Jueces 16

1Huk p'unchaymi Sansonqa Gaza llaqtata rirqan, chaypin rabona warmita rikuspa paywan puñuykurqan. 2Gaza llaqta runakunataq willanakurqanku: –Sansonmi hamurqosqa, nispa. Chaymi paykunaqa llapanku huñurqonakuspa tuta illariqta llaqta punkupi ch'inlla suyasharqanku: –Pacha illarimuyta wañurqachisun, nispa. 3Sansontaq ichaqa kuska tutakamalla puñurqan, chay ratopacha rikch'arqospataq pasarqan, llaqta punkuta llapanta khakarqospataq q'epirikurqan Hebrón llaqta chimpa orqo patakama. 4Chaykuna qhepatataq Sansonqa Sorec wayq'opi tiyaq Dalilata munakurqan. 5Hinan Filistea umalli runakunaqa Dalilaman rispa nimurqanku: –Sansontaqa q'otullawan wateqarqonki maymantapunis chay hina kallpan kasqanta, imaynatas atipasunman chaytawan. Atipaspaqa paytayá kamachisunman riki, qanmantaq sapankayku waranqa pachaknin qolqeta qosqaykiku, nispa. 6Chaymi Dalilaqa Sansonta nirqan: –Ama hinachu kay, willaykuway imaynapipunin chay hina niraq kallpayoq kanki, imaynatataqmi atipasqa kawaq, nispa. 7Sansontaq nirqan: –Qara p'anchumanta qanchis ch'aran t'eqenakunawan t'eqerqowankuman chayqa, wakin runakuna hinan pisi kallpayoq karqapuyman, nispa. 8Filistea runakunataq qara p'anchumanta qanchis t'eqenakunata apamurqanku, chaywantaq Dalilaqa Sansonta t'eqerqorqan. 9Payqa ñawpaqtaña puñunan wasipi wakin Filistea runakunata pakarqan, hinaspan Sansonta qapariykurqan: –¡Sansón! ¡Filistea runakunaqa kunallanmi hap'irqosunki! nispa. Sansontaq rikch'arirqospa, pay t'eqesqa t'eqenakunata ninaq ruphasqanta hina p'itirqorqan. Chaymi Filistea runakunaqa mana yacharqankuchu maymantas kallpan kasqanta. 10Dalilaqa Sansonta nillarqantaq: –¿Imanaqtintaq chhaynata llullakuspari yanqa q'otuwanki? Sut'intayá willaway imaynatapunin watasqa kawaq chayta, nispa. 11Niqtinmi Sansonqa nillarqantaq: –Mosoq waskhawan t'eqerqowankuman chayqa, wakin runakuna hinan pisi kallpayoq karqapuyman, nispa. 12Dalilataq mosoq waskhakunawan t'eqellarqantaq, chaymantataq qapariykurqan: –¡Sansón! ¡Filistea runakunaqa kunallanmi hap'irqosunki! nispa. Qhamiyaq runakunataq puñunan wasipi kasharqanku, Sansontaq ichaqa ch'ullanpa q'aytuta hina watasqanta p'itirqorqan. 13Hinan Dalilaqa Sansonta nirqan: –¡Kunanpas qanqa chanzakushallawankin llullakuspa! Willaway imaynatapunin t'eqesqa kawaq chayta, nispa. Chaymi Sansonqa nirqan: –Chukchayta qanchisman t'aqarqospa telar awaman minirqowaq, allintapunitaq khallwawanpas mat'iykuwaq chayqa, wakin runakuna hinan pisi kallpayoq karqapuyman, nispa. 14Puñushanankamataq Dalilaqa chukchanta qanchisman t'aqarqospa, telar awaman minirqorqan khallwawan allinta mat'i-mat'iykuspa. Chaymantataq qapariykurqan: –¡Sansón! ¡Filistea runakunaqa kunallanmi hap'irqosunki! nispa. Sansontaq hatarirqorqan telar awata khallwatawan umanpi aysarikuspa. 15Chaymi Dalilaqa nillarqantaq: –Yaw, llulla, ¿imanaqtinmi: Munakuykin, nispa q'otuwanki? Kinsa kutitañan ñoqata chanzakuwanki, manataq willawankichu maymantas hatun kallpayki kasqanta, nispa. 16Sapa p'unchay Dalilaq tapupayasqanwan sayk'uspataq Sansonqa wañuytaraq munarqan. 17Chaymi sut'inta tukuy sonqonmanta willapurqan: –Ñoqaqa Diospaq t'aqasqa Nazareo runan kani, manataqmi chukchayqa hayk'aqpas rutunachu, ruturqapuwankuman chayqa, wakin runakuna hina pisi kallpayoqmi kapuyman, nispa. 18Tukuy sonqonmanta willakusqanta repararqospataq, Dalilaqa Filistea umalli runakunaman willarqachimurqan: –Hamuychis, kunanqa sut'intan willarqapuwan, nispa. Hinan paykunaqa qolqe apaykusqallaña phawarimurqanku Dalilaman qonankupaq. 19Dalilataq Sansonta moqon pataman umanta siriykuchispa puñurqachirqan, hinaspan huk runata waqyarirqan qanchisnintin simp'anta kuchurqonanpaq. Warmitaq Sansonta tanqaykacharqan, kallpantaq manaña kapurqanñachu. 20¡Sansón! ¡Filistea runakunaqa kunallanmi hap'irqosunki! nispa, niqtinmi Sansonqa rikch'arispa yuyarqan: –Kunanpas wakin kutikuna hinan atipallasaqpuni, nispa, ichaqa payqa manan yachakurqanchu paymanta Dios t'aqarikapusqanta. 21Hinan Filistea runakunaqa payta hap'irqanku, ñawinta horqospataq Gaza llaqtaman aparqanku. Bronce cadenawan wataykuspataq carcelman churaykurqanku, chaypitaq tanqaspa molinota muyuchirqan. 22Wakmantataq rutusqa chukchanqa wiñamurqan. 23Filistea umalli runakunataq huñukurqanku diosninku Dagonman hatun sacrificiota haywanankupaq fiestata ruwanankupaqwan. Hinaspan takirqanku: –Taytachanchismi Sansonta hap'ichiwanchis, diosninchismi awqanchista hap'ichiwanchis, nispa. 24Kaqllataq runakunapas Sansonta rikuspanku diosninkuta yupaychaspa takirqanku: –Diosninchismi awqanchista hap'iykachiwanchis, chakranchiskuna q'aruqta qowanchis, askha runanchis wañuchiqta hap'ichiwanchis, nispa. 25Anchatapuniña kusikuspankutaq nirqanku: –Sansonta aysamuychis asichiwananchispaq, nispa. Chaymi Sansonta carcelmanta horqomurqanku, hinaspan paywan pukllakurqanku. Chaymantataq yupaychana wasiq iskaynin tusaq chawpinman sayaykachirqanku. 26Sansontaq makinmanta aysaqnin waynachata nirqan: –Asuykamuway, hinaspataq makiykunawan llamiykachiway yupaychana wasiq tusankunaman hap'ipaykukunaypaq, nispa. 27Chay wasipiqa warmikunapas qharikunapas hunt'an kasharqan, chaypin llapan Filistea umalli runakuna kashallarqantaq, yupaychana wasiq alton cheqas patapipas kinsa waranqa hina runakuna kasharqanku Sansonta qhawaspanku asipayaspanku. 28Sansontaq Señor Diosta waqyakurqan: –Apu Señor Diosnilláy, yuyarikuway, kay kutitawan kallpachaykuway iskaynin ñawiymanta Filistea runakunata vengakunaypaq, nispa. 29Chaymantataq iskaynin makinwan yupaychana wasiq tusankunaman tawnaykukurqan, paña makinwan hukkaq tusata lloq'e makinwantaq hukkaqta, hinaspan ukhumanta hawaman tanqarparirqan. 30Qaparirqantaq: –¡Hina Filistea runakunawan wañukapusaq! nispa. Chaymantataq tukuy kallpanwan wasiq tusanta tanqarparirqan Filistea umalli runakuna pataman, chaypi kashaq runakunamanpas thuniykurqan. Chay hinapin Filistea runakunaqa aswan askharaq Sansonwan kuska wañupurqanku kawsashaspa Sansonpa wañuchisqanmantaqa. 31Chaymantataq uraykamurqanku Sansonpa wawqenkuna ayllunkunapiwan, ayanta wantuspataq wichaykapurqanku. Hinaspan p'ampapurqanku Zorawan Estaolwan tupaypi taytan Manoa p'ampasqankupi. Sansonqa iskay chunka watantinmi Israel runakunaq uma qollanan karqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\