Señor Diosmi nin: ¿Imanaqtinmi qankuna qhellichakuyta munankichis ñawpa taytaykichiskuna hina? ¿Imanaqtinmi millay idolonkuta munapakunkichis? 31Wawaykichista ofrendapi ruphachispan qankunaqa idoloykichiswan qhellichakushallankichispuni. ¡Yaw, Israel runakuna! ¿Chay hina kashasparaqtaqchu tapukuq hamuwankichis? Ñoqa Apu Señor Diosmi sutiyrayku jurani: Manapunin qankunaqa tapuwankichismanchu. 32Qankunan ninkichis: Wakin suyukuna hinan kayta munayku, wakin llaqtakuna hinan kayta munayku, paykunaqa yupaychanku kurkumanta rumimanta ruwasqa dioskunatan, nispa. Ichaqa yuyaykusqaykichisqa manan hayk'aqpas hunt'akunqachu. 33Ñoqa Apu Señor Diosmi sutiyrayku jurani, qankunatan kamachisqaykichis k'arak phiñakuywan, kallpawan, atiywan ima. 34Sinchi kallpayta phiñakuyniytawan rikuchispaymi ñoqa huñumusqaykichis, lliw hinantin suyukunamanta ch'eqechisqa kashasqaykichis llaqtakunamantawan. 35Suyukunaq ch'inneqninmanmi apasqaykichis, chaypitaq uya-uyapura taripasqaykichis, 36imaynatachus ñawpa taytaykichista tariparqani Egiptoq ch'inneqninpi chay hinata. Ñoqa Apu Señor Diosmi chayta nini. 37Ñoqan lliwta taripasqaykichis, imaynan huk michiqpas ovejankunata yupan hinata, hinaspataq rimanakuyniyman kasukuqta ruwasqaykichis. 38Hinallataq qankunamanta t'aqasaq mana kasukuqkunata ñoqa contra sayariqkunatawan. Hinaña hinantin tiyasqaykichis llaqtamanta horqomusqaykichis chaypas, chay t'aqarparisqa runakunaqa manapunin Israel suyumanqa haykunqakuchu. Hinan qankunaqa reqsiwankichis ñoqa Señor Dios kasqayta. 39Yaw, Israel llaqta, ñoqa Apu Señor Diosmi niykichis: ¡Pasaychis! ¡Idoloykichista yupaychamuychis! Chaymantataq ichaqa cheqaqtapuni qankunaqa uyariwankichis, chay hinapin ch'uya sutiyta manaña pisichawankichischu, idoloykichista ofrendawan yupaychaspaykichis. 40Llapa Israel runakunan suyunkupi ñoqata yupaychawanqaku ch'uya orqoy patapi, Israelpa suni orqonpi, chaypin sumaqta chaskikapusqaykichis. Ñoqa Apu Señor Diosmi chayta nini. Chaypin munasaq ofrendaykichis haywawanaykichista, hinallataq chakraykichispa ñawpaq ñawinninta apamuwanaykichista, llapan ch'uya qokuyniykichistapas. 41Lliw suyukunamanta ch'eqesqa kasqaykichis llaqtakunamantawan huñuspaymi, chaskisqaykichis sumaq q'apaq ofrendata hinaraq, llapa suyukunaq qhawarinanpaqtaqmi ruwasqaykichis ñoqa ch'uya Diosllatapuni yupaychawanaykichispaq. 42Maypachachus ñawpa taytaykichisman juraspa prometesqay Israel hallp'aman qankunata pusaykuqtiymi reqsiwankichis ñoqa Señor Diosqa kasqayta. 43Chaypin yuyarinkichis lliw millay ruwasqaykichista qhellichakusqaykichistapas, hinaspan qankunamantakama millakunkichis chay millay mana chaninkuna ruwasqaykichista. 44Israel llaqta, ñoqan qankunata qhawarisqaykichis, manan millay ruwasqaykichisman hinachu, manallataqmi waqllisqa ruwasqaykichiskunaman hinapaschu, aswanpas qhawarisqaykichisqa sutiyta hatunchanaypaqmi, chaypachan reqsiwankichis ñoqapuni Señor Diosqa kasqayta. Ñoqa Apu Señor Diosmi chayta nini. 45Señor Diostaq niwarqan: 46Qan, runaq churin, uray ladoman kutirispa chay ladoman rimapayay, uray suyu sach'a-sach'a contra profetizay: 47Chay sach'a-sach'ata niy, ¡Uyariy Señor Diospa siminta! Apu Señor Diosmi nin: Ninawanmi kanaykusqayki, llapantan q'omertapas ch'akitapas ruphanqa. Chay ninataqmi rawranqa mana wañuspa, llapan runaq uyantataqmi phusulluchinqa, wichay suyumanta uray suyukama. 48Hinan lliw pachantin yachanqaku ñoqa Señor Dios kanaykusqayta, ninataq mana wañunqachu, nispa. 49Ñoqataq nirqani: ¡Ay, ikiraqmi, imaraqmi, Señor Diosnilláy! Runakunaqa mana imatapas entiendespankun ninku: Yanqa thawtiqmi kayqa, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\