Ezequiel 27

1Señor Diosmi niwarqan: 2Qan, runaq churin, Tiro llaqtamanta kay harawita takipuy. 3Chay llaqtamantan lloqsinku lamar-qochan puriqkuna, chay llaqtataqmi lamar-qocha muyuriq patapi lliw suyukunawan rantinakuq vendenakuq. Chay hinaqa niy, Apu Señor Diosmi nin: Tiro llaqta, qanmi nisharqanki: Ñoqaqa sumaq munaychapunin kani, nispa. 4Lamar-qochatapas munaychakurqankin, ruwaqniykikunan sumaq k'acha barcota hina ruwarqasunkiku. 5Senir nisqa Hermón orqo sach'a-sach'amanta pino kurkukuna apamusqawanmi ruwarqasunkiku, sayaq k'aspiykitapas Líbano cedromantan ruwarqanku. 6Basán suyu roble sach'amantan lloqena k'aspiykitapas ruwarqanku, Chipre islamanta apamusqa ciprés kurkuwanmi ukhu pampaykita mast'arqanku, marfilwanmi cheqas-cheqasman churarqanku. 7Wayraq tanqanan telaykipas Egiptomanta apamusqa linomantan, sumaq bordasqan karqan sut'i reqsiy kananpaq. Lamar-qocha pata Elisa llaqtamanta apamusqa morado pañomanta, puka pañomantawanmi qataykipas karqan. 8Sidón llaqtamanta Arvad llaqtamantawanmi lloqenawan lloqeqniykikunapas hamurqanku, barco purichiqkunapas allin yachayniyoqkunan karqan. 9Gebalmanta kurak runakunan yachayniyoq runakunapiwan p'akikuqkunata yachaywan allicharqanku, lamar-qochan puriq llapan barcokuna purichiqmi qayllaykamuspa qhatunaykikunata venderqanku. 10Persiamanta, Lidiamanta, Libiamantawanmi runakuna maqanakuypi sayaysirqasunki, sumaqcharqasunkin escudonkuta casconkutawan perqa muyuriqniykiman warkuspanku. 11Arvad runakunan Helec runakunapiwan perqayki muyuriqpi sayarayarqanku, kaqllataq torreykikunapipas Gamad runakuna karqanku. Perqa muyuriqniykimanmi escudonkuta warkurqanku, aswan munaycha kanaykipaq. 12Askhan karqan tukuy imaymana qhapaq kayniyki, chaymi Tarsis runakunaqa qhatunaykikunamanta qanwan cambiaspa qorqasunki qolqeta, fierrota, estañota, tititawan. 13Kaqllataq Grecia runawan, Tubal runawan, Mesec runawanpas rantinakurqankichis, paykunan qorqasunki imaymana kaqniykikunamanta kamachi runakunata, broncemanta imaymanakunatawan. 14Bet-togarma runakunataq qhatunaykikunamanta qorqasunki llank'aq caballokunata, sillakuna caballokunata, mulakunatawan. 15Rodas isla runakunataq qanwan rantinakuq. Lamar-qocha muyuriq pata askha suyukunawanmi rantinakurqanki, paykunataqmi pagarqasunki marfil nisqa elefanteq waqsankunata, ébano kurkukunatawan. 16Askha ruwasqaykikuna kaqtinmi Edom runakuna qanwan rantinakurqan, qhatunaykikunamanta paykuna qorqasunkiku siwar umiñakunata, puka umiñakunata, lamar-qochamanta horqosqa coral umiñakunata, yana-puka telakunata, bordasqa telakunata, lino telakunatawan. 17Chay hinallataq qanwan rantinakurqan Judá runakunapas Israel runakunapas, paykunan pagarqasunkiku Minit llaqtamanta trigota, misk'i t'antakunata, miel misk'ita, aceiteta, balsamotawan. 18Askha qhapaq kayniykipas ruwasqaykipas kaqtin, Damasco llaqta runakunaqa rantikurqasunki Helbón vinowan Saharmanta yuraq millmapiwan, 19kaqllataq Uzal llaqta vinowanpas. Apamullarqasunkitaq fierro takasqata, canelata, sumaq q'apaq cañatawan qhatusqaykiwan cambianapaq. 20Dedán llaqtapas qanwan rantinakurqan, venderqasunkitaq caballo caronakunata. 21Arabia runakuna, Cedar suyu qollana runakunapiwan qanpa rantikuqniykikuna karqanku. Pagapurqasunkitaq borregokunata, anejokunata, orqo cabrakunatawan. 22Sabá suyumanta Raama suyumantawan rantikuq puriqkunan qanpa rantikuqniyki karqan, pagarqasunkitaq allinninkaq q'apaq hawinakunata, sumaq umiña rumikunata, qoritawan. 23Qanwanmi rantinakurqanku Harán llaqta, Canne llaqta, Edén llaqta, Sabá suyumanta rantiqkuna, Asiria suyu llaqtakuna, Quilmad suyu llaqtakunapas. 24Paykunan plazaykipi venderqanku sumaq p'achakunata, sani-puka telakunata, sumaq bordasqa p'achakunata, imaymana color chusikunata, simp'asqa ñañu waskhakunatawan. 25Lamar-qochaq aswan ukhun puriq barcokunan qhatunaykikunata aparqanku. Askha llasa q'epikunawan hunt'aykachisqa lamar-qochapi barco hinan karqanki. 26Lloqeqniykikunapas aswan ukhuntan aparqasunki, chaypin inti lloqsimuy lado wayra wayrarimuspan p'akirqasunki. 27Qhapaq kayniykikuna, qhatunaykikuna, ruwasqaykikuna, qochapi llank'aqniykikuna, lloqenawan lloqeqniykikuna, p'akikuqta allichaqniykikuna, qhatuqniykikuna, llapan soldadoykikuna, llapan qanwan kashaqkunapas lamar-qochaq pachanmanraqmi chinkaykapurqanku wayraq p'akisqan kasqayki p'unchaypi. 28Barcopi llank'aqniykikuna qapariqtinmi, lamar-qocha muyuriq pata suyukuna chhaphchikurqanku. 29Lloqenawan lloqeqkunan barconkuta wikch'upurqanku, barcopi llank'aqkunapas barcota llapan purichiqkunapas lamar-qocha patapi qhepakurqanku. 30Pacha kuyuytan qaparinku, qanmantan unuy-parata waqanku, hallp'awanmi umankuman hach'ikunku, uspha montonpin qhospanku. 31Qanmanta llakikuspan chukchankuta rutukunku, yana p'achawanmi churakunku, qanmantan khuyaytapuni waqaykunku. 32Qanpaqmi llakiy harawita takipusunkiku, chaypin khuyay llakisqa ninqaku: ¿Pitaq Tiroman kuskachakunman karqan lamar-qochaq sonqonpi ch'usaq llaqtamanri? nispa. 33Qhatunaykikunata wak suyukunaman apachiqtiykin, askha suyukuna saksachisqa karqanku, askha ruwasqaykikunawan, qhapaq kayniykikunapiwan kay pacha reykunata qhapaqyachirqanki. 34Kunantaq qochapi chhallusqa kapushanki unuq pachanpiraq chinkaykusqa. Ruwasqaykikunapas lliw runaykikunapas qanwan kuskan chinkaykapurqanku. 35Lamar-qocha muyuriq pata llapan suyukunan qanmanta llaksasqaraq kashanku, reyninkupas lliwmi mancharisqa kashanku, uyankupas hukniraqmi kashan. 36Wak suyukunamanta qhatuqkunapas pasaqtan mancharikunku qanta rikuspa, sinchi manchakuyraqmi kapushanki, wiñaypaqmi chinkaripunki, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\