Josué 11

1Hazor llaqta rey Jabintaq Israel runakunaq imaymana ruwasqanta uyarispa, willaqkunata kacharqan Madón llaqta rey Jobabman, Simrón llaqta reyman, Acsaf llaqta reymanwan, 2hinallataq wichay lado orqo-orqopi reykunaman, Cineret qochaq uraynin Jordán qheswa wayq'o reykunaman, Shefela moqo-moqopi reykunaman, lamar-qocha pata Dor llaqtaq muyuriqninpi reykunamanpas. 3Kachallarqantaq Jordán qheswa wayq'opi tiyaq Canaán runakunaman, lamar-qocha patapi tiyaq Canaán runakunaman, orqo-orqopi tiyaq Amor runakunaman, Het runakunaman, Ferez runakunaman, Jebus runakunaman, Mizpa hap'iypi Hermón orqo qhatapi tiyaq Hev runakunamanpas. 4Hinan llapan chay reykunaqa lloqsimurqanku askha soldadokunantin, caballokunantin, carretakunantin ima. Paykunan karqanku qocha patapi aqo hina mana yupay atiyraq. 5Llapankutaq huñuykukurqanku, hinaspan Merom pukyu-pukyu patapi samarqanku Israel runakunaman phawaykunankupaq. 6Señor Diosmi Josueta nirqan: –Ama paykunataqa manchakuychu, paqarin kay horastan lliw wañusqataña rikuchisqaykichis. Qantaqmi caballonkuq hank'untaraq kuchunki, carretankutapas ninawan kanaykunki, nispa. 7Chaymi Josueqa Israel soldadokunantin qonqaylla Merom pukyu-pukyu patapi paykunaman phawaykurqan. 8Señor Diostaq Israel runakunawan atipachirqan, chaymi paykunaqa p'analla qatiykacharqanku hatun Sidón llaqtakama, Misrefotmaim llaqtakama, hinallataq inti lloqsimuy lado Mizpa wayq'okama. Manapunin hukllapas kawsarqanchu. 9Josueqa Señor Diospa nisqanta hunt'aspan caballonkuq hank'unta kuchurqarirqan, carretankutapas kanaykurqan. 10Chaymanta kutimuspataq Hazor llaqtata atiparqan, reynintapas wañuchirqan. Hazor llaqtaqa chay llaqtakunaq umanmi karqan. 11Hazorpi tiyaq llapan runakunatan wañuchirqanku, llaqtankutapas kanaykurqanku. 12Chay hinatakaman chay huñunakuq reykunaq llaqtankunata hap'irqan, hinaspan llapanta wañuchispa llaqtakunata thunirqan, Señor Diospa kamachin Moisespa nisqanman hina. 13Chay tukuywanpas moqo patapi llaqtakunamantaqa Hazor llaqtallatan kanarqanku. 14Chay llaqtakunapi tiyaqkunataqa llapallantapuni wañurachispankun uywankunata lliw kaqninkutawan llat'anarqanku. 15Imaynatachus Señor Diosqa Moisesta kamachirqan, kaqllatataqmi Moisespas Josueta kamachirqan, Josuetaqmi chay kamachikuyta llapachallanta hunt'arqan. 16Chay hinatan Josueqa suyuntinta hap'ikapurqan: uray ladopi orqo-orqota, Neguev hap'iyta, Gosén llapan hap'iyta, Shefela moqo-moqotawan, Jordán qheswa wayq'ota, wichay ladopi llapan orqo-orqota, chaypi kaq moqokunatawan. 17Hap'ikapusqan suyuqa karqan uray lado Seir qaylla Halac orqomanta Hermón orqo chaki Libanoq qheswanpi Baal-Gad llaqtakama, Josueqa llapantan chay llaqtakunaq reyninkunata wañuchirqan. 18Josueqa unaytan chay reykunawan maqanakurqan. 19Gabaonpi Hev runakunallan Israel runakunawanqa sumaqta rimanakurqan, wakin llaqtakunataq atipasqakama karqanku. 20Señor Diosqa awqakunaq sonqontan rawrarichisqa Israel runakunawan maqanakunanpaq, chaymi Israel runakunaqa mana khuyapayaykuspa llapanta wañurachirqanku Señor Diospa Moisesta kamachisqanman hina. 21Chay p'unchaykunapin Josueqa Hebrón llaqtapi, Debir llaqtapi, Anab llaqtapi, uray lado orqo-orqopi, wichay lado orqo-orqopi tiyaq Anac runakunata atipaspa wañuchirqan, llaqtankunatapas thunirqan. 22Chay hinapin Israel suyupi Anac runakunaqa llapallan wañuchisqa karqanku, aswanpas Gaza llaqtapi, Gad llaqtapi, Asdod llaqtallapiwanmi Anac runakunaqa qheparqanku. 23Ahinatan Josueqa Señor Diospa Moisesta kamachisqanman hina suyuntinta hap'ikapurqan. Chaymantataq llapan Israel runakunaman rakirqan ayllunkunaq kasqanman hina paykunaq hallp'an kapunanpaq. Chaymantaraqmi suyuntinpi maqanakuymanta samarirqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\