Jueces 4

1Aodpa wañukapusqanmantataq wakmanta Israel runakunaqa manapuni Señor Diospa munayninman hinachu ruwarqanku. 2Chaymi Señor Diosqa Israel runakunata hap'iykuchirqan Canaán runakunaq reynin Jabinman, paymi Hazor llaqtata kamachirqan, soldadonkunaq umallintaq karqan Haroset-goimpi tiyaq Sísara. 3Jabinqa isqon pachak fierro carretakunayoqmi karqan, chaymi Israel runakunata iskay chunka wata sinchita muchuchirqan. Hinan Israel runakunaqa Señor Diosta waqyakurqanku yanapaykunanpaq. 4Chay p'unchaykunapin Lapidotpa warmin profetisa Deboraqa Israel runakunaq uma qollanan karqan. 5Sapa p'unchaymi Deboraqa Efraín orqo-orqo Ramawan Betelwan tupay palmera mallki chakipi tiyarqan, chaypin payman hamuq Israel runakunata juzgarqan. Chayraykun chay mallkita sutichaqku “Deboraq Palmeran” nispa. 6Chaymantan Deboraqa Neftalí hallp'api Cedespi tiyaq Abinoampa churin Baracta waqyachispa nirqan: –Israelpa Diosnin Señormi kamachishasunki: Tabor orqoman rispa, Neftalí ayllumanta Zabulón ayllumantawan chunka waranqa runakunata huñumuy. 7Ñoqataq pusamusaq rey Jabinpa soldadonkunaq umallin Sisarata soldadonkunantinta carretankunantinta Cisón mayupi qankunawan maqanakunanpaq, chaypin qankunawan paykunata atipachisaq, nispa. 8Hinan Baracqa kutichirqan: –Qan ñoqawan riqtiykiqa risaqmi, mana riqtiykiqa, manan riymanchu, nispa. 9Deborataq nirqan: –Risaqmi qanwan, ichaqa Señor Diosmi huk warmiwan Sisarata wañuchinqa, chayrayku kay awqa-tinkuyman risqaykiqa manan qanpa sutiykipi atipasqachu kanqa, nispa. Hinaspan Deboraqa Cedesman Baracpiwan rirqanku. 10Chaypitaqmi Baracqa huñuykurqan Zabulón aylluta Neftalí ayllutawan. Chaymi chunka waranqa runakuna paywan rirqanku, Deborapas riysillarqantaq. 11Moisespa suegron Hobabpa miraynin Cen runakunamanta t'aqakapuspan Heberqa tiyapusqa Cedes qaylla Zaanaimpi encina mallki chakipi. 12Sisaramantaq willarqanku Abinoampa churin Baracqa Tabor orqopiña kasqanta, 13chaymi isqon pachak fierro carretankunantin soldadonkunantin ima puririmurqanku Haroset-goimmanta Cisón mayukama. 14Hinan Deboraqa Baracta nirqan: –¡Rillayña! Kunan p'unchaymi Señor Diosqa Sisarata qanman hap'iykachisunki. ¡Señor Diosmi soldadoykikunaq ñawpaqenta rishan! nispa. Chaymi Baracqa Tabor orqomanta uraykurqan chunka waranqa soldadokunantin. 15Paykuna phawaykuqtinkutaq, Señor Diosqa q'aqcharqan Sisarata, soldadonkunata, carretakunapi phawaqkunatawan. Chaymi Sisaraqa carretanmanta uraykuspa chakillapiña ayqekurqan. 16Baractaq qatiykachaykurqan soldadokunata carretapi phawaqkunatawan Haroset-goimkamaraq, chay p'unchaymi Sisaraq soldadonkunamanta mana ch'ulla runallapas kawsarqanchu. 17Sisarataq ayqekurqan Cen runa Heberpa warmin Jaelpa karpankama, Hazor llaqta rey Jabinwan Heberwan sumaqpi kawsashasqankurayku. 18Jaeltaq Sisaraman taripaspa nirqan: –Pasaykamuy wiraqocha ama manchakuspa, nispa. Hinan Sisaraqa karpanman haykuykurqan, chaypitaq Jaelqa qatanawan Sisarata qataykurqan. 19Sisarataq nirqan: –Ama hinachu kay, ch'akishawanmi, unuchaykita qoykuway, nispa. Paytaq leche waqaychana qara p'uyñuta kicharqospa qoykurqan lecheta ukyaykunanpaq, chaymantataq kaqta qataykapurqan. 20Sisaraqa nillarqantaq: –Karpayki punkullapi tiyay. Pipas hamuspa: ¿Pin chaypi kashan? niqtinqa: Manan pipas kanchu, ninki, nispa. 21Sinchi sayk'usqa kaspataq Sisaraqa misk'ita puñurqapurqan, hinan Jaelqa k'ullumanta q'asunata karpa chutana takarputawan hoqarispa, sumaqllata Sisaraman asuykurqan. Hinaspan takarpuwan uma ch'ipunmanta pampaman sat'irqorqan. Chay hinapin Sisaraqa wañupurqan. 22Sisarata qatipamuspa Barac chayarqamuqtinmi, Jaelqa taripaspa payta nirqan: –Hamuy, maskhasqayki runaqa kaypin kashan, nispa. Karpaman haykuspataq Sisarataqa chutarayashaqta tarirqan, uma ch'ipunmanta takarpuwan sat'irqospa wañuchisqata. 23Ahinapin Señor Diosqa chay p'unchay Israel runakunawan Canaán rey Jabinta atipachirqan. 24Chaymantapachan Israel runakunaqa rey Jabinta aswan-aswanta qhawaykurqanku pasaqta tukunankukama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\