Juan 6

1Chaykuna qhepatataq Jesusqa ripurqan Galilea qocha chimpaman. 2Askha runakunataq paypa qhepanta rirqanku, onqosqakunata qhaliyachisqanta rikuspalla. 3Jesusmi orqoman wichaspa, yachachisqankunawan chaypi tiyaykurqan. 4Judío runakunaq Pascua Fiestantaq sispaykamusharqanña. 5Jesusqa askha runakuna payman hamusqanta rikuspan Felipeta nirqan: –¿Maymantan t'antata rantimusun kay tukuy runakunaq mikhunankupaq? nispa. 6Chaytaqa nirqan ima nillanqas nispan. Jesusqa yacharqanmi ima ruwaytapas. 7Felipetaq nirqan: –Iskay pachak jornal qolqe t'antapas manan aypanmanchu, sapanka huk chhikallantapas mikhunanpaq, nispa. 8Simón Pedroq wawqen Andresmi huknin yachachisqan karqan, paymi nirqan: 9–Kaypin huk waynachaq kashan, phisqa cebada t'antan iskay challwanpiwan, chaypas manan kay askha runamanqa aypanmanchu, nispa. 10Chaymi Jesusqa nirqan: –Runakunata tiyaykachiychis, nispa. Chay cheqasqa q'achu-q'achu pampan karqan, chaypin phisqa waranqa hina qharikuna tiyaykurqanku. 11Jesustaq chay t'antakunata hap'ispa, Diosman graciasta qospaña chay tiyaqkunaman rakirqan. Kaqllataq challwakunatapas may chhikatachus munasqankuman hina rakirqan. 12Saksaqtinkuñataq yachachisqankunata nirqan: –Hoqarimpuychis puchuq p'akisqakunata ama imapas usunanpaq, nispa. 13Mikhusqanku phisqa cebada t'antamanta puchuq p'akisqakunatan hoqarirqanku chunka iskayniyoq canasta hunt'ataraq. 14Hinan chay runakunaqa Jesuspa milagro ruwasqanta rikuspa nirqanku: –Kayqa cheqaqpunin kay pachaman hamunan karqan chay profeta, nispa. 15Jesustaq payta, reyta churanankupaq hap'irqonankuta yachakuspa, wakmanta sapallan orqota kutirqan. 16Ch'isiña kaqtintaq Jesuspa yachachisqankunaqa qochaman uraykurqanku, 17boteman haykuspataq, Capernaúm llaqtaman qochanta chimpasharqanku. Tutayapusharqanñan, Jesustaq manaraq paykunaman tariparqanchu. 18Chayllamanmi qochaqa phoqchiqerqan sinchi wayraq wayrasqanwan. 19Huk legua kurakta hinaña botepi purishaspankutaq, Jesusta unu patanta purispa boteman sispaykamushaqta rikurqanku, chaymi mancharikurqanku. 20Paytaq ichaqa nirqan: –Ñoqan kani, ama mancharikuychischu, nispa. 21Hinaqtinmi paykunaqa botepi kusisqa payta chaskiyta munashaqtinku boteqa usqhaylla risqanku hallp'aman chayarqan. 22Qhepantin p'unchaytaq qocha chimpapi qhepaq askha runakunaqa repararqanku chaypi ch'ullalla bote kashasqanta, Jesuspas yachachisqankunawan mana chay boteman haykusqanta, aswanpas yachachisqankunalla ripusqanta. 23Chayllamanmi Tiberias llaqtamanta botekuna chayarqan, Señor Jesuspa graciasta qospa t'antata mikhuchisqan qayllaman. 24Jesusta yachachisqankunatawan chaypi mana rikuspankutaq runakunaqa botekunaman haykurqanku, hinaspan Capernaúm llaqtaman chimparqanku Jesusta maskhaspa. 25Runakunaqa qocha chimpapi Jesusta tarispan nirqanku: –Yachachikuq, ¿hayk'aqtaq kayman chayamurqanki? nispa. 26Jesustaq paykunata nirqan: –Cheqaqtapunin niykichis, maskhawankichisqa manan milagrokunata rikusqaykichisraykuchu, aswanpas t'antata mikhuspa saksasqaykichisraykun. 27Ama tukukuq mikhunallapaqchu llank'aychis, aswanpas wiñay kawsayta qoq mana tukukuq mikhunapaq llank'aychis, chaytan Runaq Churinqa qosunkichis, paytan Dios Yayaqa: Allinpuni, nirqan. 28Hinan tapukurqanku: –¿Imatataq ruwasaqku Diospa munayninta ruwanaykupaqri? nispa. 29Jesustaq paykunata nirqan: –Diospaq ruwanaykichisqa, paypa kachamusqan Churinpi iñinaykichismi, nispa. 30Chaymi payta nirqanku: –¿Ima milagrotataq qanqa ruwanki chayta rikuspayku qanpi iñinaykupaq? ¿Imatataq ruwankiri? 31Ñawpa taytaykuqa ch'inneqpin “maná” nisqa mikhunata mikhurqanku: Hanaq pacha t'antatan paykunaman mikhuchirqan, nispa, Diospa Simin Qelqaq nisqanman hina. 32Chaymi Jesusqa paykunata nirqan: –Cheqaqtapunin niykichis, Moisesqa manan hanaq pacha t'antatachu qorqasunkichis, Yayaymi ichaqa hanaq pacha cheqaq t'antata qosunkichis. 33Diospa qosqan t'antaqa hanaq pachamanta uraykamuspa runakunaman kawsayta qoqmi, nispa. 34Hinan nirqanku: –Chay t'antataqa qoshallawaykupuni, nispa. 35Chaymi Jesusqa paykunata nirqan: –Ñoqan kawsay t'antaqa kani, pipas ñoqaman hamuqqa manan hayk'aqpas yarqachikunqachu, pipas ñoqapi iñiqqa manan hayk'aqpas ch'akichikunqachu. 36Ichaqa nirqaykichismi, rikushawaspaykichispas manan iñinkichischu. 37Yayaq lliw qowasqanqa ñoqamanmi hamunqa, pipas ñoqaman hamuqtaqa manapunin qarqosaqchu. 38Hanaq pachamantaqa uraykamuni, manan munayniyta ruwanaypaqchu, aswanpas kachamuwaqniypa munayninta ruwanaypaqmi. 39Kachamuwaqniy Yayaqa manan munanchu lliw qowasqanmanta mayqellantapas chinkachinayta, aswanpas p'uchukay p'unchaypi paykunata kawsarichimpunaytan munan. 40Yayayqa munan pipas Churita rikuspa iñinantan, ahinapi wiñay kawsayniyoq kananpaq. Ñoqataq p'uchukay p'unchaypi payta kawsarichimpusaq, nispa. 41Chaymi judío runakunaqa Jesús contra chhuchupakurqanku “ñoqan hanaq pachamanta uraykamuq t'antaqa kani” nisqanmanta. 42Hinaspan nirqanku: –¿Payqa manachu Josepa churin Jesús? Taytantapas mamantapas reqsinchismi riki. ¿Imaynataq kayri nin: Hanaq pachamantan uraykamuni, nispa? nispanku. 43Jesustaq paykunata nirqan: –Ama chhuchupakuychischu. 44Manan pipas ñoqaman hamuyta atinmanchu, kachamuwaqniy Yaya payta mana pusamuwaqtinqa, ñoqataq p'uchukay p'unchaypi kawsarichimpusaq. 45Profetakunaq qelqasqanpin nin: “Llapallanmi Diospa yachachisqan kanqaku”, nispa. Ahinaqa pipas Yayamanta uyarispa yachaqaqqa ñoqamanmi hamun. 46Manan pipas Yayataqa rikurqanchu, aswanpas Churillan paytaqa rikurqan, paymanta hamusqanrayku. 47Cheqaqtapunin niykichis: Ñoqapi iñiqqa wiñay kawsayniyoqmi. 48Ñoqan kawsay t'antaqa kani. 49Ch'inneqpin ñawpa taytaykichisqa “maná” nisqa mikhunata mikhurqanku, chaywanpas wañukapurqankun. 50Kaymi hanaq pachamanta uraykamuq t'antaqa, pipas chay t'antamanta mikhuqqa manan wañunqachu. 51Ñoqan hanaq pachamanta uraykamuq kawsay t'antaqa kani. Pipas chay t'antamanta mikhuqqa wiñaypaqmi kawsanqa, ñoqaq qosqay t'antaqa cuerpoymi, chaytan qosaq runakuna kawsananpaq, nispa. 52Hinaqtinmi judío runakunaqa paykunapura churanakurqanku: –¿Imaynatan payqa cuerponta mikhuchiwasunman? nispa. 53Hinan Jesusqa paykunata nirqan: –Cheqaqtapunin niykichis: Runaq Churinpa cuerponta mana mikhuspaykichisqa, yawarnintapas mana ukyaspaykichisqa manan kawsayniyoqchu kankichis. 54Pipas cuerpoyta mikhun, yawarniytapas ukyan chaymi wiñay kawsayniyoqqa, p'uchukay p'unchaypitaq ñoqa payta kawsarichimpusaq. 55Cuerpoyqa cheqaq mikhunan, yawarniypas cheqaq ukyanan. 56Pipas cuerpoyta mikhun, yawarniytapas ukyan chayqa ñoqawanmi kashan, ñoqataq paywan kashani. 57Kawsashaq Yayan kachamuwarqan, ñoqatapas paymi kawsachiwan, chay hinallatataqmi mikhuwaqniytapas kawsachisaq. 58Kaymi hanaq pachamanta uraykamuq t'antaqa, pipas chay t'antata mikhuqqa wiñaypaqmi kawsanqa. Chay t'antaqa manan ñawpa taytaykichispa mikhusqan “maná” nisqa t'anta hinachu, paykunaqa mikhurqankun chaymantataq wañukapurqanku, nispa. 59Chaykunatan Jesusqa sinagogapi nirqan, Capernaúm llaqtapi yachachishaspa. 60Chaymi Jesusta askha qatikuqkunaqa chaykunata uyarispa nirqanku: –Sinchi sasan kay yachachikuyqa, pichá chaykunata entiendeyta atikunmanpas, nispa. 61Jesustaq chay nisqanmanta chhuchupakusqankuta yachaspa paykunata nirqan: –¿Kay nisqaykunachu iskayrayachisunkichis? 62Runaq Churinta ñawpaq kasqanman wichashaqta rikuspaykichisqa, ¿ima niwaqchistaq? 63Diospa Espiritunmi kawsachiqqa, runaqa manan imatapas atinchu, qankunaman nisqay simikunaqa Diospa Espiritunmantan, kawsaytataqmi qonpas. 64Ichaqa wakinniykichismi mana iñiy munaqkuna kashankichis, nispa. (Jesusqa qallariymantapachan yacharqan pikunachus mana iñiqkuna kasqanta, pitaqchus hap'ichiqnin kasqantapas). 65Jesusqa nillarqantaqmi: –Chayraykun nirqaykichis, manan pipas ñoqaman hamuyta atinmanchu, manachus Yaya payta pusamuwanman chayqa, nispa. 66Chaymantapachan Jesusta askha qatikuqkunaqa qhepaman kutipurqanku, manañataq paywan purirqankuñachu. 67Hinan Jesusqa chunka iskayniyoq yachachisqankunata nirqan: –¿Qankunapas kutipuytachu munankichis? nispa. 68Chaymi Simón Pedroqa nirqan: –Señor, ¿pimantaq risaqku? Qanpa rimasqaykikunaqa wiñay kawsay simikunan. 69Chaymi ñoqaykuqa iñiyku hinaspan yachayku qanqa Diospa Ch'uya Churin kasqaykita, nispa. 70Jesustaq payta nirqan: –¿Manachu akllarqaykichisqa chunka iskayniyoqta? Chaywanpas hukniykichismi saqra, nispa. 71Chaytaqa nirqan Simonpa churin Judas Iscariotemantan, paymi chunka iskayniyoqmanta huknin kashaspapas Jesusta hap'iykachiq karqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\