Jeremías 48

1Israelpa Diosnin Tukuy-atiyniyoq Señorpa Moabmanta nisqan. ¡Ay, imaraqmi Nebo llaqta! ¡Pasaq thuniykusqan kapushan! ¡Quiriataimpas hap'iqpa k'umuchisqanmi kapushan! ¡Pukaranpas k'umuchiqpa pampakama thuniykusqanmi kapushan! 2Moabpa sumaq reqsisqa-kayninmi tukukapun. Hesbonpiqa awqakunan rimanakushan imaynatachus Moabta chinkachinanpaq: ¡Hakuchis! Pasaqpaq ch'inyachimpusun, nispanku. Qanpas, Madmén llaqta ch'inyachisqallataqmi kanki, espadaqa manan hinatachu qhawaykusunki. 3¡Uyariychis! Horonaimmantan qaparkachamushanku: ¡Pasaq thunisqan! ¡Ch'usaqyachisqan! nispanku. 4Moabmi raqay-raqayña karqon, nanaymanta qaparisqankutaqmi Zoarkamaraq uyarikun. 5Luhit qhata seqaqkuna waqay ñawillantinñan wichaykunku. Horonaimman uraykuqkunan hatun llaki chayamuqtin nanaymanta qaparinku. 6¡Ayqekuychis! ¡Atiqqa qespikunqan! ¡Ch'inneqpi kanlli llant'a hina kaychis! 7Moab, qanqa kallpaykimanmi qhapaq kayniykimanmi hap'ipakurqanki, chaymi qanpas hap'isqallataq kanki, Quemos diosniykipas apasqan kanqa llapan sacerdotekunantin umalli runakunantin. 8Llapan llaqtakunamanpunin chayanqa thuniqqa, manan ch'ullallapas hinaqa kanqachu, wayq'opas pata pampapas purunyapunqan, ñoqa Señor Diospa nisqayman hina. 9Cheqaqtapunin Moabqa thunisqa kanqa, chayrayku sutinwan qelqasqa rumita churaykuychis. Lliw llaqtakunan purunyapunqa raqay-raqayta mana ch'ulla wasipas kanankama. 10¡Ñakasqa kachun Señor Diospa hap'ichisqan llank'anata mana tukuy sonqowan ruwaqqa! ¡Ñakasqallataq kachun wañuchinanpaq kamachisqa kashaspa mana kasukuq runaqa! 11Moabqa thak-kayllapipunin tiyakurqan, manan hayk'aqpas kamachipaq apasqaqa karqanchu, vino hinan sumaqta poqoykurqan, manan hayk'aqpas wak mak'asmanqa tallikurqanchu, chayraykun mana q'aymayanchu, manataq q'apaynintapas chinkachinchu. 12Señor Diosmi ichaqa nin: Chayamunqan huk p'unchay, chay vinota hich'ananpaqmi runakunata kachamuni, paykunan tallinqaku mak'asmanta, ch'usaq kaqtintaqmi p'akipunqaku. 13Hinaspan Moabqa Quemos diosninmanta p'enqasqa kanqa, imaynan Israelpas sinchi hap'ipakusqan Betel diosninpaq p'enqasqa karqan hina. 14Moab, ¿imaynataq niwaq: Allin maqanakuqmi kayku, allin qharikunan kayku, nispa? 15Ñoqaqa Reymi kani, sutiyqa Tukuy-atiyniyoq Señor Diosmi. Ñan chayamunña Moabta llaqtankunatawan thuniqqa, allichachaq waynakunaraqmi wañuchinaman apasqa kanqaku. 16Moabpa thunisqa kananmi qayllaykamushan, hatun llakin chayamunan patapiña kashan. 17Moabpa llaqtamasinkuna, allin reqsisqa kasqan yachaqkuna, waqaychis paymanta, niychistaq: ¡Imaynaraqmi p'akikun atiyniyoq varaqa! ¡Imaynaraqmi p'akikun sumaq k'anchariq varanqa! nispa. 18Dibón llaqta, hatunchasqa-kayniykimanta k'umuykuy, ch'aki pampapi tiyay, Moabta thuniqmi qanmanña sispaykamushan, thunirqamunñan pukaraykikunatapas. 19Aroer llaqta, ñan patapi sayaykuspallaña qhaway, warmikuna qharikuna ayqeshaqta tapukuy: ¿Iman qarqon? nispa. 20Nisunkikutaq: Moabmi pasaq pisichasqa sinchi mancharisqataq kashan, waqaychis qapariychis paymanta, willamuychis Arnón mayuman Moabpa thunisqa kasqanta, nispa. 21Pata pampapi llaqtakunan taripasqa kanku: Holón, Jahaza, Mefaat, 22Dibón, Nebo, Bet-diblataim, 23Quiriataim, Bet-gamul, Bet-meón, 24Quiriot, Bosrapas, Moabpa llapan llaqtankuna qayllanpiña karunpiña kaqpas. 25Moabpa kallpanmi tukusqa kapun, atiynintaqmi thunisqa kapun. Ñoqa Señor Diosmi chayta nini. 26Moabta macharqachiychis Señor Dios contra sayarisqanmanta, siminmantan aqtupakunqa kallpan chiriyanankama, hinan paytaqa asipayanqaku. 27Moab, ¿qanqa manachu Israeltaqa asipayarqanki? Payri, ¿suwakunawanchu purirqan sapa kuti rimaspa pisichanaykipaq? 28Moabpi runakuna, llaqtaykichiskunata wikch'upuychis, qaqakunapi tiyamuychis, urpikuna hina qaqa qhatakunapi q'esachakuychis. 29Moabpa uma hoqariq kasqantaqa uyariykun, paypa sinchi hatunchakuq kasqantaqa uyariykun, qhariykachaq k'ankaykachaq kasqantaqa uyariykun, pay-payman tukuq kasqantaqa uyariykun. 30Señor Diosmi nin: Reqsinin k'amikuq kasqanta, thawtiylla-thawtiq mana ima ruwaq kasqantapas. 31Chayraykun Moabmanta waqasaq, llapan llaqtankunamantawan qaparisaq, Kir-harespi runakunamantawan anchisaq. 32Jazer pukyu, qanmantan waqasaq, Sibma uvas sach'a, k'allmaykikunaqa qochakamaraqmi mast'arikurqan, Jazerkamaraqmi chayarqan, kunantaqmi chaqoqqa kumpaykukun poqosqa rurukuna, uvaskuna pataman. 33Manañan kanchu kusikuypas q'ochukuypas Moabpa chakrankunapi huertankunapi. Uvas sarunapin vinota ch'akichini, uvas saruqpas manan kanñachu, kusikuymanta qapariqpas manan kanñachu. 34Hesbón runapas qaparinmi, qaparisqanpas Elealeman Jahazamanwanraqmi uyarikun, Zoarmantapas Horonaimkama Eglat-selisiyakamaraqmi uyarikun, Nimrim wayq'o unupiwanpas ch'akinmi, nispa. 35Señor Diosmi nin: Moabpiqa qolluchisaqmi, orqo patapi yupaychana cheqaspi sacrificio haywaqta, sacrificiota diosninkuman ruphachiqta. 36Chayraykun sonqoy waqan Moabmanta Kir-hares runakunamantawan llakiy-llakiy waqaq qena hina, qhapaq kaykunata huñukusqallantapas chinkachikapunmi. 37Lliwpa chukchanmi ruturqosqa kasqa, lliwpa sunkhanpas k'isurqosqan kasqa, lliwmi makinkutapas mat'akusqaku, lliwmi qhasqa p'achawan cinturankuman watakusqaku. 38Moabpa llapa wasin patapin lliw plazankunapiwanmi waqaylla uyariykukushan, ñoqan Moabtaqa ñut'urqarini yanqa k'arpata hina. Ñoqa Señor Diosmi chayta nini. 39¡Imayna thunisqaraqmi Moabqa kashan! ¡Imaynataraqmi waqaykushanku! P'enqakuymantan kutirikapunku. Sinchi manchakuyraqmi kashan, pasaq asipayanan kashan lliw llaqtamasinkunapaq. 40Señor Diosmi nin: ¡Qhawariy! ¡Anka hinaraqmi awqanqa phalaykun Moab pataman raphranta mast'arispa! 41Llaqtakunan awqaq makinpiña, pukarakunan awqaq hap'ikapusqanña. Chay p'unchaymi Moabpa maqanakuqninkunaqa wachakuq warmi hinaraq khatatatanqaku. 42Moabqa manañan suyuñachu kapun, ñoqa Señor Dios contra kasqanmanta. 43Moab runakuna, q'aqchakuymi pataykichispiña, toqllawan, urmaykuna t'oqopiwanmi suyasunkichis. 44Llaksakuymanta ayqeqmi t'oqoman urmaykunqa, t'oqomantaña lloqsinqa chaypas, toqllawanmi hap'ichikunqa. Moab patamanmi llapan chaykunata chayachimusaq, ruwasqankuna taripanay watapi. 45Ayqekuqkunan Hesbonpa llanthunpi mana kallpayoqraq sayarparinqaku, Hesbonta nina ruphasqanrayku, Sehonpi hinantinman ninaq wach'irisqanrayku. Chay ninaqa Moabpa ch'ipu chukchantan ruphan, llaqta ch'aqwachiqkunaq uma mukukuntawan. 46¡Ay qanmanta Moab! ¡Quemos diospa llaqtanqa thunisqan kapun! Churiykikunaqa kamachipaq apasqan, ususiykikunapas karu llaqtaman apasqan. 47Chaytukuywanpas qhepamanqa Moabta t'ikarichisaqmi. Ñoqa Señor Diosmi chayta nini. Chaykaman Moab contra Señor Diospa unanchasqanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\