Jeremías 32

1Señor Diosmi Jeremiasta rimapayarqan, Judá suyupi Sedequías chunkakaq watapiña kamachikushaqtin, Nabucodonosortaq Babilonia suyupi chunka pusaqniyoqkaq watapiña kamachikushaqtin. 2Chay p'unchaykunapin Jerusalenqa Babilonia soldadokunaq muyuykusqan kasharqan. Profeta Jeremiasñataq reypa wasinpi cárcel patiopi wisq'asqa kasharqan. 3Rey Sedequiasmi Jeremiasta wisq'achisqa: ¿Imanaqtinmi qan kay hinata rimanki? nispa. Nillasqataq, qanmi ninki, Señor Diosmi nin: Babilonia reyman kay llaqtata qopunaypaqñan kashani, paymi hap'ikapunqa. 4Judá rey Sedequiasqa manan ayqenqachu Caldea runakunamanta, cheqaqtapunin Babilonia reyman hap'ichisqa kanqa, uyapura paywan tupaspan ima ruwasqankutapas willakapunqa. 5Nabucodonosormi Babiloniaman apapunqa Sedequiasta, chaypin kamunqa watukuq rinaykama. Hinaña Caldea runakunawan maqanakunkichis chaypas, manapuniñan atipankichisñachu. Ñoqa Señor Diosmi chayta nini. 6Jeremiastaq nirqan Señor Diosmi niwarqan: 7Kunanmi tioyki Salumpa churin Hanamel wawqeyki hamuspa nisunki: Anatotpi hallp'ayta rantikuy. Chayqa qanmanmi tupasunki sispa aylluy kasqaykirayku hallp'ay rantiwanayki, nispa. 8Señor Diospa niwasqanman hinapunitaq Hanamel wawqeyqa hamurqan cárcel patiopi wisq'asqa kashaqtiy. Niwarqantaq: Benjamín hallp'api Anatotpi chakrayta rantikuway, qanmanmi tupasunki rantinaykipas tiyanaykipas. Rantikapuy, nispa. Chaymi yacharqani Señor Diospa simin kasqanta. 9Hinan Hanamel wawqeymanta rantikurqani Anatotpi chakranta, pesaspataq qopurqani chunka qanchisniyoq qolqeta. 10Hallp'a rantisqa qelqata ruwaspa sellorqani, testigokunawanpas firmachirqani, hinaspataq balanzapi qolqeta pesarqani. 11Chaymantataq hap'irqani iskaynin qelqata, rantisqa escriturata wisq'aspa sellosqata, copiantataq mana wisq'asqallata. 12Iskaynintataq qorqani Maasiaspa churin Neriaspa churin Barucman Hanamel wawqeypa qayllanpi, qelqata firmaq testigokunaq qayllanpi, hinallataq llapan chay patiopi kashaq judío runakunaq qayllanpiwan. 13Paykunaq uyarishasqantaq Baructa nirqani: 14Kay iskay qelqata hap'iy, wisq'aspa sellosqata mana wisq'asqatawan, hinaspa t'uru p'uyñuman wisq'aykuy unay p'unchayta waqaychasqa kananpaq. 15Israelpa Diosnin Tukuy-atiyniyoq Señormi nin: Kay suyupin wakmanta rantikunqaku wasikunata, hallp'ata, chakrakunatapas, nispa. 16Neriaspa churin Barucman rantisqay qelqata qoykuspañan Señor Diosmanta mañakurqani: 17¡Ay, Apu Señor Diosnilláy! Qanmi hatun atiyniyoq kallpaykiwan hanaq pachata kay pachatawan kamarqanki. Qanpaqqa manataqmi imapas sasaqa kanchu. 18Qanqa waranqa miraykama mana tukukuq munakuyniykiwanmi munakushallankipuni, tayta-mamankuq huchanmantataq ichaqa wawankunata muchuchinki. Diosnilláy, manchana hatun Diosmi kanki, Tukuy-atiyniyoq Señor Diosmi sutiykiqa. 19Hatun yachayniykiwanmi qanqa unanchanki, atiywanmi qanqa ruwanki. Qanqa runaq llapan ruwasqantaqa qhawashankin, ruwasqanman hinataqmi sapankaman tupaqninta qonki. 20Qanqa Egipto suyupi milagrokunatapas musphanakunatapas ruwarqankin, kunankamapas kaqllatapunin ruwashanki Israel ukhupi, wak runakuna ukhupipas, chay hinapin kunanpas sutiykiqa mentasqa. 21Qanqa hatun atiyniyoq kallpaykiwanmi Egiptomanta Israel llaqtaykita horqomurqanki, milagrokunawan musphanakunawan lliwta q'aqchaspa. 22Hinaspan paykunaman lecheq miel misk'iq askha kasqan hallp'ata qorqanki, imaynan ñawpa taytankuman prometesqaykiman hina. 23Ichaqa kay suyuman haykumuspa tiyaykuspankun, mana kasurqasunkikuchu, yachachikuyniykitapas mana ruwarqankuchu, kamachisqaykitapas manapuni ruwarqankuchu. Chay hawan kay tukuy llakikunataqa paykunaman chayachimunki. 24¡Qhawariy! Caldea runakunan llaqtaman phawaykunankupaq llaqta muyuriq perqa qhepapi seqanakunata tawqakunkuña. Kunantaq maqanakuypas, yarqaypas, onqoypas kay llaqtata awqaq makinman hap'iykachinqa. Arí, Señor Diosníy, llapan nisqaykikunan hunt'akushan, chaytaqa rikushankipunin. 25Chaytukuywanpas, Señor Diosníy, kamachiwankiraqtaq testigokunaq qayllanpi hallp'ata rantikunaypaq, hinaña kay llaqta, Caldea runakunaq makinman urmaykunan kashaqtinpas, nispa. 26Hinan Señor Diosqa Jeremiasman kutichirqan: 27–Ñoqan kani Señor Diosqa, lliw kawsaqkunaq Diosnin. Manan imapas sasachu ñoqapaqqa. 28Chay hinatan ñoqaqa niyki: Ñoqan kay llaqtata hap'iykachishani Babilonia rey Nabucodonosorman runankunamanwan, paykunataq hap'ikapunqaku. 29Llaqtata muyuykuq Caldea runakunan phawaykamuspa wasikunata ninawan kanaykunqaku. Kay llaqta runan phiñachiwarqan Baal dioskunaman inciensota q'apachispa, wak dioskunamanpas hich'aykunapaq vino ofrendatawan chay wasi patakunapi haywaspa. 30Qallariymantapachan Israel llaqtaqa Judá llaqtapiwan mana allinkunata ruwashallankupuni, Israel runakunaqa ruwasqankuwanmi phiñachishallawankupuni. Ñoqa Señor Diosmi chayta nini. 31Kay llaqtaqa sayarichisqa kasqan p'unchaymantapachan kunankama ñoqata k'arakllatapuni phiñachishawan, chayraykun chinkachipusaq. 32Lliw imaymana mana allin ruwasqankunawan phiñachiwasqankumantan Israel llaqtaq, Judá llaqtaq, reyninkunatapas, umallinkunatapas, sacerdotenkunatapas, profetankunatapas, Judapi Jerusalenpi tiyaq runakunatapas, llapallankuta chinkachipusaq. 33Paykunaqa mana qhawariq tukuwaspan qheparpariwarqanku. Sapa rato hinaña yachachishani chaypas, manapunin yachachisqayta chaskiwayta munankuchu. 34Ñoqapaq ruwasqa wasitawanpas qhellichapurqankun, millakuy diosninkuta churaykuspanku. 35Kaqllataq Baal diospaq altarkunatapas Ben-hinom wayq'opi ruwarqanku, wawankuta qharitaraq warmitaraq Moloc diosman ruphachinankupaq. Chaykuna ruwanataqa manan rimarillarqanipaschu, chay millaykuna ruwanankutaqa manan yuyallarqanipaschu, chay hinata ruwaspankun Judá llaqtaqa huchallikurqanku, nispa. 36Israelpa Diosnin Señormi nin: Qankunan kay llaqtamanta nishankichis: Maqanakuymi, yarqaymi, onqoymi Babilonia reyman llaqtata hap'iykachinqa, nispaykichis, ñoqataq ichaqa nishani: 37Sinchi k'arak phiñakuyniy rawrariqtinmi hinantin suyukunaman ch'eqechirqani, chay runakunatan huñuykuspa kay llaqtaman kutichimpusaq mana imata manchakuspalla tiyakapunankupaq. 38Paykunan llaqtay kanqa, ñoqataq Diosninku kasaq. 39Paykunatan ruwasaq cheqaq ch'ulla yuyayllawanpuni yupaychawanankupaq, chaytaqa ruwanqaku paykunaqpas mirayninkuqpas allinninpaqmi. 40Paykunawanmi wiñaypaq rimanakusaq: Manan hayk'aqpas wikch'usqaykichischu, allillantapunin ruwasqaykichis, sonqoykichismantaq churasaq ñoqa manchakuq kayta, ñoqamanta mana t'aqakuwanaykichispaq, nispa. 41Paykunata allin ruwasqaymantan kusikusaq, tukuy sonqoymantan cheqaqtapuni paykunata kay suyupi tiyachisaq, nispa. 42Señor Diosqa nillantaqmi: Imaynan kay llaqtapaq hatun manchay llakita kachaykurqani, kaqllataqmi lliw allinkaq prometesqaykunata churasaq. 43Qankunan kay suyumanta nishankichis: Purunyapunmi, mana runayoqmi mana uywayoqmi kashan, Caldea runakunaq makinpin kashan, nispa. Ichaqa wakmantan kay suyupi hallp'akunata rantikunqaku. 44Benjamín hallp'api, Jerusalén llaqta muyuriqpi, Judá llaqtakunapi, orqo-orqopi kaq llaqtakunapipas, Shefela moqo-moqopi kaq llaqtakunapipas, Neguev ch'inneqpi kaq llaqtakunapipas hallp'ata qolqenkuwan rantikunqaku, rantisqanku qelqata ruwaspan sellochinqaku, testigokunawanpas firmachinqaku, llaqtankuman ñoqa kutichimuspa t'ikarichisqayrayku. Ñoqa Señor Diosmi chayta nini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\