Lucas 1

1Askha runakunañan atisqankuman hina ñoqayku ukhupi imakunachus cheqaqpuni kasqanta allin wakichisqata qelqarqanku. 2Qallariymantapacha chaykunata ñawinkuwan rikuqkunan llapanta willawarqanku, paykunan Diospa siminta willaqkuna karqanku. 3Chaykunatan ñoqapas qallariyninmanta allintapuni t'aqwirqani, hinaspan yuyaykurqani allin wakichisqa willakuyta qanman qelqamuyta ancha respetasqa Teófilo. 4Ahinapin yachanki yachaqasqaykiqa cheqaqpuni kasqanta. 5Judea hap'iypi rey Herodes kamachikushasqan tiempopin, Abiaspa t'aqan sacerdotekunamanta huk sacerdote Zacarías sutiyoq karqan, warmintaq Aaronpa mirayninmanta Elisabet sutiyoq karqan. 6Iskayninkutaq Diospaq chaninta kawsarqanku. Paykunaqa kasukuqkun Señor Diospa lliw kamachikuyninkunatapas, unanchayninkunatapas, ahinapin mana huchachanata kawsarqanku. 7Manataqmi wawanku karqanchu Elisabet mana wachakuq kasqanrayku, iskayninkupas machu-payañan karqanku. 8Dios yupaychana wasipi paypa t'aqanman ruwana tupamuqtinmi Zacariasqa huk kuti Diospa qayllanpi servishaqtin, 9sacerdotekunaq ruwananman hina, sorteopi Zacariasman tuparqan Señor Dios yupaychana wasi Ch'uya Cheqasman haykuspa inciensota q'apachinanpaq. 10Llapan runakunataq incienso q'apachina horasta Diosmanta patiopi mañakusharqanku. 11Hinaqtinmi Señor Diospa angelninqa Zacariasman rikhurirqan incienso q'apachina altarpa paña ladonpi sayashaq. 12Zacariastaq payta rikuspa mancharisqa muspharqanraq. 13Hinan angelqa payta nirqan: –Zacarías, ama mancharikuychu, mañakusqaykitaqa Diosmi qosunki, warmiyki Elisabetmi qhari wawata wachakunqa, hinan Juanta sutichanki. 14Anchatapunin kusichisunki, askhataqmi nacesqanmantaqa q'ochukunqaku. 15Diospa ñawpaqenpin ancha reqsisqa kanqa. Manan vinotapas ima machanatapas ukyanqachu, mamanpa wiksanpi kashasqanmantapachan Santo Espirituwan hunt'a kanqa. 16Askha Israel runakunatan Señor Diosninkuman kutirichinqa. 17Juanqa Señorpa ñawpaqentan rinqa profeta Elías hina ancha kallpayoq atiyniyoq ima. Paymi taytakunata wawakunatawan allipunachinqa, mana kasukuqkunatapas chaninta kawsanankupaq yachachinqa. Ahinatan runakunata wakichinqa Señorta chaskinankupaq, nispa. 18Zacariastaq angelta nirqan: –¿Imaynapitaq niwasqaykiqa cheqaq kasqanta yachasaq? Ñoqaykuqa sinchi machu-payañan kayku, nispa. 19Chaymi angelqa payta nirqan: –Ñoqaqa Diospa kamachin Gabrielmi kani, paymi qanman rimaykuspa kay kusikuy simikunata willaykunaypaq kachamuwan. 20Qanman nisqay simikunaqa tiemponpipunin hunt'akunqa, qanmi ichaqa mana creenkichu, chayraykun upayanki manan rimayta atinkichu wawayki nacemunankama, nispa. 21Chaykamataq runakunaqa Zacariasta hawapi suyasharqanku. Paykunaqa Dios yupaychana wasipi unayta kamuqtinmi muspharqanku. 22Lloqsimuspataq, paykunata mana rimapayayta atirqanchu, chaymi repararqanku Dios yupaychana wasipi rikhuriyta rikumusqanta. Payqa upayapuspanmi makillanwanña rimarqan. 23Servinan p'unchaykuna hunt'akuqtintaq wasinta ripurqan. 24Chaykuna qhepatataq warmin Elisabetqa wiksallikapurqan, hinaspan phisqa killata wasillapi karqan. 25Payqa nirqanmi: –Kay hinatan Señor Diosqa khuyakuwaspa ruwawan runakunaq p'enqawasqanta ch'inyachinanpaq, nispa. 26Soqta killamantataq, Diosqa ángel Gabrielta kacharqan, Galilea provinciapi Nazaret nisqa llaqtapi tiyaq 27María sutiyoq doncella sipasman, paymi Davidpa mirayninmanta José sutiyoq qhariwan casarakunanpaq rimaykusqaña kasharqan. 28Chay sipaspa kashasqanman haykuspataq angelqa nirqan: –¡Diospa ancha saminchasqan warmi, napaykuykin! Señor Diosmi qanwan kashan, nispa. 29Paytaq ichaqa angelpa rimapayasqanmanta muspharqan, sonqonpitaq tapukurqan: ¿Imataq chay rimaykuyri? nispa. 30Hinaqtinmi angelqa payta nirqan: –María, ama mancharikuychu, Diosmi sumaqta qhawarimusunki. 31Kunanmi wiksallikunki, hinaspan huk qhari wawata wachakunki, paytan Jesusta sutichanki. 32Paymi ancha allin reqsisqa kanqa, Ancha Hatun Diospa Churin nisqan kanqa. Señor Diosmi ñawpa taytan Davidpa kamachikunanpi churanqa. 33Hinan Jacobpa mirayninta wiñaypaq kamachinqa, kamachikuynintaq mana tukukuq kanqa, nispa. 34Chaymi Mariaqa angelta nirqan: –Qhariwan manaraq kashaspayqa, ¿imaynataq wawayoq kayman? nispa. 35Angeltaq payta nirqan: –Santo Espiritun qanman uraykamunqa, Ancha Hatun Diosmi atiyninwan p'istuykusunki, chaymi naceq wawaqa Diospaq t'aqasqa kanqa, Diospa Churin sutichasqataq kanqa. 36Aylluyki Elisabetpas paya kayninpiñan qhari wawata wiksallikun. Paytaqa “Mana wachakuq” nirqankun, ichaqa kunanwanmi soqta killaña wiksallikusqan. 37Diospaqqa manan imapas mana atikuqqa kanchu, nispa. 38Chaymi Mariaqa nirqan: –Señor Diospa warmi kamachinmi kani, nisqaykiman hina Diosqa ñoqawan ruwachun, nispa. Angeltaq qayllanmanta ripurqan. 39Chay p'unchaykunapin Mariaqa Judea orqo-orqoneqpi huk llaqtaman usqhaylla rirqan. 40Zacariaspa wasinman haykuspataq Elisabet-ta napaykurqan. 41Mariaq napaykusqanta Elisabet uyariqtin hinataq, wiksanpi wawaqa “wat'ak” nirqan. Hinan Santo Espirituqa Elisabetman hunt'aykurqan, 42chaymi kunkayoqta nirqan: –Llapan warmikunamanta aswan saminchasqan kanki, saminchasqataqmi qanmanta nacemuq wawapas. 43Ñoqapaqqa ancha samin Señorniypa maman watukamuwayninqa. 44Napaykuwasqayki simita uyariqtiy hinan, wiksaypi wawaqa kusisqa “wat'ak” nirqan. 45Señor Diospa nisqasuykin hunt'akunqa, chayta creespan kusisamiyoq kanki, nispa. 46Chaymi Mariaqa nirqan: Almaymi Señor Diosta hatunchan, 47sonqoytaq Qespichiqniy Diospi kusikun. 48Kay kamachin wakcha warmitan qhawariwarqan, kunanmantaqa lliw miraykunan “kusisamiyoqmi” niwanqaku, 49hatun ruwaykunata Atiyniyoq Dios ruwapuwasqanrayku. “Ch'uya” nisqan sutinqa. 50Diosqa manchakuqninkunatan miray-miraykama khuyapayan. 51Makinwanmi atiyninta rikuchirqan, anchaykachaqkunatan ch'eqerichirqan. 52Atiyniyoqkunatan kamachikushaqtin wikch'urqan, wakchakunatataq hoqarispa hatuncharqan. 53Yarqasqakunatan allinkunawan saksachirqan, qhapaqkunatataq mana imayoqta kutirichirqan. 54Khuyapayaspanmi Israel kamachinta yuyarispa yanaparqan, 55Abrahampa miraynintan ñawpa taytanchiskunaman prometesqanman hina wiñaypaq khuyapayarqan, nispa. 56Mariataq kinsa killata hina Elisabetwan qhepakurqan, chaymantataq wasinta kutipurqan. 57Elisabetpa wachakunan killa hunt'akuqtintaq, qhari wawata wachakurqan. 58Chaymi wasimasinkuna ayllunkunapiwan Diospa ancha khuyapayasqanta uyarispa paywan kusikurqanku. 59Pusaq p'unchaymantan wawaq qhari-kaynin qarachata señalayman runakunaqa hamurqanku, hinaspan taytanpa sutin Zacariaswan sutichayta munarqanku. 60Chaymi mamanqa nirqan: –Manan, Juanmi sutinqa kanqa, nispa. 61Paytataq nirqanku: –¿Imanaqtin? Manan pipas aylluykipiqa chay sutiyoqqa kanchu, nispa. 62Hinaspanmi makillankuwan taytanta tapurqanku, ima sutiwanchus wawata sutichayta munasqanta. 63Hinan qelqana tablachata mañakuspa qelqarqan: Juanmi sutinqa, nispa. Lliwtaq utirayarqanku. 64Chay ratotaq siminpas kichasqa qallunpas paskasqa kaqtin Diosta yupaychaspa rimarirqan. 65Hinan llapan wasimasinkuna mayta mancharikurqanku. Tukuy chaykunataq lliw Judea orqo-orqokunapi willasqa karqan. 66Llapan uyariqkunataq chaykunata sonqollankupi yuyaykuspa nirqanku: –¿Pipunitaq kay wawaqa kanqa? nispanku. Señor Diostaq wawawanpuni kasharqan. 67Santo Espiritun Juanpa taytan Zacariasman hunt'aykurqan, chaymi profetizarqan: 68Israelpa Señor Diosninqa yupaychasqa kachun, watukamuspa llaqtanta kacharichisqanmanta. 69Kamachin Davidpa mirayninmantataq atiyniyoq Qespichiqta kachamuwanchis. 70Ch'uya profetankunawanmi Diosqa ñawpaqmantaña prometerqan 71awqanchiskunamanta qespichiwananchispaq, llapan cheqnikuwaqninchismanta kacharichiwananchispaq. 72Prometellarqantaqmi ñawpa taytanchiskunata khuyapayananpaq, ch'uya rimanakuyninta yuyarikunanpaqwan. 73Diosmi ñawpa taytanchis Abrahamman juraspa prometerqan 74awqanchiskunamanta kacharichisqa kananchispaq, 75paypa ñawpaqenpi ch'uyata chaninta kawsaspa lliw p'unchayninchiskunapi mana manchakuspa servinanchispaq. 76Qantaqmi, wawáy, Ancha Hatun Diospa profetan nisqa kanki. Señor Diospa ñawpaqenta ñanninkunata allichaspan rinki. 77Llaqtanpa huchankunatan pampachanqa, ahinapin paykunata qespichinqa, chaytan paykunaman willanki. 78Diosninchismi anchata khuyapayawaspanchis hanaq pachamanta Pacha-paqariy k'anchaywan watukamuwasunchis, 79laqhayaqpi tiyaqkunatapas, wañuyta manchakuqkunatapas k'anchaykunanpaq, thak kawsay ñanpi pusawananchispaq, nispa. 80Wawataq wiñasharqan, yuyaytapas aswan-aswanta hap'isharqan. Ch'inneqpitaq tiyarqan Israel llaqtaman rikuchikunan p'unchaykama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\