Jueces 6

1Wakmantan Israel runakunaqa manapuni Señor Diospa munayninman hinachu ruwarqanku, chaymantan payqa qanchis watantinpacha Madián runakunaq munaychakuyninman saqerparirqan. 2Paykunataq Israel runakunata aswan-aswanta muchuchirqanku, chaymi Israel runakunaqa orqokunapi pakakunata ruwakamurqanku qaqa k'aktukunapi, qaqa wasikunapi, qaqa patakunapi ima. 3Israel runakuna imallatapas tarpukuqtinkun, Madián runakuna, Amalec runakuna, inti lloqsimuy lado runakunapiwan phawaykamuqku. 4Hinaspataq Israel suyupi tiyaykuqku, chakra llank'asqankutapas ch'usaqyachiqku Gaza llaqtakamaraq, Israel runakunaq mikhunanpaqtaq mana imapas kaqchu, ovejapas, wakapas, asnopas. 5Paykunaqa astakamuqku karpakunantin uywakunantin, langosta hina askhallaña, uywankuwanpas suyuntintan q'arachiqku. Paykunapas camellonkupas mana yupay atiyraqmi kaq. 6Chayraykun Israel runakunaqa khuyayta ñak'arirqanku, chayraqmi Señor Diosmanta yanapaynintapas mañakurqanku. 7Madián runakunaq ñak'arichisqan hawa Israel runakuna Señor Diosta waqyakuqtinkun, 8Señor Diosqa huk profetata paykunaman kachamurqan. Hinan profetaqa nirqan: –Israelpa Diosnin Señormi nin: Egipto suyupi kamachi kashaqtiykichismi horqomurqaykichis. 9Manataq Egiptollamantachu horqomurqaykichis, kaypi muchuchiqniykichismantapas horqollarqaykichistaqmi, paykunatan haykusqaykichisman hina wikch'urqani, qankunamantaq hallp'ankuta qopurqaykichis. 10Nirqaykichistaqmi: Ñoqan Diosniykichis Señor Diosqa kani, tiyasqaykichis hallp'api Amor runakunaq diosninkunataqa aman yupaychankichischu, nispa. Qankunataq ichaqa nisqayta mana kasukurqankichischu, nispa. 11Chaymantataq Señor Diospa angelninqa Oframan hamuspa, Abiezerpa miraynin Joaspa encina sach'an chakipi tiyaykurqan. Joaspa churin Gedeontaq pakallapi uvas saruna ukhupi trigota p'anasharqan, Madián runakunaq mana rikunanpaq. 12Hinan Señor Diospa angelninqa rikhurispa nirqan: –Kallpasapa allin qhari, qanwanmi Señor Diosqa kashan, nispa. 13Gedeontaq kutichirqan: –Ay, wiraqocháy, ñoqaykuwan Señor Dios kashaqtinri, ¿imanaqtintaq kay hina imaymanakuna kawanku? ¿Maytaq chay ñawpa taytaykuq rimasqan Señor Diospa musphana ruwasqankunari? Egiptomantan Señor Diosqa horqomuwarqanku, nispan nirqanku. Kunanmi ichaqa Señor Dios wikch'upuwanku, Madián runakunamantaq qaraykuwanku, nispa. 14Señor Diostaq payta qhawaykuspa nirqan: –Rillay qanqa, kallpallaykiwanmi Israel llaqtamasiykita Madián runakunaq munaychakuyninmanta qespichinki. Ñoqa kikiymi kachashayki, nispa. 15Gedeonmi kutichillarqantaq: –Ay, wiraqocháy, ¿imaynatataq Israeltari qespichiyman? Familiayqa Manasés ayllumanta sinchi wakchallan, ñoqapas manan imapaschu kani paykuna ukhupiqa, nispa. 16Niqtinmi Señor Diosqa nirqan: –Ñoqan qanwan kashasaq. Ch'ulla runallapas kashanman hinatan Madián runakunataqa atipanki, nispa. 17Chaymi Gedeonqa nillarqantaq: –Allinpaq hap'iwanki chayqa, Señor Dios kasqaykita yachanaypaq ima señaltapas rikuchiway. 18Ama hinachu kay, amaraq kaymanta ripuychu qanman haywarinaypaq ofrendata apamunaykama, nispa. Señor Diostaq nirqan: –Arí, kutimunaykikaman kaypi suyashasqayki, nispa. 19Wasinman haykuspataq Gedeonqa cabrachata t'impuchimurqan, arroba hak'umantataq mana qonchuyoq t'antata ruwarqorqan. Hinaspa aychata canastaman churaykuspa, caldontapas mankaman hich'aykuspa, aparikurqan encina sach'aq kasqankama. 20Chaypitaq Diospa angelninqa kamachirqan: –Chay aychata mana qonchuyoq t'antatawan kay qaqa pataman churaykuspa caldowan ch'aqchuykuy, nispa. Hinan Gedeonqa kamachisqanta hina ruwarqan. 21Señor Diospa angelnintaq chay aychata t'antatawan tawnanwan tupaykurqan, hinan qaqamanta ninaqa rawrarimuspa t'antata aychatawan ruphapurqan. Chay ratopachataq Señor Diospa angelninqa chinkarqapurqan. 22Señor Diospa angelnin kasqanta reparaspataq, Gedeonqa nirqan: –¡Ay, Señor Diosnilláy! ¡Uya-uyapuran angelniykiwan tupaykuni! nispa. 23Señor Diostaq ichaqa nirqan: –Ama mancharikuychu, manan wañunkichu, allillanpunin kanki, nispa. 24Hinan Gedeonqa Señor Diospa sutinpi huk altarta chaypi perqarqan, suticharqantaq: “Thak-kaymi Señor Diosqa”, nispa. Chay altarqa Abiezerpa mirayninpa Ofra llaqtanpin kashallanpuni. 25Chay tutapachataq Señor Diosqa Gedeonta nirqan: –Taytaykiq hukkaq qanchis watayoq toronta aysay, hinaspataq taytaykiq ruwasqan Baalpa altarninta kumpay, kumpallaytaq altarnin qayllapi k'ullumanta Asera diosatapas. 26Hinaspataq kay qaqa patapi ñoqa Diosniyki Señor Diospa sutiypi huk altarta allin ruwasqata perqanki. Chaymantataq chay hukkaq torota ñoqapaq sacrificiota ruphachimunki, k'ullumanta Asera diosa ch'eqtasqa patapi, nispa. 27Hinan Gedeonqa pusarikurqan chunka runakunata Señor Diospa kamachisqankunata ruwamunanpaq, ichaqa manan p'unchaychu ruwarqan aswanpas tutalla, llaqta runata taytanpa ayllunkunatawan manchakuspa. 28Qhepantin paqartaq llaqta runakuna rispa Baalpa altarnin kumpasqata k'ullumanta Asera diosatapas wit'usqata tarimurqanku, chaymantapas mosoq altar patapi huk toro ruphachisqatawan rikurqanku. 29Hinan paykunapura tapunakurqanku: –¿Pitaq kaytari ruwarqon? nispa. Tapupakuspankutaq yacharqorqanku Joaspa churin Gedeón chayta ruwasqanta. 30Hinan Joasman phawaspanku nirqanku: –Churiykita horqomuy wañuchinaykupaq, Baal diospa altarnintan thunirqamusqa, qayllanpi k'ullumanta Asera diosatawan, nispa. 31Hinan Joasqa chay runakunata nirqan: –¿Qankunachu Baalmanta hark'akuspa sayarinkichis? ¡Chay hark'apakuspa sayariq runakuna wañuchun manaraq pacha illarimushaqtin! Diospunitaqchus Baal chayqa, pay kikin maqapakuchun altarninta thunisqamanta, nispa. 32Chaymi nirqanku: –Baalyá Gedeonta maqashachun paypa altarninta thunisqanmanta, nispa. Gedeontataq suticharqanku “Jerobaal” nispa. 33Chaymantataq llapan Madián runakuna, Amalec runakuna, inti lloqsimuy lado runakunapas huñuykukuspa Jordán mayuta chimparqanku, hinaspan Jezreel pampapi karpakurqanku. 34Hinan Señor Diospa espiritunqa Gedeonman hunt'aykurqan, paytaq anejo waqrata tocarqan Abiezerpa miraynin huñukamunanpaq. 35Chaymantapas willaqkunata kacharqan llapan Manasés aylluman, Aser aylluman, Zabulón aylluman, Neftalí ayllumanwan huñukamunankupaq, hinan paykunapas rillarqankutaq. 36Chaymi Gedeonqa Diosta nirqan: –Qanmi niwarqanki Israelta qespichiy, nispa. 37Chay niwasqaykita yachanaypaqmi oveja qarata era pataman churasaq. Tutamanta hamunaypaqtaq oveja qaralla sullaq ch'aranchasqan kanqa pampataq ch'aki kanqa chayqa, chaypin yachasaq cheqaqtapuni: Israelta qespichimuy, niwasqaykita, nispa. 38Tutamanta rinanpaqtaq munasqan hinapuni qaralla hallch'ullaña kashasqa, qarata ch'irwarqoqtintaq hatun p'uku hunt'a sulla unuqa kasqa. 39Chaywanpas Gedeonqa Diosta nillarqantaq: –Ama phiñakuychu, hukllatawan nisqayki, kay kutillatawanñan yachayta munani. Kay kutipiqa qarañataq ch'aki kachun, hallp'ataq sullaq ch'aranchasqan, nispa. 40Hinan chay tutaqa munasqanta hinapuni Diosqa ruwallarqantaq. Tutamanta rinanpaqmi kashasqa hallp'aqa sullaq ch'aranchasqan, qarañataq ch'aki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\