Jeremías 50

1Señor Diosmi kayta Jeremiaswan willachirqan: Caldea runakunamanta, Babilonia suyunmanta: 2Suyukunaman willaspa nimuychis, banderata hoqarispa willaychis, sut'itapuni willaychis: ¡Babilonia suyuqa atipasqañan! Diosninku Belmi p'enqaypi kashan, diosninku Marducpas khuyay llakisqan kashan, rikch'ayninkun p'enqaypi kashan, idolonkupas khuyay llakisqan kashan. 3Wichaymanta huk suyun phawaykunanpaq hamunña, pasaqtapunin suyunta purunyarqachipunqa, chaypiqa manan pipas tiyanqachu, runapas uywapas ayqekapunqan, nispa. 4Señor Diosmi nin: Chay p'unchaymi Israel runakuna, Judá runakunapiwan waqaspa ñoqa Diosninku Señor Diosta maskhamuwanqaku. 5Sionman kutimpunankupaqmi ñanta tapukunqaku, chaymantataq ninqaku: ¡Hakuchis! Señor Diosman hukllachakapusunchis, wiñaypaq rimanakusun mana hayk'aq qonqanapaq, nispa. 6Llaqtayqa chinkachisqa ovejakuna hinan karqan, michiqninkuq mana allin pusasqanmi karqan, orqokunapi qatirparisqan karqan. Huk orqomanta huk orqomanmi purirqanku kanchankutapas qonqanankukama. 7Pipas tarispaqa oqoykapullaqñan, awqankupas nirqankun: Ñoqanchispaqa manan imapas huchanchischu, paykunamá Señor Diospa contrantaqa huchallikurqanku, allin mikhuchiqninkuq contranta, ñawpa taytankuq hap'ipakunan contrantawan, nispa. 8Señor Diosmi nin: Babiloniamanta ayqekapuychis, Caldea runakunaq suyunmanta lloqsipuychis, ñawpaq puriq orqo cabra hina lloqsiychis. 9Ñoqan huk t'aqapi huñuspa wichaymanta atiyniyoq llaqtakunata kallpachamusaq, paykunawanmi Babiloniaman phawaykachisaq. Babilonia contra muyuykuspan wichaymantapacha atipanqaku. Mana atipachikuq allin maqanakuq hinan wach'inankuqa runallamanpuni chayanqa. 10Babilonia suyutan llat'ananqaku, mana munanankukaman qechunqaku. Ñoqa Señor Diosmi chayta nini. 11Caldea runakuna, qankunan llaqtayta llat'anarqankichis, kunantaq kusikushankichis q'ochukushankichis, q'achupi waka uña hinaraq q'etipiyashankichis, caballo hinaraq wihihihishankichis. 12Chayraykun mamaykichis Babiloniaqa sinchi p'enqasqa kanqa, wachaqniykichis suyun hatun llakipi kanqa. Llapan suyukunamanta aswan huch'uymi kapunqa, pasaq ch'aki, ch'in nisqa, purunyasqa kapunqa. 13Phiñakuspaymi mana ch'ulla wasitapas saqesaqchu, pasaq purunmanpunin tukuchisaq. Pillapas chaynin puriqmi musphanqaraq, thunisqa raqay-raqay kasqanta rikuspa. 14¡Wach'iqkuna Babiloniata muyuykuychis! ¡Ama mich'akuspa payman kachariychis wach'inaykichista! Ñoqa Señor Dios contra huchallikusqankurayku. 15¡Muyuriqninmanta qapariykuychis maqanakunapaq! Babiloniaqa atipasqañan rikukun, pukarankunapas urmaykunñan, perqankunapas thunikamunñan. Ñoqa Señor Diospa ayni-kutichiyniymi chayqa, chayrayku qankunapas ayniyta kutichiychis, paykuna hina qankunapas ruwaychis. 16Babiloniapi muhu t'akaqta wañuchiychis, ichhuqtapas wañuchillaychistaq. Kay hatun maqanakuyta manchakuspanku, wak llaqtamanta kaqkuna lliw kutipunqaku, sapankanku llaqtankumankama ayqekapunqaku. 17Ch'eqechisqa oveja t'aqa hinan Israelqa, leonkunaq qatiykachasqan hinan kashan. Ñawpaqtaqa Asiria reymi mikhurqan, chaymantataq Babilonia rey Nabucodonosor tullunkunatapas k'utuykurqan. 18Chayraykun ñoqa Israelpa Diosnin Tukuy-atiyniyoq Señorqa nini: Babilonia reyta suyuntinta ñak'arichisaq imaynan Asiria reytapas ñak'arichirqani hinata. 19Israeltataqmi llaqtanman kutichimpusaq, ovejakunata hina, mikhunanku pastoman. Paykunan mikhunqaku Carmelo orqopi Basán hap'iypiwan, saksaykunqakun Efrainpa orqo-orqonpi Galaad hap'iypiwan. 20Chay p'unchaypiqa Israelpa huchantan maskhanqaku, manataq tarinqakuchu, Judapa huchantan maskhanqaku, manataq kanqachu, kawsashaq qhepaq runakunata pampachasqayrayku. Ñoqa Señor Diosmi chayta nini. 21Señor Diosmi nin: ¡Phawaykuychis Merataim suyuman! ¡Phawaykuychis Pecodpi tiyaqkunaman! ¡Wañuchiychis pasaqta thuninaykichiskama! ¡Kamachisqayta llapanta kasuwaychis! 22Suyuntinpin maqanakuy ch'aqwaylla uyarikun, manchay thunikusqanpiwanmi uyarikun. 23¡Lliw pachantinta q'asuq Babiloniaqa imaynan kay hina ñut'uta p'akikapun! ¡Imayna mancharisqaraqmi lliw suyukuna Babilonia chay hinapi rikukuqtinqa! 24Babilonia suyu, toqllatan churaykurqayki, mana chayta reparaspataq chaypi urmarqanki. Watasqataq hap'irqosqa rikukurqanki ñoqa Señor Dios contra sayarisqaykirayku. 25Ñoqa Tukuy-atiyniyoq Apu Señor Diosmi Babilonia runakunaq suyunpi imachus ruwanaytaqa tukusaqpuni, chaymi ñoqaqa arma waqaychanayta kicharirqani, phiñakuspa hoqarinay armatataq horqomurqani. 26¡Hinantinmanta Babiloniaman phawaykuychis! ¡Taqenkunata kicharpariychis! Qechusqaykichiskunata taqeykuychis, suyuntinta thunispataq lliwta ch'usaqyachiychis. 27Lliw soldadonkunata wañuchiychis, nak'anaman apachiychis. ¡Ay, imaraqmi, ikiraqmi paykunamanta! ¡Ñak'arinanku p'unchaymi chayamun! 28¡Uyariychis! Babiloniamanta chinkakamuqkunan ayqekamuqkunapiwan Sionman chayamunku. Paykunan willakunku imaynatachus Señor Dios yupaychana wasita Caldea runakunaq thunisqankumanta, Diosninchis Señor Diospas ayni-kutichisqanmanta. 29Señor Diosmi nin: Llapan wach'iqkunata huñuychis, Babilonia contra phawaykuychis, p'eqta kachariy yachaqkunata kachaychis. Llaqtaq muyuriqninpi karpakuychis ama pipas ayqenanpaq. Ruwasqanmanta aynita kutichiychis, imaynatan pay ruwarqan hinata ruwaychis. Sinchitan ñoqa Señor Dios contra churanakurqan, Israelpa ch'uya Diosnin contra. 30Chayraykun waynankuna plazakunapi sinku-sinku kanqa, chay p'unchaytaq llapan maqanakuqkuna wañuranqaku. Ñoqa Señor Diosmi chayta nini. 31Ñoqa Tukuy-atiyniyoq Señor Diosmi nini: Yaw, qhariykachaq suyu, qan contran kashani, qanpaqmi chayamun p'unchay, qanpaqmi chayamun ñak'arichinay tiempo. 32Yaw, qhariykachaq suyu, misk'akuspan urmanki, manan pipas sayarichisunkichu. Ninawanmi llapan llaqtaykikunata kanaykusaq, chaymi llapan muyuriqniykipi kaqkunata ruphaykunqa, nispa. 33Tukuy-atiyniyoq Señor Diosmi nin: Israel llaqtan pisichasqa, Judá llaqtan sarunchasqa. Paykunata mana kacharispan llapan hap'iqninkunaqa wisq'anku. 34Paykunata Kacharichiqqa allin kallpayoqmi, sutinqa Tukuy-atiyniyoq Señor Diosmi. Paymi paykunata defendenanpaq churaykukun, chay hinapin llaqtanman thak-kayta apamunqa, Babiloniapi runakunatataq khatatatachinqa, nispa. 35Señor Diosmi nin: ¡Caldea runakuna wañuchunku! ¡Babiloniapi tiyaqkuna wañuchunku umallinkunantin yachaysapakunantin! 36¡Watuqninkuna wañuchunku! Paykunaqa waq'akunan kanku. ¡Soldadonkuna wañuchunku! Paykunaqa q'aqchasqan kashanku. 37¡Caballonkupas wañuchunku! ¡Carretankutapas chhalluchunku! ¡Paykuna ukhupi mink'asqa soldadokunapas wañuchunku! Paykunaqa warmi hinan kapunku. ¡Qhapaq kayninkutapas suwachunku! Chaykunaqa llapañan llat'anasqa. 38Ch'akipuyninmi mayukunaman taripan, kunallanmi mayukunaqa ch'akipunqa. Babiloniaqa millay dioskunayoq suyun, chaykuna hawan yuyayninkuta chinkachikunku. 39Chayraykun Babiloniapi tiyanqa chacal animalkuna surikunapiwan, chaypiqa tiyallanqataqmi hukukunapas. Chaypiqa manapunin runaqa tiyanqañachu, manan hayk'aqpas pipas tiyanqañachu. 40Sodoma llaqta Gomorra llaqta muyuriqninpi llaqtakuna hinan thunisqa kapunqa, manan pipas chaypi tiyanqañachu, manataqmi wasichakunqapaschu. Ñoqa Señor Diosmi chayta nini. 41¡Qhawariychis! Askha runan hamushan wichay llaqtamantapacha, sinchi atiyniyoq llaqtan askha reykunapiwan karu suyumantapacha wakichikamushanku. 42Armankuqa p'eqtakunawan lanzakunawanmi, awqa sonqo mana khuyapayakuqmi kanku, chay runakunaq caballonkuq sarusqanqa lamar-qochaq phoqchiqeynin hinaraqmi uyarikun. Yaw, Babilonia llaqta, qan contran maqanakuy patallapiña kashanku. 43Babilonia reytaq chay willakuyta yacharqospa, manchakuymanta kallpanraq chiriyashan, pasaqtapunin llakikuymanta nanachikushan wachakuy nanaypi kashaq warmi hinaraq. 44Señor Diosmi nin: Jordán mayu pata sach'a-sach'amanta q'achu-q'achuman lloqsiq león hinan Babilonia suyu runakunata hallp'ankumanta kaq ratopacha qatirparisaq, pi munasqaytataq rantinpi churasaq. ¿Pin ñoqa hina kanman? ¿Pin ñoqawan churanakunman? ¿Mayqen michiqmi hark'ayta atiwanman? 45Chayrayku uyariychis ñoqa Señor Diospa Babilonia contra yuyaykusqayta, Caldea runakunaq suyun contra unanchasqaytapas: Huch'uy uñatapas aysanqakun, waylla-wayllatapas chaqonqakun. 46Babiloniaq urmaykuyninqa pasaqtan kununununqa, pacharaqmi khatatatanqa, qaparisqanpas hatun suyukunapin uyarikunqa, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\