Isaías 37

1Chayta uyarispataq rey Ezequiasqa llakikuymanta p'achanta llik'ikurqan, hinaspan qhasqa p'achawan churakuspan Dios yupaychana wasita rirqan. 2Chaymantataq mayordomon Eliaquimta, qelqaqnin Sebnata, kurak sacerdotekunatawan qhasqa p'achayoqtakama Amozpa churin profeta Isaiasman kacharqan. 3Hinan paykunaqa nirqanku: –Rey Ezequiasmi nin: Kunanmi kashanchis phutikuypi, muchuchisqa, k'umuchisqa, wachakunan patapi mana k'atay kallpayoq warmi hina. Asiria suyu reymi qollana oficialninta kachamusqa kawsaq Diosta k'aminanpaq. 4May allinchá kanman Diosniyki Señor Dios chay rimasqanta uyarispa payta muchuchinman chayqa. Chay hinaqa, puchuq runakunapaq mañapuy, nispa. 5Ezequiaspa kachamusqankuna Isaiasman riqtinmi, 6Isaiasqa kutichirqan: –Rey Ezequiasman willamuychis: Señor Diosmi nin: Ama manchakuychu Asiria reypa oficialninkunaq k'amiwasqanmantaqa. 7Uyariy, ñoqan paypa sonqonta q'ewirichisaq, hinan huk willakuyta uyarispa suyunman kutipunqa, chaypitaqmi runaq sipisqan wañunqa, nispaykichis. 8Chaykamataq Asiria suyu qollana oficialqa rey Senaqueribpa Laquis llaqtamanta ripusqanta yacharqospa, paypas Jerusalenmanta ripurqan, hinaspan reynintaqa Libna llaqtaman phawaykushaqta tarirqan. 9Chaypitaqmi Asiria suyu reyqa uyarirqan: Etiopía suyu rey Tirhacan contraykipi maqanakuq hamushan, nisqata. Hinan payqa huktawan Judá rey Ezequiasman willaqkunata kachamurqan: 10Qanpa hap'ipakusqayki Diosniykin nisunki: Jerusalenqa manan Senaqueribpa makinman urmaykunqachu, nispa, ichaqa aman paywanpas q'otuchikunkichu. 11Qanqa uyarirqankin imaynatachus Asiria reykunaqa llapan suyukunata ch'usaqyachisqanta. ¿Chaychu qanpas qespikuwaq? 12Gozán llaqtata, Harán llaqtata, Resef llaqtata, Telasar hap'iypi tiyaq Bet-edén runakunatapas ñawpa taytaykuna atipashaqtinqa, chay llaqtakunaq diosninkunaqa manan paykunata qespichirqanchu. 13¿Maytaq Hamat llaqtaq Arfad llaqtaq, Sefarvaim llaqtaq, Hena llaqtaq, Iva llaqtaqpas reyninkuna? nispa. 14Hinan Ezequiasqa willaqkunamanta cartata chaskispa leerqan. Chaymantataq Dios yupaychana wasiman rispa, Señor Diospa ñawpaqenpi cartata mast'aykuspa 15kay hinata mañakurqan: 16Israelpa Diosnin Tukuy-atiyniyoq Señor, querubinkuna patapi tiyaq, qan sapallaykin kanki teqsimuyuntinpa Diosnin, qanmi hanaq pachata kay pachatawan kamarqanki. 17Señor Diosníy, uyarimuway, qhawarimuway. Uyariy Senaqueribpa llapan rimasqankunata, paymi kachamusqa qollana oficialninta qan kawsaq Diosta k'aminasuykipaq. 18Señor Diosníy, cheqaqtapunin Asiria suyu reyqa llapa suyukunata hallp'akunatawan purunyachirqan, 19diosninkunatapas ninaman kanaykurqan. Chaykunaqa manan cheqaq Dioschu karqan, aswanpas rumimanta kurkumanta runaq ruwasqallanmi, chayraykun thunisqa karqan. 20Kunanqa, Diosnillayku Señor Dios, paypa atiyninmanta qespichiwayku, llapan teqsimuyuntin suyukuna qanllapuni Diosqa kasqaykita yachanankupaq, nispa. 21Chaymantataq Isaiasqa Ezequiasman willaqta kacharqan: Israelpa Diosnin Señormi nisunki: Ñoqan uyarini Asiria suyu rey Senaqueribpa k'amiwasqan hawa mañakamuwasqaykita, nispa. 22Chayraykun Asiria suyu reymanta Señor Diosqa nin: Sión llaqtan sipas hina asikuspa pisichasunki, Jerusalén llaqtaq ususinmi qan ayqeshaqtiyki umanta maywirin. 23¿Pitataq pisicharqankipas k'amirqankipas? ¿Pi contran hatunta rimarirqanki? ¿Pi contran hatunchakurqanki? ¡Israelpa Ch'uya Diosnin contran! 24Willaqniykikunawanmi Señor Diosta k'amichirqanki, nirqankitaq: Askhallaña maqanakuypaq carretaykunapin orqo patakunaman wicharqani, Libanoq aswan hatun orqonkunamanmi seqarqani, sinchi hatun cedro mallkinkunatan wit'umurqani, ancha sumaq pino sach'ankunatan kumpamurqani, aswan ukhu sach'a-sach'amanmi haykurqani, aswan allinnin sach'ankunamanmi haykurqani. 25Wak suyukunapin p'uytukunata hasp'irqani, chaymantan unuta ukyarqani. Chakiywan saruspan Egiptoq llapan mayunkunata ch'akichirqani, nispayki. 26¿Manachu uyarirqanki? Ñawpaqtaraqmi ñoqaqa chay hina kananta unancharqani, unay watakunamantañan kaykunataqa yuyaykurqani, kunantaqmi hunt'ashani, chaymi qanqa allin perqasqa llaqtakunata thunirqanki, raqay-raqaymanpas tukuchirqanki. 27Runankunan pisi kallpa kapunku, manchasqa p'enqachisqan kapunku, campopi q'achu hinan kapunku, qholla pasto hinan kapunku, wasi patapi wiñaq q'achu hinan kapunku, inti lloqsimuy wayraq ruphasqantaqmi kapunku. 28Yachanin tukuy purisqaykikunatapas tukuy ruwasqaykikunatapas, yachanin ñoqa contra sinchita phiñakusqaykitapas. 29Phiña hatarisqayki hawan, lerq'opayawasqayki hawan senqaykiman argollata churasqayki, simiykiman frenota churasqayki, hinan maynintachus hamurqanki chay ñanninta kutichisqayki, nispa. 30Qanmantaq, Ezequías, imachus kananta yachanaykipaq kayta niyki: K'ipa rurutan mikhunkichis kay watapas q'aya watapas, kinsakaq watapin ichaqa t'akankichis, ichhunkichispas, uvas chakratapas plantankichis, rurusqantataq mikhunkichis. 31Judá suyupi puchuq runakunan mallki hina kanqa, allinta saphichakuspan ruruyta qallarinqa. 32Jerusalén llaqtapiqa kanqapunin puchuqkuna, Sión orqopipas qhepanqapunin kawsashaqkuna. Chaytaqa ruwanqa Tukuy-atiyniyoq Señor Diosmi, ancha sienteq munakuq kaspa, nispa. 33Chayrakun Señor Diosqa Asiria suyu reymanta nin: Manan Jerusalenman haykunqachu, manan p'eqtanwanpas wach'inqachu, manan escudoyoqpaschu phawaykunqa, manan muyuriq perqa qhepapipas seqanata tawqakunqachu. 34May ñannintachus hamurqan chaynintan kutipunqa, manan kay llaqtaman haykunqachu. 35Ñoqan kay llaqtata waqaychaspa qespichisaq David kamachiyrayku ñoqaq sutiyraykupiwan, nispan Señor Diosqa nin. 36Hinan Señor Diospa angelninqa Asiria suyu soldadokunaq karpankunapi wañurachirqan, pachak pusaq chunka phisqayoq waranqa runakunata. Chaymi qhepantin paqar sayariqtinku, soldadokunaqa wañusqa illarisqaku. 37Chaymi Asiria suyu rey Senaqueribqa karpankunata hoqarichispa Nínive llaqtaman kutiripurqan. 38Huk p'unchaymi diosnin Nisroc yupaychana wasipi qonqorikusharqan, hinan churinkuna Adramelecwan Sarezerpiwan hamuspa espadawan wañurqachirqanku, chaymantataq ayqekurqanku Ararat suyuman. Rantinpitaq churin Esarhadón kamachikurqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\