Josué 18

1Llapan suyu atipasqaña kashaqtinmi, lliw Israel ayllukunaqa Silopi huñuykukuspa Dios yupaychana karpata karparqanku. 2Karqanraqmi Israel runakunamanta qanchis ayllu hallp'ankuta mana chaskiqkuna. 3Chaymi Josueqa Israel runakunata nirqan: –¿Hayk'aqkaman suyankichis taytaykichispa Diosnin Señorpa qosqasuykichis hallp'ata hap'ikapunaykichispaq? 4Akllaychis sapanka ayllumanta kinsa qharikunata, paykunatataq kachasaq llapan hallp'ata qhawamunankupaq. Hinan suyuntinta rispa tukuy rikusqankuta qelqamunqaku, kutimuspataq willawanqaku. 5Chay hallp'atan qanchisman t'aqamunqaku, Judá aylluta uray ladoman saqerparispa, Josepa miraynintapas wichay ladoman saqerparispa. 6Chay hallp'ata qanchisman t'aqarqarimuspataq qelqasqata apamuwanqaku, ñoqataq Diosninchis Señor Diospa qayllanpi sorteasaq. 7Leví ayllumanmi ichaqa mana maypipas hallp'ata qonqakuchu, paykunaq herencianqa Señor Diospa sacerdoten kayninkun. Gad ayllupas, Rubén ayllupas, Manasespa kuskan ayllunpas hallp'ayoqñan kanku Jordán mayu inti lloqsimuy ladopi, chaytan Señor Diospa kamachin Moisesraq qorqan, nispa. 8Hallp'a qhawaq riqkunataq puririnankupaq q'epichakurqanku, hinan Josueqa kamachirqan: –Riychis, llapan suyuta t'aqarqarimuychis. T'aqasqaykichistataq qelqamunkichis. Tukuspataq kayman kutimunkichis Señor Diospa qayllanpi sorteanaypaq, nispa. 9Chay runakunataq puririrqanku suyuntinta muyumunankupaq, hinaspan qanchis t'aqaman suyuta t'aqamuspa qelqamurqanku. Chaymantan Josuepa kasqan Silopi karpa-karpaman kutimurqanku. 10Chaypitaq Josueqa Señor Diospa qayllanpi sorteaspa, hallp'akunata Israel runakunaman rakiykapurqan. 11Benjamín aylluq mirayninkunapaq sorteaqtinkutaq hallp'aqa tuparqan, Judá aylluq Josepa miraynin ayllukunaq chawpinpi. 12Wichay ladon qorpataq qallarirqan Jordán mayumanta, chaymantataq wicharqan Jericó wichay lado qhatanta, chaymantataq qorpaqa orqo-orqonta inti haykuy ladoman rirqan, chaymantataq Bet-avenpa ch'inneqninman lloqsirqan. 13Chaymantataq Betel nisqa Luz llaqtanta uray ladoman rirqan, chaymantataq uraykurqan Ura Bet-horonpa uran orqopi Atarot-adarkama. 14Chaymantataq qorpaqa kutirirqan uray ladoman Bet-horonpa ñawpaqenpi orqoq wichay lado qhatanta Quiriat-jearim nisqa Quiriat-baalkama (chay llaqtaqa Judá aylluqmi karqan). Chaytaq inti haykuy qorpa karqan. 15Uray lado qorpataq Quiriat-jearimmanta Neftoa pukyukama rirqan, 16chaymantataq uraykurqan Ben-hinom wayq'oq ñawpaqenpi orqo chakikama (chay orqoqa Refaim wayq'oq wichay ladonpin karqan). Chaymantataq uraykurqan Jebusman seqamuna uray lado Ben-hinom wayq'onta En-rogelkama aysakamuspa. 17Chaymantataq kutirirqan wichay ladoman, lloqsirqantaq Ensemesman, chaymantataq aysakurqan Adumín wichana qhataq ñawpaqenpi Gelilotkama, chaymanta uraykurqan Rubenpa churin nisqa Bohán Qaqakama. 18Chaymantataq Jordán qheswa wayq'oq ñawpaqen qhataq wichay ladonta Jordán mayukama aysakurqan. 19Bet-hoglaq wichay lado wasanta pasaspataq Kachi Qochaman uraykurqan, Jordán mayuq haykunan patapitaq tukukurqan. Chaytaq uray ladon qorpa karqan. 20Jordán mayutaq inti lloqsimuy ladomanta qorpa karqan. Chaykunan karqan Benjamín aylluq mirayninkunaman qosqa hallp'akunaq qorpankuna. 21Benjamín aylluq mirayninkunaman qosqa llaqtakunan kaykuna karqan: Jericó, Bet-hogla, Emec-casis, 22Bet-arabá, Zemaraim, Betel, 23Avim, Pará, Ofra, 24Quefar-haamoni, Ofni, Gabapiwan, llapanpin chunka iskayniyoq llaqtakuna ayllukunantin karqan. 25Chaymantapas Gabaón, Ramá, Beerot, 26Mizpa, Cafira, Mozah, 27Requem, Irpeel, Tarala, 28Zela, Elef, Jebus (chayqa Jerusalenmi), Gabaa, Quiriat-jearimpiwan, llapanpi chunka tawayoq llaqtakuna ayllukunantin. Chay llaqtakunan rakisqa karqan Benjamín aylluman mirayninkunaman hina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\