Lucas 2

1Chay p'unchaykunapin Roma rey Augustoqa kamachikurqan llapa llaqtakunapi tiyaqkuna qelqasqa kanankupaq. 2Kay runa yupayqa chayllaraqmi qallarirqan Siria suyupi Cirenio kamachikushaqtin. 3Llapallataq runakunaqa qelqasqa kanankupaq nacesqanku llaqtamankama rirqanku. 4Hinan Josepas Galilea provinciapi Nazaret llaqtamanta Judea hap'iyman wicharqan, Davidpa llaqtan Belenman, Davidpa mirayninmanta kasqanrayku. 5Chaymanqa rirqan paywan casarakunanpaq rimaykusqaña Mariawan qelqasqa kananpaqmi, Mariaqa onqoqmi kasharqan. 6Paykuna chaypi kashaqtinkutaq wachakunan killaqa hunt'akurqan. 7Hinan phiwi qhari wawanta wachakurqan, walthanawan walthaykuspataq uywa qaranapi siriykachirqan, paykunapaq tampupi mana campo kasqanrayku. 8Belén llaqta qaylla campopitaq michiqkuna kasharqan uywankuta tutantin qhawaspanku. 9Chayllamanmi Señor Diospa angelninqa paykunaman rikhurirqan, Señorpa lliphlli-kaynintaq paykunaman k'anchaykurqan, hinan sinchitapuni mancharikurqanku. 10Chaymi angelqa paykunata nirqan: –Ama mancharikuychischu, ancha allin willakuytan willasqaykichis, chaymi llapa runapaq q'ochukuy kanqa. 11Kunanmi Davidpa llaqtanpi huk Qespichiq nacepusunkichis, payqa Criston, payqa Señormi. 12Chayta yachanaykichispaqqa kay hinatan tarinkichis: Huk wawan walthanawan walthaykusqa uywa qaranapi siriykusqa kashanqa, nispa. 13Chayllamanmi angelwan hanaq pachapi askha angelkuna rikhurimurqan Diosta yupaychaspanku: 14¡Diosqa hanaq pachapi yupaychasqa kachun! ¡Diospa khuyapayasqan runakunataq kay pachapi sumaqta kawsachun! nispa. 15Hanaq pachaman angelkuna kutipuqtinkutaq michiqkunaqa ninakurqanku: –¡Hakuchis Belén llaqtata! Hinaspa rikumusun Señor Diospa willawasqanchis imachus kasqanta. 16Usqhaylla rispankutaq Mariata Josetawan, wawatapas uywa qaranapi siriykusqata tarirqanku. 17Chayta rikuspataq wawamanta angelpa paykunaman nisqanmanta willakurqanku. 18Chaymi llapan uyariqkuna muspharqanku michiqkunaq willakusqanmanta. 19Mariataq ichaqa chaykunata yuyaymanaspa sonqonpi allintapuni hap'irqan. 20Michiqkunataq uyarisqankuman hina tukuy imakunachus kasqanmanta yachaspanku, rikusqankumantawan Diosta hatunchaspa yupaychaspa kutipurqanku. 21Pusaq p'unchayniyoq wawa kashaqtinmi qhari-kaynin qarachata señalarqanku, hinaspan wiksapi manaraq kamakushaqtin angelpa sutichasqan Jesús sutiwan suticharqanku. 22Moisespa kamachikusqanman hina wachakuqpa ch'uyanchakuynin p'unchay chayamuqtintaq, Mariaqa Josepiwan Jerusalén llaqtaman wawata aparqanku Señor Diosman presentanankupaq, 23Ofrendatapas haywanankupaq. Señor Diospa kamachikuynin simipin nin: “Llapa phiwi naceq qhari wawan Señor Diospaq t'aqasqa kanqa”, nispa. Nillantaqmi: “Iskay kullkuta otaq iskay malqo rpitapas haywanki”, nispa. 25Jerusalén llaqtapin tiyarqan Simeón sutiyoq runa, paymi Dios yupaychaq chanin runa karqan, Israel runakunaq qespichisqa kanantataq suyasharqan. Santo Espiritun paypi karqan, 26chay Santo Espiritun payman willasqaña: –Cristota manaraq rikushaspaqa manapunin wañunkichu, nispa. 27Hinan Simeonqa Espirituq pusasqan Dios yupaychana wasiman haykurqan. Chaymanmi tayta-mamanqa Jesús wawata apamurqanku Diospa kamachikuyninman hina ruwanankupaq. 28Hinaqtinmi Simeonqa wawata marq'arikurqan, hinaspan Diosta yupaychaspa nirqan: 29Kunanqa, Señor Diosníy, nisqaykiman hina kamachiykiqa sonqopas-sonqo wañukapusaq. 30Ñan rikuniña kachamusqayki Qespichiqniykuta, 31llapa llaqtakunaq qayllanpi churasqaykita. 32Paymi mana judío runakunaman k'anchaykuspa munayniykita reqsichinqa, Israel llaqtaykipaqtaq qhapaqchay kanqa, nispa. 33Hinan taytan Josepas manan Mariapas muspharqanku Jesús wawamanta imaymanata nisqankuwan. 34Simeontaq paykunata saminchaspa maman Mariata nirqan: –Qhawariy, Diosmi kay wawata Israelpi churan, wakinkuna urmananpaq, wakinkunataq Diosman kutirikunanpaq. Diospa munayninta rikuchiqtinmi pay contra rimanqaku. 35Ahinapin paykunaq yuyaykusqan yachasqa kanqa. Llakikuymi espada hina t'urpuspa sonqoykita nanachinqa, nispa. 36Chaypiqa kashallarqantaqmi Aser ayllumanta Fanuelpa ususin Ana, payqa karqan yuyaqña profetisa warmi. Paymi doncellallaraq kashaspa casarakusqanmanta qanchis watallata qosanwan tiyasqa. 37Pusaq chunka tawayoq watañan viuda karqan. Payqa Dios yupaychana wasimantan mana lloqsiqchu, tuta-p'unchay ayunaspa mañakuspa Diosta yupaychaq. 38Chay warmin chay kikin horatapuni hamuspa Diosman graciasta qorqan, Jesús wawamantataq rimarirqan llapallan Jerusalén llaqtaq kacharichisqa kayninta suyakushaqkunaman. 39Señor Diospa kamachikuy siminman hina lliwta hunt'aspataq, Galileaman kutipurqanku, llaqtanku Nazaretman. 40Wawataq wiñarqan, kallpachakurqan, yachaywan hunt'aykusqataq karqan, Diospa khuyapayakuynintaq paywan karqan. 41Tayta-mamantaq sapa wata Pascua Fiestapaq Jerusalén llaqtaman riqku. 42Chunka iskayniyoq watayoq Jesús kashaqtinmi, chay fiestapaq Jerusalén llaqtaman wicharqanku, imaynan rillaqkupuni hinata. 43Chay fiesta tukukuyta kutimpushaqtinkun Jesusqa Jerusalén llaqtapi qhepakurqan, ichaqa taytanpas mamanpas manan yacharqanchu. 44Hinan puriqkuna ukhupi Jesuspa rishasqanta yuyaspa huk p'unchay puriytaña rirqanku, chaymantañan ayllunku ukhupi reqsinakuq-masipurapipas Jesusta maskhaykurqanku. 45Mana tarispataq qhepantin p'unchay Jerusalén llaqtaman kutirirqanku payta maskhaspa. 46Kinsakaq p'unchaypitaq Jesustaqa Dios yupaychana wasipi tarirqanku kamachikuy simita yachachiqkuna chawpipi tiyashaqta, Jesusqa paykunatan uyarisharqan tapusharqan ima. 47Llapan payta uyariqkunataq muspharqanku yachayninmanta, kutichisqankunamantawan. 48Tayta-mamantaq payta rikuspa muspharqan, hinan mamanqa nirqan: –Wawáy, ¿imaraykun kayta ruwawankiku? Qhawariy, taytaykipiwanmi khuyay llakisqa maskhaykamushaykiku, nispa. 49Chaymi paykunata nirqan: –¿Imapaqtaq maskhamuwarqankichis? ¿Manachu yacharqankichis Yayaypa ruwanankunapi kanayta? nispa. 50Tayta-mamantaq ichaqa mana entienderqankuchu chay nisqan simikunata. 51Paykunawan uraykuspataq Jesusqa Nazaret llaqtaman kutipuspa, paykunata kasukuspa tiyarqan. Mamanqa tukuy chaykunatan sonqollanpi waqaycharqan. 52Jesusmi wiñasharqan yachaypipas, sayayninpipas, Diospa ñawpaqenpipas, runakunaq qayllanpipas allinpaq qhawarisqan karqan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\