Lucas 6

1Samana p'unchaypi chakra ukhunta Jesús rishaqtinmi, yachachisqankunaqa trigo umata k'aptaspa makinkupi qhaqospa mikhurqanku. 2Chaymi wakin fariseokunaqa paykunata nirqanku: –¿Imanaqtinmi samana p'unchaypi mana ruwanata ruwankichis? nispa. 3Jesustaq paykunata nirqan: –¿Manachu leerqankichis Davidpa ruwasqanta? Paypas runankunapas yarqachikuspan 4Diospa wasinman haykuspa, Diospa ñawpaqenpi churasqa t'antakunata mikhurqan, paywan kaqkunamanpas qoykullarqantaq. Chay t'antakunataqa sacerdotekunallan mikhuqku, nispa. 5Jesusqa nillarqantaqmi: –Runaq Churinqa samana p'unchaypapas Señorninmi, nispa. 6Hinallataqmi hukkaq samana p'unchaypipas sinagogaman haykuspa yachachirqan. Chaypin kasharqan huk runa paña makin ch'akisqa. 7Hinan kamachikuy simita yachachiqkunaqa fariseokunapiwan Jesusta qhamiyarqanku, samana p'unchaypi qhaliyachiqtinqa, chayman tumpalla payta huchachanankupaq. 8Paytaq ichaqa yuyaykusqankuta yachaspa ch'akisqa makiyoq runata nirqan: –Hatarimuspa chawpipi sayaykuy, nispa. Paytaq hatarispa sayaykurqan. 9Hinaqtinmi Jesusqa paykunata nirqan: –Hukta tapusqaykichis: ¿Samana p'unchaypiqa allinkaqtachu ruwana, icha mana allinkaqtachu ruwana? ¿Kawsayta qespichinachu, icha hinallatachu wañuqta qhawana? nispa. 10Muyuriqninpi llapanta qhawarispataq chay runata nirqan: –Haywarimuy makiykita, nispa. Runataq haywarirqan, chaymi makinqa qhaliyarqapurqan. 11Hinan paykunaqa k'arakta phiñakuspa, imatachus Jesusta ruwanankupaq rimanakurqanku. 12Chay p'unchaykunapin Jesusqa Diosmanta mañakunanpaq orqoman rirqan, hinan tutantin Diosmanta mañakurqan. 13Pacha illarimuqtintaq yachachisqankunata waqyaspa, paykunamanta chunka iskayniyoqta akllarqan, hinaspan paykunata “apostolkuna” nispa suticharqan. 14Paykunan karqan: Simón (paytan Pedrota suticharqan), wawqen Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, 15Mateo, Tomás, Alfeoq churin Jacobo, Zelote nisqa t'aqamanta Simón, 16Jacoboq churin Judas, Judas Iscariotepiwan, paymi Jesusta hap'ichiqqa karqan. 17Orqomanta paykunawan uraykuspataq Jesusqa huk pampapi sayaykurqan, chaypin suyasharqanku askha yachachisqankuna, kallarqantaq lliw Judea hap'iymanta Jerusalén llaqtamanta, lamar-qocha patapi kaq Tiro llaqtamanta, Sidón llaqtamantawan askha runakuna. Paykunan Jesusta uyarinankupaq onqoyninkumanta qhaliyachisqa kanankupaqwan hamurqanku. 18Mana allin espiritukunaq ñak'arichisqankunapas qhaliyachisqan karqanku. 19Jesusqa llapa runata atiyninwan qhaliyachiqtinmi, paytaqa llamiykuytapuni munarqanku. 20Jesustaq yachachisqankunata qhawarispa nirqan: Kusisamiyoqmi kankichis wakchakunaqa, qankunapaqmi hanaq pacha qhapaqsuyuqa. 21Kusisamiyoqmi kankichis kunan yarqasqakunaqa, saksachisqan kankichis. Kusisamiyoqmi kankichis kunan waqaqkunaqa, asikunkichismi. 22Kusisamiyoqmi kankichis Runaq Churin hawa runakuna cheqnisuqtiykichis, qarqosuqtiykichis, k'amisuqtiykichis, sutiykichistapas millayta hina pisichaqtinkuqa. 23Chaykunata ruwasqasuykichis p'unchayqa q'ochukuychis, kusikuychis, hanaq pachapi premioykichisqa hatunmi, chay hinatapunin ñawpa taytankupas profetakunata ruwarqanku. 24Ichaqa, ¡ay, imaynaraqmi kankichis qhapaqkuna! ¡Qankunaqa qhapaq kayniykichiswanmi kusikurqankichisña! 25¡Ay, imaynaraqmi kankichis kunan saksasqakuna! Yarqachikunkichismi. ¡Ay, imaynaraqmi kankichis kunan asikuqkuna! Llakikunkichismi, waqankichismi. 26¡Ay, imaynaraqmi kankichis lliw runakuna qankunata alabaqtinku! Chay hinatapunin ñawpa taytankupas llulla profetakunamanta allinta rimarqanku. 27Uyariwaqniykunamanmi niykichis: –Munakuychis awqaykichiskunata, allinta ruwaychis cheqnikuqniykichiskunapaq, 28sumaq simiwan kutichiychis ñakaqniykichiskunaman, yanqamanta tumpaqniykichiskunapaqpas Diosmanta mañapuychis. 29Huk lado uyaykipi saqmaqniykimanqa, huknin ladotawan kutirichiy, capaykita qechuqniykimanqa camisaykitapas ama hark'akuychu. 30Pipas mañakuqniykimanqa qoykuy, imaykitapas hap'ikapuqmantaqa amaña mañakapuychu. 31Imaynatachus qankunapaq runakunaq ruwananta munankichis, chay hinallatataq qankunapas paykunapaq ruwaychis. 32Munakuqnillaykichistachus munakunkichis chayqa, ¿ima allintan ruwankichis? Huchasapakunapas chay hinataqa ruwankun. 33Allin ruwapuqnillaykichispaqchus allinta ruwapunkichis chayqa, ¿ima allintan ruwankichis? Huchasapakunapas chay hinataqa ruwankun. 34Kutichipunasuykichista suyaspalla manunkichis chayqa, ¿ima allintan ruwankichis? Huchasapakunapas huchasapa-masinkumanqa manunkun kaqllatataq chaskinankuraykuqa. 35Munakuychis awqaykichiskunata, allinta ruwapuychis, manuykuychistaq ama imatapas chaskikuyta yuyaspalla, chaymi premioykichisqa hatun kanqa, hinaspan Ancha Hatun Diospa wawankuna kankichis. Payqa mana reqsikuqninkunapaq, mana allinkunapaqpas sumaq sonqon. 36Ahinaqa, khuyapayakuq kaychis, imaynan Yayaykichispas khuyapayakuq hina. 37Ama runa-masiykichista juzgaychischu, ahinapin Diospas mana juzgasunkichischu. Ama huk runakunata huchachaychischu, ahinapin Diospas mana huchachasunkichischu. Hukkunata pampachaychis, ahinapin pampachasqallataq kankichis. 38Runa-masiykichisman qoykuychis, ahinapin Diosqa qosunkichis. Payqa qosunkichis allin tupusqata, ñit'isqata, chhaphchisqata, unkhuyniykichispi llimp'arishaqta. Kikin tupusqaykichis tupuwanmi Diosqa tupusunkichis, nispa. 39Jesusqa huk rikch'anachiy simitapas paykunaman nillarqantaqmi: –¿Huk ñawsa runa ñawsamasinta pusanmanchu? ¿Manachu iskayninku t'oqoman urmaykunkuman? 40Yachachisqaqa manan yachachiqninmantaqa aswan yachayniyoqqa kanmanchu, chaywanpas astawan yachaspaqa yachachiqnin hinan kanqa. 41¿Imaraykun wawqeykiq ñawinpi qhellita qhawanki, manataq ñawiykipi kaq kurkutaqa rikukunkichu? 42Chayri, ¿imaynatan wawqeykita niwaq: Wawqéy, ñawiykipi kaq qhellita horqosqayki, nispa, ñawiykipi kaq kurkuta mana rikukushaspaykiqa? Iskay uya, ñawiykimantaraq kurkuta horqokuy, hinaspañan allinta qhawanki wawqeykiq ñawinpi qhellita horqonaykipaq. 43Allin sach'aqa manan mana allintaqa rurunchu, manallataq mana allin sach'apas allintaqa rurunchu. 44Sapanka sach'aqa rurusqanpin reqsichikun. Manan higostaqa khiskamantachu pallanku, manallataqmi uvastapas t'ankarmantachu pallanku. 45Allin runaqa allin sonqoyoq kaspanmi allinta riman, mana allin runataq millay sonqoyoq kaspa millayta riman. Imachus sonqonpi hunt'a kashan chaytan siminqa riman. 46Señorníy, Señorníy, nishawaspaykichisqa, ¿imaraykutaq kamachisqaykunataqa mana ruwankichischu? 47Pipas ñoqaman hamun, hinaspa simiykunata uyarispa hunt'an, chay runamantan yachachisqaykichis pimanchus rikch'akusqanta: 48Rikch'akunmi wasi sayarichiq runaman, paymi qaqa patapi ukhutapuni t'oqospa teqsita churarqan. Lloqlla chayamuqtintaq mayuqa wasapaspa chay wasiman kallpawanpuni waqtakurqan, manataq kuyurichillarqanpaschu allin teqsichasqa kasqanrayku. 49Ichaqa pipas uyarishaspa mana hunt'anchu chayqa, rikch'akunmi hallp'a pampapi mana teqsiyoq wasita sayarichiq runaman. Mayutaq chay wasiman kallpawanpuni waqtakuqtin thunikurqan, hinaspan pasaqta thunikapurqan, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\