Jueces 18

1Chay p'unchaykunapiqa mana reyniyoqmi Israel suyuqa kasharqan. Dan ayllu runapas hallp'ata maskhashallarqantaq tiyanankupaq, paykunaqa manaraqmi Israel ayllukuna ukhupi hallp'ata hap'ikurqankuchu. 2Chayraykun Dan ayllu runakunaqa phisqa allichachaq qharikunata akllarqanku suyuntinta qhawaramuspa qhamiyamunankupaq. Hinaspan Zoramanta Estaolmantawan paykunata kacharparirqanku: Suyuntinta qhawaramuspa qhamiyamuychis, nispa. Chay phisqa runakunataq Efraín orqo-orqopi Micaiaspa wasinkama chayarqanku, chaypitaq chay tuta qorpachakurqanku. 3Micaiaspa wasin qayllapi kashaspankutaq Leví ayllu waynaq rimayninta reqsirqorqanku, hinaspan rirqospa tapurqanku: –¿Pin pusamurqasunki? ¿Imatan ruwashanki? ¿Imanaqtinmi kaypi kashanki? nispanku. 4Waynataq nirqan: –Micaiaswanmi allinta rimanakurqayku, chaymi paypa sacerdoten kashani, nispa. 5Paykunataq nirqanku: –Chay hinaqa, Diosta tapuripuwayku, purisqayku allinchus icha mana allinchus kananta yachanaykupaq, nispa. 6Sacerdotetaq nirqan: –Allillanmi purisqaykichisqa kashan. Rillaychis, Señor Diosmi waqaychasunkichis, nispa. 7Phisqantin runakunan pasapuspa Lais llaqtaman rirqanku. Chay llaqta runakunataq mana piqpa ima nisqan tiyasqaku Sidón llaqta runakuna hina. Paykunaqa mana piwan ch'aqwaspan sumaqpi kawsasqaku, tukuy imankupas hunt'asqa kasqa. Sidón llaqtamantapas karupiraq tiyasqaku, manataq piwanpas rimanakusqakuchu. 8Chaymantataq qhamiyaqkuna Zoraman Estaolmanwan kutipuqtinku, wawqenkuna paykunata tapurqanku: –¿Imaynan kasqa? nispanku. 9Paykunataq kutichirqanku: –¡Kusa hallp'atan tarimuyku! ¡Ama hinalla tiyarayaychischu mana imata ruwaspa! ¡Haku risunchis chay llaqta phawaykuq! 10Haqayman chayaspaykichismi mana imapas reparaq runakunata tarinkichis. Chay hallp'aqa hatunllañan, tukuy imaymanapas hunt'asqataqmi kasqa, Diosmi chay hallp'ata qowasunchis, nispa. 11Hinan Zoramanta Estaolmantawan soqta pachak allin maqanayoq qharikuna Dan ayllu karpakunamanta lloqsirqanku, 12Judá hallp'aman chayaspataq Quiriat-jearim inti haykuy ladopi karpakurqanku, chaymantapachan chay cheqasqa “Danpa karpakunan” nisqa kapun. 13Chaymantataq Efraín orqo-orqoman rispa Micaiaspa wasinman chayarqanku. 14Hinan Lais llaqta qhawamuq phisqantin qhamiyaqkunaqa llaqtamasinkuta nirqanku: –Ima niwaqchistaq, kay wasipiraqsi kashan Diospa munaynin tapuna unku, wasi dioskuna, qolqewan llunch'isqa idolopiwan. ¿Ima ninkichistaq? nispa. 15Hinaspan phisqantin qhamiyaqkunaqa paykunamanta t'aqarikuspa Micaiaspa wasinpi Leví ayllu waynaq tiyasqanman rirqanku, chayaspataq napaykurqanku. 16Chaykamataq soqta pachak allin maqanayoq Dan ayllumanta qharikunaqa hawa punkupi sayamusharqanku. 17Chay soldadokunawan punkupi sacerdote kashanankamataq phisqantin qhamiyaqkunaqa wasiman haykuspa suwakamusharqanku qolqewan llunch'isqa idolota, wasi dioskunata, Diospa munaynin tapuna unkutawan. 18Paykuna afanta maskhakushaqtinkun, sacerdoteqa nirqan: –¿Imatan ruwashankichis? nispa. 19Paykunataq nirqanku: –¡Upallay! ¡Simiykita wisq'akuy! Haku ñoqaykuwan, taytayku hinan kanki, sacerdoteykutaq kankipas. ¿Mayqentaq qanpaq allin kanman? ¿Huk runaq sacerdotellan kaychu? Icha, ¿llapan Israelpa huknin ayllunpaq sacerdote kaychu? nispa. 20Chaymi sacerdoteq sonqonqa aswantaraq kusirikurqan, hinaspan pay kikin q'epicharikurqan idolonta, Diospa munaynin tapuna unkuta, wasi dioskunatawan, hinaspan paykunawan ripurqan. 21Hinan paykunaqa wawankuta, uywankuta, cargayoq uywankutawan ñawpaqenkuta purichirqanku, hinaspan chaymanta ripurqanku. 22Dan soldadokuna Micaiaspa wasinmanta karupiña kaqtintaq, Micaiasqa wasi-masinkunata waqyarikuspa Dan soldadokunaman tariparqan. 23Dan soldadokunata waqyaqtinkun, paykunaqa qhepankuta qhawarikamuspa Micaiasta nimurqanku: –¿Imananmi? ¿Imanaqtinmi askha runantin hamushanki? nispa. 24Micaiastaq kutichirqan: –Qankunan ruwakusqay diosniyta apamusqankichis, sacerdoteytapas pusarikamusqankichis, ñoqatataq mana imayoqta wikch'umuwankichis. Uyaykichispas kasqaraqtaq, ¿imananmi? nimuwanaykichispaq, nispa. 25Dan soldadokunataq nimurqanku: –¡Upallay! Paqtataq wakin millay runakuna kutirqamuspa wañuchisunkichisman qantapas runaykikunatapas, nispanku. 26Aswan askha paykunamanta kaqtintaq Micaiasqa wasinman kutikampurqan, Dan soldadokunataq purinankuta ripurqanku. 27Micaiaspa ruwakusqanta sacerdotentawan apaykukuspataq Lais llaqtaman chayarqanku. Chaypi runakunataq kashasqaku llakhilla mana imata reparaspa, hinan Dan soldadokunaqa chay runakunata wañurachirqanku, llaqtankutapas ninawanmi kanaykurqanku. 28Manan pillapas paykuna hark'aykukuqqa kasqachu, Sidón llaqtamantapas sinchi karupiraqmi tiyasqaku, manataq mayqen llaqtawanpas rimanakusqakuchu. Chay llaqtaqa Bet-horonwan tupay wayq'opin karqan. Dan runakunataq wakmanta llaqtata perqaspa chaypi tiyakapurqanku. 29Hinaña chay llaqtaq sutin Lais karqan chaypas, paykunaqa Israelpa churin Dan ñawpa taytankuq sutinwanmi sutichaykurqanku. 30Chaymantaq Dan runakunaqa suwakamusqanku idolota churaykurqanku, Moisespa churin Gersonpa wawan Jonatantataq sacerdoteta churakurqanku. (Chaymantapachan Jonatanpa mirayninqa Dan runakunaq sacerdoten kapurqan, karu suyuman kamachipaq apasqa kasqanku p'unchaykama). 31Ahinapin Micaiaspa ruwasqan idoloqa chaypi kasharqan, Diosta yupaychana wasipas Silopi kashaqtin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\