Jeremías 40

1Guardiakunaq umallin Nabuzaradanpa Jeremiasta Ramá llaqtapi kacharisqan qhepatataq, Señor Diosqa Jeremiasta rimaykurqan. Nabuzaradanmi Jeremiasta tarirqan fierro cadenawan watasqata, Babiloniaman kamachi-kaypaq Jerusalenmanta Judamantawan runakuna ukhupi kashaqta. 2Nabuzaradantaq Jeremiasta wakneqman pusarispa nirqan: –Señor Diosniykiqa hatun llakiq kay llaqtata pasanantan unancharqan, 3kunanmi kikin Señor Diosqa hunt'an chay unanchasqanta. Qankunaqa Señor Dios contran huchallikurqankichis, manataq kasurqankichischu, chaymantan kaykuna kasunkichis. 4Kunanmi chay fierro watanawan watasqasuykita makiykimanta paskashani. Ñoqawanchus Babiloniaman ripuyta munanki chayqa, haku, haqaypiqa ñoqan uywamusqayki. Mana riyta munanki chaypas, qhepakullankin. Kayqa llapan suyuntinmi purikunaykipaq kashan. Akllarikuy mayqentachá munanki chayta, nispa. 5Manaraq kutirishaqtinmi nillarqantaq: Safanpa churin Ahicampa churin Gedaliaspata kutipullay. Paytan reyqa Judá llaqtakuna kamachiqta churarqan, paywan tiyakamuy llaqtayki runa ukhupi. May munasqaykita riyta munanki chaypas rillankin, nispa. Chaymantataq Jeremiasmanqa regalokunata mikhunatawan qoykurqan, hinaspan kacharparipurqan. 6Hinan Jeremiasqa Mizpa llaqtaman rirqan Gedaliaswan tiyakuq, chaypin tiyarqan suyuntinmanta qhepaq runakunawan. 7Judá campokunapi qhepaq soldadokunataq umallinkunantin uyarirqanku Babilonia reypa Judá suyuman Ahicampa churin Gedaliasta kamachikuqpaq churasqanta, hinallataq uyarirqanku Babiloniaman mana apasqa wakcha qharikunapas, warmikunapas, erqekunapas Gedaliaspa munayninpi kasqankuta. 8Hinan umallikunaqa runakunantin Gedaliaswan tupaq Mizpa llaqtata rirqanku. Chaykunataq karqanku: Netaniaspa churin Ismael, Careaq churinkuna Johanán, Jonatanpiwan, Tanhumetpa churin Seraías, Netofa llaqtayoq Efaipa churinkuna, Maaca llaqtayoq runaq churin Jezaniaspiwan. 9Gedaliastaq juraspa paykunata nirqan: –Ama Caldea runakuna serviytaqa manchakuychischu. Kay suyullapipuni tiyakuychis. Babilonia reyta servinkichis chayqa, tukuy imapas allillanmi kasunkichis. 10Ñoqataqmi Mizpa llaqtapi qhepakuni qankunaq rantiykichispi Caldea runakunawan rimanaypaq, paykuna kayman hamuqtinku. Qankunaqa phawaychis, vinota, frutakunata, aceitetawan huñukamuychis, hinaspa waqaychakuychis, tiyakullaychis chay hap'ikusqaykichis llaqtakunapi, nispa. 11Hinallataq Moab suyupi, Amón suyupi, Edom suyupi, wakin suyukunapiwan qhepaq judío runakuna uyarirqanku Babilonia reypa Judapi wakin runakuna saqesqanta, kaqllataq yacharqanku paykunaq kamachiqninkupaq Gedaliasta churasqanta. 12Chaymi hinantin suyuman ch'eqesqamanta Judaman kutimpurqanku, hinaspataq Mizpa llaqtapi tiyaq Gedaliasman huñukurqanku. Chaymantataq paykunaqa vinota frutakunatawan askhallataña huñuykukurqanku. 13Chaymantataq Careaq churin Johananqa llapan campokunapi qhepaq soldadokunaq umallinkunapiwan Gedaliasman Mizpa llaqtata rirqanku, 14hinaspan nirqanku: –¿Manachu yachanki Amón rey Baalisqa Netaniaspa churin Ismaelta qan wañuchiqta kachamusqanta? nispa, niqtinkutaq Gedaliasqa mana cheqaqpaqchu hap'irqan. 15Chaymi Johananqa pakallapi Gedaliasta nirqan: –Pakallapi mana piqpa yachasqallan Ismaelta wañurqachimusaq. ¿Hinallachu qhawaykuman qanta wañuchinasuykita? Manan, chayqa kanman huñuykakamuq judío runakunata ch'eqechiymi, qhepaq judío runakunatapas ch'usaqyachiymi, nispa. 16Gedaliastaq kutichirqan: –¡Ama imanaypaschu! Ismaelmantaqa yanqan llullakuspa ninki, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\