Génesis 14

1Chay tiempopin karqanku: Amrafel Sinarpi rey, Arioc Elasarpi rey, Quedorlaomer Elampi rey, Tidaltaq Goimpi rey. 2Paykunan maqanakurqan Sodoma rey Bera contra, Gomorra rey Birsa contra, Adma rey Sinab contra, Zeboim rey Zemeber contra, Bela rey contrapiwan. (Bela llaqtan Zoar nisqallataq). 3Chay phisqantinmi Sidim wayq'opi huñukurqanku. (Chaypin Kachi Qocha kashan). 4Chaykunan chunka iskayniyoq wataña Quedorlaomerta servisqaku, chunka kinsayoq watapitaq ichaqa pay contra hatarisqaku. 5Chaymi chunka tawayoq watapi Quedorlaomerqa hamurqan, hinallataq paywan kashaq reykunapas. Hinaspan Astarot Karnaimpi atiparqanku Refaim runakunata, Ham llaqtapitaq Zuz runakunata, Save-quiriataimpitaq Em runakunata, 6Seir orqopitaq Hor runakunata, paykunatan ch'inneq qaylla El-Parán llaqtakama qatirqanku. 7Kutimpuspataq hamurqanku En-mispat llaqtaman (chaymi Cades nisqallataq), hinaspan Amalec runakunaq lliw suyunta atiparqanku, hinallataq Hazezon-tamarpi tiyaq Amor runakunatapas. 8Chaymi lloqsimurqanku Sodoma rey, Gomorra rey, Adma rey, Zeboim rey, Bela reypiwan, hinaspan Sidim wayq'opi maqanakurqanku, 9Elam rey Quedorlaomer contra, Goim rey Tidal contra, Sinar rey Amrafel contra, Elasar rey Arioc contrapiwan. Phisqa rey tawa rey contra. 10Sidim wayq'otaq kasharqan brea p'uytu-p'uytullaña, chaymi Sodoma Gomorra reykunaqa ayqespanku chaykunaman urmaykurqanku, kinsataq orqokunaman ayqerqanku. 11Hinan atipaqkunaqa Sodomapi Gomorrapi tukuy kaqta tukuy mikhunatapas aparikuspa ripurqanku. 12Abrampa sobrinon Sodomapi tiyaq Lot-tapas apallarqankutaq tukuy kaqnintinta. 13Huk runataq ichaqa ayqemuspa Hebreo runa Abramman willarqan. Abramqa tiyarqan Amor runa Mamreq encina sach'ankuna qayllapin, chay Mamren wawqen Escolwan Anerpiwan Abramwan hukllachasqa kasqaku. 14Abramtaq sobrinon preso apasqa kasqanta uyarispa, wasinpi naceq confianza kamachinkunata wakichirqan, kinsa pachak chunka pusaqniyoqta, hinaspan chay tawa reykunata Dankama qatirqan. 15Abrammi kamachinkunantin tuta rakinakurqanku, hinaspan tawantin reykunata atiparqanku, Damasco llaqtaq wichayninpi kaq Hobakamataq chay reykunata qatirqanku. 16Hinaspan imaymana kaqkunata qechukampurqan, hinallataq sobrinon Lot-tapas kaqnintinta, warmikunatapas runakunatapas kutichimpurqan. 17Sodoma reymi Abramta chaskiq lloqsirqan “Rey Wayq'o” nisqa Save wayq'oman, Quedorlaomerta paywan kaq reykunatawan atipamusqanmanta kutimpushaqtin. 18Ancha hatun Diospa sacerdoten Salem rey Melquesedectaq t'antata vinotawan Abramman haywarqan. 19Hinaspan payta samincharqan: –Hanaq pachata kay pachatawan kamaq Ancha hatun Diosmi saminchasunki, 20awqaykikunata hap'iykachiqniyki Ancha hatun Diosqa yupaychasqa kachun, nispa. Abramtaq tukuymanta diezmota payman qorqan. 21Sodoma reytaq Abramta nirqan: –Runakunata qoway, qhapaq kaykunataqa qan hap'ikapuy, nispa. 22Abramtaq ichaqa Sodoma reyta nirqan: –Hanaq pachata kay pachatawan kamaq Ancha hatun Señor Diosmanmi rimarirqani, 23huk q'aytutapas usut'a watutapas, imaykitapas mana chaskikunaypaq, paqtan niwaq: Ñoqan Abramtaqa qhapaqyachini, nispa. 24Manan imatapas munanichu, aswanpas kay waynakunaq mikhusqallantan. Ñoqawan riq Aner, Escol, Mamre qharikuna ichaqa tupaqninkuta chaskikuchunku, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\