Juan 12

1Pascua Fiestapaq soqta p'unchayraq kashaqtinmi, Jesusqa kawsarichisqan Lazaroq llaqtan Betaniata rirqan. 2Chaypin cenayta Jesuspaq wayk'urqanku. Martan servirqan, Lazarotaq Jesuswan mikhunanpaq tiyaqkunapiwan kuska tiyarqan. 3Mariataq ancha chaniyoq huk botella nardo q'apaq hawina aceitewan Jesuspa chakinta hawiykurqan, hinaspan chukchanwan ch'akichirqan. Wasimantaqmi hawinaq sumaq q'apaynin hunt'aykurqan. 4Hinan Jesuspa yachachisqankunamanta huknin hap'ichinanpaq kaq, Judas Iscarioteqa nirqan: 5–Kay q'apaq hawinaqa kinsa pachak jornal qolqemanmi vendekunman karqan, hinaspa wakchakunaman qosqa kanman karqan, nispa. 6Chaytaqa nirqan manan wakchakunata khuyapayaspachu, aswanpas suwa kaspanmi. Paymi qolqe hap'iq karqan, hinaspan chay qolqemanta suwakullaqpuni. 7Chaymi Jesusqa nirqan: –Ama kay warmita hark'aychu, p'ampasqa kanay p'unchaypaqmi kaytaqa waqaychasharqan. 8Wakchakunaqa qankunawanpunin kashan, ñoqan ichaqa mana tukuy tiempochu qankunawan kasaq, nispa. 9Askha judío runakunan yacharqanku Jesuspa Betaniapi kashasqanta, hinaspan rirqanku Jesusta qhawaq, wañusqanmanta kawsarichisqan Lazarotawan qhawaq. 10Chaymi sacerdote umallikunaqa rimanakurqanku Lazarotapas wañuchinankupaq, 11Lázaro hawa askha judío runakuna paykunamanta t'aqarikuspa Jesuspi iñisqankurayku. 12Qhepantin p'unchaymi fiestaman riq askha runakuna Jerusalén llaqtaman Jesuspa chayamunanta yachaspa, 13palma k'allma hap'intinkama payta chaskiq lloqsirqanku, hinaspan kunkayoqta nirqanku: –¡Yupaychasqa kachun qespichiqqa! ¡Saminchasqa kachun Señor Diospa sutinpi hamuqqa! ¡Saminchasqa kachun Israelpa Reyninqa! nispa. 14Jesusmi malta asnota tarispa chaypi sillaykukurqan. Diospa Simin Qelqan nin: 15“Sión llaqta ama manchakuychu, qhawariy, Reyniykin hamushan huk malta asnopi sillaykusqa”, nispa. 16Chaykunatan yachachisqankunaqa chaypacha mana entienderqankuchu, ichaqa Jesús hanaq pachaman wicharipuqtinñan yuyarirqanku chaykunaqa paymanta qelqasqa kasqanta, chay ruwasqankupas Jesuspaq kasqantawan. 17Jesuswan kashaq runakunan willakurqanku imaynatachus Jesusqa Lazarota aya p'ampana t'oqomanta waqyaspa wañusqanmanta kawsarichisqanta. 18Chaymi askha runakuna Jesusman taripaq lloqsirqanku, chay milagro ruwasqanta yachasqankurayku. 19Hinan fariseokunaqa ninakurqanku: –Rikushanchismi, manan ima ruwaytapas atinchischu. Qhawariychis, llapallanmi paypa qhepanta ripushanku, nispa. 20Fiestapi yupaychanankupaq Jerusalenman wichariqkunataq wakin karqan Greciamanta kaq runakuna. 21Paykunan Galileapi Betsaida llaqtayoq Felipeman asuykuspa valekurqanku: –Wiraqocháy, Jesustan rikuyta munashayku, nispa. 22Hinan Felipeqa rispa Andresman willamurqan, Andrestaq Felipewan kuska rispa chayta Jesusman willamurqanku. 23Chaymi Jesusqa paykunata nirqan: –Ñan tiempoña Runaq Churin hatunchasqa kananpaq. 24Cheqaqtapunin niykichis, trigo ruruchus hallp'aman mana haykunchu, manataq wañunpaschu chayqa, sapallanmi qhepan, wañuspanmi ichaqa askhata rurun. 25Kawsayninta munakuqqa chinkachinqan, kay pachapi kawsayninta cheqnikuqmi ichaqa wiñay kawsaypaq waqaychanqa. 26Pipas serviwaqniyqa qhepayta hamuchun, serviqniyqa maypichus kasqaypin kallanqataq. Pipas serviwaqniytaqa Yayaymi hatunchanqa. 27Kunanmi almayqa sinchi llakisqa kashan. ¿Ima nisaqtaq? Icha, ¿Yayáy, kay llakikuymanta qespichiway, nisaqchu? Manan, aswanpas ñak'ariqpunin hamurqani. 28Yayalláy, sutiykita hatunchay, nispa. Hinan hanaq pachamanta huk kunka nimurqan: –Hatuncharqaniñan, wakmantataq hatunchasaq, nispa. 29Chaypi kashaq runakunataq kunkata uyarispa nirqanku: –Q'aqyaqeqpa kunununuyninmi, nispa. Wakintaq nirqanku: –Angelmi payta rimaykamun, nispa. 30Hinan Jesusqa nirqan: –Manan ñoqaraykuchu kay kunkaqa uyarikun, aswanpas qankunaraykun. 31Kunanmi kay pachapi kaqkunaqa juzgasqa kanqa, kunanmi kay pachapi kamachikuq qollanapas qarqosqa kanqa. 32Hallp'a patapi hoqarisqa kaspaymi llapa runata ñoqa kikiyman asuykachikamusaq, nispa. 33Chaytaqa nirqan imaynatachus wañunanta entiendechispanmi. 34Chaymi runakunaqa payta nirqanku: –Ñoqaykuqa kamachikuy simipin yacharqayku Cristoqa wiñaypaq kawsananta. ¿Imaynataq qanri ninki: Runaq Churinqa hoqarisqapunin kanan, nispayki? ¿Pitaq chay Runaq Churinqa? nispa. 35Hinan Jesusqa paykunata nirqan: –Pisi tiempollatañan k'anchayqa qankunawan kanqa, k'anchay qankunawan kashaqtinraq puriychis ama laqhayaq hap'inasuykichispaq. Laqhayaqpi puriqqa manan yachanchu maytachus risqantapas. 36K'anchay qankunawan kashaqtinqa k'anchaypi iñiychis, k'anchaypi kashaq runakuna kanaykichispaq, nispa. Chaykunatan Jesusqa rimarqan, hinaspan ripuspa paykunamanta pakakurqan. 37Runakunaqa manan Jesuspi iñirqankuchu askha milagrokunataña ñawpaqenkupi ruwashaqtinpas. 38Chaykunan karqan profeta Isaiaspa qelqasqan hunt'akunanpaq. Paymi nirqan: “Señor, ¿pitaq creerqan willasqaykuta? ¿Pimantaq Señor Diosqa atiyninta rikuchirqan?” nispa. 39Chaymi mana iñiyta atirqankuchu. Isaiasqa nillarqantaqmi: 40“Ñawinkutan ñawsayachirqani, sonqonkutan rumiyachirqani, ñawinkuwan ama rikunankupaq, sonqonkuwan ama entiendenankupaq, ahinapi ama kutirikamuwanankupaq, ama qhaliyachinaypaqwan”, nispa. 41Chaykunatan Isaiasqa nirqan Jesuspa qhapaq-atiyninta rikuspa, chaymi paymanta rimarqan. 42Chaywanpas, judío umallikunamantaqa askhan Jesuspi iñirqanku, ichaqa fariseokunata manchakuspankun mana rimarirqankuchu, sinagogamanta ama qarqosqa kanankupaq. 43Paykunaqa runakunaq hatunchanallankutan munarqanku Diospa hatunchananmantaqa, nispa. 44Jesusmi kunkayoqta nirqan: –Pipas ñoqapi iñiqqa manan ñoqallapichu iñin, kachamuwaqniypipas iñillantaqmi 45Pipas ñoqata rikuqqa kachamuwaqniytapas rikunmi. 46Ñoqa k'anchaymi kay pachaman hamuni, pipas ñoqapi iñiqqa manan laqhayaqpichu kanqa. 47Pipas simiykunata uyarishaspa mana hunt'aqtaqa manan ñoqachu juzgasaq. Manan runakunata huchachanaypaqchu hamuni, aswanpas runakunata qespichinaypaqmi. 48Pipas pisichawaspa simiykunata mana kasukunqachu chayqa, kanmi payta juzgaq. Rimasqay simin paytaqa p'uchukay p'unchaypi huchachanqa. 49Manan ñoqaqa kikillaymantachu rimani, aswanpas kachamuwaqniy Yayan kamachiwarqan imaynatachus rimanayta imatachus ninaytapas. 50Yachanitaqmi kamachikuyninqa wiñaypaq kawsachiq kasqanta. Chaymi rimaspayqa Yayaq kamachiwasqanman hina rimani, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\