Jueces 1

1Josuepa wañukapusqan qhepatan Israel runakunaqa Señor Diosta tapukurqanku: –¿Ñoqaykumanta mayqenkaq ayllun risaqku Canaán runakunawan maqanakuq? nispa. 2Hinan Señor Diosqa nirqan: –Judá ayllu ñawpaqta richun, paykunamanmi chay hallp'ata qoni, nispa. 3Chaymi Judá ayllu runakunaqa wawqenku Simeón ayllu runakunata mink'akurqanku: –Riysiwaychis chaskisqayku hallp'aman chaypi tiyaq Canaán runakunawan aynilla maqanakuq, chaymantaqa ñoqaykupas qankunaman qosqa hallp'aman riysillasqaykichistaqmi, nispa. Hinan Simeón ayllu runakunaqa riysirqanku. 4Judá ayllu runakuna awqa-tinkuyman riqtinmi, Señor Diosqa Canaán runakunata Ferez runakunatawan atipachirqan, chaymi Bezec llaqtapi chunka waranqa runakunata wañuchirqanku. 5Chaypin Bezec llaqta rey Adoni-bezecwan tuparqanku, paywan maqanakuspataq Canaán runakunata Ferez runakunatawan atiparqanku. 6Reyña ayqerikurqan chaypas, qatipaspan Israel runakunaqa hap'irqamurqanku, hinaspan chaki mama dedonkunata maki mama dedonkunatawan wit'urqarirqanku. 7Chaymi Adoni-bezecqa nirqan: –Qanchis chunka reykunaq chaki mama dedonkunata maki mama dedonkunatawanmi wit'uchirqani, mesaymanta ususqakunallatataq mikhurqanku, chay ruwasqaymantan ñoqamanpas Diosqa kaqllawantaq kutichipuwan, nispa. Chaymantataq Jerusalenman apapurqanku, chaypin wañukapurqan. 8Judá ayllu runakunataq Jerusalenman maqanakuq phawaykurqanku, haykuspankutaq runakunata espadawan wañurachirqanku, hinaspan llaqtantinta ninawan kanaykurqanku. 9Chaymantataq Canaán runakunawan maqanakuq rirqanku, orqo-orqopi tiyaqkunaman, Neguev ch'inneqpi tiyaqkunaman, Shefela nisqa moqo-moqopi tiyaqkunamanwan. 10Maqanakullarqankutaq Hebronpi tiyaq Canaán runakunawanpas, chaypitaq wañuchirqanku Sesaita, Ahimanta, Talmaitawan. (Hebrón llaqtaq ñawpaq sutinmi Quiriat-arba kasqa). 11Chaymantataq Judá runakunaqa Debir llaqtapi tiyaqkunawan maqanakuq rirqanku. (Debir llaqtaq ñawpaq sutinmi Quiriat-sefer kasqa). 12Chaypin Calebqa nirqan: –Kay llaqtata maqanakuspa atipaqmanmi ususiy Acsata warminpaq qopusaq, nispa. 13Hinan Calebpa wawqen Cen runaq churin Otonielqa chay llaqtata atiparqapurqan, chaymi Calebqa ususin Acsata warminpaq qopurqan. 14Casarakusqanku p'unchaytaq Otonielqa Acsata tanqarqan taytanmanta hallp'ata mañakunanpaq. Chaymi warmiqa asnomanta uraykurqan, hinan Calebqa payta tapuykurqan: –¿Imatan munashanki? nispa. 15Acsataq nirqan: –Ama hinachu kay, huk qokuytawanpuni qoykuway. Neguevpi ch'aki pampatan qowankiña, chay hinaqa, qollawaytaq pukyukunatapas, nispa. Chaymi Calebqa altonpi uranpi pukyukunata ususinman qorqan. 16Moisespa suegron Cen runaq mirayninkunaqa Judá ayllu runakunapiwanmi Palmerakunayoq Llaqta nisqamanta lloqsirqanku, hinaspan rirqanku Judá aylluq hallp'anpi Arad llaqta uray ch'inneqman. Chaypin Cen runaq mirayninkunaqa Amalec runakunawan tiyarqanku. 17Chaymantataq Judá ayllu runakunaqa Simeón ayllupiwan rispanku Sefat llaqtapi tiyaq Canaán runakunata atiparqanku, hinaspan Señor Diospa sutinpi chay llaqtata thunirqanku. Chaymi chay llaqtata suticharqanku Horma nispa. 18Chaymantapas atipallarqankutaqmi Gaza llaqtata, Ascalón llaqtata, Ecrón llaqtatawan, muyuriqninpi hallp'ankunantintakama. 19Señor Diosmi Judá ayllutaqa yanaparqan, chaymi orqo-orqota hap'ikapurqanku. Lamar-qocha qaylla pampakunapi tiyaqkunaqa fierro carretakunayoqmi karqanku, chaymi mana qarqoyta atirqankuchu. 20Moisespa kamachikusqanman hinan Hebrón llaqtata Calebman qopurqanku. Calebtaq chay llaqtamanta wikch'umurqan Anacpa kinsantin churinkunata. 21Chaywanpas Benjamín ayllu runakunaqa Jerusalenpi tiyaq Jebus runakunata manan qarqoyta atirqankuchu, chayraykun Jebus runakunaqa paykunawan hinalla tiyapurqanku. 22Josepa miraynin ayllukunataq yuyaykurqanku Betel llaqtaman maqanakuq riyta, hinan Señor Diosqa paykunata yanaparqan. 23Paykunataq chay llaqtaman qhamiyaqkunata kacharqanku. (Chay llaqtaq ñawpaq sutinqa Luz nisqan kasqa). 24Qhamiyaq kachasqakunataq rikurqanku llaqtamanta lloqsimushaq runata, paytan nirqanku: –Ama hinachu kay, llaqtaman haykunata rikuykachiwayku, qantaqa manan imanasqaykikupaschu, nispa. 25Chay runataq llaqtaman haykunata rikuykachirqan, hinan Josepa miraynin ayllukunaqa llaqtaman haykuspa wañurachirqanku, willaqnin runatataq ichaqa familiantinta kacharparirqanku. 26Hinan chay runaqa Het runakunaq suyunman ripurqan, chaypitaq mosoq llaqtata sayarichirqan Luz sutiyoqta, chay sutiwan reqsisqataq kapurqan. 27Manasés ayllu runakunaqa manan qarqoyta atirqankuchu Bet-seán llaqtapi, Taanac llaqtapi, Dor llaqtapi, Ibleam llaqtapi, Meguido llaqtapiwan tiyaqkunata, manallataq muyuriqninkupi tiyaq ayllukunatapas. Chay hinapin Canaán runakunaqa kaqllapi tiyasharqanku. 28Israel runakunaqa qhepaman kallpachakuspan Canaán runakunata mit'anipi llank'achirqanku, ichaqa manan qarqoyta atirqankuchu. 29Efraín ayllu runakunapas manallataq qarqoyta atirqankuchu Gezer llaqtapi tiyaqkunata, chaymi Canaán runakunaqa paykuna ukhupi tiyallarqanku. 30Zabulón ayllu runakunapas manan qarqoyta atillarqankutaqchu. Quitrón llaqtapi Nahalal llaqtapiwan tiyaqkunata, chaymi Canaán runakunaqa paykuna ukhupi tiyarqanku mit'anipi llank'aspanku. 31Aser ayllu runakunapas manan qarqoyta atillarqankutaqchu Aco llaqtapi, Sidón llaqtapi, Ahlab llaqtapi, Aczib llaqtapi, Helba llaqtapi, Afec llaqtapi, Rehob llaqtapiwan tiyaq Canaán runakunata. 32Hinaspan Aser ayllu runakunaqa chay llaqtakunata mana qarqoyta atispa paykuna ukhupi tiyarqanku. 33Kaqllataq Neftalí ayllu runakunapas mana qarqoyta atirqankuchu Bet-semes llaqtapi, Bet-anat llaqtapiwan tiyaqkunata, aswanmi paykunata mit'anipi llank'achispanku Canaán runakuna ukhupi tiyarqanku. 34Amor runakunataqmi Dan aylluta lamar-qocha pata pampa cheqasman mana kachaykuspa, orqo-orqollaman hark'arqan. 35Chay hinapin Amor runakunaqa tiyakushallarqankupuni Heres llaqtapi, Ajalón llaqtapi, Saalbim llaqtapiwan. Josepa miraynin ayllukunataq ichaqa qhepaman kallpachakuspa Amor runakunata mit'anipi llank'achirqanku. 36Amor runakunaq hallp'anpa qorpantaq karqan Nina Q'ara nisqa Q'asamanta Selamantawan wichaykama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\