Esdras 8

1Rey Artajerjes kamachikushaqtinmi, wakin ayllu umalli runakuna Babiloniamanta ñoqawan kutimurqanku. Paykunan mirayninkuman hina kaykuna karqan: 2Fineespa mirayninmanta Gersón, Itamarpa mirayninmanta Daniel, Davidpa mirayninmanta, 3Secaniaspa churin Jatus, Parospa mirayninmanta Zacarías, pachak phisqa chunka qharikunapiwan, paykunaq sutinmi miray qelqapi qelqasqa karqan, 4Pahat-moabpa mirayninmanta Zeraiaspa churin Elioenai, iskay pachak qharikunapiwan. 5Zatuq mirayninmanta Jahazielpa churin Secanías, kinsa pachak qharikunapiwan. 6Adinpa mirayninmanta Jonatanpa churin Ebed, phisqa chunka qharikunapiwan. 7Elampa mirayninmanta Ataliaspa churin Jesaías, qanchis chunka qharikunapiwan. 8Sefatiaspa mirayninmanta Micaelpa churin Zebadías, pusaq chunka qharikunapiwan. 9Joabpa mirayninmanta Jehielpa churin Obadías, iskay pachak chunka pusaqniyoq qharikunapiwan. 10Baniq mirayninmanta Josifiaspa churin Selomit, pachak soqta chunka qharikunapiwan. 11Bebaipa mirayninmanta Bebaipa churin Zacarías, iskay chunka pusaqniyoq qharikunapiwan. 12Azgadpa mirayninmanta Hacatanpa churin Johanán, pachak chunkayoq qharikunapiwan. 13Adonicampa mirayninmanta Elifelet, Jeiel, Semaiaspiwan, paykunawantaq soqta chunka qharikuna, chay qharikunaqa qhepatañan kutimurqanku. 14Bigvaipa mirayninmantataq Utai, Zabud, paykunawantaq qanchis chunka qharikuna. 15Ahavaman rishaq mayu qayllapin paykunata huñuykurqani, chaypin kinsa p'unchay samarqayku. Chaymantataq runakunata sacerdotekunata watukurqani, manataq Leví runaqa hukpas kasqachu. 16Mana tarispataq waqyachimurqani umalli qharikuna Eliezerta, Arielta, Semaiasta, Elnatanta, Jaribta, Elnatanta, Natanta, Zacariasta, Mesulamtawan, hinallataq yachaysapa qharikuna Joiaribta Elnatantawan, 17hinaspa Casifia llaqtapi umalli runa Iddoman paykunata kacharqani, yachachirqanitaq tukuy simikunata Iddoman chay llaqtapi yupaychana wasipi llank'aq-masinkunamanwan ninankupaq, Diosniyku yupaychana wasipi llank'ay yanapaqta kachamunanpaq. 18Diosmi sumaqta yanapawarqanku, chaymi paykuna kachamuwarqanku Israelpa churin Levipa churin Mahliq mirayninmanta huk allin yachaysapa Serebías sutiyoq qharita, churinkunatawan, wawqenkunatawan, llapankuta chunka pusaqniyoqta. 19Kachamullawarqankutaq Merariq mirayninmanta Hasabiasta Jesaiastawan, churinkunata wawqenkunatawan, llapankuta iskay chunkata. 20Davidmi oficialninkunapiwan Dios yupaychana wasipi llank'aqkunata churasqaku Leví runakunata yanapanankupaq, chay t'aqamantan karqanku iskay pachak iskay chunka, llapankuq sutinkutaq qelqasqa karqan. 21Hinan Ahava mayu qayllapi kamachirqani ayunanaykupaq, ahinapi Diosniykuq qayllanpi huch'uyyaykukurqayku, purisqayku ñanpi aylluykuwan tukuy kaqniykuwan samilla kanaykuta mañakurqayku. 22P'enqaytachá reyta niykuman: Caballopi soldadokunata qoway, purisqaykupi awqaykumanta waqaychawanankupaq, nispa. Paytaqa kay hinatan nirqayku: Diosqa payman hap'ipakuqkunatan waqaychan, payta qonqaqkunapaqtaq k'arakta phiñakun, nispa. 23Hinan ayunaspayku waqaychawanankupaq Diosniykumanta mañakurqayku, paytaq uyariwarqanku. 24Chaymantataq chunka iskayniyoq sacerdotekunaq umalli runanta akllarqani: Serebiasta, Hasabiasta, chunka sacerdote-masinkunatawan. 25Paykunamanmi pesasqata qorqani qorita, qolqeta, serviciokunatawan. Chaykunatan Diosniyku yupaychana wasipaq qosqaku reypas, yuyaychaqninkunapas, kamachikuqninkunapas, llapan chaypi kashaq Israel runakunapas. 26Hinan paykunaman hap'ichirqani iskay chunka hukniyoq waranqa tawa pachak phisqa chunka kilo qolqeta, pachak qolqe serviciokunata, kinsa waranqa kinsa pachak kilo qoritawan, 27hinallataq qorimanta iskay chunka p'ukukunata pusaq kilo qoriq chaninta, broncemanta iskay llusk'achasqa serviciokunata, chayqa ancha sumaqpunin karqan, qori hina chaniyoqtaq. 28Chaymantataq nirqani: –Qankunapas kay serviciokunapas Señor Diospaq t'aqasqan kankichis. Tukuy sonqowan kay qorita qolqeta ofrendasqankuqa taytanchispa Diosnin Señorpaqmi. 29Chaykunata allinta qhawaspa waqaychaychis Jerusalenpi Señor Dios yupaychana wasipi sacerdotekunaq, Leví runakunaq, Israel ayllu umalli runakunaq qayllanpi pesanaykichiskama, nispa. 30Chaymi sacerdotekuna Leví runakunapiwan llapan pesasqa qorita, qolqeta, serviciokunatawan chaskirqanku, Jerusalenpi Diosniyku yupaychana wasiman apanankupaq. 31Hinan Ahava mayu qayllamanta Jerusalenman wata qallariy killa chunka iskayniyoq p'unchaypi puririrqayku. Diosniykutaq purisqaykupi waqaychawarqanku, awqaykumanta llapa llat'anaqkunamantapas hark'aykuwarqanku. 32Jerusalenman chayaspaykutaq, kinsa p'unchay chaypi samarqayku. 33Tawakaq p'unchaypin Diosniyku yupaychana wasipi qorita qolqeta serviciokunatawan pesarqayku, hinaspan Uriaspa churin sacerdote Meremotman qorqayku. Paywanmi kasharqanku Fineespa churin Eleazar, Jesuaq churin Leví runa Jozabad, Binuiq churin Leví runa Noadiaspiwan. 34Chay kikin p'unchaymi llapanta pesarqanku yuparqanku, hinaspan qelqarqanku hayk'achus kasqanta. 35Chaymantañan kamachi-kaymanta kutimpuqkuna Israelpa Diosninman ruphachina sacrificiota haywarqanku isqon chunka soqtayoq ovejakunata, qanchis chunka qanchisniyoq borregokunata, llapa Israelmanta chunka iskayniyoq torillokunata, hinallataq chunka iskayniyoq orqo cabrakunatapas hucha pampachaypaq. Llapan chaykunan Señor Diospaq ruphachisqa karqan. 36Reypa kamachi qelqantataq qorqanku Eufrates mayu inti haykuy lado hap'iypi kamachikuqkunaman umallikunamanwan. Chaymi paykunaqa judío runakunata yanaparqanku, Dios yupaychana wasipi yupaychaypaqpas qorqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\