Lucas 8

1Chay qhepatataq Jesusqa purirqan llapa llaqtakunata huch'uy llaqtakunatawan, Diospa qhapaqsuyunmanta allin willakuykunata willaspa, paywantaq chunka iskayniyoq yachachisqankunapas rirqanku. 2Rillarqankutaqmi mana allin espiritukunamanta onqoykunamantawan qhaliyachisqa wakin warmikunapas, paykunan karqan Magdalá llaqtayoq María (paymantan qanchis supaykunata qarqorqan), 3Susana, Herodespa mayordomon Chuzaq warmin Juanapiwan. Hinallataq rirqanku askha warmikunapas, paykunan kaqninkuwan Jesusta yachachisqankunatawan yanapaspa servirqanku. 4Hinantin llaqtakunamanta hamuspa askhallaña runakuna Jesusman huñukamuqtinmi rikch'anachiy simipi paykunata Jesusqa yachachirqan: 5–Huk runan chakrata rirqan muhu t'akaq. T'akashaqtinmi wakin muhuqa ñan pataman chayarqan, hinan puriqkuna sarurqanku, phalaq animalkunataq pallarqapurqan. 6Wakin muhutaq rumi-rumiman chayarqan, wiñarimuspataq ch'akipurqan ch'akipi kasqanrayku. 7Wakin muhutaq khiska-khiskaman chayarqan, hinan khiskakunaqa chaywan kuska wiñamuspa p'amparqapurqan. 8Wakin muhutaq allin hallp'aman chayaspa wiñamurqan, hinaspa huklla pachakta rururqan, nispa. Chaykunata yachachispataq kunkayoqta nirqan: –¡Uyarinanpaq ninriyoqqa uyarichun! nispa. 9Chaymi yachachisqankunaqa Jesusta tapurqanku: –¿Ima ninantan nin kay rikch'anachiy simi? nispa. 10Hinan payqa nirqan: –Qankunamanmi Diospa qhapaqsuyun pakasqa yachaykunata sut'ita reqsichiykichis, wak runakunamantaq ichaqa rikch'anachiy simikunapi yachachini, qhawashaspa mana rikunankupaq, uyarishaspapas mana entiendenankupaq, nispa. 11Kaymi chay rikch'anachiy simiq sut'inchayninqa: Muhuqa Diospa siminmi. 12Ñan pataman chayaqkunaqa Diospa siminta uyariqkunan kanku, saqrataq hamuspa sonqonkumanta simita aparqon, mana iñinankupaq, hinaspa mana qespichisqa kanankupaq. 13Rumi-rumiman chayaqkunaqa Diospa siminta uyarispa kusikuywan chaskiqkunan kanku, ichaqa kaykunaqa manan saphichasqachu kanku, chaymi pisi p'unchaykunallapaq iñinku, wateqay p'unchaykunapitaq t'aqarikapunku. 14Khiska-khiskaman chayaqkunaqa Diospa siminta uyariqkunan kanku, ichaqa, kay kawsaypi afanakuywan, qhapaq kaykunawan, mana allinpi kusikuykunawan atipachikuqtinku rurusqanku mana poqonchu. 15Allin hallp'aman chayaqkunataqmi uyarispa cheqaq allin sonqowan Diospa siminta waqaychaqkuna kanku, hinaspa pacienciawan rurunku, nispa. 16Pipas lamparata hap'ichispaqa manan imawanpas pakarqonchu, manataqmi puñuna pata ukhumanpaschu churaykun, aswanmi k'anchana pataman churan, haykuqkunata k'anchananpaq. 17Lliw pakasqa kaqpas rikhurichisqan kanqa, lliw mana yachakuqpas sut'inchasqan kanqa. 18Chay hinaqa, allinta uyariychis. Pipas kapuqniyoqmanqa astawanraqmi qosqa kanqa, mana kapuqniyoqmantan, ichaqa kaqniyoq kay yuyaykusqanpas qechusqa kanqa, nispa. 19Mamanmi wawqenkunapiwan Jesusman hamurqanku, ichaqa askha runakuna kaqtinmi payman mana asuykuyta atirqankuchu. 20Hinan Jesusman willarqanku: –Mamaykin wawqeykikunapiwan hawapi kashanku, qanwan tupayta munaspa, nispa. 21Hinaqtinmi paykunata nirqan: –Mamaypas wawqeykunapas Diospa siminta uyarispa hunt'aqkunan, nispa. 22Huk p'unchaymi Jesusqa yachachisqankunapiwan boteman haykuspa paykunata nirqan: –Qocha chimpaman risun, nispa. Hinan puririrqanku. 23Ichaqa botepi rishaqtinkun payqa puñurqapurqan. Chayllamanmi sinchi wayra qochaman wayramurqan, boteman unu hunt'aykushaqtintaq yaqaña chinkaykusharqanku, sasachaypitaq rikukurqanku. 24Hinan Jesusman asuykuspa rikch'achirqanku: –¡Yachachikuq, yachachikuq chinkaykushanchisñan! nispa. Pay rikch'arispataq wayrata unu hatariytawan phiñarikurqan, hinan wayraqa thanipurqan, qochapas thak kapurqan. 25Paykunatataq nirqan: –¿Maytaq iñiyniykichisri? nispa. Hinan mancharisqa musphaspa ninakurqanku: –¿Pitaq kayri? Wayratapas unutapas kamachin, paytaqa kasunkutaq, nispanku. 26Galilea qocha chimpapi Gerasa runakunaq hallp'anmanmi botepi rirqanku. 27Botemanta Jesús lloqsiqtinmi supaypa ñak'arichisqan runa paywan tuparqan. Payqa llaqta runa kashaspapas unayñan mana p'achayoq q'alallaña puriq, manañataq wasinpipas tiyaqchu, aswanpas panteonllapiña. 28Paymi Jesusta rikuspa ñawpaqenpi qonqoriykukurqan, hinaspan kunkayoqta qaparispa nirqan: –¡Iman ñoqawan ruwanayki, Ancha Hatun Diospa Churin Jesús! Rogakuykin ama ñak'arichinawaykipaq, nispa. 29Chay runamanta mana allin espíritu lloqsinanpaq Jesús kamachiqtinmi chay hinata qaparirqan. Paytaqa askha kutitan supayqa chhaphchirqan. Cadenakunawan thunkunakunawan wataqtinkupas p'itirqospan supaypa apasqan ch'inneqkunaman riq. 30Jesustaq payta tapurqan: –¿Iman sutiyki? nispa. Chaymi kutichirqan: –“Waranqa-waranqan” sutiyqa, nispa. Chaytaqa nirqan askha supaykuna payman haykusqanraykun. 31Hinan supaykuna Jesusta rogakurqanku chinkay-chinkay ukhuman ama wikch'uykunanpaq. 32Chay orqopitaq t'aqantin khuchikuna mikhusharqan, hinan Jesusta rogakurqanku khuchikunaman haykunankupaq, chaymi payqa uyakurqan. 33Runamanta lloqsirqospankutaq supaykunaqa khuchikunaman haykurqanku. Chaymi t'aqantin khuchikunaqa qochaman phawarispanku qaqapaykuspa heq'eparqanku. 34Khuchi michiqkunataq chayta rikuspa ayqerirqanku, rispankutaq llaqtapipas campopipas willakamurqanku. 35Chaymi runakunaqa imachus kasqanta qhawamunankupaq rispanku Jesusman chayarqanku, hinaspan supaykunamanta kacharichisqa runata rikurqanku. Paymi Jesuspa qayllanpi p'acharqosqa yuyayninpiña tiyasharqan, chaymi mancharikurqanku. 36Jesuspa qhaliyachisqanta rikuqkunataq paykunaman willarqanku imaynatachus supaypa ñak'arichisqan runaq qhaliyachisqa kasqanta. 37Hinaqtinmi Gerasa hap'iypi tiyaq lliw runakunaqa Jesusta rogakurqanku llaqtankumanta ripunanpaq, sinchita manchakusqankurayku. Chaymi Jesusqa boteman haykuspa kutipurqan. 38Supaykunamanta kacharichisqa qharitaq paywan kuskalla kananpaq rogakurqan, Jesustaq kachapuspa nirqan: 39–Wasiykita kutipuy, hinaspa willakamuy Diospa imaymana ruwapusqasuykita, nispa. Runataq ripuspa Jesuspa paypaq imaymana ruwasqanta tukuy llaqtantinpi willakurqan. 40Qocha chimpaman Jesús kutimpuqtintaq askha runakunaqa kusisqa payta chaskirqanku, llapankun paytaqa suyasharqanku. 41Sinagogapi umalli runa Jairo sutiyoq qharitaq hamuspa, Jesuspa ñawpaqenpi qonqoriykukuspa rogakurqan wasinta rinanpaq. 42Paypa sapallan ususinmi wañunayasharqanña, chay ususinmi chunka iskayniyoq watayoq hinaña karqan. Rishaqtintaq askha runakunaqa Jesusta k'iskiykurqanku. 43Chaypin huk warmi kasharqan. Paymi chunka iskayniyoq wataña yawar apaywan onqosharqan, paymi tukuy kaqninkunatapas hampiqkunapi tukurqan, manataq pipas qhaliyachiyta atirqanñachu. 44Jesuspa qhepanman asuykuspanmi p'achanpa ch'ullpanta llamiykurqan, hinan yawar apayninqa kaq rato thanirqapurqan. 45Chaymi Jesusqa nirqan: –¿Pin llamiykamuwan? nispa. Llapanku mananchakuqtinkutaq, Pedroqa paywan kaqkunapiwan nirqan: –Yachachikuq, runakunan tanqanakuspa k'iskipakamushasunkiku, nispa. 46Jesustaq nirqan: –Pipunichá llamiykamuwan, yachanin atiy ñoqamanta lloqsisqanta, nispa. 47Chaymi warmiqa mana pakakuyta atispa, khatatataspan hamurqan, Jesuspa ñawpaqenpi qonqoriykukuspataq llapa runaq qayllanpi payman willakurqan imaraykuchus llamiykusqanta, imaynatachus qhaliyarqapusqantawan. 48Hinan Jesusqa warmita nirqan: –Ususíy, iñiyniykin qhaliyachisunki, thak-kaypi ripuy, nispa. 49Jesús rimashallaqtinraqmi sinagogapi umalli runaq kamachin hamurqan: –Ususiykiqa wañurqapunñan, amaña yachachikuqta pusaychu, nispa. 50Jesustaq chayta uyarispa nirqan: –Ama mancharikuychu, iñillay, kawsallanqan, nispa. 51Hinaspan wasita haykuspa, mana pitapas paywan haykunankuta munarqanchu, aswanpas Pedrota, Jacobota, Juanta sipaspa tayta-mamallantawan. 52Lliwmi sipasmanta sinchita llakikuspa waqasharqanku. Chaymi Jesusqa nirqan: –Ama waqaychischu, manan wañusqachu kashan, puñushallanmi, nispa. 53Hinan wañusqa kasqanta yachaspanku Jesusta asipayarqanku. 54Paytaq ichaqa makinmanta hap'iykuspa kunkayoqta nirqan: –¡Sipas, sayariy! nispa. 55Hinan kawsarimpuspa sayarirqanpacha, Jesustaq kamachirqan sipasman mikhunata qonankupaq. 56Tayta-mamantaq muspharqan. Jesustaq paykunata kamachirqan chay ruwasqanta ama pimanpas willanankupaq.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\