Levítico 6

1Señor Diosmi Moisesta nirqan: 2–Pipas runamasinta q'otun ima hap'ichikusqanpipas mañaykusqanpipas chayqa, ñoqa contran huchallikun. Pipas runamasinmanta suwakunpas qechunpas chayqa, ñoqa contran huchallikun. 3Pipas chinkasqata tarikuspa mananchakun, llullakuspa juran, runakunaq huchallikusqanta hinapas huchallikun chayqa, ñoqa contran huchallikun. 4Chay hinata huchallikuqqa kutichipunqan suwakusqanta, qechusqanta, ima hap'ichikuytapas hap'isqanta, chinkasqata tarikusqanta, 5imamanta llullakuspa jurasqanmantapas. Chaytan mana imanasqallata chay kaqniyoq runamasinman qopunqa huchachasqa kasqan p'unchaypi, chay kutichipusqan valorninpa phisqa partentawan yapaykuspa. 6Kutichipuna ofrendapaqtaq huk mana imanasqa anejota ñoqaman apamunqa, allin chaninchasqata, hinaspa sacerdoteman qonqa. 7Sacerdotetaq ñawpaqeypi chayta haywawanqa chay runaq huchan pampachasqa kananpaq, hinan pampachasqa kapunqa imapichus huchallikusqanmanta, nispa. 8Señor Diosmi Moisesta nirqan: 9–Aaronta churinkunatawan kamachimuy: Kaymi ruphachina sacrificiopaq kamachikuy simiqa: Ruphachina sacrificioqa tutantinmi altar patapi kashanqa, altarpi ninaqa rawrashallanqapunin. 10Sacerdoteqa lino p'achantan churakunqa, lino calzoncillotan ukhunmanpas churakunqa. Ruphachina sacrificiota nina ruphapuqtintaqmi payqa altarmanta usphata hoqarispa altar qayllaman churaykunqa. 11Chaymantataq p'achanta ch'utikuspa wak p'achawan churakunqa, hinaspan karpa-karpa hawaman usphata apanqa mana qhelliyoq cheqasman. 12Altar patapi hap'ichisqa ninaqa aman wañunqachu, aswanpas sapa tutamantan sacerdoteqa chayman llant'ata churanqa, chay patamantaq ruphachina sacrificiota churaykunqa, hinaspanmi chay patapi ruphachinqa sumaq kawsay ofrenda wirata. 13Altarpi ninaqa rawrashallanqapunin. Aman wañunqachu. 14Kaymi ruru ofrendapaq kamachikuy simiqa: Aaronpa churinkunan chayta Señor Diospa ñawpaqenpi haywanqaku, altarpa chimpanpi. 15Hinaspan ruru ofrendamanta hapt'ay ñut'u hak'uta hoqarinqa aceitentawan llapa inciensontawan. Chaytan altar patapi ruphachinqa llapallanta Señor Diosman apamusqa kasqanta yuyarinapaq, sumaq q'apaynintaq Señor Diospa sonqonman chayanqa. 16Ofrendamanta puchuqtataq Aaronqa churinkunapiwan mana qonchuyoqta mikhunqaku, ch'uya cheqaspi Dioswan Tupana Karpa kanchapi. 17Mana qonchuyoq chayachisqatan mikhunqaku. Paykunamanmi chayta qoni mikhuna ofrendaykunamanta tupaqninkuta. Chayqa ancha ch'uyan, hucha pampachaypaq ofrenda hina, kutichipuna ofrenda hina. 18Aaronpa mayqen churinpas chaytaqa mikhullanmanmi. Chayqa Señor Diospaq mikhuna ofrendakunan, Aaronpa mirayninman tupaqllapunin kashanqa. Tukuy imapas chaykunata tupaykuqqa ch'uyan kapunqa, nispa. 19Señor Diosmi Moisesta nirqan: 20–Kay ruru ofrendatan Aaronpas churinkunapas ñoqaman haywawanqaku hawisqa kasqanku p'unchaypi. Iskay kilo ñut'u hak'utan apamunqaku sapa p'unchay ruru ofrendata apamusqankuta hina. Tutamanta kuskanta haywawanqaku, ch'isintataq huk kuskanta. 21Sartenpin ruwanqaku aceitewan allin q'apisqata, hinaspan p'akirqarisqata ruru ofrendata hina ñoqaman haywawanqaku, sumaq q'apayninpas sonqoymanmi chayamunqa. 22Taytan Aaronpa rantinpi hawisqa sacerdotepas chay hina ofrendallatataq haywawanqa. Chayqa chaskinaypaq tupaqllapunin, llapallanmi chayqa ruphachisqa kanqa, kay kamachikuytaqa wiñaypaqmi ruwallankichispuni. 23Sacerdoteq ima ruru ofrendanpas llapachallanmi ruphachisqa kanqa, manan chaytaqa pipas mikhunqachu, nispa. 24Señor Diosmi Moisesta nirqan: 25–Aarontawan churinkunatawan nimuy: Kaymi hucha pampachaypaq sacrificio haywanapaq kamachikuy simiqa: Mayneqpichus ruphachina sacrificio nak'akun, chaypin hucha pampachay ofrendaqa Señor Diospa ñawpaqenpi nak'akullanqataq. Chay ofrendaqa ancha ch'uyan. 26Haywaq sacerdoten Dioswan Tupana Karpapi chayta mikhunqa, chay kanchaqa ch'uyan. 27Imapas ofrenda aychata tupaykuqqa ch'uyan kanqa. Yawarnintaqchus p'achanman ch'allaykunqa chayqa, chay p'achatan karpaq ch'uya kanchanpi t'aqsanqaku. 28Wayk'usqanku t'uru mankataqmi p'akisqa kanqa, bronce mankapitaqchus wayk'urqanku chayqa, qhetuspa unuwan maqchisqan kanqa. 29Mayqen sacerdoteq churinpas chaytaqa mikhullanmanmi. Chay ofrendaqa ancha ch'uyan. 30Hucha pampachaypaq ofrendaq yawarnintan ichaqa Dioswan Tupana Karpaman apaykunqa. Ch'uya Cheqaspi hucha pampachaypaq haywananpaqmi chayqa, manan chay ofrendataqa mikhunqachu, ninapi ruphachisqan kanqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\