Josué 8

1Señor Diostaq Josueta nirqan: –Ama manchakuychu, aswanpas kallpachakuy. Llapan soldadokunapiwan Hai llaqtawan maqanakuq puririy, ñoqan chay llaqta reyta runankunantinta atipachisqayki, hinaspa qopusqayki llaqtanta lliw hallp'ankunatawan. 2Imaynatachus Jericó reytapas runankunatapas ruwarqanki chay hinallatataqmi Hai reytapas runankunatapas ruwanki. Kunan kutipiqa qankunan uywankunatapas kaqninkunatapas apakamunkichis. Soldadokunataq llaqta qhepapi pakakunqaku qonqaylla phawaykunankupaq, nispa. 3Chaymi Josueqa llapan soldadokunantin Hai llaqtawan maqanakuq puririnanpaq wakichikurqan. Hinaspan kinsa chunka waranqa allichachaq soldadokunata akllaspa, paykunata tutalla kacharparispa 4nirqan: –Makilla uyariwaychis. Rispaykichismi llaqta qhepa qayllallapi pakarqarikunkichis, listollan kashankichis phawarqamunaykichispaq. 5Ñoqataq wakin soldadokunantin llaqtaman asuykusaqku, Hai runakuna maqaqniyku lloqsimuqtinkutaq ñawpaq kutipi hina paykunamanta ayqerikusaqku. 6Hinan paykuna ninqaku: Ñawpaq kuti hinan ayqekushawanchis, nispa. Ñoqaykutaq hinalla karukama qatichikusaqku. 7Chaykamataq qankunaqa pakakusqaykichismanta lloqsirqamuspa llaqtaman phawaykunkichis, Diosniykichis Señor Diosmi chay llaqtata qosunkichis. 8Hap'ispaykichis hinan llaqtata kanaykunkichis Señor Diospa nisqanman hina. Kamachisqayta hinan ruwankichis, nispa. 9Hinaspan Josueqa kacharparirqan, paykunataq Hai llaqtaq inti haykuy ladon Betelwan tupaypi pakakamurqanku. Josuetaq kaq karpallankupiraq illarirqan. 10Qhepantin paqartaq Josueqa tutallamanta sayarispa soldadonkunata huñuchirqan. Hinaspan payqa Israel kurak taytakunapiwan Hai llaqtawan maqanakuq soldadokunata pusarikuspa rirqan. 11Paykunataq llaqtaq ñawpaqenta rispa wichay ladonpi samarqanku. Llaqtata paykunatawantaq wayq'o t'aqarqan. 12Josueqa phisqa waranqa hina soldadokunatan pakamusqa Hai llaqtaq inti haykuy ladon Betelwan tupayman. 13Chay hinan soldadokunaqa iskayman t'aqasqa karqanku, huk t'aqan llaqta inti haykuy ladopi pakasqa kasharqan, hukkaq t'aqataq wichay lado karpankupi kasharqan. Josueñataq chay tuta kuskan wayq'okama ñawparqan. 14Hai llaqta reymi chayta rikurqamuspa tutallamanta llapa soldadokunantin Jordán mayu ladoman usqhaylla lloqsimurqan Israel runakunawan maqanakunankupaq. Payqa manan yacharqanchu llaqtan qhepapi wakin Israel soldadokuna pakasqa kashasqanta. 15Josuetaq soldadokunantin Hai llaqta soldadokunamanta ch'inneq ñanninta waktasqanta ayqekurqan. 16Llapan Hai llaqta runakunataq Josueta qatinankupaq kamachisqa kaspanku llaqtankumanta karunchakurqanku. 17Llapallanpunin qharikunaqa Betelmantapas Haimantapas Israel runakunata qatiykachaq lloqsirqanku, chaykamataqmi llaqta punkukunaqa kicha-kicha wikch'usqa kasharqan. 18Chaymi Señor Diosqa Josueta nirqan: –Hap'isqayki lanzata hoqarillayña Hai llaqta ladoman, kunanmi chay llaqtata qopusqayki, nispa. Hinan Josueqa lanzanta Hai ladoman hoqarirqan, 19chaymi usqhayllata pakakusqankumanta phawarqamuspa llaqtaman phawaykurqanku, hap'ispataq ninawan kanaykurqanku. 20Hai llaqta runakunataq qhepankuta qhawarikuspa, llaqtankumanta q'osñispa cielomanña hunt'aykushaqta rikurqamurqanku. Ch'inneq ñanninta ayqekuq Israel runakunapas paykunaman kutirirqamuqtinmi, manaña maynintapas ayqeyta atirqankuchu. 21Josuemi Israel runakunapiwan llaqtata ninaq ruphaykushasqanta qhawarispanku Hai llaqta soldadokunawan maqanakuq kutirimurqanku. 22Chaymantataq llaqtaman haykuqkunaqa lloqsirqamurqanku, ahinapin Hai llaqta soldadokunaqa Israel soldadokunaq chawpinasqan rikukurqanku. Israel runakunataq llapallanta wañurachirqanku. 23Hai llaqta reytan ichaqa kawsashaqllata Josueman aparqanku. 24Paykuna qatiykachaq Hai llaqta soldadokunata llapanta espadawan wañuchispankutaq, Israel runakunaqa Hai llaqtaman kaqta kutiykurqanku chaypi qhepamuqkunata wañuchimunankupaq. 25Chay p'unchaymi Hai llaqta runakuna llapallanku wañurqanku, chunka iskayniyoq waranqa qharikuna warmikuna ima. 26Josueqa lanzanta Hai llaqta ladoman hoqarispan kaqlla kaykusharqan chay llaqta runakunata llapallanta wañurachinankukama. 27Chaymantataq Israel runakunaqa llapan uywakunata runakunaq kaqninkunatawan paykunapaq apakurqanku, Señor Diospa Josueta kamachisqanman hina. 28Josuepa kanaykachisqanmi Hai llaqtaqa chaymantapacha hinallapuni raqay-raqay kapurqan. 29Hai llaqta reytataq Josueqa mallkipi seq'ochispa ch'isiyaqta warkurayachirqan. Inti haykuqtintaq ayanta apaqachispa llaqta haykuna cheqasman wikch'uchimurqan. Aya patamantaq rumita tawqaykurqanku, chaymantapachan chay rumi tawqasqaqa hinallapuni kapurqan. 30Josueqa Ebal orqopin Israelpa Diosnin Señorpaq huk altarta ruwapurqan. 31Chaytan ruwarqan Señor Diospa kamachin Moisespa Israel runakunata kamachisqanman hina. Moisespa kamachikuy qelqanpin qelqasqa kashan: Mana thupasqa rumimanta altarta ruwapuwanki, nisqa. Hinan Israel runakunaqa ruphachina sacrificiota sumaq kawsay sacrificiotawan chay altarpi haywarqanku. 32Chaymantataq Israel runakunaq ñawpaqenpi Josueqa chay altar rumikunapi Moisespa paykunaman qosqan kamachikuyta qelqarqan. 33Chaykamataq llapan Israel runakuna, wak llaqtayoqkunapas, kurak taytakunapas, oficialkunapas, juezkunapas llapallanku Señor Diospa rimanakuy arcan qayllapi chimpapurantin sayaykurqanku, arca wantuq Leví runa sacerdotekunataq chawpinkupi karqan. Israel runakunaqa iskayman t'aqasqan karqanku saminchasqa kanankupaq, huk t'aqan Gerizim orqo ladopi karqan, huk t'aqataq Ebal orqo ladopi, Señor Diospa kamachin Moisespa kamachikusqanman hina. 34Chaymantataq Josueqa kamachikuy qelqata llapallanta leeykurqan, saminchay simikunatapas ñakay simikunatapas. 35Josueqa Moisespa qelqasqan kamachikuy simita llapachallantapunin llapa Israel qharikunaman, warmikunaman, wawakunaman, paykuna ukhupi tiyaq wak llaqtayoqkunamanpas leeykapurqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\