Génesis 24

1Abrahamqa yuyaqñan kapurqan, askha watayoq runaña, Señor Diosmi Abrahamtaqa tukuypi samincharqan. 2Abrahammi aswan machukaq kamachin mayordomota waqyaspa nirqan: –Kunanqa makiykita phakay ukhuman churaykuy, 3hinaspa jurapuway hanaq pacha kay pacha Señor Diospa sutinpi, Canaán warmikunamantaqa amapuni churiypaq warmita pusamunaykipaq, paykuna ukhupin ñoqa tiyani. 4Aswanpas rinki hallp'ayta aylluypata, hinaspan churiy Isaacpaq warmita pusamunki, nispa. 5Kamachitaq payman kutichirqan: –Warmiqa manapaschá kayman pusachikamuyta munanqachu. ¿Kutichipusaqchu churiykita lloqsimusqayki hallp'aman? nispa. 6Hinan Abrahamqa payta nirqan: –¡Amapunin churiytaqa haqayman pusankichu! 7Hanaq pacha Señor Diosmi taytaypa wasinmanta aylluypa hallp'anmantapas pusamuwarqan, hinaspa juramentowan prometewarqan: Mirayniykimanmi kay hallp'ata qosaq, nispa. Paymi ñawpaqeykita angelninta kachanqa, churiypaq warmita haqaymanta pusamunaykipaq. 8Warmitaqchus kayman mana pusachikamuyta munanqa chayqa, manan huchaykiñachu kanqa jurapuwasqaykimanta, churillayta amaqa haqayman pusaychu, nispa. 9Hinaqtinmi kamachiqa patronnin Abrahampa phakan ukhuman makinta churaykuspa, chayta hunt'ananpaq jurarqan. 10Hinaspataq kamachiqa patronninpa camellonkunamanta chunka camellota akllarqan, patronninpa may sumaq kaqninkunata aparikuspataq puririrqan. Chaymantataq Mesopotamiapi kaq Nacorpa llaqtanman chayarqan. 11Camellokunatan samaykachirqan llaqta hawapi, unu p'uytu qayllapi, warmikunaq unuman lloqsimunan rasphiyaykuy horasta. 12Hinaspan mañakurqan: –Señor Diosnilláy, patronniy Abrahampa Diosnin, rogakuykin kunan allinta tupaykuchiway, patronniy Abrahamta khuyapayay. 13Kayqa unu p'uytu patapin kashani, kay llaqta sipaskunataq unuman lloqsimunqaku. 14Kay hinayá kachun, mayqen sipastachus ñoqa nisaq: Ama hinachu kay, p'uyñuykita uraykachikuy ukyaykunaypaq, nispa, hinataq pay niwanqa: –Ukyaykuy, camelloykikunamanpas ukyachillasaqtaq, nispa chayqa, chay sipas kachun kamachiyki Isaacpaq akllapusqayki. Ahinapin yachasaq patronniyta khuyapayasqaykita, nispa. 15Pay manaraq rimayta tukushaqtintaq Rebecaqa rikhurimurqan, payqa Abrahampa wawqen Nacorpa warmin Milcaq churin Betuelpa ususinmi karqan, paymi lloqsimurqan rikran patapi p'uyñuntin. 16Sipasqa ancha sumaq rikch'ayniyoq doncellan karqan, manaraq qhariwan puñuq. Paymi p'uytuman uraykamurqan, hinaspan p'uyñuman hunt'aykachispa kutipusharqan. 17Hinan kamachiqa phawarispa ayparqan, nirqantaq: –Valekuykin as chhikallanta p'uyñuykimanta unuta ukyarichiway, nispa. 18Chaymi sipasqa kutichirqan: –Ukyaykuy, wiraqocha, nispa. Hinaspan p'uyñunta usqhaylla uraykachikuspa payman ukyachirqan. 19Payta ukyachisqanmantataq, nirqan: –Unuta wisillasaqtaq camelloykikunapaqpas, saksanankukama ukyanankupaq, nispa. 20Hinaspanmi usqhaylla p'uyñumanta uywa ukyanaman hich'aykurqan, phawarillarqantaq huktawan p'uytuman unuta wisimunanpaq, hinaspan llapa camellokunapaq wisimurqan. 21Chay qharitaq ch'inlla payta qhawasharqan. Señor Diosqa purimuyninpi yanapasqachus icha manachus chayta yachananpaq. 22Camellokuna ukyayta tukuqtintaq, qhariqa sipasman qorqan senqanpaq ancha chaniyoq qori argollata, makinkunapaqtaq phatu iskay qori brazaletetawan. 23Hinaspanmi nirqan: –Willaykuway, ¿piqpa ususintaq kanki? ¿Taytaykiq wasinpi kanmanchu campo qorpachakunaykupaq? nispa. 24Paytaq kutichirqan: –Milcaq churin Betuelpa ususinmi kani, paytan Milcaqa Nacorpaq wachakurqan. 25Kashanmi wasiykupi pajapas askha q'achupas, qorpachakunapaq campopas, nispa. 26Hinaqtinmi chay qhariqa k'umuykurqan, hinaspa Señor Diosta yupaychaspa 27nirqan: –Patronniy Abrahampa Diosnin Señor saminchasqa kachun, patronniytan khuyapayarqanki, hunt'aq kayniykitapas reqsichirqanki, patronniypa wawqenkunaq wasinmanmi cheqanta pusamuwanki, nispa. 28Hinan sipasqa phawaspa chaykunata mamanpa wasinpi willakurqan. 29Rebecaqqa karqanmi huk turan Labán sutiyoq, paymi pananpa senqanpi argollata makinkunapitaq brazaletekunata rikuspa, hinallataq: “Chay hinatan chay qhari rimapayawan”, nispa niqta uyarispa, chay qhariman phawarirqan p'uytu qayllata. Payta camellokunaq kasqanpi p'uytu qayllapi sayashaqta rikuspataq 31nirqan: –Hamuy, Señor Diospa saminchasqan, ¿imanaqtintaq hawapi kashanki? Wasitapas allichamuniñan, hinallataq camellokunapaq kanchatapas, nispa. 32Hinan chay qhariqa wasiman haykurqan, Labantaq camellokunaq carganta paskaspa pajata q'achuta qararqan, hinallataq unutapas payman hamuysiq runakunamanwan qorqan chakinkuta mayllikunankupaq. 33Hinamantataq mikhunata payman haywarqanku, paytaq ichaqa nirqan: –Manan mikhuymanraqchu imamanchus hamusqayta ninaykama, nispa. Labantaq payta nirqan: –Chay hinaqa, willawayku, nispa. 34Hinaqtinmi nirqan: –Ñoqaqa Abrahampa kamachinmi kani. 35Patronniytan Señor Diosqa anchatapuni saminchan, chaymi payqa hatunchasqa. Paymanmi qon ovejakunata, wakakunata, qolqeta, qorita, qhari kamachikunata, warmi kamachikunata, camellokunata, asnokunata ima. 36Patronniypa warmin Saran yuyaq-kayninpiña huk qhari wawata patronniypaq wachakurqan, chay churinmanmi qopun llapan kaqninta. 37Patronniytaq jurachiwarqan: Aman churiypaqqa warmita pusamunkichu Canaán warmikunamanta, paykunaq hallp'anpiña tiyani chaypas. 38Aswanpas rinki taytaypa wasintan, aylluypata churiypaq warmita pusamunaykipaq, nispa. 39Ñoqataq nirqani: Manapaschá warmiqa pusachikamuwanqachu, nispa. 40Hinaqtinmi payqa niwarqan: Señor Diospa munayninman hinan kawsarqani, paymi angelninwan pusachisunki, purisqaykipipas yanapasunki. Hinaspan churiypaq warmita pusamunki aylluymanta taytaypa wasinmanta, 41hinan jurapuwasqaykimanta mana huchayoqñachu kanki. Aylluyman chayaqtiykitaqchus warmita mana qomusunkiku chayqa, manan huchayoqñachu kanki jurapuwasqaykimanta, nispa. 42Kunanmi p'uytuman chayamuspa mañakurqani: Señor, patronniy Abrahampa Diosnin, kunan purimusqaypi qan yanapashawanki chayqa, 43kay hinayá kachun, kunanqa kay unu p'uytu patapin kashani, mayqen sipaschus unuman lloqsimunqa, paytan nisaq: Ama hinachu kay, p'uyñuykimanta as chhikallanta unuta ukyarichiway, nispa. 44Hinataq pay niwanqa: Ukyaykuy, camelloykikunapaqpas unuta wisisaq, nispa chayqa, chay kachun patronniypa churinpaq akllapusqayki warmi, nispa. 45Hinan sonqoypi rimayta manaraq tukushaqtiy, Rebecaqa rikran patapi unu p'uyñuntin lloqsimurqan, hinaspan p'uytuman uraykuspa unuta wisimurqan, chaymi payta nirqani: Valekuykin, unuta ukyarichiway, nispa. 46Hinaqtinmi p'uyñunta rikran patamanta uraykachikuspa niwarqan: Ukyaykuy, camelloykikunatapas ukyachillasaqtaq, nispa. Chaymi ukyarqani, camelloykunamanpas ukyachillarqantaq. 47Hinan payta tapurqani: ¿Piqpa ususintaq kanki? nispa. Chaymi payqa kutichiwarqan: Nacorpa churin Betuelpa ususinmi kani, Nacorpaqmi Milca wachakurqan, nispa. Hinaqtinmi senqanman huk argollata churarqani, brazaletekunatapas makinkunaman. 48Hinaspan k'umuykukuspa Señor Diosta yupaycharqani, samincharqani patronniy Abrahampa Diosnin Señorta, cheqanta pusamuwasqanmanta patronniypa wawqenpa ususinta churinpaq pusanaypaq. 49Kunanqa, patronniyta khuyapayankichis chayqa, hunt'aqtaq kankichispas chayqa, sut'inchawaychis, mana hina kaqtinpas, sut'inchawaychis. Hinan ima ruwaytapas yachasaq, nispa. 50Hinaqtinmi Labanpas Betuelpas kutichirqanku: –Señor Diospa munayninmi kayqa, manan ima nispapas niykikumanchu. 51Kayqa ñawpaqeykipin Rebeca kashan, pusarikuy, patronniykiq churinpa warmintaq kachun, Señor Diospa nisqanman hina, nispa. 52Chaymi Abrahampa kamachinqa siminkunata uyarispa hina, Señor Diosman pampakama k'umuykukurqan. 53Hinaspanmi horqomurqan qori qolqe illakunata, p'achakunata ima, hinaspan Rebecaman qorqan. Turanmanpas mamanmanpas qollarqantaq ancha chaniyoqkunata. 54Chaymantan paypas paywan hamuq qharikunapas mikhurqanku, ukyarqanku, puñurqanku. Tutamanta hatarispataq, nirqan: –Patronniyman kachapuwaychis, nispa. 55Hinaqtinmi turanpas mamanpas kutichirqan: –Sipasqa chunka p'unchayllapas ñoqaykuwan karichunraq, chaymantaqa rinqan, nispa. 56Chaymi paykunata nirqan: –Ama hark'awaychischu, Señor Diosmi riki allinta pusamuwan, kachapuwaychis patronniyman ripunaypaq, nispa. 57Hinan paykunaqa kutichirqanku: –Waqyasaqku sipasta, hinaspa tapusaqku, nispa. 58Hinaspan Rebecata waqyaspa nirqanku: –¿Riwaqchu kay qhariwan? nispa. Paytaq kutichirqan: –Arí, risaqmi, nispa. 59Chaymi mana hark'arqankuchu pananku Rebecaq rinanta, uywaqenpa, Abrahampa kamachinpa, runankunaq rinankutapas. 60Hinaspan Rebecata samincharqanku: Panayku, waranqa-waranqaq maman kay, mirayniykitaq awqankunata atipachun, nispa. 61Chaymantan Rebecaqa sipasninkunantin sayarispa camellokunaman sillakurqanku, hinaspan chay runaq qhepanta rirqanku. Chay hinatan kamachiqa Rebecata pusarikuspa kutipurqan. 62Isaactaq hamurqan “Rikuwaqniy Kawsaq-P'uytu” nisqa qayllaman, payqa Neguev ch'inneqpin tiyarqan. 63Isaacmi tardeyaykuyta campota lloqsisqa purikuq, qhawarispataq rikurqan camellokuna hamushaqta. 64Rebecapas qhawarillarqantaq, hinan rikurqan Isaacta, hinaspan camellomanta uraykuspa 65kamachita tapurqan: –¿Pitaq haqay qhari ñoqanchiswan tupaq hamuqri? nispa. Kamachitaq nirqan: –Paymi patronniy, nispa. Hinaqtinmi Rebecaqa uma qatanata hap'ispa uyanta qataykukurqan. 66Kamachitaq Isaacman willarqan lliw ima hayk'a ruwasqanta. 67Isaactaq Rebecata pusaykurqan maman Saraq karpanman, hinaspan Rebecawan casarakurqan. Isaacmi Rebecata munakurqan, hinaspan sonqochakurqan mamanpa wañukapusqan qhepata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\