Jueces 5

1Chay p'unchaymi Deborawan Abinoampa churin Baracpiwan kay hinata takirqanku: 2–Israel umalli runakunan awqa-tinkuyman phawarirqanku, Israel runakunan kikinkumanta maqanakuyman rirqanku, chaykunamanta Señor Diosta yupaychaychis. 3¡Uyariwaychis, reykuna! ¡Uyariwaychis, kamachikuqkuna! Señor Diosmanmi takipusaq, Israelpa Diosninmanmi takipusaq. 4Señor Diosníy, Seirmanta lloqsimuqtiykin, Edommanta puririmuqtiykin, kay pacharaq kuyurirqan, hanaq pacharaq phaqcharirqan, phuyukunaraq paramurqan. 5Qanmi Sinaí orqopi Dios kanki, qanmi Israelpa Diosnin kanki, orqokunaraqmi ñawpaqeykipi chhaphchikurqan, 6Anatpa churin Samgarpa p'unchayninpipas, Heberpa warmin Jaelpa p'unchayninpipas, suyuntinta puriq qhatuqkunapas purinanku ñantan saqepurqanku, astakuqkunapas khallka ñannintan puriyta qallarirqanku. 7Campopi tiyaq Israel runakunapas llapanmi ch'usaqyapurqanku, ñoqa Débora, sayarinay p'unchaykama, arí, ñoqan Israelpa maman hina sayarirqani. 8Mosoq dioskunata akllakuqtinkun, llaqta punkukunapi maqanakuykuna karqan, ichaqa tawa chunka waranqa Israel runakuna ukhupin lanzapas escudopas mana rikuypas karqanchu. 9Israelpi umalli runakunawanmi sonqoyqa kashan, paykunamantakama awqa-tinkuyman riq runakunawanpas. ¡Señor Diosta yupaychaychis! 10Yuraq asnopi puriqkuna, qompi chusi patapi tiyaqkuna, ñanta puriqkuna, Señor Diospa ruwasqanmanta willariychis. 11Haqay uywaman unu ukyachina patapin platillokunata tocaspa takishanku, Señor Diospa hatun atipasqanmanta, Israel ayllu runawan atipachisqanmanta. Señor Diospa llaqtan runakunan puririrqanku llaqta punkuman. 12¡Rikch'ariy, hatariy, Débora! ¡Rikch'ariy, sayariy, takiy! Qanpas Abinoampa churin Barac, sayariy, presoykikunata apay. 13Hinan umallikunaq kasqanman uraykamurqanku awqa-tinkuypi manaraq wañuq runakuna, ñoqarayku uraykamurqanku Señor Diospa llaqtan runakuna atiyniyoq awqankuwan churanakunanpaq. 14Efraín ayllu runakunan wayq'oman usqhaylla uraykamurqanku, Benjamín ayllu soldadokunan qhepankuta uraykamurqanku, Maquirmantapas umallikunan uraykullarqankutaq, Zabulonmantapas kamachikuqkunan uraykullarqankutaq. 15Isacar ayllu uma runakunapas Deboratan puriysirqanku, Isacar ayllu runakunapas Baractan yanaparqanku, chaymi wayq'omanpas qhepanta phawaykurqanku. Rubén aylluq hallp'anpiqa askhan wakcha-kusichikuna, qhapaq-llakichikuna. 16¿Imanaqtintaq qhepakurqanki uywa kanchallaykipi, michiqkunaq oveja waqyasqanta uyarispa? Rubén aylluq hallp'anpiqa askhan kanku allichachaq manchali runakuna. 17Jordán chimpapin qhepakurqanku Galaad runakunaqa, barconkuq qayllanpin qhepakurqanku Dan runakunaqa, kasqan qocha patapin llakhiraq karqanku Aser runakunaqa. 18Zabulón aylluwan Neftalí aylluwantaq wañuytapas mana manchasparaq hatun awqa-tinkuypi maqanakusharqanku. 19Reykunan hamuspa maqanakurqanku, Canaán reykunan maqanakurqanku, Meguido mayu pata Taanacpi qolqekuna llat'anaytapas manan atirqankuchu. 20Hanaq pachamantan qoyllurkuna maqanakamurqan, tiyasqankumantan Sísara contra sayarimurqan. 21Cisón mayuqa llapantañan apapurqan, ñawpa Cisón mayuqa lliwtañan qhochupurqan. ¡Sonqolláy, kallpachakuspa puririy! 22Sinchi phawaq caballokunan phawaylla phawarqan, chakinkuq k'unrururusqanmi uyarikurqan. 23Señor Diospa angelnintaq rimarirqan: Meroz llaqtata ñakaychis, runankunatapas ñakallaychistaq, Señor Diosta mana yanapasqankumanta, Señor Dioswan atiyniyoq contra mana maqanakusqankumanta, nispa. 24Llapan warmikunamanta aswan saminchasqa Jaelqa kachun, Cen runa Heberpa warminqa saminchasqa kachun, karpa-karpapi tiyaq warmikunamantapas aswan saminchasqa kachun. 25Unuta Sísara mañakuqtinpas, lechetan Jaelqa haywarirqan, hatun pocillopin leche lluklluta haywarirqan. 26Lloq'e makinwanmi takarputa hoqarirqan, paña makinwantaq q'asunata hoqarirqan, Sisaraq umantan q'asuspa p'akirqan, uma ch'ipuntapas takarpuwanmi t'oqorqan. 27Sisaraqa hukpaqkamallañan ñoqhorparikurqan, Jaelpa chakinpi payqa ñoqhorparikurqan, ñoqhorparikusqanpin wañusqa chutarparikurqan. 28Sisaraq mamantaq wasi ventanamanta qhawapakamusharqan, qhawapakamusqanpin llakikuymanta mana paypiñachu karqan: ¿Imanaqtintaq mana usqhaychu carretanqa chayamun? ¿Imanaqtintaq mana usqhaychu rikhurimunri? nispa. 29Yachaysapa sipasninkunaqa mamantan nirqanku, paypas chay kasqantan nillarqantaq: 30Awqa-tinkuypi llat'anamusqankutachá rakinakushanku, sapanka qharimanchá hukta iskaytapas sipaskunata rakishanku, Sisarapaqtaqchá ima sumaq awasqakunata akllashanku, ima sumaq puytuchasqa awasqakunatachá akllashanku, atipaqkaqpaqchá iskay puytuchasqa awasqa kashan, nispa. 31Señor Diosníy, chay hina wañuchisqapuni kachun llapan awqaykikunaqa. Qan munakuqtaq k'ancharichun, inti hinaraq wach'irichunku, nispa. Chaykuna qhepatataq thak-kawsay suyuntinpi karqan tawa chunka watantin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\