Jueces 9

1Jerobaalpa churin Abimelectaq Shehem llaqtaman rirqan mamanpa ayllunkunawan parlaq, hinaspan llapanta nimurqan: 2–Llapan Shehem runakunata tapuychis: ¿Jerobaalpa qanchis chunkantin churinkunaq kamachisqan kaytachu munankichis, icha ch'ulla runallaq kamachisqan kaytachu? nispa. Qankunapas reparaychisyá ñoqaqa yawarniykichismi kani riki, nispa. 3Chaymi mamanpa ayllunkunaqa sumaqta parlapayarqanku Shehem runakunata, hinan Shehem runakunaqa llapallanku Abimelecta rey kananta munarqanku: Payqa ayllunchismi, nispanku. 4Hinan Abimelecman qorqanku Baal-berit diospa yupaychana wasinmanta qanchis chunka qolqeta. Chay qolqewanmi payqa millay qella tumaqaya runakunata mink'arqan paywan rinanpaq. 5Hinan paykunaqa rirqanku taytan Jerobaalpa Ofrapi wasinta, chaypitaq huk qaqa patapi Abimelecqa wawqenkunata qanchis chunkantinta wañuchirqan, Jerobaalpa sullk'akaq churin Jotamtaq pakakuspa mana wañurqanchu. 6Chaymantataq Shehem runakuna llapan Bet-milo cheqas runakunapiwan huñuykukurqanku Shehempi yupaychana saywa rumiq kasqan encina mallki chakipi, chaypitaq Abimelecta reyta churakurqanku. 7Chayta willaqtinkutaq Jotamqa Gerizim orqo pataman seqarqan, hinaspan chay patamanta alto kunkawan waqyakamurqan llapankuq uyarinanpaq hina: –¡Uyariwaychis Shehem runakuna! ¡Diospas qankunata uyarillachuntaq! 8Llapan mallkikunas puririsqaku reyninkuta akllakunankupaq. Olivo sach'atas nisqaku: Reyniyku kapuwayku, nispanku. 9Olivo sach'ataqsi nisqa: Aceiteywanmi yupaychakun runakunatapas dioskunatapas. ¿Chaytachu ñoqari saqeyman qankunaq reyniykichis kanaypaq? nispa. 10Higos sach'atataqsi nisqaku: Qanyá reyniyku kapuwayku, nispanku. 11Higos sach'ataqsi nisqa: Misk'illañan kani sumaq ruruyoqtaq. ¿Chaytachu ñoqari saqeyman qankunaq reyniykichis kanaypaq? nispa. 12Uvas sach'atañataqsi nisqaku: Qanyá reyniyku kapuwayku, nispanku. 13Uvas sach'ataqsi nisqa: Vinoywanmi kusikun runakunapas dioskunapas. ¿Chaytachu ñoqari saqeyman qankunaq reyniykichis kanaypaq? nispa. 14Llapan mallkikunas t'ankartañataq nisqaku: ¡Qanyá reyniyku kapuwayku! nispanku. 15T'ankar ch'aphrataqsi nisqa: Cheqaqtapuni akllakuwaspaykichisqa, hamuychis llanthuypi k'uytuykuq. Mana chaytaq ñoqamanta nina rawrarichun Líbano cedro mallkikunata ruphananpaq, nispa. 16Kunantaq niwaychis: ¿Cheqaq allin yuyaywanpunichu Abimelecta reypaq akllarqankichis? ¿Qankunari Jerobaalta aylluntawan sumaqtachu rikurqankichis, imaynan paypas qankunata rikurqasunkichis hinata? 17Taytayqa wañuytapas mana manchakuspan qankunarayku maqanakurqan Madián runakunamanta qechunasuykichispaq. 18Qankunataq aswanraq taytaypa ayllunkuna contra sayarirqankichis, churinkunatapas huk qaqa patallapi qanchis chunkantinta wañuchirqankichis. Chaymantataq uywasqan warmiq churin Abimelectaraqtaq yawarniykichis kasqanrayku Shehem reyta churakunkichis. 19Kunan cheqaq allin yuyaywanchus ruwarqankichis Jerobaalta ayllunkunatawan chayqa, Abimelecwan kusikuychis paypas qankunawan kusikullachuntaq. 20Mana chay hina kaqtintaq, Abimelecmanta nina rawrarispa llapan Shehemta Bet-milotawan ruphachun, hinallataq Shehemmanta Bet-milomantawan nina rawrarimuspa Abimelecta ruphachun, nispa. 21Chayta niykuspataq Jotamqa wawqen Abimelecta manchakuspa ayqekapurqan Beer llaqtapi tiyananpaq. 22Abimelectaq kinsa wataña Israel runakunata kamachirqan. 23Hinan Diosqa Abimelecman Shehem runakunamanwan mana allin yuyayta churaykurqan paykunapura cheqninakunankupaq, chaymi Shehem runakunaqa Abimelec contra hatarirqanku, 24Diosmi chayta ruwarqan Jerobaalpa qanchis chunkantin churinkuna wañuchisqanku aynimanta Abimelecwan yanapaqnin Shehem runakunapiwan ñak'arichisqa kanankupaq. 25Shehem runakunataq orqo patakunaman runakunata churamurqanku Abimelecman phawaykunankupaq, chaykunataqmi ñan puriqkunata lliwta qonqay llat'anasharqanku. Chaytataq hukkuna Abimelecman willakamurqanku. 26Huk p'unchaytaq Ebedpa churin Gaalqa wawqenkunantin Shehemman hamurqan, Shehem runakunataq payta hap'ipakurqanku. 27Hinaspan llapanku uvas chakraman pallaq rirqanku, chaypitaq uvasta saruspa q'ochukurqanku. Chaymantataq kutirqanku diosninkuq wasinman, chaypin mikhuspanku ukyaspanku Abimelec contra millayta rimarqanku. 28Hinan Gaalqa nirqan: –Jerobaalpa churillan kashaspa, ¿imamanraqmi chay Abimelecqa tukushan? ¡Chay Zebultaq kamachin hina! Ñoqanchis Shehem runakunari, ¿imataq kashanchis paykunaq kamachinpi kananchispaqri? Aswanpas Shehem llaqta sayarichiq Hamorpa kamachinta ruwasun, ama Abimelectaqa kasusunchu. 29¡Ay! Ñoqalla qankunaq umalliykichis karqoyman, Abimelectaqa hukpaqkaman wikch'urqoyman. Niymanraqtaq: Soldadoykikunata huñumuy maqanakunanchispaq, nispa. 30Ebedpa churin Gaalpa rimasqanta uyarispataq, llaqta kamachiq Zebulqa phiñakurqan. 31Hinaspan Abimelecman pakaylla willachimurqan: Ebedpa churin Gaalmi wawqenkunantin Shehemman hamusqaku, hinaspan llaqta runata yachachispa qan contra tanqashan. 32Chayrayku, soldadoykikunapiwan tutalla hamuychis, hinaspa campopi pakarqarikamuychis. 33Tutamantataq llaqtaman phawaykamunkichis inti lloqsimuqtin hina. Gaal runankunantin qanwan maqanakuq lloqsimuqtinkutaq, ima munasqaykita paykunata ruwanki, nispa. 34Chaymi Abimelecqa kaq tutapacha soldadonkunantin lloqsimuspa tawa t'aqaman rakinakurqan, Shehem qayllapitaq pakarqarikurqanku. 35Gaaltaq llaqta punkuman lloqsimurqan, hinan Abimelecqa soldadonkunantin pakakusqankumanta lloqsirqarimurqanku. 36Chay runakunata rikurqospataq Gaalqa Zebulta nirqan: –¡Qhawariy! Runakunaraqsi orqokunamanta uraykarqarimushan, nispa. Zebultaq nirqan: –Orqokunaq llanthuntachá runata hina qanqa qhawashanki, nispa. 37Wakmanta Gaalqa nillarqantaq: –¡Qhawariy! Pachaq Pupun nisqamantapas huk t'aqa hamushallantaq. Huk t'aqapas Watuqkunaq Encina Sach'an ñanmanta hamushallantaq, nispa. 38Zebultaq ichaqa nipurqan: –Kunanri, ¿ima ninkitaq, simisapa? Kusataraqtaq rimasharqankiqá: ¿Imataq kashanchis Abimelecpa kamachinpi kananchispaqri? nispa. Haqaymi qanpa pisichasqayki soldadokuna. ¡Phawayyá! Riy, hinaspa paykunawan maqanakamuy, nispa. 39Chaymi Gaalqa Shehem runakunapiwan maqanakuq lloqsirqan. 40Abimelectaq ichaqa Gaalta qatiykacharqan, hinan Gaalqa paymanta ayqerikapurqan. Askhataq k'irisqa karqanku, llaqtaman haykuna punkupipas. 41Abimelectaq Aruma llaqtapi qhepakurqan, Zebulñataq Shehemmanta Gaalta wawqenkunatawan qarqomurqan. 42Qhepantin p'unchaytaq Shehem llaqta runakunaqa chakrankuman qhawaq lloqsirqanku, chaytataq Abimelecman willarqanku. 43Hinan payqa soldadonkunata kinsaman t'aqarqarispa pampaman pakarqarichirqan. Llaqtamanta lloqsisqankuta rikurqospataq pakakusqankumanta phawarispa maqamurqanku. 44Abimelectaq paywan kaq soldadokunapiwan llaqta punkuman phawarispa chaypi sayarparirqan. Wakin iskay t'aqañataq chakrankupi kashaqkunaman phawaykuspa wañuchirqanku. 45Chay p'unchay ch'isiyaqnintinmi Abimelecqa llaqta runakunawan maqanakurqan llaqtata hap'ikapunankama, hinaspan llapan chaypi tiyaq runakunata wañuchirqan, llaqtamantaq kachita wisñiykurqan. 46Chay ruwasqanta yachaspataq, Shehem llaqta torrepi kashaqkuna haykurqanku El-Berit diosninku yupaychana wasi ukhu pukaraman. 47Chaypi llapa runakunaq huñusqa kasqanta yachaspataq, 48Abimelecqa llapa soldadonkunantin Salmón orqota wicharqan. Chaypitaq hachawan ch'aphrakunata wit'urqan, chayta winaychakuspan q'epikurqan. Hinaspa soldadonkunata kamachirqan: –Usqhaylla qankunapas ñoqa hina ruwaychis, nispa. 49Hinan ch'aphrakunata winaycharqarikuspa, Abimelecpa qhepanta rirqanku diosninku yupaychana wasikama. Chaypitaq ch'aphrata tawqaykuspa ninawan kanaykurqanku. Chay hinapin llapan torrepi kaqkunata wañuchirqanku, yaqa waranqata hina qharikunantinta warmikunantinta. 50Chaymantataq Abimelecqa Tebes llaqtaman rirqan, hinaspan llaqtata muyuykuspa hap'ikapurqan. 51Chay llaqta chawpipin allin ruwasqa torre karqan, chaymanmi llapan qharikuna warmikuna llaqta umalli runakunapiwan pakarqokurqanku, ukhumanta punkuta wisq'arqamuspataq torre pataman seqarqorqanku. 52Abimelectaq maqanakuspa torre punkuman chayarqan, chayta kanaykunan kashaqtintaq, 53huk warmiqa torre patamanta tunawa rumiwan ch'aqemuspa Abimelecpa umanta ch'eqtarqan. 54Hinan Abimelecqa usqhaylla arma q'epiysiqninta waqyarispa nirqan: –Espadaykita horqokuspa wañurqachiway, ama ñoqamanta: Warmiq sipisqanmi wañurqon ninankupaq, nispa. Chaymi arma q'epiysiqninqa sat'irqapurqan, Abimelectaq wañupurqan. 55Hinan Israel runakunaqa Abimelecta wañusqata rikuspanku, wasinkuta ripurqanku. 56Chay hinapin Diosqa Abimelecman kutichipurqan taytanta mana allin ruwasqanmanta, qanchis chunkantin wawqenkuna wañuchisqanmantawan. 57Kaqllataq Shehem runakunamanpas Diosqa kutichipurqan mana chanin ruwasqankumanta, Jerobaalpa churin Jotampa ñakayninpas llapankumanmi chayarqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\