Lucas 5

1Genesaret qocha patapi Jesús kashaqtinmi, runakunaqa payman mat'ipakurqanku Diospa siminta uyarinankupaq. 2Jesustaq qocha patapi iskay boteta rikurqan. Challwaqkunan botekunamanta uraykamuspa llikankuta t'aqsasharqanku. 3Jesusmi Simonpa botenman haykuspa valekurqan qocha ukhuman asllata apaykunanpaq. Hinaspan tiyaykuspa botemantapacha runakunata yachachimurqan. 4Rimayta tukuspataq Simonta nirqan: –Aswan qocha ukhuneqman haykuspa llikaykichista wikch'uykuychis challwanapaq, nispa. 5Simontaq payta nirqan: –Yachachikuq, tutantinmi llank'arqayku manataqmi imallatapas hap'imurqaykuchu, aswanpas nisqaykiman hina llikata wikch'uykusaq, nispa. 6Wikch'uykuspataq askha challwata hap'irqanku, hinan llikankuraq yaqa llik'ikurqan. 7Chaymi huknin botepi kaq challwaq-masinkuta makinkuwan waqyarqanku yanapaq hamunankupaq, hamuqtinkutaq iskaynin boteman hunt'achirqanku yaqa chinkaykunankukama. 8Simón Pedrotaq chayta rikuspa Jesuspa ñawpaqenpi qonqoriykukurqan: –Señorníy, huchasapa runan kani, anchhuriykuy ñoqamanta, nispa. 9Challwa hap'isqankumantan Simonqa paywan kaqkunapiwan anchatapuni mancharikurqanku. 10Mancharikullarqankutaqmi Simonpa challwaq-masin Zebedeoq churinkuna Jacobowan Juanpiwan. Jesustaq Simonta nirqan: –Ama mancharikuychu, kunanmantaqa runakunata challwaqmi kanki, nispa. 11Hinan botekunata qocha pataman chayachispanku lliwta saqespa Jesuspa qhepanta ripurqanku. 12Huk llaqtapi Jesús kashaqtinmi, lepra onqoypa tukusqan runa hamurqan, paymi Jesusta rikuspa pampakama k'umuykukuspa rogakurqan: –Señor, munanki chayqa atinkin qhaliyachiwayta, nispa. 13Chaymi Jesusqa makinta haywarispa llamiykurqan: –Munanin, qhali kapuy, nispa. Rimariqtin hinataq chay onqoyqa chinkapurqan. 14Hinan Jesusqa kamachirqan: –Aman pimanpas willakunkichu, aswanpas rispayki sacerdotewan qhawachikamuy, Moisespa kamachikusqanman hina qhaliyasqaykimanta ofrendata haywamuy, chaymi qhaliyasqaykita llapa yachanqaku, nispa. 15Chaywanpas aswantaraqmi Jesusmantaqa uyarikurqan. Askha runakunataq huñukamurqanku Jesusta uyarinankupaq, onqoyninkumanta qhaliyachisqa kanankupaqwan. 16Jesustaq ch'inneqman rispa Diosmanta chaypi mañakamuq. 17Huk p'unchay Jesús yachachishaqtinmi fariseokunaqa kamachikuy simita yachachiqkunapiwan tiyasharqanku. Paykunan Galilea provincia huch'uy llaqtakunamanta, Judea hap'iymanta Jerusalén llaqtamantawan hamusqaku. Señor Diospa atiynintaq Jesuspi kasharqan onqosqakunata qhaliyachinanpaq. 18Hinan wakin runakunaqa such'u runata puñunapi wantumuspanku Jesuspa ñawpaqenman churaykunankupaq apaykuytapuni munarqanku. 19Askha runakuna kasqanrayku mana maynintapas apaykuyta atispataq, wasi pataman wicharqanku, hinaspan t'oqospa paykuna chawpiman, Jesuspa ñawpaqen cheqasman puñunantinta warkuykurqanku. 20Jesustaq iñisqankuta rikuspa such'uta nirqan: –Runa, huchaykikunatan pampachayki, nispa. 21Hinaqtinmi kamachikuy simita yachachiqkunaqa fariseokunapiwan sonqonkupi yuyaykurqanku: ¿Pitaq kayri Diosta pisichaspa riman? ¿Pitaq huchakunata pampachaytari atinman? ¿Manachu Dioslla? nispanku. 22Chay hina yuyaykusqankuta yachaspan Jesusqa paykunata nirqan: –¿Imaraykun chay hinata sonqoykichispi yuyaykunkichis? 23¿Mayqentaq aswan atikuq: Huchaykikunatan pampachayki, niychu, icha: Sayarispa puriy, niytaqchu? 24Yachanaykichispaqpas Runaq Churinqa atiyniyoqmi, kay pachapi huchakunata pampachananpaq, chayta nispataq such'uta nirqan: –Qantan niyki: Hatariy, puñunaykita hoqarispa wasiykita ripuy, nispa. 25Chaymi rikushaqtinku such'uqa puñunanta hoqarispa wasinta ripurqan, Diosta hatunchaspa. 26Llapankutaq musphaspanku Diosta hatuncharqanku. Hinaspan ancha mancharisqa nirqanku: –Kunan p'unchaymi mana hayk'aq rikusqanchiskunata rikunchis, nispanku. 27Chaykuna qhepatataq Jesusqa lloqsimuspa Leví sutiyoq runata contribución cobrashaqta rikurqan, contribución cobrana cheqaspi sisata cobrashaqta, hinaspan nirqan: –Qhepayta hamuy, nispa. 28Lliwta saqespataq sayarispa Jesuspa qhepanta ripurqan. 29Hinaspan Leviqa hatun mikhuyta wasinpi haywarqan, askhataq contribución cobraqkunapas hukkunapas paykunawan mikhuq tiyaykurqanku. 30Kamachikuy simita yachachiqkunataq fariseokunapiwan Jesuspa yachachisqankuna contra rimaspa nirqanku: –¿Imaraykun contribución cobraqkunawan huchasapakunapiwan mikhunkichispas ukyankichispas? nispa. 31Chaymi Jesusqa paykunata nirqan: –Qhalikunaqa manan hampiqta necesitankuchu, aswanpas onqosqakunallan necesitanku. 32Manan chanin runakunata waqyaqchu hamurqani, aswanpas huchasapakunata Diosman kutirichinaypaqmi, nispa. 33Hinaqtinmi paykunaqa Jesusta nirqanku: –¿Imaraykun Juanpa yachachisqankunapas fariseokunaq yachachisqankunapas sapa kuti ayunanku mañakunku, yachachisqaykikunataq mana ayunaspa mikhunkupas ukyankupas? nispa. 34Jesustaq paykunata nirqan: –¿Casamientoman invitasqakunataqa, ayunachinkumanchu novio paykunawan kashaqtinqa? Manan. 35Ichaqa chayamunqan p'unchaykuna, noviota aparqoqtinku ayunanankupaq, nispa. 36Huk rikch'anachiy simitapas paykunaman nillarqantaqmi: –Manan pipas mosoq p'achata llik'ispaqa mawk'a p'achaman siranmanchu, chay hinata ruwaqtinqa mosoq remiendon llik'inman, mosoq remiendoqa manan allinchu mawk'a p'achapaqqa. 37Manan pipas upi vinotaqa mawk'a odrekunaman hillp'unchu, chay hina kaqtinqa, upi vinon poqospa odrekunata phatachinman, vinopas hich'akunman, odrekunapas llik'ikapunman. 38Aswanmi upi vinotaqa mosoq odrekunaman hillp'unku. 39Pipas poqosqa vinota malliykuspaqa manan upi vinotaqa munanñachu. Payqa ninmi: Poqosqan aswan sumaqqa, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\